En förfärande brottslighet!

.

om-att-yttra-sig

Lagfadäs i dager

lagbokenSenaste tidens ”avslöjanden” i SVT har blottat att nuvarande lagstiftning måste korrigeras. Vi kan självfallet inte ha en lag som inskränker vår yttrandefrihet och som hindrar oss från att tala sanning i viktiga livsavgörande hälsofrågor.

Om riksdag och regeringen underlåter att skyndsamt rätta till denna lagfadäs – så har de tydligt visat att de sätter läkemedelsindustrins särintressen framför medborgarna. På detta vis sätter SVT´s reportage fokus på en politisk fråga av hög dignitet – en valfråga där valet står mellan liv eller död, rättvisa eller orättvisa, lögn eller sanning samt ett val mellan politisk kompetens och politisk inkompetens.

Det är också en fråga om vilka krav vi ska ställa på hur public service och våra myndigheter agerar mot enskilda medborgare och enskilda företagare. Ska vi acceptera en klappjakt på sanningssägare baserat på en lagfadäs (med hemlig kamera dessutom) – eller ska vi ställa större krav än så på våra offentligt avlönade tjänstemän och SVT-reportrar?

Tack SVT för att ni påvisar allvarliga brister i nuvarande lagstiftning och för att ni därigenom också belyser huruvida riksdagen och regeringen kommer att agera i medborgarnas intresse – eller om de kommer att huka sig inför detta dilemma. Det kanske dock inte var det tänkta utfallet när reportaget gjordes.
.

astrid-lindgren-nar-mannsikor-med-makt-slutar-lyssna-pa-folket-s

.
ζ

Vad säger vetenskapen och finns det några studier på hur t.ex. kokosfett och gurkmeja påverkar utveckling av demens? Finns det några användarberättelser? Se nedan och bedöm själv.


Newly Discovered Benefits of Coconut Oil

– It Reverses Alzheimer’s & Dementia in Some People!!

I filmen nedan förklaras på ett enkelt och logiskt sätt varför kokosfett kan förbättra vid demenssjukdom.

Dr Mary Newport hade när intervjun publicerades januari 2013 redan då samlat på sig 220 rapporter om att kokosolja kunde förbättra hälsotillståndet för de som drabbats av Alzheimer – och i många fall var förbättringarna dramatiska och de kom snabbt (redan inom några veckor). Vi vet att det fungerar – men läkemedelsindustrin blockerar all typ av forskning på kokosolja som ju skulle konkurrera med lukrativa läkemedel – därför finns det inga ”godkända” studier utförda enligt den ”mall” som läkemedelsindustrin bestämt ska gälla för ”medicinsk evidens”.

monopol_manSvensk sjukvård (inkl. lagstiftning) har utvecklats till ett ”monopolspel” som går ut på att tjäna maximalt med pengar (och inte att bota) och det är läkemedelsindustrin som skrivit ”spelreglerna” så att inte någon eller något ska kunna hota deras monopol på våra liv och våra skattepengar. De tjänar också mer pengar på att ohälsan utvecklas – med fler patienter och mer läkemedel – varför de inte har ett kommersiellt intresse av att vi blir friskare.

Hur detta har gått till har docent Ralf Sundberg utförligt beskrivet i sin nya bok:

 • Forskningsfusket bara fortsätter … recension

Felet är att folket ”sover” och folkets förtroendevalda politiker ”stoppar huvudet i sanden”. Således är det fritt fram för kommersiella särintressen att styra forskning, vården, våra myndigheter och lura skjortan av oss (och livet ur oss) – och de är proffs på vad de gör.

OBS! Nu kom en spännande uppföljare som beskriver hur forskningsfusket fortsätter och t.o.m. eskalerar. Detta kommer att fortsätta tills folket har fått nog och ingriper. En bra början är att läsa på så att man slipper bli grundlurad på sin livskvalitet. Denna bok ersätter den tidigare.

