Fetma och diabetes exploderar i Kina

.

.

Xiao Hao, ”Little Hao”, vägde redan som 4-åring 62 kilo. Läkare har undersökt hans hormonnivåer och inte funnit något onormalt. Man har även undersökt pojkens hjärna och inte hittat något avvikande. Därför tror man att det främst är pojkens matvanor som är grundorsaken till hans grava övervikt. Läs Anna Böhlmarks reportage om det moderna Kinas fetmaexplosion på sidorna 19–22 i detta nummer (se nedan).

.
Fetma och diabetes exploderar i Kina

Kina (och Indien) har tagit över de västerländska matvanorna och därmed också moderna kostrelaterade sjukdomar där diabetes och fetma är mest framträdande.

Enligt New England Journal of Medicine, 25 mars 2010, har Kina nu fler fall av diabetes än något annat land. Enligt en rapport 2010 har Kina nu mer än 92 miljoner fall av diabetes i sin vuxna befolkning. Man räknar också med att ungefär 150 miljoner kineser är på väg att utveckla diabetes. Förekomsten är ungefär dubbelt så stor som enligt tidigare beräkningar och Kina placerar sig nu som #1 framför Indien som ”bara” har runt 50 miljoner diabetiker.

Nedan ett utdrag ur 2000-Talets Vetenskap nr 2 2012, om kostråd och dess konsekvenser – i Kina – världens nya epicentrum när det gäller diabetes och fetma.

Redaktörerna har ordet

Där folkrörelser går segrande fram

I Tunisien och Egypten har det startats fredliga revolutioner. I Sverige pågår också en revolution, men den inskränker sig till en revolution för folks hälsa och kallas för LCHF-rörelsen. Den delar vissa likheter med sina rörelser i arabstaterna. Den utgår från att nu får det vara nog.

– Vi måste ta saken i egna händer.

– Vårt mål måste vara för mänsklighetens bästa.

Rörelsen får ett växande stöd. Därför har den nått framgång.

Det finns också en annan likhet. Medlet för att nå ut går via Internet, bloggar och hemsidor. Nätverken är många men tydlig ledning saknas. Men det finns personer inom rörelserna som har klart uttalade strategier för den fortsatta processen.

Den stora skillnaden är att i Egypten och Tunisien är målen uttalat politiska.

I Sverige är målet riktig kost som leder till hälsa. Som bonus får man ofta en rejäl viktnedgång. De som använt sig av LCHF-metoden och blivit av med 10–50 kilos övervikt blir levande bevis för arbetskamraterna att metoden fungerar.

LCHF-rörelsen börjar också sprida sig till Norge och Finland.

Men ingen revolution utan motstånd. Här har faktiskt LCHF vänt fettskräcken hos den svenska allmänheten, till en LCHF-skräck hos vissa livsmedelsproducenter och läkemedelstillverkare. Dessa står inte i frontlinjen för attackerna.

Istället är det myndighetsexperterna, oftast pudrade med en professorstitel, som med det ena egendomliga utspelet efter det andra misskrediterar LCHF-rörelsen. De ser med bävan på att deras nyckelhålsmärkta paradigm håller på att rasa samman. I detta nummer har vi ett temablock om LCHF-rörelsen med en intervju med Annika Dahlqvist.

Vi publicerar även en unik skildring av fetmaexplosionen i Kina, signerad Anna Böhlmark.

:

Trevlig läsning hälsar

Ingemar Ljungqvist & Bo Zackrisson
redaktörerna för 2000-Talets Vetenskap

Kina – draken som blir allt fetare

I förra numret av 2000-Talets Vetenskap skrev vår utlandskorrespondent Anna Böhlmark om den traditionella medicinen i Kina. Här fortsätter hon att beskriva den exploderande fetma- och diabetesepidemin i landet.

Utvecklingen är dramatisk. Frågan som många ställer sig idag är om Kina och det kinesiska systemet kommer kunna klara av det ökande behovet från många unga som äter sig till övervikt och sjukdom.

