Svenskarna fetare – men inte fetast

Forskare varnar för fet generation!

[Vad gör vi åt det?]

Bild: Bertil Ericsson

Forskare varnar för fet generation

Sverige ligger fortfarande nära botten i OECD:s fetmarankning, men fetman breder ut sig även här. KI-forskaren Claude Marcus pekar på en ökning bland unga, som leder till en ”fet vuxengeneration”.

Andelen feta svenskar har nästan fördubblats på två decennier, från 6 till 11 procent. Utvecklingen har sett liknande ut i många länder inom OECD. Fetma ökar risken för att drabbas av allvarliga sjukdomar. Personer med grav fetma dör i snitt tio år tidigare än normalviktiga, skriver OECD i en ny rapport.

”Enligt statistiken dör mycket feta personer
i snitt tio år tidigare än normalviktiga”

Sverige är ett av länderna i OECD med lägst fetmaandel. USA har den högsta andelen feta, 34 procent, jämfört med Japans 4 procent. Fetmaforskaren Claude Marcus, professor vid Karolinska institutet i Solna, är inte förvånad över slutsatserna i OECD-rapporten och han är orolig inför framtiden.

I och med att övervikt och fetma ökar så mycket bland barn och ungdomar kommer den här generationen att bli en väldigt överviktig och fet vuxengeneration framöver. Vi kommer säkert att se en kraftig ökning de närmaste 10-15 åren, säger han.

Han påpekar att de som lider av svårast fetma i vuxen ålder nästan alla har varit överviktiga och feta som barn.

Och fetma bland unga ökar risken för sjuklighet senare i livet, den är farlig för hälsan.

Cirka hälften av OECD-ländernas befolkningar är överviktiga. Fattiga drabbas av fetma i högre utsträckning än den rikare delen av befolkningen. Många länder försöker bekämpa övervikt och fetma genom att höja skatten på fett eller socker, till exempel Danmark, Finland, Frankrike och Ungern. Enligt OECD skulle hälsokampanjer, statlig reglering och mer stöd från läkare kunna förhindra hundratusentals dödsfall varje år.

Övervikt bland barn är ett annat problem, och där ligger Grekland i topp, följt av USA och Italien. 37 procent av grekiska flickor och 45 procent av grekiska pojkar är antingen överviktiga eller lider av fetma. I Kina är andelen allra lägst. Där är 4,5 procent av flickorna och 5,9 procent av pojkarna överviktiga eller feta, enligt OECD:s statistik.

Orsaken till att framför allt grekiska, amerikanska och mexikanska barn men även andra barn i västvärlden blir allt fetare är enligt Marcus framför allt den kraftigt ökande läskkonsumtionen.

I Grekland äter man en ganska energität mat samtidigt som barn i dag dricker mycket läsk. Konsumtionen av söta läskedrycker är en av de få saker man verkligen specifikt kunnat visa är kopplad till ökad risk för övervikt och fetma, säger han.

Många länder har höjt skatten på fett och/eller socker, till exempel Danmark, Finland, Frankrike och Ungern. Claude Marcus anser att Sverige ska följa efter, med en skatt på 30—40 procent, men regeringen har hittills varit kallsinnig.

Sverige är ett högskatteland som beskattar tobak och alkohol högst i världen, men inte fett och socker. Regeringens inställning är svår att förstå, säger han.

FAKTA – Tunga tal för unga

Andel överviktiga barn i nio länder – f/flickor – p/pojkar

  • Grekland f 37% – p 45%    (medelhavskost?)
  • USA f 35,9% – p 35%
  • Italien f 30,9% – p 32,4%    (medelhavskost?)
  • Mexiko f 29% – p 28,1%
  • Sverige f 19,5% – p 17%
  • Polen f 12,4% – p 16,3%
  • Turkiet f 10,9% – p 11,3%
  • Sydkorea f 9,9% – p 16,2%
  • Kina f 4,5% – 5,9%

Källa: OECD

Källa: GP/TT , DN

– ◊ –

Kommentar

Professor Claude Marcus må titulera sig som fetma expert – men när det gäller att åtgärda problemet är han inte rätt man. Förslaget att åtgärda fetman genom att höja skatten på fett vittnar om en djup okunnighet, dels att välja fettet som orsak och dels att utnyttja skatteinstrumentet.

Observera att fetman (0ch diabetes) tog fart när nyckelhålsmärkningen introducerades 1989.

Rena rama tjockmaten. Att äta fettsnålt och kolhydratrikt (tallriksmodellen) är rena gödningskosten. Det vet varenda sumobrottarna och det vet  bönder som göder grisar, men det vägrar Livsmedelsverket att förstå.