Bok beskrivning

Nya avslöjanden om nya forskningsfusk

Ralf Sundbergs bok Forskningsfusket utkom 2011. I dag, fem år senare, kan vi konstatera att Forskningsfusket bara fortsätter. Den senaste händelseutvecklingen på Karolinska Institutet har föranlett styrelsen att tillsätta en utredning för att gå till botten med den så kallade Macchiarini-affären. Utredningen görs mot bakgrund av andra ytterst besvärande omständigheter.

Kan Karolinska Institutet till och med ha skyddat sin brottsmisstänkte stjärnkirurg, topprekryteringen som fram till alldeles nyligen sågs som en möjlig nobelpristagare? I ett hyperaktuellt nyskrivet kapitel ställer Ralf Sundberg den mest obekväma frågan: har Nobelpriset också ett pris?

Forskningsfusket har en lång historia.

Den moderna medicinens framväxt är kantad av svågerpolitik, korruption, mutor, politisk positionering och oheliga allianser. Forskning kostar pengar och den måste ge avkastning. I USA blir det särskilt tydligt, då de mest prestigefyllda universiteten ägs av privata, vinstdrivande stiftelser.

Medicinsk forskning är Big Business.
Redan på 1950-talet förstod läkemedelsindustrin att det var lönsamt att medikalisera samhället. Det var då som fett-, kolesterol- och blodtrycksmyterna fick spridning. Bättre att skrämma miljoner till att ta blodtryckssänkande medicin i förebyggande syfte, än att bara ge till de förhållandevis få som verkligen behövde.

Myterna hålls vid liv än i dag. Och Forskningsfusket bara fortsätter. Ytterst få oberoende forskare orkar och vågar slå larm, menar Ralf Sundberg, som skrivit en spännande, fascinerande och i grunden mycket upprörande bok där snart sagt varje kapitel kan läsas som ett eget Uppdrag granskning.

Den rykande färska boken ”Forskningsfusket bara fortsätter!” kan beställas här:

Adlibris
Bokus

I sin girighet drar kommersiella intressen undan mattan
för sig själva och nu tvingas politikerna att ta befälet –
om de inte själva vill dras med i fallet!

Ekonomiska särintressen styr numera forskning och vård.
Resultatet är en ökad ohälsa; Magsjukdomar, cancer, hjärt-
och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och demens. En samhällsnyttig
tjänst har i många  stycken utvecklats till ett allvarligt nationellt hot.

ζ


Krönika

En förfärande brottslighet!

lakare_stetoskopDen fullkomligt sanslösa debatten om hälsokostprodukter fortsatte kvällen 24/10 i Aktuellt. Självklart skall personal i hälsokostbutiker ge korrekt information om sina produkter.

Strängt taget borde också våra läkare ha samma krav på sig, när
de skriver ut mediciner eller t.ex. föreslår kirurgiska ingrepp.

Nu spelade man åter upp de ”olagligheter” man filmat med dold kamera, då personal i flera hälsokostbutiker sagt att kokosolja och gurkmeja skulle kunna vara bra mot Alzheimer.

Föregående kväll hade man bjudit in professor Lennart Minthon som ”expert” – och han visade sig totalt okunnig åtminstone om gurkmeja. Nu hade man bjudit in enhetschef Susanne Zakrisson från Läkemedelsverket, och hon tycktes inte veta mer om ämnet.

Inslag på SVT:

