SLV:s dödskamp (?)

Livsmedelsverket (SLV)

Livsmedelsverket har under flera decennier fört en kompakt desinformationskampanj för att övertyga oss om det mättade fettets farlighet, När forskare som varit insatta i denna problematik ifrågasatte deras tes blev svaret ofta att det rådde konsensus bland världens forskare i denna fråga (en uppenbar lögn), eller att det fanns ”tusentals studier” som visade det mättade fettets farlighet. Fortsätt läsa ”SLV:s dödskamp (?)”