Stories-FAQ-ram

Användarberättelser

Här kommer vi att presentera berättelser med erfarenheter och insikter som kan vara värdefulla för andra läsare.

Ögonhälsa

T.ex. har 350 000 svenskar drabbats av förändringar av gula fläcken i ögat som drabbar det skarpa seendet och i många fall kan detta förebyggas eller bromsas med tillskott.

Kostdemokrati fick frågor om Omega-3-kosttillskott i TV-reklam och om ögontillskott som rekommenderas av svenska ögonläkare. Och för att kunna svara på frågor var vi tvungna att se vad produkterna i fråga innehöll, vilket resulterade i en intressant jämförelse, en konsumentupplysning.

  • VitaePro, MegaRed och Optivital MOT Algatrium Plus och BrudyRetina … klicka här

Kostdemokrati fick också ett glädjande E-mejl, där resultatet överträffade vad man normalt kan förvänta sig.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kvalitet faktiskt kan vara billigt om man tittar på innehållet. Det viktigaste är dock att produkter fungerar så att man t.ex. inte riskerar sin syn i onödan. På denna sida kommer fler användarberättelser att presenteras.

ζ

FAQ-kuberVanliga frågor och svar

[FAQ: Frequently Asked Questions]

Omega 3 och ögonhälsa

Algatrium Plus & BrudyRetina 1,5 g