 • Hälsobutiker bryter mot lagen … SVT
  Lennart Minthon är professor vid enheten för klinisk minnesforskning i Lund, och presenteras som en av Sveriges ledande demensexperter – och han känner varken till kokosoljas och gurkmejas effekt vid demenssjukdomar. En förfärande okunskap hos en person som gör anspråk på att vara en ”auktoritet” inom området. Mycksom avslöjas i inslaget.
  .
 • Läkemedelsverket om SVT:s avslöjande: “Väldigt allvarligt”SVT
  .
  susanne-zakrissonSusanne Zakrisson är enhetschef för Läkemedelsverkets tillsynsverksamhet och medverkade i kvällens Aktuellt. Hon förklarade att SVT:s granskning av hälsokost-butikerna visat att läget är sämre än hon trott.
  .
  Det är väldigt allvarligt. Vi har en lag som säger vad man får göra för medicinska påståenden, och syftet är att skydda patienter” säger Susanne Zakrisson.
  .
  Ska patienter skyddas mot sanning och mot kostnadseffektiva naturmedel utan biverkningar? Vem gynnar det?
  .
  Även Susanne Zakrisson är skrämmande okunnig om kokosoljas och gurkmejas effekt vid demenssjukdomar. Inte heller verkar hon eller hennes kollegor vara medvetna om att statiner (kolesterolsänkande ”läkemedel”) skadar 900.000 patienter i Sverige utan att förbättra, att vaccinet mot svininfluensa var ett otestat experimentvaccin där man på förhand visste att det förelåg stor risk för neurologiska skador och att vi vet sedan flera år tillbaka att Gardasil kan göra våra tjejer sterila och vi vet att det saknas ”evidens” om att dessa vacciner överhuvudtaget skyddar.
  ,
  – Kolesterolbluffen – som dödar i förtidklicka här
  – Varningarna fanns där före vaccineringenklicka här
  – Influensavaccin och Gardasil – vad de tidigt visste om riskerna!klicka här
  – Forskning visar att HPV-vaccin förstör äggstockarna …. klicka här
  – Detta kan leda till kramper, förlamning, blindhet och dödenklicka här
  – Den mörka sidan av Gardasil – en mardröm som blev verklighetklicka här
  .
  Frågorna man måste ställa sig är om Läkemedelsverket har tillgång till Internet? Kan tjänstemännen läsa och förstår de vad de läser? Eller är det så att det är läkemedelsindustrin (som står för en stor del av budgeten) som bestämmer verkets inriktning? Sannolikt det senare.

Om lagen förbjuder oss att tala sanning så måste lagen ändras!
Och om lagen förbjuder oss att yttra oss måste den ändras även
av det skälet. Vi har yttrandefrihet i Sverige!

Läkemedelsindustrin vars droger numera utgör vår tredje största dödsorsak har inte monopol på ”sanningen” – det är snarare så att läkemedelsstudier till hälften visat sig vara forskningsfusk. Har våra professorer och enhetschefer missat även detta? Eller vilseleder de medvetet?

ansvar

Har tjänstemän något ansvar?

Måste inte SVT agera sakligt och opartiskt? Maken till propagandistiska ”nyhetsinslag” är svårt att finna (ren parodi på journalistik). Har VoF lyckats infiltrera SVT?

Måste inte professorer inom vården och enhetschefer inom ämbetsverk tala sanning? Eller är det så att hög position inom den offentliga sektorn gör att man kan säga vad man vill?

Måste inte de som utger sig för att vara experter åtminstone ha ett hum om vad de pratar om?

Det som nu avslöjas är förfärande allvarligt och måste åtgärdas – vilket är ett politiskt ansvar.


Lagbrott?

Men nu gällde det uppenbarligen inte frågan om huruvida dessa produkter var effektiva mot Alzheimer eller inte – utan i stället att personal i hälsokostbutikerna hade påstått det, och därigenom begått ett lagbrott. Man skulle annars kunna tänka sig, att det åtminstone vore en förmildrande omständighet, om gurkmeja och kokosolja nu faktiskt påverkade hälsan i positiv riktning – vilket dessa produkter bevisligen gör, även om det saknas formell ”evidens” (enligt läkemedelsindustrins definition) – för att de kan bromsa eller bota Alzheimer.

lennart-minthonMen ingen försökte ens visa, att någon som köpt och konsumerat kokosolja eller gurkmeja skulle ha skadats på något sätt, eller att någon som köpt produkterna därmed skulle ha undandragit sig effektiv läkarvård (som i detta fall inte finns). Det kanske mest uppseendeväckande var det klipp från föregående kvälls inslag, där professor Lennart Minthon påstod att den Alzheimerpatient som använder gurkmeja ”dör fortare”!

