NU-sjukvården är en förutsägbar katastrof

01:53, 21 juni 2012 in Okategoriserad by ulflju

NÄL-sjukhuset

NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen består av fem sjukhus:
de båda större sjukhusen NÄL i Trollhättan och Uddevalla sjukhus,
samt lokalsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Dalsland. 5 000
medarbetare erbjuder specialiserad vård och närsjukvård till
275 000 invånare i Fyrbodalsområdet.

I en välskriven debattartikel pekar tidigare klinikchefen inom ortopedi för NU-sjukvården på orsaken till varför det finns ett behov av hyrläkare. Han skriver det dock inte rakt ut. Orsaken är den dåliga arbetsmiljön och det dåliga rykte som sjukhuset nu har. Det gör att läkare och övrig personal inte önskar arbeta där.

Dålig ledning och dålig arbetsmiljö
skapar marknad för dyra hyrläkare

Notan för hyrläkare är rekordhög. Sveriges landsting spenderade
2000 miljoner kronor år 2011 på rekrytering av hyrläkare. Läs mer…

Så ser tyvärr läget ut för NU-sjukvården. Dålig arbetsmiljö skapar politikerna genom att genomföra förändringar i verksamheten som personalen inte är delaktig i och inte tror på. Får man inte med sig folket på golvet är det nämligen ”kört”.

Det finns nämligen ett mycket starkt samband mellan behov av hyrläkare, inkompetenta politiker, dåliga politiska beslut och dåligt fungerande verksamheter. När undertecknad gjorde sin specialistutbildning som underläkare vid gamla Vänersborgs lasarett i början på 70-talet var sjukhuset en attraktiv arbetsplats dit läkare sökte sig.

Bland politiker finns en övertro på ”organisationsförändringar”. Men eftersom patientbehandling i grunden är fungerande vårdprocesser är det viktiga att dessa processer håller hög kvalitet och är effektiva.

Det finns forskning idag som visar att organisationsförändringar som inte tar hänsyn till att det finns fungerande vårdprocesser fördyrar vården därför att dessa processer störs. Enkelt uttryckt kommer det in grus i maskineriet.

Ständiga organisationsförändringar
stör
fungerande vårdprocesser
– som grus i maskineriet –

Internationellt (bl.a. i Norge) arbetar man därför nu med det som kallas ”clinical pathways”, på svenska ”behandlingslinjer” (okänt i Sverige), där man integrerar det som kallas ”best pracsis” med ”best process”, dvs den bästa tillgängliga medicinska behandlingen skall integreras med den för patienten bästa och smidigaste processen.

Då uppnår man nämligen bättre kvalitet i patientbehandlingen har forskning visat. Det finns ett mycket starkt samband mellan hög kvalitet och låg kostnad i patientbehandlingen, det är nämligen medicinska misstag, komplikationer, dåliga processer, reoperationer och sjukhusinfektioner som skapar höga kostnader.

Mycket starkt samband mellan hög kvalitet
och låg kostnad i patientbehandlingen.

Detta synsätt ligger som grund för organisationen av det nya sjukhuset i Östfold, som nu byggs norr om Sarpsborg alldeles invid E 6. Detta sjukhus kommer till största delen att behandla akuta patienter, som p.g.a. infektionsskäl bara ligger i enkelrum.

Planerad kirurgi kommer at utföras vid det gamla sjukhuset i Moss, också av infektionsskäl. Östfold fylke har på 15 år gått från att ha fem akutsjukhus till att om få år ha två sjukhus, varav ett för akuta patienter. Det kommer att vara tillgängligt också för akuta patienter från Sverige genom avtal med VG-regionen. Förändringarna i Östfold har varit möjliga genom ett starkt professionellt inflytande.

Redan före NU-sjukvården bildande visade forskning att sammanslagningar av stora och likstora sjukhus är omöjliga och extremt kostsamma projekt.

.
Ulf Ljungblad

F.d. adm.direktör Sykehuset Östfold och
f.d. chefläkare och sjukhusdirektör, Östra sjukhuset, Göteborg

[Detta debattinlägg var infört i Bohuslänningen 16 juni 2012]

NU-sjukvården

– ◊ –

APPENDIX

Insändare – avdelning satirer

Man blir ständigt imponerad av VG-regionen och speciellt då NU-sjukvården.

Skulle hjälpa en gammal granne här på Orust som börjat höra dåligt med kontakt med sjukvården, förslagsvis då en hörcentral eller hörselmottagning (det hette så förr på sjukhusen).

Hörcentraler heter numera ”audionommottagningar”

Googlade på ”Hörcentraler VG-regionen” och fick då fram att politikerna döpt om hörcentralerna den 25 juni 2007 inom NU-sjukvården till s.k. audionommottagningar (bra att de i varje fall någon gång kan fatta genomtänkta beslut), ett begrepp som de äldre Orustborna över huvud taget inte har någon relation till eller förståelse för. Och framför allt är det ju inte de äldre som hör dåligt, så att de inte förstår innebörden i ordet audionom spelar säkert inte någon stor roll för de s.k. vårdgivarna (tidigare kallade för personalen), för då kanske ett färre antal patienter med hörselproblem finner fram och personalen får det mindre stressig (en s.k. omvänd win-win-situation uppstår då).

Jag säger nu till min granne att det heter numer audionommottagning (AM) och vårdgivare, ett ord som min gamle granne heller inte har någon relation till och inte heller förstår.

Klickar så på Hitta vården och jag kommer då till alla mottagningar i NU-sjukvården, men jag finner dock inga AM.

Går så åter in på NU-sjukvårdens öppningssida och finner då att AM på NÄL och Uddevalla sjukhus flyttar till Vänersborg. Det var ju intressant information.

Så styrkt i min uppfattning att vara på rätt väg klickar jag på samma sida under Mottagningar och avdelningar, men där finner man heller i ingen AM, men alla andra mottagningar finns med.

Jag går så tillbaka till samma sida och kan då läsa att HR-direktören Peter Larsson skall sluta i NU-sjukvården och bli förvaltningschef i Uddevalla kommun, väldigt viktig information för alla hörselskadade och alla äldre sjuka på Orust.

Min granne som stått vid sidan av mig hela tiden frågar när jag läser högt: HR-direktör? Vad är det? Jag inser då det meningslösa i att försöka förklara innebörden i HR – begreppet för min granne och säger att det är samma sak som personalchef, varvid denne säger: Kan dom inte skriva det då och varför skall jag ha reda på det, jag skall ju bara göra en hörselundersökning? Eftertänksamt tycker jag faktiskt att det ligger något i det han säger.

Övergår så till VG-regionens hemsida, går in under ”Vård och hälsa” som nästan försvinner bland Kultur, Kollektivtrafik, Politik, Miljö, Regionutveckling, Utbildning etc, säkert viktiga områden, men inte om man hör dåligt.

Där finner jag ”Sök mottagning”, verkar lovande och förhoppningsfullt skriver jag i ”fönstret” audionommottagning och grattis Du har fått 16 träff. Lösningen är nära.

Jag kan på denna sida läsa att Hörsel- och dövverksamheten ligger i Vänerparken och sorterar under Habilitering och hälsa. Jag går så tillbaka till den förra sidan och skriver i ”fönstret” audionommottagning och i ”fönstret” för kommun skriver jag Vänersborg. Döm om min förvåning när jag då läser: Din sökning på audionommottagning gav 0 träffar.

Imponerande.

”Ständigt imponerad av NU-sjukvården”

Mvh Ulf Ljungblad.

 ◊