En fördubbling av fetman (och trefaldigande av diabetes) sedan Livsmedelsverket hittade på nyckelhålet är ett talande resultat, en gigantisk epidemiologisk studie som nio miljoner svenskar ovetande deltagit i. Resultatet är statistiskt signifikant och borde leda till en omvärdering av ”lättprodukter”.

Många tror fortfarande att man blir lättare av lättprodukter, när dessa livsmedel i själva verket skadar hälsan (ofta fulla med tillsatser) och man blir tyngre (hög andel kolhydrater).

Det enda som blir lättare är plånboken eftersom kalorierna (energin) i lättprodukter är dyrare än i riktig mat. Konsumenterna betalar dyrt för inblandat vatten och en cocktail av kemikalier.

Claude Marcus verkar också oförmögen att se resultatet av den behandling som han föreslår. Det fungerar ju inte, det ger ju motsatt effekt. Det vet alla som provat. Läs mer … Bantning – lågkalori och fettsnål kost.

”Okunnigheten om hjärnans signalsystem verkar vara
total eftersom det genomgående är lättprodukter som
rekommenderas för viktnedgång”.

Martin Ingvar, hjärnforskare, professor i klinisk neurovetenskap

Lösningen på överviktsproblematiken är att nyttja den kunskap vi redan har baserad på vetenskap, beprövad erfarenhet, gammal beprövad fysiologi, biokemi och hormonlära, kombinerat med folkbildning och professionell support. Ingen medveten medborgare lägger t.ex. margarin i sin kundvagn, ens om det vore gratis. Läs mer om margarin … Margarin som miljöhot.

Tekniskt sett är det enkelt att kontrollera sin vikt med NJUTMETODEN – Svårigheten ligger i att byta livsvanor och att kunna kontrollera ett eventuellt sockerberoende (ungefär som att bli en nykter alkoholist). Med rätt kunskap och support klarar dock de flesta denna omställning och belöningen i form av en bättre hälsa och viktnedgång kommer som ett brev på posten för de allra flesta.

För en minoritet, främst kvinnor, tar dock viktnedgången lite längre tid och under tiden får de glädjas åt hälsofördelar.

Om man däremot följer professor Claude Marcus råd blir man del av statistiken, en fördubbling av fetma och ett trefaldigande av diabetes sedan nyckelhålsmärkning infördes 1989. En sockerberoende patient som sätts på traditionell fettsnål lågkalorikost är chanslös och därefter viktopereras många, som ju inte heller fungerar för sockerberoende.

Rikscentrum Barnobesitas

Claude Marcus är verksam på Rikscentrum för barnobesitas på Karolinska i Stockholm och dit kommer barn och ungdomar med övervikt och fetma från hela landet. De barn som kommer dit har alltid först haft behandlingskontakt med andra vårdgivare, till exempel inom skolhälsovården, den öppna barnhälsovården eller på hemortens barnklinik. Dessa barnläkare kan sedan remittera barn med svårbehandlad eller särskilt allvarlig övervikt eller fetma.

Men gör detta centrum någon nytta?

Att gå ner av att bara äta mindre och kalorisnålare fungerar nämligen inte ens för vuxna i längden. Då kan man ju räkna ut hur bra ett barn klarar det. Fast man behöver inte ens tänka ut det själv. Man kan lyssna på professor Claude Marcus, som jobbar med de feta barnen.

Hur blir effekten av råd att bara äta mindre kalorier och röra sig mer?

Claude Marcus [Citat]:

“[Bantning är] ett jättetufft jobb där man måste acceptera att vara hungrig för kunna att gå ner i vikt”

“Totalt sett så lyckas vi kanske i genomsnitt hålla vikten på någorlunda samma nivå. Det finns naturligtvis barn som går ner i vikt men det här är ett bekymmer”…

”Det vi gör det har en mycket klar och tydlig effekt men vi klarar inte av att se till att de går ner i vikt utan det är lite mer kan man säga av habilitering. dvs att vi hindrar dem att gå upp i vikt. Vi kanske så att säga minskar deras sjuklighet, men vi lyckas inte bota deras fetma.”

Plågsam behandling utan märkbar effekt? Låter som meningslös barnmisshandel. Finansierat med skattemedel.

Märkligt är att detta kan tillåtas fortgå decennium efter decennium. En herrelös verksamhet där resultatet inte verkar spela den minsta roll. Anmärkningsvärt när det finns kostnadseffektiva metoder som fungerar.

Det verkar som om de överviktiga barnen är till för Claude Marcus och inte tvärtom.

Okunnigheten verkar vara total och det drabbar våra barn!

Team KOSTDEMOKRATI


514 svar på ”Svenskarna fetare – men inte fetast”

Kommentera