Jag skulle vilja se de bevis han kan åberopa för detta fullständigt sanslösa påstående! Jag tror inte man kan hitta någon enda person som skadats av gurkmeja eller kokosolja. Däremot dör människor dagligen i andra sammanhang av de ”godkända läkemedel” som läkarna skriver ut recept på! Enbart i USA dör i snitt 90 medborgare varje timma (!) på grund av läkemedelsbiverkningar.

 • Inga dödsfall från kosttillskott – men 783.000 dödsfall av läkemedel – och ingen bryr sigklicka här

Nu är säkert många okunniga svenskar upprörda över detta ”fusk” inom hälsovårdsbranschen.
Men innan man blir alltför upprörd borde man begrunda följande:

Kan läkarna bota Alzheimer? Svar: Nej!

Kan gurkmeja bota Alzheimer? Vi vet inte säkert – men modern forskning visar att det mycket väl kan vara så.

Har läkarnas bromsmediciner mot Alzheimer några biverkningar? Ja, många och delvis svåra!

Har gurkmeja och kokosolja några biverkningar? Nej, inte mer än att alltför stort intag av båda möjligen kan innebära att man blir en smula ”lös i magen”!

Är läkarnas Alzheimermediciner dyra? Ja, tusentals kronor i månaden! Den totala kostnaden för landets ca 160 000 demenssjuka beräknades här om året till drygt 60 miljarder kronor (d.v.s. ca 400 000 kr per person och år), varav medicinerna utgör en betydande del.

Är gurkmeja och kokosolja dyra produkter? Nej – och patienten betalar själv, varför kostnaden för kommuner och landsting blir 0 kr! Staten får t.o.m. in skatt i form av moms.

Till saken hör sedan också, att bristen på läkare som bekant är minst sagt betydande, och varför man då nödvändigtvis skall belasta läkarkåren ytterligare genom att slussa alla Alzheimerpatienter via läkare – som dessutom inte kan erbjuda någon bot – borde för de flesta anses helt obegripligt!

Nu talade man om hur viktigt det var med INFORMATION!

Javisst! Men då skall det vara korrekt och saklig information, som berättar att läkarna än inte har något botemedel mot Alzheimer, att bromsmedicinerna är svindyra och har avsevärda och plågsamma biverkningar – samt att gurkmeja och kokosolja är generellt hälsobefrämjande, sannolikt lindrar verkningarna av de flesta neurodegenerativa sjukdomar som t.ex. Alzheimer och inte har några allvarliga biverkningar!

När får vi höra den informationen?

.
Sven Erik Nordin

PS. Klicka på bilden till höger (Läkare och diabetessköterskor kännerinte till lagen …) för att läsa mitt inlägg från 2009 – och fortfarande bryr sig ingen och lagbrotten bara fortsätter. Lever vi ett laglöst land?

Läkarna känner inte till lagen ... klicka här
Blogg-arkiv på Kostdemokrati ... klicka här
"Svara doktorn" ... klicka här

ζ

APPENDIX

Nedan ett axplock med mer information om att kokosolja, gurkmeja, med flera naturliga medel visst fungerar och har så gjort under tusentals år. Att läkemedelsindustrin förvarar sitt monopol på våra liv och skattepengar är naturligt – om än omoraliskt och oetiskt på det sätt de gör det.

Men VAD sysslar public service, vårdens så kallade experter, våra politiker och våra myndigheter med? Har de alla blivit kapade eller är det ”bara” prov på inkompetens? I vilket fall så är det riksdagens och regeringens ansvar att agera – såvida inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet som idag regerar också väljer att agera mot folkets intressen.

