SLV:s dödskamp (?)

Livsmedelsverket (SLV)

Livsmedelsverket har under flera decennier fört en kompakt desinformationskampanj för att övertyga oss om det mättade fettets farlighet, När forskare som varit insatta i denna problematik ifrågasatte deras tes blev svaret ofta att det rådde konsensus bland världens forskare i denna fråga (en uppenbar lögn), eller att det fanns ”tusentals studier” som visade det mättade fettets farlighet.

SLV:s 72 ”starka” studier reducerades till 2 svaga studier

Uppmaningen att åtminstone visa en enda sådan studie nonchalerades länge föraktfullt. Till sist samlade sig ändå SLV:s experter och sammanställde en lista på 72 studier på sin hemsida – vilka alltså bortom allt tvivel skulle bevisa hur farligt mättat fett är.

Obetänksamt nog lade man också in länkar till samtliga studier, vilket förstås innebar att var och en med en enkel knapptryckning kunde få upp respektive studie på sin datorskärm. Sådana studier är förstås nästan alltid på engelska, och en inte alltid helt lättgenomtränglig, vetenskaplig version av språket. Möjligen litade man därför på att ingen skulle göra sig omaket att läsa studierna – viket de uppenbarligen inte heller kunde ha gjort själva på SLV – för i så fall skulle de aldrig ha publicerat dem!

Jag gjorde mig i alla fall besväret att ta mig igenom de tre första studierna – och jag var fullkomligt chockad. Dessa studier, framtagna av SLVS:s egna experter – i avsikt att för alltid tysta kritiken från dem som inte trodde på det mättade fettets farlighet – verkade inte ens handla om mättat fett. Åtminstone gjorde knappast de tre första det. Och studierna var delvis gjorda på mycket små grupper och under kort tid – något som man själva anfört som kritik mot de studier deras meningsmotståndare hänvisade till.

Jag var fullständigt häpen och skrev en upprörd artikel om det hela – som i vanlig ordning naturligtvis refuserades av samtliga de tidningar jag skickade den till (jag har fortfarande efter snart två år inte ens fått någon bekräftelse från en enda tidning att man fått min text – med undantag av en lokaltidnings chefredaktör, som efter flera påstötningar nedlät sig till att tala om hur oviktiga mina synpunkter var).

Till sist publicerades min text i alla fall på bloggen Newsmill – men fick förstås ett mycket begränsat genomslag.

.
Livsmedelsverket avslöjat – och pressen tiger!

Avslöjandet att Livsmedelsverket i årtionden grundat sina kostråd på en allvarlig missuppfattning om det mättade fettets farlighet väcker inget intresse i media. Man tycks mer upptagna av att diskutera vem som kan vinna Melodifestivalen än att snart var och varannan svensk lider av fetma och diabetes – till stor del på grund av Livsmedelsverkets kostråd. Läs hela inlägget här…

.
”Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten” menar 12 ledande forskare, läkare och professorer.

Glädjande nog var jag inte ensam om min upprördhet. Något senare granskades nämligen SLV:s samtliga 72 studier av en grupp framstående läkare och forskare med Docent Uffe Ravnskov i spetsen. De kunde då konstatera, att av dessa studier kunde möjligen två visa något negativt med mättat fett. Många av studierna var helt irrelevanta, och några visade t.o.m. att mättat fett var nyttigt.

Forskargruppen publicerade sina slutsatser i ”Dagens Medicin” den 8 april 2009 … Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten

Vems intressen företräder Livsmedelsverket?

När den statliga myndighet som har till uppgift att värna om vår hälsa visar sig ha vilselett det svenska folket i flera decennier och påstått att mättat fett är farligt – utan att han något vetenskapligt stöd för sin hypotes – då borde man ha kunnat förvänta sig krigsrubriker på svenska tidningars löpsedlar. Men tystnaden i nästan samtliga våra medier var närmast total. Dock hade Uppsala Nya Tidning uppmärksammat det hela.

När SLV uppenbarligen inte kan redovisa vetenskapligt stöd för sina åsikter om mättat fett, så har man nu alltså valt en annan taktik.

Via en enkät till de svenskar man under trettio år vilsefört får man fram resultatet att endast 3 % tror att det är ofarligt att äta mättat fett!

Det är i alla fall det resultat man saluför. I själva verket är det en grov förvanskning. Vad 3% svarade ”ja” på var frågan om ”det tvärtom var viktigt att äta mycket fett”.  Och hela 29% tyckte t.ex. att  ”det är inte viktigt för hälsan att minska fettintaget, det finns andra livsmedel som är viktigare att undvika” . Vad SLV här sysslar med är alltså i princip ren förfalskning av enkätresultatet.

Minst sagt pinsamt SLV! Att efter flera decenniers propaganda, med kraften hos en statlig myndighet, ändå inte ha lyckats vilseföra fler svenskar än att man måste förvanska resultaten av en enkät för att få fram det man önskar är verkligen inte särskilt imponerande – som propaganda betraktat. Och det hela säger förstås absolut INGENTING om det mättade fettets egenskaper och påverkan på vår hälsa.

Men det hela ger i stället en mycket klargörande demonstration av SLV:s vetenskapliga metoder! Det tackar vi för. Den sista trovärdigheten hos detta statliga verk får väl härmed anses ha definitivt skjutits i sank – av SLV själv! Tråkigt nog innebar väl referatet i Rapport ändå att ytterligare några tusen svenskar skrämdes för mättat fett och inte vågar ändra sin kolhydratspäckade ”normalkost” mot en diet som gör dem normalviktiga och friska (d.v.s. kost med en hel del mättat fett i). Sorgligt!

Bedrövligt också att SVT låter sig utnyttjas i detta cyniska spel! Och förstås symtomatiskt att den okunniga reportern inte ens känner till den korrekta beteckningen LCHF för den kolhydratsnåla kosten. Uppenbarligen ett lätt offer för SLV:s manipulationer!

Sven Erik Nordin

PS. Se SVT:s inlägg här…

Inlägget är nu också publicerat på SVT.se debattsida.
Läs mer här…

Ett svar på ”SLV:s dödskamp (?)”

  1. Tänk om Livsmedelsverket skulle följa Regeringsformens första kapitel där det i 9 § stadgas följande:

    ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.”

    Så Livsmedelsverket bryter mot Sveriges grundlag.

Kommentera