ÄNTLIGEN-ett-naturligt-alternativ-till-GBP

S o SSund o Slank på ett naturligt sätt,

genom att stärka kroppens självläkande och
självreglerande förmåga, på ett naturligt sätt.

(se föreläsning i tre delar nedan)

ζ

Äntligen!

– Ett naturligt alternativ till Gastric Bypass

Föreläsning måndagen 15 juni 2015 i Nääs fabriker strax utanför Göteborg.

(klicka på bilden ovan för att förstora den)

 • Tidigare inlägg: Ät dig slank med rätt kost
  – ett alternativ till Gastric Bypass
  klicka här

ζ

Föreläsning (del 1 av 3)

”Låt maten bli din medicin
och medicinen din mat”

Hippokrates 460 – 377 f.kr.
.

”Kostens betydelse för hälsa och vikt” – Suzanne Lundborg, Lundborgkliniken, inleder med att berätta om vilken mat vi är gjorda för att äta och vilken kost som ger viktuppgång respektive viktminskning.

ζ

Föreläsning (del 2 av 3)

.
Det självklara alternativet

”Det självklara alternativet till Gastric Bypassoperationer” – Leif Lundberg (civilingenjör och managementkonsult), Kostdemokrati, berättar om resultat från ”provelever” som uppvisar övertygande resultat.Minus 24 kg på 18 veckor (genom att äta sig mått på god mat) är ett exempel. Han berättar också om det koncept som nu erbjuds landsting, företag och privatpersoner.

gå ner 24 kg

Många medborgare klarar av sin hälso- och viktproblem på egen hand med hjälp av LCHF, men en del behöver vägledning och support för att nå sina mål. Främst kvinnor har viktproblem (även med LCHF), medan män i allmänhet har lättare att nå framgång, vilket ofta beror på kvinnors hormoner som gör det svårare.

Våra elever gick ner i vikt utan svält vilket är en förutsättning för att viktnedgången ska bli varaktig och kosten var inriktad på att stärka hälsan, en anti-inflammatorisk kost som är en förutsättning om hälsan ska kunna stärkas. Under fas I (viktminskningsfasen) förbränner man sitt eget fett och under fas II tillför man nyttigt fett, vilket innebär mer och ännu godare mat (vilket uppskattas).

Under fas II sker undersökning med Bicom bioresonasteknik som används av läkare utomlands, för att utesluta det man inte tål, som t.ex. kan vara gluten eller vetestärkelse. Att äta det man inte tål skadar ju hälsan och det visar sig att vetestärkelse är en lika stor bov i dramat som gluten (och då är det ju dumt att köpa glutenfritt bröd fullt med vetestärkelse). Det är också stor skillnad på hur man tål homogeniserad mjölk jämfört med ohomogeniserad mjölk.

Bicomstatistik internationellt

 • Mer än 35 års erfarenhet
 • Totalt finns det cirka 14.000 Bicomutrustningar i användning i cirka 80 länder
 • Bicom används på cirka 600 statliga sjukhus
 • Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare
 • I Tyskland är 61% av användarna läkare

Men den offentliga vården i Sverige står i detta sammanhang i skamvrån, vilket är anmärkningsvårt då tekniken kan lindra allergier och t.o.m. göra allergiker helt symtomfria (utan läkemedel).

ζ

Centrala bilder som visades under föreläsningen:

Aktivitets- och tidsplan

SoS-tidplan

En spännande kunskaps- och hälsoresa med flera intressanta
komponenter som kompletterar varandra – ”ALL IN ONE”

ζ

Resultat för en av våra ”testelever” (efter 20 veckor)

(kvinna 50+ där inte ens LCHF fungerade – våren 2015)

Resultat-BMI

[BMI ligger idag på strax under 27 – på väg mot 25 som är slutmålet]

ζ
.

Resultat-midjemått-kgζ

Resulat-visceralt-fett

[värdet ligger idag på 8 vilket är lägre än t.o.m. de flesta normalviktiga har]

ζ
.

Resulat-muskelprocent.
Observera att muskelprocenten ökar kraftig utan extra motion och fettprocenten minskar utan svält.
Kroppen går på full förbränning och bränner fett (sparar på musklerna), vilket beror på den anpassade kost och de tillskott som våra eleverna rekommenderas.

all-inOm man går ”all in” (som denna elev) så kommer resultatet snabbt. Om man ”små fuskar” så tar det betydligt längre tid och man ”stor fuskar” så fungerar ingenting. Vilken kategori tillhör du?