Aktuella länkar:

 • Professor Lennart Minthon vet inget om gurkmeja – Behöver lära sig googlaNEWSVOICE (med ett flertal relevanta referenser)
  .
 • SVT Nyheter till attack mot naturmedicinHumanism & Kunskap.
  ”SVTs nyhetsinslag 20161023 mot Hälsokostbranschen har en avsändare och är ett ensidigt ställningstagande som bör prövas av Granskningsnämnden.”
  .
 • Genombrott i AlzheimersforskningenSVT (som skickar ut dubbla budskap). Citat: -Det finns flera studier som visar att Gurkmeja är bra, både mot Cancer och Alzheimers.
  .
 • SVT tuffar på i VoFs spårklicka här (VoF går läkemedelsindustrins ärenden).
  .
 • How to use Coconut Oil for Alzheimer’sklicka här (med många bra länkar)
  .
 • Coconut Oil: Four Tablespoons of This ”Brain Food” May Prevent Alzheimer’sDr Mercola (världens största hälsoportal)
  .
 • Benefits of Coconut Oil Are Undeniable. Coconut oil contains medium-chain triglycerides that can have therapeutic benefits for people with certain brain disorders, epilepsy, and may even help prevent Alzheimer’s disease … Dr Mercola
  .
 • Dementia Reversal with Coconut oil – in an 85 year old at 35 daysvideo
  .
 • Mix med ett 50-tal video som visar att kokosfett visst förbättrar vid demenssjukdom – FÖR VÄLDIGT MÅNGA (med det är olagligt att tala om det i Sverige) …. klicka här

Mer om gurkmeja

gurkmejaDet råder ingen tvekan om att gurkmeja forskats på med positiva resultat, i synnerhet om gurkmeja blandas med svartpeppar och D-vitamin. Då ökar upptaget och effekten. Att påstå att det bara är ett ”påhitt” att gurkmeja kan användas vid alzheimer stämmer alltså inte och det är det viktigaste med artikelns budskap (i NEWSVOICE) – förutom att indirekt efterfråga mer ödmjukhet inför alternativa behandlingsmetoder.

Mer forskning på gurkmeja:

 • Turmeric produces mind-blowing recovery from dementia symptoms, multiple case studies show … klicka här
  .
 • Curcumin: This Potent Spice Taken as Little as Once a Week Can Fight Dementia … klicka här
  .
 • Evidence suggest turmeric may prevent and reduce alzhemer’s disease … klicka här
  .
 • Recent Developments in Delivery, Bioavailability, Absorption and Metabolism of Curcumin: the Golden Pigment from Golden Spice … klicka här
  .
 • Can Vitamin D3 in Combination with Turmeric Spice Reverse Alzheimer’s Disease Progression? … klicka här
  .
 • Could a curry a week PREVENT dementia? Turmeric ‘blocks the rogue proteins that trigger Alzheimer’s disease’ … klicka här

Fakta

Demenssjukdomar

Prognosen är att antalet demenssjuka i Sverige kommer att öka med mer än 40 procent de närmaste 15 åren. År 2030 beräknas vi ha 70 000 fler drabbade i landet än vad vi har i dag. Bild: Alzheimer Sverige/2014

160.000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. 10.000 av dem är under 65 år. Tillsammans med anhöriga och närstående berörs närmare 1 miljon människor. Man räknar med att cirka 25.000 personer insjuknar varje år. Enligt Socialstyrelsen kommer så många som 270.000 personer att vara drabbade av en demenssjukdom år 2030.

Vad är demens? Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när man blir äldre. Ofta är minnesproblemen övergående, men det kan också vara första steget i en demenssjukdom. Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring.

Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor. Prognosen visar att antalet demenssjuka i Sverige kommer att öka med över 40 procent de närmaste 15 åren.

Samhällskostnaden år 2012 var uppe i 63 miljarder, vilket gör sjukdomen ungefär lika kostsam som cancer, hjärt/kärl och stroke tillsammans.

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom, som drabbar 60-70 procent av alla patienter. Notera dock att det ofta och i synnerhet hos äldre patienter är vanligt med blanddiagnoser, till exempel att både ha Alzheimers sjukdom och vaskulära skador..

Källor: Alzheimer Sverige och Demensförbundet som båda verkar vara anmärkningsvärt okunniga om att naturläkemedel kan hjälpa många med demensproblem eller så är även de ”kapade” och således underställda läkemedelsindustrins oskrivna direktiv.

