Uppenbar rasrisk

Fasaden

Om man bygger ett hus på en bristfällig grund, så blir det inget bra hus. Hur mycket snickarglädje, granna färger och eleganta fasader man än kostar på, så kommer det ändå alltid att vara ett livsfarligt hus att bo i…

Livsmedelsverkets och det medicinska etablissemangets med pompösa uttalanden saluförda lyxvilla har byggts på en grund som redan från början var genomrutten. Att den av sig själv under årens lopp skulle ha genomgått någon mirakulös förändring till friskt virke förefaller helt osannolikt!

Sedan åtskilliga år tycks nästan grunden i den officiella svenska hälsovården bestå av en övertygelse om att kolesterol och mättat fett är farligt. Svenska läkare använder en avsevärd del av sina resurser till att ”jaga” kolesterol och mättat fett (som av en händelse de viktigaste beståndsdelarna i vår hjärna!) – samt att förskriva kolesterolsänkande statiner till fullt friska människor, och råda oss att äta hälsovådliga artificiella fettprodukter i stället för nyttigt naturligt fett.

Denna fokusering på just kolesterol och mättat fett är ur vetenskaplig synpunkt helt obegriplig och riskerar nästan att ge en bild av den medicinska disciplinen som verklighetsfrånvänd sekterism.

Men dess högstatusföreträdare med vita rockar och/eller professorstitlar tycks helt opåverkbara av enkla logiska fakta och ovedersägliga erfarenheter hos tusentals människor och fortsätter oförtrutet att hävda helt galna idéer på det här området – till avsevärd skada för folkhälsan och medförande oändligt mycket onödigt lidande.

Om anledningen till denna makalösa skandal är total historielöshet, slavisk lydnad mot inlärda dogmer, allmän oförmåga att korrigera sin inställning efter faktiska data, bindningar till läkemedelsindustrin eller något annat är svårt att veta.

Den helt felaktiga hypotesen om det mättade fettets hälsovådliga egenskaper skapades för mer än ett halvsekel sedan av den excentriske hygienprofessorn Ancel Keys i USA. Det påstådda sambandet mellan frekvensen hjärtinfarkter i en befolkning och dess intag av mättat fett var ett falsarium, som byggde på forskningsfusk och manipulering av data. Av 22 studerade länder valde Keys ut just de sju, vars resultat kunde styrka hans hypotes.

Om samtliga länder togs med fanns INGET samband mellan mättat fett i kosten och hjärtinfarkt. Redan samtida forskare avslöjade fusket, men olyckligtvis konserverades det manipulerade resultatet av politiska krafter, som gjorde denna helt felaktiga tes till bas för USA:s hälsopolitik. Och den galna idén spreds vidare över världen.

Fettet ersattes nu i hög grad med billiga kolhydrater, och i dag ser vi resultatet; nästan hela världen plågas i följderna av det metabola syndromet. På vissa håll är långt mer än halva befolkningen överviktig och/eller lider av diabetes.

Trots att egentligen alla vet (eller borde veta) att myten om det mättade fettets farlighet bygger på forskningsfusk, så fortsätter t.ex. SLV oförtrutet att varna för mättat fett och säger sig ha vetenskapligt stöd för detta…

Hur kan något som var helt fel och tillkom genom forskningsfusk för 60 år sedan nu ha blivit sanning och vetenskapligt korrekt? Det skulle jag önska att SLV förklarade!

När det gäller hypotesen om kolesterolets farlighet, så hänger också den samman med bedragaren Ancel Keys, som gjorde gällande att det mättade fettet skadade genom att via den mellanliggande variabeln kolesterol ge kärlförträngningar och hjärtinfarkt. Men grunden till den felaktiga hypotesen tillkom egentligen redan 1865, då Rudolf Virchov beskrev artärförträngningar, plack, som innehöll kolesterol, och drog den felaktiga slutsatsen att det var kolesterol i blodet som åstadkom denna typ av plack.

När sedan den ryske fysiologen Nikolai Anitschkov 1913 fick den befängda idén att tvångsmata kaniner med kolesterolrik äggula kom hypotesen om kolesterolets farlighet att befästas. Som bekant är ju kaniner utpräglade växtätare. Deras metabolism kan inte hantera kolesterol, och vid detta försök (som förstås var ett avancerat djurplågeri) fick kaninerna därför en försämrad sköldkörtelfunktion och blev kraftigt ”åderförkalkade”. De tappade också pälsen och blev allmänt sett ”sjuka”.

