SVÄRA I LÄKEMEDELSINDUSTRINS HÖGBORG

ζ

Detta är förstås värre än att svära i kyrkan – men det måste ändå framföras:

Måndagen 2018-01-08 iscensattes det stora bedrägeriet igen! Jag mår fysiskt illa av detta spektakel, och det är förfärligt att man på detta sätt tillåts utnyttja godtrogna och okunniga människors generositet och offervilja – till något som inte bidrar det minsta till att ”lösa cancerns gåta”, utan mer till att bibehålla okunskap och felaktiga myter om sjukdomen! Oerhört pinsamt och tragiskt!

Professor Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) visade redan på 1920-talet att cancerceller har en avvikande metabolism, jämfört med friska celler. Därför är cancerceller extremt beroende av socker (glukos), och det första man bör göra om man drabbas av cancer är att så långt möjligt utesluta kolhydrater i sin kost (socker och stärkelse).

Den amerikanske forskaren Thomas Seyfried har fortsatt forska i Warburgs fotspår – och bekräftat dennes slutsatser. Han presenterar dessa i sin bok ”Cancer as a metabolic Disease”. Det är en diger lunta på över 400 sidor faktaspäckad text med hundratals vetenskapliga referenser, men man kan slippa undan enklare, genom att gå in på min hemsida och leta reda på rubriken ”Litteratur”. Länk här: http://www.svaradoktorn.se/425408168

Där har jag översatt fyra artiklar av läkaren Georgia Ede, som har gjort en mer populärvetenskaplig sammanfattning av boken. Man kan också få det viktigaste direkt här:

Om man avlägsnar cellkärnan från en cancercell, och ersätter den med kärnan från en frisk cell – så förblir den ändå en cancercell. Och det motsatta: Om man tar kärnan från en frisk cell och ersätter den med kärnan från en cancercell, så förblir cellen ändå en frisk cell!

Vad betyder det? Jo, att den egenskap som definierar en cancercell inte finns i cellkärnan (och dess DNA). I stället är det cytoplasman och de där befintliga ”energimodulerna”, mitokondrierna, som är det viktiga. Således har det mesta av cancerforskningen i många år sökt efter ”cancerns gåta” på helt fel ställe – i cancercellernas gener!

Miljard efter miljard har de senaste decennierna satsats på det ”genetiska spåret” – och Cancergalan har säkert bidragit med åtskilliga miljoner. Det spåret är särskilt anmärkningsvärt, eftersom de gener människan föds med i dag är exakt desamma som de varit de senaste hundra åren (sannolikt tusen åren eller mer) – d.v.s. sedan långt innan frekvensen av cancer formligen exploderade! Våra gener är nästan den enda variabel som varit konstant under alla år! Däremot har som bekant vår miljö, vår livsstil – och inte minst vår kost – förändrats oerhört drastiskt det senaste halvseklet. Hur logiskt är det då att söka förklaringen till den ökade frekvensen av cancer i våra gener – och i stort sett negligera miljön – framför allt kosten?

 • Mitt brev till Cancerfonden 9 januari 2018 … klicka här

Om man sedan t.ex. tittar på de kostråd som Cancerfonden (Cancergalans organisatör) utfärdat, så inser man att denna fond inte är särskilt intresserad av att bota cancer (alternativt är totalt okunnig om cancer). Läs om kostråden här:

 • Cancerfonden ger katastrofala kostråd! … klicka här


Sven Erik Nordin

Läkarna känner inte till lagen ... klicka här
Blogg-arkiv på Kostdemokrati ... klicka här
"Svara doktorn" ... klicka här

PS. Klicka på bilden till höger (Läkare och diabetessköterskor känner inte till lagen …) för att läsa mitt inlägg från 2009 – och fortfarande bryr sig ingen och lagbrotten bara fortsätter. Lever vi ett laglöst land?

 • Läkare och diabetessköterskor känner inte till lagen (eller vägrar följa den)klicka här

Visste du att mediciner enligt studier ser ut att vara vår främsta dödsorsak?

Hur länge till ska vi (folket) tillåta detta hjärtlösa slöseri med livskvalitet, liv och även skattepengar – från våra förtroendevalda politikers sida? Det bestämmer folket vart fjärde år – nästa gång 9 september 2018.

De har sopat medicinens första huvudsats under mattan och ingen ansvarig tjänsteman eller förtroendevald politiker bryr sig. Hög tid för folket att bry sig.

2 svar på ”SVÄRA I LÄKEMEDELSINDUSTRINS HÖGBORG”

 1. Media, myndigheter och vården vilseleder om cancer OCH även om vacciner.

  VACCIN – VAD TÄNKER DU DÅ?

  Vad många inte tänker på är följande …

  Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan vi injicerar faktiskt sjukdomarna. För att inte känsliga personer ska dö av chocken när denna toxiska cocktail injiceras finns det hjärtstartare på plats.

  Flickorna som injiceras med t.ex. Gardasil (HPV-vaccin) övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare, syrgas och akutväska med adrenalin m.m. eftersom akuta biverkningar kan uppstå: yrsel, kräkning, svimning. Långsiktiga biverkningar är: epileptiska anfall, svullna lymfkörtlar, ledvärk, svaghet, stor trötthet, frossa, feber, kroniskt nedsatt immunförsvar, förlamning, sterilitet och – död.