Ovanstående elev tog ”time-out” under semestern och gick upp något kilo, men är nu på banan igen. Ligger nu strax under BMI 27 och siktar på BMI 25. Därefter går eleven över i fas II som går ut på att hålla vikten och att ytterligare stärka hälsa och prestationsförmåga. Under fas II börjar man äta mer och ännu godare, för nu har ju eleven inte längre något eget fett att förbränna.

Att byta livsstil tar normalt sett mellan ett och ett och halvt år och vår ”kurs” varar tre år med en ”kickstart” första halvåret och där sista året är för konsolidering och internalisering, samt för fördjupning och vidareutbildning. Resultat blir med stor sannolikhet en mycket kunnig, slank och frisk elev (en sannolikhet respektive elev i mångt och mycket själv styr över).

Vi mäter blodtryck i den hälsoanalys som ligger till grund för individuella program och det visade sig att blodtrycket normaliserades för våra provelever, utan mediciner. Ett för lågt blodtryck gick upp till normalt tryck och ett för högt blodtryck gick ner till normalt tryck. Detta har självfallet betydelse för hälsan.

Men vi nöjer oss inte med att mäta vikt, viktprocent, muskelprocent, visceralt fett, midjemått och blodtryck. Vi gör i tillägg hälsoundersökningar, där vi utnyttjar morgondagens medicinteknik. Vi redovisar hälsoförbättringar med ”hard facts” som eleverna själva kan följa, i grafisk form:

ES-Complex-skärmdump

Hälsoanalys

I kursen ingår en grundläggande hälsoanalys och samtal för att få en fullständig och korrekt bild av hur du mår, en så holistisk bild som möjligt av dig och ditt välmående.

kroppen-talarVi använder system som mäter cellaktivitet i dina organ, din kroppssammansättning, vi evaluerar det kardiovaskulära systemet, metabola syndromet, LDL kolesterol, glukoskänslighet, insulinresistens, det autonoma nervsystemet, lymfsystem, magsäck/tarmar, lever, genitalia, för män även prostata, skelett/muskler.

Vidare ser vi avvikelser från det optimala vad gäller hormoner, signalsubstanser och mineraler, kroppens ph-värde och eventuella inflammationer. Vi får även värden för kroppens totala homeostas (balans, jämviktstillstånd, kroppens strävan att upprätthålla jämvikt, t.ex. i fråga om extracellulär vätskemiljö, andning och cirkulation), vilken är av betydelse då den visar kroppens kapacitet till självläkning.

Du kommer vid hälsoundersökningarna att se din kropps funktioner via grafik på skärmar. Vi har även möjlighet att se olika typer av mikroorganismer i din kropp, vilka kan ligga till grund för ohälsa. Mätning sker med medicinskt godkänd utrustning med hög precision (medicinsk ”guldstandard”) och alla värden loggas så och du kan se utvecklingen grafiskt. Allteftersom kroppen läker så förändras hälsoparametrar som gör att ditt individuella program kan komma att justeras, anpassas. Därför är det viktigt att mäta.

Du kommer själv att få den kunskap och den support du behöver för att byta livsstil, men du måste själv göra jobbet. Vi kallar det EGENKONTROLL – där fokus ligger på hälsa (viktkontroll fås på köpet).

PROVELEV II. Det kan nämnas att ”provelev” nummer två (kvinna 35+) som inte heller hade lyckats med LCHF, har haft en liknande utveckling (minus drygt 20 kg och minus 24 cm i midjemått, på 17 veckor).

Hälsoundersökningen för ”provelev II” påvisade en långt gången prediabetes med hög sockerbelastning och hög insulinresistens, som nu inte behöver utvecklas till diabetes. En obehandlad prediabetes med högt blodsocker kan ställa till med allvarliga skador på blodkärl (speciellt kan ögonen skadas), varför det är viktigt att testa och kontrollera blodsocker och insulinresistens, så att skador kan förebyggas. Eleven hade också vid start en hög leptinresistens (som styr mättnadskänslan) som stör en önskad viktnedgång (om det inte åtgärdas). De flesta obalanser rättar till sig med rätt kost plus rätt kosttillskott.

feedback

Mätning ger besked om obalanser och brister, varför att mäta är grundläggande. Det vore oetiskt att rekommendera ett program, om man inte först mäter så att man vet vad man gör. Hälsoundersökning sker även efter ett tag för att se om önskat resultat uppnåtts, eller om man måste korrigera eller komplettera programmet. Det är också viktigt att eleverna får feedback och själva kan se resultatet, vilket stärker både kunskap och motivation.

