Sockersjuka (diabetes) – bra länkar

Informativa länkar om sockersjuka – diabetes

Diabetes – elefanten är kvar i rummet – Paleofriend

”Vår sjuka vård är helt oförmögen att hantera och informera på ett adekvat sätt när det gäller diabetes typ 2. Den sjuka vården har bestämt sig för vad som menas med ett naturligt liv och en naturlig kost, och det leder patienterna in i det som följdaktligen kallas för naturalförloppet. Har du diabetes och följer sjukvårdens råd är risken stor för att du kommer att åka på många obehagliga komplikationer, att du kommer att gå upp i vikt, och att du kommer att drabbas av det metabola syndromet och att du kommer att dö i förtid av hjärt-kärlsjukdom. Det är naturalförloppet.”

Läs mer…

 

Att läkemedelsindustrin vill att vi skall maximera vår läkemedelskonsumtion är lätt att förstå. Idealet är maximalt antal sjuka i en kronisk sjukdom som kräver livslång medicinering – som t.ex. diabetes.

Kan man sedan få t.ex. Livsmedelsverket att utfärda kostråd som hela tiden ökar antalet diabetiker, att få dem att expandera marknaden, då maximeras vinsten. Inget konstigt med det, det är industrins jobb.

Även Livsmedelsindustrin tjänar mest på snabba kolhydrater från växtriket, där råvaran ofta utgör 10 – 20 % av produktionskostnaden. Naturliga animaliska produkter är mindre lönsamt, där utgör råvarukostnaden uppåt 50 % av produktionskostnaden och med en begränsad hållbarhet, vilket gör att svinnet ökar.

Ett paket Corn Flakes har en mycket hög hållbarhet (”Shelf Life”) och emballaget (det färggranna paketet) kostar ungefär lika mycket som råvaran.  Är det nyttigt? Läs och bedöm själv …

Vad serveras Ditt barn till frukost i förskolan? Det kan vara värt mödan att ta reda på det.

? !

Det är svårare att förstå att myndigheter, läkare, sköterskor, dietister och andra i samhällets tjänst ger råd som förvärrar sjukdomsbilden, tvärtemot vetenskap och beprövad erfarenhet. De förnekar både modern och gammaldags fysiologi, biokemi och hormonlära. De bryter mot t.o.m. mot lagen.

Läs ”Dårskapens lov” för att få en pusselbit i Ditt försök att förstå denna galenskap, som är en mänsklig egenskap. Här kan Du lära av historien.

– ♥ –

Ju mer vi förstår, ju kraftfullare kan vi agera!

Ju fler som förstår, ju svårare blir det att förneka och mörka verkligheten!

– ♥ –

Kommentera