När Anitschkov upprepade försöket med köttätande djur fick han inte alls samma resultat, och han påpekade själv i sin forskningsrapport att resultaten självklart inte heller gick att överföra på människan – som ju är anpassad för en helt annan föda än kaniner. Ändå spreds även den här missuppfattningen snabbt och fick stor spridning – så stor att Livsmedelsverket och många läkare fortfarande ett sekel senare hävdar den bisarra åsikten att kolesterol förorsakar hjärtinfarkt.

Hur föreställningarna att en ökad koncentration av det livsnödvändiga ämnet kolesterol i vårt blod skulle vara anledningen till hjärt- och kärlsjukdom och att mättat, naturligt fett skulle öka risken för samma slags ohälsa är fullkomligt obegripligt, om man ser till sakliga fakta och vanlig logik.

Om man däremot tittar på människan som emotionell varelse blir det lättare att förstå. Starka känslomässiga krafter gör att vi ibland blir blinda för logik och fakta och handlar helt irrationellt. Dessvärre gör förståelsen av detta inte fenomenet fett- och kolesterolskräck mindre förfärligt och skadligt för folkhälsan.

Det på helt oduglig grund byggda kolesterol- och fettskräckshuset är på väg att falla samman, och detta kommer att innebära ett stort steg framåt för sundare kostvanor och bättre folkhälsa. Men att ett statligt verk som SLV kan fortsätta att med konster och knep – och till stora hälsomässiga kostnader – försöka hålla ihop det fallfärdiga huset är en gåta.

Och frågan till SLV kvarstår: Hur kan det som redan från början var falskt och resultat av forskningsfusk och missuppfattningar nu ha blivit rätt och riktigt? Eller menar man kanske, att Ancel Keys inte förfalskade sina resultat och att tvångsmatning av kaniner med kolesterol ger resultat som omedelbart kan överföras på människan?

Svar från SLV förväntas inte. Det är nog under deras värdighet att lägga ner tid på så enkla frågor. Och man har förstås fullt upp med att stötta sitt fallfärdiga hus…

Sven Erik Nordin

.

PS. Nedan en kortfilm på knappt tre minuter som beskriver hur forskningsfusket gick till,  på 1950-talet. Ett falsarium som fortfarande utgör grund för Livsmedelsverkets kostråd och sjukvårdens råd om att sänka kolesterolnivån med hjälp av mediciner.

.

7 svar på ”Uppenbar rasrisk”

 1. @ Sven Erik. ”Professor Göran” (Sjöberg) har en bra term för detta: ”Religiös kvacksalveri”, när det gäller den i Sverige helt allenarådande allopativa, rockefelleruppfunna irrläran som går under namnet ”skolmedicin” och som är den enda läran som våra läkare nuförtiden utbildas i och tvingas hålla sig till.

  Kan inte vara lätt att vara läkare och inte få eller kunna bota sjukdomar, vilket folk förväntar sig, därför att det strider mot dogmerna att tillgodogöra sig och tillämpa vetenskapens framsteg.

 2. @Sven Erik.
  Tack för en briljant sammanfattning av den befängda situation vi befinner oss i.
  Lipidhypotesen är en av historiens största bedrägerier, styrd av ett sjukt, cyniskt och ointelligent vinstintresse.

  Kan man lyckas lura på människorna den otroligt billiga smörfärgade förfalskning som kallas margarin/”hälsosam” X-olja får man resurser som förklarar varför man haft och ännu har resurser att korrumpera professurer/professorer, politiker och sjukvårdssystem så att oupplysta konsumenter lydigt köper förfalskningarna i tron att de är bra för hälsan.

  En helt otrolig historia, värt ett ”nobelpris” i bedrägeri. Snart kommer de bedragna att totalt bojkotta bedragarna (vilket ju redan börjat ske).

  Mats Wiman

  1. Tack för ditt positiva omdöme! Det betyder kanske att jag kan återkomma med någon mer text – trots att motivationen ibland tryter. Fast när man ser människor i sin närmaste omgivning enligt sina läkares rekommendationer äta sig sjuka, så måste man ju förstås ändå efter sin lilla förmåga försöka påverka… Och visst rör det väl ändå på sig…

 3. Kolesterol använder kroppen bland annat vid reparation, när skador uppkommer. Varför det inte alls är konstigt att det finns spår av kolesterol i plack. Kroppen har försökt reparera en uppkommen kärlskada, som sannolikt uppkommit på grund av brist på näringsämnen, på grund av inflammationer, för mycket socker/stärkelse och för mycket omega6. Dvs. faktorer som uppkommer när man följer SLVs extrema kostråd.