Resultatet för elev II visas under föreläsningen (klicka på filminslag del 2 ovan).

ζ

EGENKONTROLL

En bild som visades under föreläsningen (del 2) är följande, som förklarar hur viktigt det är med kunskap för att själv kunna ta befälet över sin livskvalitet. Bilden visar att risken är stor att man hamnar i ”kaos” om man enbart förlitar sig på andra (som i många fall bara utför ”order” eller bara gör som ”alla andra” för att inte själv råka illa ut).

GBP-EGENKONTROLL

Inom den konkurrensutsatta sektorn är ”egenkontroll” ett kraftfullt verktyg för att utveckla produktivitet på medarbetarnas villkor (vilket också återspeglas i lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning). Något förenklat finns det två sätt att leda:

Kaos

Svält och sedan operation,
och ingetdera fungerar bra.

KAOS

Vården detaljstyr utan att förmedla strategiska kunskaper, insikter och erfarenheter. En vård som i mångt och mycket styrs av ekonomiska särintressen. Gastric Bypass är för vården en tremiljardersindustri i Sverige.

Patienterna kan inte själva styra utvecklingen då de saknar kompetens, utan de blir beroende av vårdens förmåga och intresseinriktning. Resultatet blir generellt sett hyfsat bra så länge ledningen är kompetent och så länge de styr åt rätt håll, men det innebär också att man inte utnyttjar medborgarnas potential fullt ut och resultatet kan därför inte bli mer än just mediokert. Om ledningen inte är kompetent eller släpper styrningen och kontrollen eller styr åt fel håll, så slutar det i ”kaos” (vilket är fallet vad gäller Gastric Bypassoperation).

läkare_auktoritet-bwÖversatt till vårdens behandlingsriktlinjer så fungerar det idag på så sätt att vården först sätter patienterna på en pulverdiet, som varken fungerar eller lär patienterna något mer än att svälta. Sedan viktopererar de patienterna, vilket inte heller ger patienterna några kunskaper, för att sedan lämna patienterna utan stöd och support. Detta slutar förr eller senare i KAOS för de flesta. Märkligt att detta tillåts fortgå, år ut och år in.

Under föreläsningen (efter 45:50 i filmen ovan) berättar en åhörare om hur en viktopererad patient efter operationen blir lämnad vind för våg. Patienten blir negligerad av läkarna, när biverkningarna efter operationen uppenbarar sig. Läkarna står helt handfallna inför dessa nya problem och de vet inte hur de ska behandla de komplikationer som följer av att man amputerar delar av magen och tarmar, så de remitterar patenten vidare. Patientens problem tas inte på allvar.

Läkarna har ofta ingen hjälp att erbjuda och operationen kan ju inte göras ogjord.

Till slut händer det att biverkningarna klassas som psykisk sjukdom, när det i själva verket i allra högsta grad är fysiskt betingat. Det sistnämnda är ett sätt att slippa ta ansvar för det ingrepp vården är ytterst ansvarig för.

ansvarAnsvariga sjukvårdspolitiker saknar sakkunskap och vill inte bli beskyllda för ministerstyre eller politikerstyre, så de duckar och köper sig sig fria, de bara betalar med skattemedel. Därför ser det ut som det gör, ingen tar ansvar.

Hur har detta ingrepp kunnat kunnat passera? Saknar vården helt kvalitetskontroll, säkerhetskontroll, kvalitetskontroll och uppföljning? Hur kan släppa igenom behandlingsriktlinjer som strider mot vår fysiologi, biokemi och endokrinologi (hormonlära). Vart tog etik och moral vägen? Vart tog läkarkårens ed vägen, att inte skada sina patienter?piratflagga2

Har vården blivit ”kapad” av särintressen Svaret på den frågan måste bli ett ”ja”.