ζ

Slutsats

Antingen är public service, vårdens auktoriteter, högre myndighetstjänstemän och ansvariga politiker okunniga eller så agerar de medvetet i Läkemedelsindustrins favör. Det som SVT avslöjat visar att lagen måste skrivas om så att medborgarna tillåts tala sanning och tillåts att yttra sig även vad gäller Alzheimer – som vården inte har någon bot mot.

Vi har yttrandefrihet inskrivet i grundlagen och den lagen ska vi inte tumma på.

dold-kamera

Därefter behöver inkompetens och korruption städas bort – vilket också är ett politiskt ansvar. Det är inte OK att läkemedelsindustrin tillåts fuska och att sjukvården dagligen kan bryta mot lagen utan påföljd – vilket orsakar stort onödigt lidande och enorma samhällskostnader. Våra myndigheter med högt betalda generaldirektörer gör inte sitt jobb.

Detta medan hälsokostbiträden jagas med hemlig kamera av okunniga SVT-reportrar. När kommer public service söka upp läkare inom den offentligt finansierade vården med hemlig kamera och ställa ledande frågor om statiner – ett läkemedel som orsakar ett stort onödigt lidande? När kommer ansvariga för vaccinering mot svininfluensa och ansvariga för vaccinering med Gardasil att få liknande besök av SVT (?) – två experimentvaccin utan bevisas effekt – men med bevisligen mycket allvarliga biverkningar.

Nu räcker det!

ζ

Läs mer

Klicka på bilderna nedan och läs om det vården tiger om – som de inte är tillåtna att tala om.

 • ”Tänk om …”. Ett PM med ett unikt patientfall och en skrift som förmedlar kunskaper och insikter om vad det handlar om … klicka här
  .
 • ”STOPPA ALZHEIMER NU!”. En bok som förmedlar mer kunskap om hur Alzheimer förebyggs och botas – än vad som verkar rymmas inom hela den etablerade forskningen och vården tillsammans i Sverige. De är precis som hälsokosthandlarna förbjudna att avvika från det etablerade … klicka här   (läs två kapitel gratis … PDF)
  .

……….

4 svar på ”En förfärande brottslighet!”

 1. Nedanstående belyser att nuvarande lagstiftning är tokig och den måste nu justeras – annars är all bra mat att betrakta som ”läkemedel” och endast skräpmat som skadar oss är att betrakta som ”icke-läkemedel”. Vansinne!

  Läkemedelsverket

  Representanter från Läkemedelsverket var på plats då Sveriges första forskningssymposium i Homeopati hölls i Göteborg 12 – 13 oktober 2013 och de berättade om vilka regler som gäller i Sverige och de delade också ut informationsblad enligt nedan.

  – Läkemedelsbegreppet. Läs här…

  – Kosttillskott är livsmedel, läs mer…

  Läkemedelsbegreppet, enligt Läkemedelsverket (klicka för att förstora):.

  läkemedelsbegreppet

  Det finstilta

  I denna definition av läkemedel ingår ju även naturlig mat (!) och kosttillskott, som ju i allra högsta grad förebygger sjukdom (allt utom skräpmat som ju försämrar hälsan).

  Einstein_galenskapLäkemedelsindustrin har således lyckats med att få Läkemedelsverket att muta in allt som förebygger sjukdom, att betraktas som läkemedel (!), vilket är fullständigt barockt.

  Anledningen är självfallet att upprätthålla ett monopol på allt som är bra för hälsan och att blockerar allt som hotar världens mest lönsamma industri – läkemedelsindustrin.

  Antingen bluffar läkemedelsverket med detta informationsblad, eller så har de blivit förda bakom ljuset. Man tycker dock att de själva borde kunna genomskåda detta.
  .
  Citat:

  ”Ett läkemedel är alla produkter som
  förebygger, lindrar eller botar sjukdom”
  .
  Läkemedel som orsakar sjukdom då? Är det ett läkemedel? Ska t.ex. statiner (kolesterolsänkande ”läkemedel”) betraktas som sjukdomsframkallande skräpmat och sortera under Livsmedelsverket?