Läs mer…

Klicka här…

Klipp:

Små feta kejsare

Problemen med barnfetma i Kina är alarmerande. Fetma påverkar barnets fysiska och psykiska utveckling och kommer i förlängningen att belasta samhällsekonomin negativt.

:

Folkrepublikens framtida hälsa

Kinesernas allmänna hälsotillstånd är avgörande för Kinas framtid. Frågan är om Kinas hälso- och sjukvårdsreformer kommer att kunna få bukt med problemet med livsstilssjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och cancer. Det brådskar verkligen.

Hur de styrande väljer att lösa detta kan vara avgörande för Kinas framtid. Hos kineserna är en av de största farorna att bli sjuk. Med tanke på de höga sjukvårdskostnaderna i dagens Kina, risker den som blir sjuk att bli ekonomiskt strandsatt.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Kina är inne på en farlig ohälsosam väg. Den tusenåriga traditionen av nyttig mat, hälsosamt arbete, respekt för miljön, förebyggande gymnastik och medicinkunskaper som Kina har delat med sig av till andra kulturer på andra platser, håller på att utrotas till förmån för moderniteten.

I slutändan är det politisk vilja och folkets ökade medvetenhet som bestämmer om övervikt (och diabetes) kommit för att stanna i folkrepubliken Kina.

Du har läst en artikel i 2000-Talets Vetenskap.
Sveriges mest spännande populärvetenskapliga tidskrift.
Laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap,
aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa.
I varje nummer finns artiklar om de verkliga sambanden
mellan miljö, livsstil, legala gifter och sjukdom. Fakta som
Du inte hittar någon annanstans. Allt presenterat i vacker
redaktionell miljö som väcker läslust och eftertanke.
Prenumerera nu för endast 190 kr/år!
Läs mer här... http://www.2000tv.se/

2 svar på ”Fetma och diabetes exploderar i Kina”

 1. HELA NATIONER ÄR UNDER ATTACK

  2000-Talets Vetenskap bjuder på en intressant artikel om fetma och diabetesutvecklingen i Kina, med snart 150 miljoner diabetiker. Det märkliga är att en hel värld låter sig bedragas.

  Tänk att så få begriper det uppenbara. Homo sapiens är inte byggda för dessa enorma mängder kolhydrater (=socker), som bl.a. Livsmedelsverket rekommenderar, och sockersjuka ska undvika socker så mycket det går. Att Socialstyrelsens tjänstemän rekommenderar diabetiker att maximera kolhydrater och insulin som gör att patienterna leds in i ”naturalförloppet” är lagvidrigt, ett mänskligt övergrepp.

  Att sockersjuka, som inte tål socker, inte ska äta socker (= kolhydrater). Det begriper ju t.o.m. en femteklassare. Man måste nog vara generaldirektör, professor eller högre tjänsteman vars lön och samhällsposition hänger på att man missförstår – för att inte fatta.

  Nästa steg blir att hålla dem på mattan som begriper, hålla inne forskningsanslag och dra in legitimationer. Styra sin ”forskning” och hindra all sann forskning. Att kontrollera myndigheter och media är också viktigt. Livsmedelsverket och DRF håller kostchefer och dietister på ”mattan” och HSAN håller pli på läkare och sköterskor.

  På detta vis luras hela nationer, demokratier eller ej. Priset folket får betala är skyhögt, både mänskligt och ekonomiskt. Ett sjukt folk kan inte upprätthålla välfärden och på den vägen har USA redan kommit långt och nu har även Kina och Indien slagit in på den vägen.

  Men de har dragit undan mattan för sig själva genom att överutnyttja sitt övertag till den grad att pengarna tar slut och ohälsan gör att inga nya pengar kommer in. Läs mer…

  Detta i kombination med att detta bedrägeri avslöjas via Internet gör att det finns hopp!

  Detta är en politisk fråga och de politiker som duckar kommer att bli ersatta. Inga väljare accepterar en ojämlik vård eller en äldreomsorg som inte fungerar. Även inom vården börjar personalen tröttna på hopplösa arbetsvillkor. Och detta är bara början.

  Men som sagt, det finns hopp.

Kommentera