Goda nyheter för diabetiker!

 

Det finns uppskattningsvis 400.000 diagnostiserade diabetiker i Sverige, varav 50.000 typ 1 (barndiabetes) och 350.000 typ 2 (åldersdiabetes). Troligen finns det lika många prediabetiker, som ännu inte vet om att de har diabetes eller som står på tröskeln till att utveckla diabetes. Sålunda berör denna fråga runt 800.000 svenskar.

Diabetes har tredubblats sedan 1989 (när Livsmedelsverket introducerade sin nyckelhålsmärkning), när de lärde oss att lämna riktig mat till förmån för margariner och lättprodukter. Ett ganska fantastiskt resultat.

  1. Ett exempel bland tiotusentals, som alla gjort liknande erfarenheter (se nedan).
  2. Åtta auktoriteter bekräftar dessa exempel ur ett vetenskapligt perspektiv (se nedan).
  3. Socialstyrelsen kommer efter en noggrann utredning fram till att konceptet uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet (se nedan).

Konceptet skall nu enligt lag informeras om och erbjudas de patienter som vill prova. Men detta sker bara i mindre skala. Vad fattas?

Svar: Politiskt engagemang fattas! Detta är en politisk fråga som dock uppfattas som en medicinsk. Först när ansvariga sjukvårdspolitiker själva sätter sig in i frågan och själva styr utvecklingen, först då våras det för Sverige när det gäller folkhälsan.

– ◊ –

GODA NYHETER

Pelle Lundström fick diagnosen begynnande åldersdiabetes 1989. Blev felbehandlad av skolmedicinen i 15 år. Läste boken ”Fettskrämd” av Lars-Erik Litsfeldt i maj 2006. Han följde råden i boken. I juni 2006 slängde han insulinsprutorna.

Läs artikeln i  GODA NYHETER – Årgång 18, nr 3 HÖSTEN 2009.

Observera att detta inte handlar om diabetes typ 1, som oftast drabbar barn och ungdomar och som alltid kräver insulinbehandling. Då är det bra att det finns insulin. Men även för en person med diabetes typ 1 är det fördelaktigt att minska på kolhydraterna och byta ut dem mot fett, naturligt fett (inte margarin).

– ◊ –

”Så blir åldersdiabetiker friska utan medicinering”

Åtta läkare, docenter och professorer som är väl insatta i ämnet:

En diet med få kolhydrater och mycket fett – så kallad LCHF-kost – normaliserar blodsockret och insulinhalten på några veckor. Att det skulle vara den feta maten som ligger bakom den oroväckande ökningen av typ 2-diabetes – så kallad åldersdiabetes – stämmer inte. Den förklaringen är i själva verket ett av den moderna medicinens allvarligaste misstag. Tvärtom är det mycket som tyder på att de som har anlag för åldersdiabetes äter för mycket kolhydratrika födoämnen. Som tur är har talrika diabetiker själva upptäckt att de blir friska utan medicin om de minskar radikalt på bröd, ris, pasta, potatis, sötsaker med mera och i stället äter sig mätta på kött, fisk, ägg och hederliga mejeriprodukter, skriver de åtta forskarna.

:

Det är sant att typ 2-diabetes har blivit ett av de största problemen inom sjukvården. I Sverige finns det minst 300.000 diabetiker och ännu fler i dess för­stadium, det metabola syndromet. Inte nog med att livet förkortas; de sista åren i livet förpestas av infektioner, kallbrand, andra kärlsjukdomar, blindhet eller dialyskrävande njursvikt. Att den feta maten är boven är emellertid ett av de allvarligaste misstagen inom modern medicin.

Läs hela debattartikeln här.

– ◊ –

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen godkände lågkolhydratkost 16 januari 2008,  för behandling av övervikt eller diabetes typ 2, efter år av utredning. Eller rättare sagt, de fastslår att sådan behandling är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läs mer här.

Så nu borde vägen ligga öppen för att på bred front tillämpa en kostnadseffektiv metod inom hälso- och sjukvården.

– ◊ –

Vår kommentar,

Diabetiker typ 2 kan således minska sin insulindos eller bli helt insulinbefriade, på bara några veckor, och därigenom minska risken för allvarliga komplikationer. Även typ 1 diabetiker kan reducera risken för komplikationer.

Detta sker genom en ”enkel” kostomläggning till riktig mat, som dessutom är mycket god. Svårigheten ligger i att de flesta saknar kunskapen och det är alltid svårt att byta vanor. Därtill är vi alla olika och livsstilen måste anpassas till respektive individ, vilket brukar fungera bra med lite hjälp.

Var finns haken? Det innebär att fler medborgarna kan äta sig friska utan att behöva anlita hälso- och sjukvården i lika hög grad och de skulle behöva mindre läkemedel. Folkhälsan skulle stärkas!

Detta är haken! Hur skall då industrin få avsättning för sina produkter? Därför kommer det att ta tid innan diabetiker får information som kunde gjort dem friskare. De som skulle kunna skynda på processen, våra förtroendevalda politiker, de saknar sakkunskap och förlitar sig därför på ”experter” som i sin tur får sin information från industrin, en industri som också sponsrar forskning och viktiga organisationer, t.ex. diabetesorganisationer som förmås fokusera på nya läkemedel och hjälpmedel. Vilket är bra, men man får inte glömma att kosten har mycket stor betydelse för diabetiker.

Det finns nu en ny diabetesorganisation, DiOS, som upptäckt hälsofördelarna med riktig mat. Kostdoktorn benämnde företeelsen som ett historiskt genombrott –  Diabetesförening ser ljuset

Det våras för Sveriges folkhälsa när våra folkvalda sjukvårdspolitiker själva sätter sig in i sakfrågan. Forskningsresultat och dokumenterad beprövad erfarenhet saknas inte, för dem som vill se det.

Uffe Ravnskov med. dr., docent uttrycker det som;

”Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa. Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna, själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du ber auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

Ett svar på ”Goda nyheter för diabetiker!”

  1. DIABETES TYP 1

    Även diabetiker typ 1 kan uppnå stora hälsofördelar och minska riskerna för följdsjukdomar om man byter livsstil – men det får man själv komma underfund med då vården saknar kunskaper om detta och dessutom finns det ett informellt förbud mot att rekommendera annat än läkemedel (då riskerar sköterskor och läkare att bli utstötta).

    Gratis e-bok skriven av en av Sveriges främsta diabetesläkare Jörgen Vesti Nielsen – som initierade Karlshamnsstudien.

    – Diabetes typ ! … PDF

Kommentera