  Läs mer … ”Medicinhistoriker om riskabla vacciner – Gardasilflickorna övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare” … klicka här

  Mer än en halv miljon svenska tjejer har injicerat detta experimentvaccin som lobbats in i det allmänna vaccinationsprogrammet … klicka här

  Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå. Detta gäller dock inte HPV-vaccin som är det första GMO-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel (vi sprutar alltså in GMO !!!).

  Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras och vårt naturliga försvar mot främmande och skadliga ämnen kringgås.

  Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium. Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd.

  – – –

  NYLIGEN VACCINERADE SMITTAR!

  Vad många inte tänker på är att nyligen vaccinerade blir smittbärare och kan smitta ner de med försvagat immunförsvar – som sjuka, gamla och små barn.

  Vetenskapliga bevis visar att individer som vaccinerats med levande virusvacciner såsom MPR (mässling, påssjuka och röda hund), rotavirus, vattkoppor, bältros och influensa kan sprida viruset i flera veckor eller månader efteråt och infektera
  både vaccinerade och ovaccinerade. Läs mer … klicka här

  Nu ska sjukhuspersonalen massvaccineras mot mässlingen och frågan är om man tänker stänga sjukhusen till personalen inte längre smittar på grund av vaccinationen?

  Du vet väl att vaccination inte alls ger ett bra skydd … men det informeras inte om och frågan är hur många av de som fick mässlingen som redan var vaccinerade?

  Nya mässlingutbrottet drabbar även vaccinerade. Hittills har åtta personer konstaterats ha mässling på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Några av dem har varit fullvaccinerade mot sjukdomen … klicka här

  Således är vi grundlurade vad gäller cancer och vacciner. Det är märkligt hur lätt det är att vilseleda folket genom att skrämma upp folket. Man får lätt intrycket via media att mässlingen är en livshotande sjukdom i klass med cancer – och folket sväljer den informationen med hull och hår (och blir rejält uppskrämda).

  40.000 mässlingsfall per år på 1950-talet gav ingen panik … men idag utbryter masshysteri efter 20 fall … klicka här

  Flicka i Örebro fick mässling trots att hon redan var vaccinerad mot mässlingNewsVoice (se kurvan som visar att man började vaccinera när polio redan var utrotad)

  Dödsfallen i mässling nästan noll långt innan mässlingsvaccinet introduceradesNewsVoice (detta är fakta och inget påstående)

  Varför har vi blivit så lätta att skrämma upp och att lura? Har vi slutat med att tänka själva?

  Det är dags att byta ut våra politiker som bara jamsar med och som okritiskt sponsrar detta spektakel med skattepengar. Det minst man kan begära är att medborgarna åtminstone ska få korrekt information – men istället vilseleds medborgarna å det grövsta.

  – – –

  A Harvard immunologist has written an open letter explaining why unvaccinated children pose no risk to their vaccinated counterpartsclick here

 2. Svar från Cancerfonden 15 januari 2018

  Den 11 januari skickade jag ett öppet brev till Cancerfondens chef, Ulrika Årehed Kågström. Länk till detta … klicka här

  Jag förklarade ganska detaljrikt varför Cancerfonden inte i någon avsevärd grad bidrar till att minska antalet insjuknade i cancer eller antalet döda i sjukdomen (vilket sägs vara fondens målsättning). Med anledning av att sökandet efter ”cancerns gåta” via den genetiska vägen alldeles uppenbart är en återvändsgränd, och att vår kost lika uppenbart är en dominerande orsak till de senaste decenniernas fullkomliga explosion av cancer, ställde jag några högst konkreta och lätt besvarade frågor. En fråga handlade också om Cancerfondens kostråd, som i princip är den perfekta kosten för att öka cancerns möjligheter att växa och spridas:

  Hur många projekt stöder ni, där man försöker utröna kostens betydelse för cancer?

  Hur många projekt med genetisk inriktning stöder ni?

  Avfärdar ni Nobelpristagaren Otto Warburgs slutsatser om cancerns natur – liksom de rön om detta hans moderne efterföljare presenterar i ovan nämnda publikation (”Cancer as a Metabolic Disease” av Thomas Seyfried)?

  Och en sista fråga: Vidhåller ni att era kostråd till cancersjuka är adekvata?

  Det svar jag fått i dag finner jag minst sagt otillfredsställande.

  En organisation som föregående år sägs ha bidragit med drygt 500 miljoner kronor till forskning borde kunna göra sig besväret att svara på dessa enkla frågor.

  Det svar jag fick var i sin helhet:

  ”Hej!

  Tack för ditt mejl, vi har noterat dina synpunkter.”

  Kanske var det bara en sorts bekräftelse på att man fått mitt mail – och att svaren på mina frågor kommer senare. Jag väntar med spänning på dessa svar!

  Sven Erik Nordin

  Svara doktorn – http://www.svaradoktorn.se

Kommentera