Cancer mer komplicerat än vad man tidigare trott

.
ζ
.

Fler dna-delar bakom cancer

28 mars 2013

Påverkan av vår arvsmassa, dna, på cancer är långt mer komplicerad än tidigare förhoppningar pekat mot. Den hittills största kartläggningen av sambandet mellan gener och cancer avslöjar dubbelt så många inblandade dna-förändringar än som hittills varit känt. Både bra och dåligt, säger en svensk forskare.

En gång var det enkelt: en eller högst kanske fyra, fem gener i vår arvsmassa – dna – kunde ligga bakom den ödesdigra cancerutvecklingen: att ett fåtal celler löpte amok, förökade sig hejdlöst och de förödande cancertumörerna började växa. De kallades cancergener, onkogener. Och drömmen föddes om att relativt lätt kunna påverka, blockera dessa gener för att få det efterlängtade botemedlet mot cancer.

Så enkelt visade det sig nu inte vara, dessvärre. Den magiska lösningen har inte gått att finna. Tvärtom så ökar komplexiteten hela tiden med den moderna genforskningen.

Läs mer … SvD

ζ

Alternativa orsaker till cancer

Tänk om…

Tänk om cancer inte är celler som löper amok, tänk om cancer uppstår på grund av svampar och sporer i blodet, som frodas när blodet är i obalans (hög halt av glukos, insulin, mineralbrist, vitaminbrist, etc). Då bygger ju dagens cancerbehandling med strålning och cellgifter på felaktiga premisser, vilket kan förklara varför framstegen är så små inom cancerforskning och behandling.

Doktor Erik Enby kunde i sitt mikroskop med blotta ögat se hur blodet klumpade sig, hur svampar, sporer och andra mikroorganismer i stora mängder levde i blodet hos allvarligt sjuka, som hos cancerpatienter. Och i många fall gick det att åtgärda.

Kan orsaken till cancer främst finnas i blodet, är det mikroorganismer, svampar och sporer som orsakade cancer? Denna nya upptäckt rubbade dock cirklarna för forskarna, för den traditionella cancerforskningen, som mer eller mindre stått och stampat på samma ställe under tre decennier, trots enorma forskningsanslag.

Kanske har framstegen uteblivit för att man varit på fel spår? En försummelse som kan ha inneburit fruktansvärda konsekvenser för drabbade medborgare.

Att inte undersöka detta nya lovande blodspår, som kan ses med blotta ögat i mikroskop, och där behandling ger bra resultat, det är anmärkningsvärt och oprofessionellt. Det är en skandal av stora mått.

 • En patientberättelse – ”Man gav mig två månader att leva”. Läs mer…

Doktor Erik Enbys upptäckter borde vara synnerligen intressant att forska vidare på, men de rubbade som sagt cirklarna för en miljardindustri, cancerforskningen och vårdindustrin, varför doktor Erik Enby har isolerats av forskningsvärlden.

En häxjakt startade på honom, i modern tid, i Sverige. Detta finns beskrivet i hans bok, en verklighet som överträffar dikten.

I sin bok som nyligen publicerades delar han med sig av sina upptäckter till alla som är intresserade. De som borde vara intresserade, synes dock mest värna sina egna forskningsintressen än att söka svar på cancerns gåta.

Se några resultat av doktor Erik Enbys forskning här… (åtta uppsatser med bilder).

ζ

Bokrecension: På spaning efter sjukdomarnas väsen

Medicinsk access 2013-03-03

Vi lever i ett kunskapssamhälle, ett samhälle där vetenskap har blivit den nya religionen. Vetenskapen och forskarna sägs stå för det innovativa, men precis som att religionen bara erkänner en enda lära som den rätta, så styrs också vetenskapssamhället av totalism. Man bannlyser den som dristar sig att tänka, experimentera och forska innovativt. Detta, och mycket därtill blir man varse när man läser Erik Enbys självbiografiska bok ”Blod, Mod och Envishet. På spaning efter sjukdomarnas väsen” (Beijbom Books AB)

Om man någonsin levt i illusionen att forskarens och vetenskapens livsluft är nyfikenhet, experimentlusta, vetgirighet och öppenhet så blir man rejält nedtagen på jorden efter läsning av Enbys bok. Ty ett mer stängt, konservativt och totalstyrt samhälle än vetenskapssamhället kan man knappast tänka sig.

En man som redan som medicinstudent ofta undrade ”hur många människor kunde framleva sina liv utan att fundera över vilka motiv de hade för sitt agerande”, vad månde det bliva av en sådan? Det råder ingen tvekan om att Erik Engby blev och fortfarande är kontroversiell, som läkare och forskare och ja, även som människa.

Han blev en man som efter sina studier, under den medicinska karriären, inte lät nöja sig med att skriva ut piller till sina patienter för att döva symtom, utan var genuint intresserad av att ta reda på vad som verkligen orsakade deras hälsoproblem och vad som kunde bota dem. Han blev en man som inte lät sig köpas varken med pengar eller med glamour om det innebar att han måste offra sin frihet, sitt eget tänkande och sin övertygelse. Och han blev en man som med fast beslutsamhet tog sig an de mest hissnande och ibland makabra utmaningar och rodde dem iland på ett så briljant sätt att man måste förundras.

Läs hela recensionen här… (sid 45)

ζ

Diabetesforskningen

Jämför diabetesforskningen, där forskningen synes ha blivit ett självändamål, en egen näring som värnas av de som lever på den och av läkemedelsindustrin för att den gynnas. De verkar inte längre söka svar på hur diabetes kan förebyggas eller hur diabetiker kan bli friska. De söker forskningsanslag och patenterbara läkemedel.

Läs mer … Diabetesforskning, egennytta eller allmännytta?

ζ

Ett svar på ”Cancer mer komplicerat än vad man tidigare trott”

 1. En patientberättelse ur 2000-Talets Vetenskap nr 1 2007, med anledning av Dr Erik Enby
  [tidningen som skriver om det andra tiger om, läs mer…]

  Mer än en läkare – Erik Enby gav mig ett nytt liv!

  År 2001 fick jag diagnosen metastaserande malignt melanom på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en aggressiv cancer med spridning. Man gav mig två månader att leva, ….. läs mer…

  – – –

  På 1200-talet fanns inkvisitionen för att kväsa de som tyckte annorlunda och i Sverige har vi idag Socialstyrelsen och HSAN som utreder och kväser de som tycker annorlunda. De 8 februari 2007 drog de in Erik Enbys läkarlegitimation utan saklig grund, i ett försök att tysta någon som hotade ”business as usual”.

  De lyckades inte tysta doktor Erik Enby, det blev istället en bok.

  Vad som måste till är en oberoende utredning om Socialstyrelsen agerande, då Erik Enby inte är den enda som drabbats. Det finns inget utrymme för en svensk ”inkvisition” vars syfte verkar vara att värna ”business as usual” och som statuerar exempel för att få andra att sluta tänka själva.

  Vi behöver en politik som sätter medborgarnas och samhällets intressen i främsta rummet. Den häxjakt som idag bedrivs av tjänstemän på Socialstyrelsen mot nya tankar och utveckling inom hälso- och sjukvård, som skulle betjäna medborgarna, måste omedelbart upphöra!

  Detta försvar av monopol (”ego business”) måste belysas och åtgärdas! Det är en politiskt fråga, en fråga om demokrati och likhet inför lagen!

  Var tredje svensk drabbas idag av cancer och snart varannan. Vi behöver all kunskap och inte bara den som det går att patentera och tjäna stora pengar på.

  Vem ärenden springer Socialstyrelsen?

Kommentera