Laserljus läker akut hörselnedsättning

Det skulle kunna varit en fin julklapp
till de som drabbas av hörselskador, men…


.

Akut hörselnedsättning kan ha flera orsaker, en av dessa är skada i samband med skytte. En annan är är utsätta sig för hög musik i lurar eller på konserter. Nyligen publicerades en unik studie som visade att laserbehandling kan få hörselsinnet att läka på ett bra sätt.

Michael Zazzio redogör för ny epokgörande hörselforskning

Laserljus läker akut hörselnedsättning

Svenska öronläkare anser inte att laserbehandling av olika typer av hörselnedsättning är en bra metod, trots att det finns många vetenskapliga studier som visat att den kan vara effektiv.

Här presenterar Michael Zazzio två nya studier som på ett övertygande sätt visar att laserbehandling är ett skonsamt och effektivt sätt att behandla hörselskador och Ménières sjukdom (*).

(*) Ménières sjukdom är en kronisk sjukdom i innerörat, skapad av en störning av vätsketrycket i innerörat. Den drabbade av sjukdomen kan få tinnitus, en nedsättning av hörseln av nervfelstyp, anfallsvis uppträdande yrsel, och ”lock för öronen”. Besvären varierar från person till person och yrseln kommer i attackform. Uppskattningar visar att cirka 4 promille av världens befolkning lider av Ménières sjukdom, och cirka 40 000 människor i Sverige. Vanligtvis drabbar sjukdomen personer i åldrarna mellan 40 och 60 år. Sjukdomen upptäcktes av den franska läkaren Prosper Ménière år 1861, men det var först efter hans död som hans upptäckter accepterades. Läs mer…

Samtliga landsting har informerats

Alla landsting i Sverige har nyligen uppvaktats med information om de två nypublicerade studierna.

Information har även skickats till enskilda ÖNH-läkare och till den svenska läkarföreningen för ÖNH-sjukdomar.

Det återstår nu att se om öronläkarna och landstingen väljer att följa svensk lagstiftning genom att snabbt agera till förmån för patienter som just har förlorat hörseln eller om ÖNH-läkarna och landstingen kommer att strunta i de nya rönen.

2000-Talets Vetenskap bevakar detta och återkommer till det i senare nummer.

Tinnitus i Sverige (exempel på hörselproblem)

I Sverige har idag ca 15 procent eller 1½ miljon människor har tinnitus. Av dem har 100.000 en tinnitus som allvarligt påverkar vardagen.

Mellan 1999 och 2005 ökade antalet 7-åringar som fått tillfällig eller permanent tinnitus från 12 procent till 61 procent enligt studier av Kajsa-Mia Holgers på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Läs mer … Wikipedia

En fin julklapp till hörselskadade, men…

En fin julklapp till mer än en miljon svenska medborgare som drabbats, men det verkar som om tongivande tjänstemän inom landstingen hellre fortsätter med mindre verkningsfulla metoder, än att de tar till sig ny kunskap och nya effektiva metoder som är vetenskapligt underbyggda.

Läs hela artikeln …. 2000-Talets Vetenskap Nr 4 / 2012
.

Du har läst en artikel i 2000-Talets Vetenskap.
Sveriges mest spännande populärvetenskapliga tidskrift.
Laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap,
aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa.
I varje nummer finns artiklar om de verkliga sambanden
mellan miljö, livsstil, legala gifter och sjukdom. Fakta som
Du inte hittar någon annanstans. Allt presenterat i vacker
redaktionell miljö som väcker läslust och eftertanke.
Prenumerera nu för endast 190 kr/år!
Läs mer här... http://www.2000tv.se/

.
Tips:
Du kan spara, printa ut eller maila
denna artikel till någon du bryr dig om
genom
att trycka på ”Print – PDF” nedan.

2 svar på ”Laserljus läker akut hörselnedsättning”

 1. Varför inte en egen flagga?

  Vården verkar ha utvecklats till en egen suverän stat i landet Sverige!

  Har sjukvården blivit en egen stat i staten, med egna myndigheter, en egen ”BNP” på 350 miljarder kronor, med beskattningsrätt, monopol, egna lagar samt immunitet mot svensk lag?

  Denna stat i staten har haft en fantastisk ekonomisk utveckling, den har fördubblat sitt ”BNP” vart tionde år och verkar nu kunna dubbla på bara åtta år. Varje arbetande svensk beskattas idag med i snitt 80.000 kronor per år, som år 2040 beräknas öka till nästan en kvarts miljon kronor (!).

  Nu verkar denna stats ledning bestämt att svenska patienter inte ska erbjudas en mer effektiv behandling vid hörselproblem. Tidigare har de bestämt att överviktiga främst ska viktoperas (med allvarliga biverkningar), istället för att erbjudas lågkolhydrat-kostbehandling (betydligt billigare och utan biverkningar), detta trots att lågkolhydratkost är godkänd av Socialstyrelsen för behandling av diabetes och övervikt, och således ska erbjudas patienter enligt svensk lag.

  Diabetiker lotsas idag av vården in i naturalförloppet (med stora biverkningar), istället för att rådas att sluta äta det de inte tål, socker och kolhydrater (vilket skulle göra många diabetiker symptomfria, utan läkemedel). Diabetiker instrueras istället att äta maximalt av det de inte tål (50 – 60 E% kolhydrater) och sedan medicinera maximalt, för att på så sätt erhålla maximalt med biverkningar, vilket maximalt ökar ”BNP”.

  Notan står svenska patienter och skattebetalare för.

  Myndigheten Livsmedelsverket förser sjukvården med diabetiker och överviktiga. Sedan nyckelhålet kom 1989 har diabetes trefaldigats och fetma fördubblats. De ser till att skolbarn, sjuka och äldre påtvingas lättmargariner och andra margariner. Det ser till att alternativet smör tas bort. Margarin ökar risken för astma, allergiska sjukdomar, inflammationer och cancer (läs mer…). Uppenbarligen tjänar de inte det svenska folket eller Sverige som nation.

  De vill dock fullgöra sitt verk och anordnar ”propaganda partyn”.

  PS. Vår akutsjukvård fungerar i många stycken mycket väl – det är när det gäller kroniska sjukdomar som sjukvården ofta förvärrar problemen. Vi är också urusla på att förebygga sjukdom, vi skapar dem och förvärrar dem istället. Därför står vi inför en krasch.

Kommentera