  Om man t.ex. förtär solrosolja med mycket omega6 sänks immunförsvaret, man blir inflammationsbenägen och cellmembraner blir sladdriga. Ut rycker kolesterol för att stabilisera upp membranen och då sjunker kolesterolnivån. Detta tycker de flesta dietister är så bra att de uppmuntrar till användning av solrosolja och majsolja. Växtoljorna sänker ju kolesterolet och det har de fått lära sig är bra.

  Solrosolja eller majsolja användes förr för att sänka immunförsvaret vid njurtransplantationer, så att njuren inte skulle stötas bort av immunförvaret. De fungerade, men eftersom patienterna istället fick cancer fick de sluta med omega6 oljor.

  Är det klokt att sänka sitt kolesterolvärde, sitt immunförsvar med inflammationsdrivande växtoljor och margariner?

  Själva använder vi smör och ibland en aning kallpressad olivolja på sallader. Enkelt, gott och nyttigt.

  Om man utför en epidemiologisk studie finner man att där det brinner finns det oftast brandbilar. Rudolf Virchov skulle med sin logik kunnat dra slutsatsen att brandbilar orsakar bränder och för att minska antalet bränder måste vi således reducera antalet brandbilar.

  Ett för lågt kolesterolvärde är direkt farligt och de med högst kolesterolvärde är friskast och lever längst har det visat sig i studier. Sannolikt skulle också antalet bränder inte minska om vi tog bort brandbilarna och sannolikt skulle brandskadorna öka utan brandbilar (med det finns inga studier på det).

  Se även tidigare inlägg … Hörnstenarna försvann, kosthuset har rasat

 4. Både vår än så länge dominerande ”kostvetenskap” som även skolmedicinen har vi okritiskt övertagit från ett Amerika som är religionsdominerat och där över 50% av befolkningen mera tror på bibeln än på Darwin. Kan det månne finnas ett causalt samband där? Det handlar isf. om tro som förnekar vetenskap. Tillbaka i medeltiden?
  Vetenskapsmännen i våra led drar ett tungt lass.

 5. Kaninen lever!

  Sven Erik!

  Din krönika är så välformulerad att alla som läser den borde säga:

  ”Stopp och belägg!
  Nu börjar vi om från början! Hur var det nu med evolutionen? Hur var det med fysiologin? Vad var det mormorsmor gav grisarna för att de skulle bli feta? Var det inte den söta vasslen efter att hon ystat? Vad stekte mormorsmor i ? Var inte det nedsmälta fettet från grisen? Kan inte någon hämta Uffe Ravnskov?

  De som säger att man inte kan klandra dem som i decennier givit för folkhälsan förödande kostråd, därför att de då inte visste bättre – de har fel. De har funnits röster emot råden ända sedan de formulerades i USA 1970- talet.

  Lägger man sig i vad människor skall äta så skall man banne mig ha på fötterna och inte joxa ihop något som råkar passa industrin och har ett enkelt budskap.

  Därför menar jag att när en professor från Sahlgrenskas Akademi Göteborgs Universitet i dag (nåja 2010) under en föreläsning för allmänheten kör kanintricket och visar en bild på en förment kanin-artär, kan inte det kallas ett bedrägeribrott?

  Vi fåkunniga åhörare kunde inte utläsa något från bilden. Men professorn förklarade att på bilden kunde man se hur artären var igenproppad med kolesterol. Av detta skulle vi förstå hur tacksamma vi borde vara över att läkemedelsindustrin tagit fram statiner till oss.

  Så jag kan försäkra Sven-Erik och andra att Nikolai Anitschkovs kanin lever på Sahlgrenskas CENTER FOR CARDIOVASCULAR AND METABOLIC RESEARCH.

  Det finns något som kallas för brott mot mänskligheten? Hälsa tillhör enligt FN de mänskliga rättigheterna.

  Det blir en maffig rättegång om alla skyldiga skall ställas inför rätta i Haag.

Kommentera