  PLUS-Sverker


  Ska vi förbjuda läkemedel?

  Över hälften av alla amerikaner tar kosttillskott. Enligt den senaste rapporten från USAs giftinformationscentral orsakades inte ett enda dödsfall av kosttillskott. Däremot finns det rapporter om att 783.936 amerikaner har dött av läkemedel – på ett år (det blir i snitt 90 amerikaner PER TIMMA – och industrin tar bra betalt för denna tjänst). I denna jämförelse är traditionella terrorister rena amatörer – 90 dödsoffer varje timma och därtill bra betalt!

  – Inga dödsfall från kosttillskott – men 783.000 dödsfall av läkemedel … klicka här

  Vad göra?

  vote-vard-omsorg-3-s

  Ett förslag är att inte använda mer läkemedel än absolut nödvändigt, med tanke på att biverkningarna bevisligen kan vara livsfarliga. I akuta lägen är ofta nyttan större än biverkan, medan det tenderar att var det motsatta vid kronisk sjukdom där man undertrycker symptom, istället för att lösa grundproblem.

  Använd alternativ medicin eller alternativa där det fungerar, med minimal biverkan.

  Den bästa medicinen är att se till att äta naturlig mat och gärna kosttillskott (då dagens mat är utarmad på vitaminer och mineraler, jämfört med bara för femtio år sedan).

  Därefter kan de vara nödvändigt med läkemedel.

  Idag gör vi tvärtom, vi startar direkt med läkemedel och negligerar kostens läkande förmåga. Vi t.o.m. fortsätter att äta det som skadar. Vilket resulterar i kronisk sjukdom och svåra biverkningar. Detta beror till stor del på att läkarna saknar utbildning om kostens betydelse och de som har lärt sig på eget initiativ är förhindrade att bruka sin kunskap (de riskerar då sitt jobb. sin karriär och sin läkarlegitimation).

  Det är få läkare som vågar utmana läkemedelsindustrin, med dess ekonomiska muskler och med dess inflytande på myndigheter och politiker. Istället offras patienterna.

  Sedan måste självfallet läkemedelsindustrins monopol på begreppet ”hälsa” upplösas och läkemedelsindustrins gräddfil likaså. Läkemedel och vacciner ska självklart granskas med minst samma måttstock som kosttillskott och alternativmedicin, eller ännu mer strikt med tanke på biverkningar.

  Allt annat är ju vansinnigt, om man bryr sig om medborgarna. Slutsatsen är att vi är grundlurade på hälsa och pengar.

  Att våra förtroendevalda politiker tar befälet över sjukvården och styr i folkets intresse är en en av våra viktigare valfrågor. De politiker som inte lyssnar, som saknar engagemang eller som saknar kompetens, de och deras partier röstar vi helt enkelt inte på. Det har vi inte råd med.


  Hippocrates (460 – 380 bC)

  «Nutrition is the first principle of medicine»

  – – –

  Ovan är ett utdrag från en artikel 19 december 2013 … Livsfarlig marknadsföring? KO stämmer hälsokostföretag!

 2. SVT SKÖT SIG SJÄLVA I FOTEN – OCH AVSLÖJADE ANDRA SAKER ÄN DE TÄNKT PÅ.

  Syftet med reportaget i SVT var att tittarna skulle förfäras över att man i hälsokostaffärer påstod att naturmedel hjälper mot demens – vilket är helt sant och det finns även vetenskap som bekräftar detta.

  SVT menade att det får man enligt svensk lag inte säga (sanningen) – om man inte uppfyller de krav som läkemedelsindustrin bestämt.

  Vad SVT egentligen visade (sannolikt utan att de själva förstod det) var att vi har en korrupt lag (som förbjuder oss att tala sanning och som strider mot vår yttrandefrihet) och att SVT likt våra myndigheter ränner läkemedelsindustrins ärenden. Detta står mellan raderna.

  Hela etablissemanget ränner läkemedelsindustrins ärenden såsom om de vore deras springschasar – på medborgarnas bekostnad. Därför måste vi byta ut etablissemanget.

Kommentera