Vem har gett etiskt tillstånd att skära sönder magen och tarmar på 13-åriga barn i ”kliniska försök”? Är det så att vården opererar barn i sina studier utan etiskt tillstånd, som man nyligen gjorde med med konstgjorda luftstrupar (där patienterna dör)?

 • Känd kirurg opererade utan tillståndSVT
 • Fetmaoperationernas mörkade baksidor!Doktor Åsa Larsson

Hur denna ”kapning” av vården (och våra skattepengar) har gått till, finns utförligt beskrivet i boken ”Forskningsfusket. Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” av docent Ralf Sundberg. Boken, som är full med vetenskapliga referenser, kan inte sakligt bestridas, varför etablissemanget försöker tiga ihjäl boken. Den är skriven på ett populärvetenskapligt sätt så att vanliga medborgare och politiker kan läsa boken och förstå.

Forskningsfusket_Ralf_Sundberg-sRecensioner:

 1. Exemplarisk avrättning av vetenskapens profitörer och kollaboratörer2000-Talets Vetenskap
  .
 2. Jag har läst Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin Av Docent Ralf Sundberg … PDF

ζ

Världsklass

”WORLD CLASS”

Team Kostdemokrati däremot, lär sina elever hur man själv styr och tar ansvar för sin egen hälsa och vikt, på ett naturligt sätt i samklang med vår fysiologi, biologi och hormonsystem.

Vi ger goda förutsättningar och sedan supportar vi processen under flera år för att det tar tid att byta livsstil. Under dessa förutsättningar kan våra elever nå ”världsklass”, om de helhjärtat går in för det.

S o S – konceptet bygger på det senare och vi siktar på ”världsklass”. Det som erfordras är att eleverna satsar fullt ut för att resultatet ska bli bra. De elever som är extremt sockerberoende står i starten inför ett par tuffa veckor med abstinens, innan beroendet blir mer hanterbart. De kan jämföras med nikotin- eller alkoholberoende, vilket innebär att beroendet är kroniskt och lätt triggas igång igen om man fuskar med en cigarett, en snaps eller i detta fallet med med kolhydratrik skräpmat. Däremot kan den som är sockerberoende äta sig mått på naturlig mat utan trigga igång ett beroende. Under kursens lär man sig mer om hur man ska kunna kontrollera ett sockerberoende.

Enligt svensk sjukvård så existerar inte ”sockerberoende” och således finns de heller ingen kunskap eller behandling att få inom vården. Det är ett skäl till varför viktopererade ofta blir feta igen efter några år och många utvecklar alkoholism. Sockerberoende erkänns däremot i t.ex. USA och denna kunskap och insikt kanske kommer till Sverige så småningom.

ζ

Gastric Bypass vilar på lösan sand

Nedan en omskakande bild som belyser några av de allvarliga konsekvenser som följer med viktoperation, som får oss att undra hur detta kan vara tillåtet och dessutom finansieras med skattemedel. Längre ner finns mer information som man först tror inte är sant, för så galet kan det väl ändå inte vara? De cirka 50.000 medborgare som genomgått detta ingrepp i Sverige vet dock att det är sant.

Allvarliga biverkning efter en Gastric Bypassoperation

(statistik från USA)

GBP-PNG

ζ

facebook-datorerVill du veta mer eller har frågor
om ”Naturligt alternativ till GBP”?

 • Facebook (nystartad sluten grupp) … ”Gastric
 • E-brev … sos (at) kostdemokrati.se

ζ

Föreläsning (del 3 av 3)

.
Morgondagens medicinteknik redan idag

”Medicinska system som hjälper och möjliggör” – Suzanne Lundborg berättar om och visar den medicinska teknik som används för att kunna anpassa programmet till var och ens specifika förutsättningar. Framtidens medicinska teknik, tillgänglig redan idag.

ζ

Snabbguider och artiklar om Gastric Bypass

Som rekommenderas att man läser innan man bestämmer sig (klicka på bilderna)

ζ

APPENDIX

Redan år 2009 fanns det ett bra alternativ till GBP,

(klicka på bilden)

som bland annat presenterades för ansvariga politiker under Almedalsveckan 2009 (Kostdemokrati var på plats). Se dokument ”5F” till höger riktad till Kristdemokraterna som under två mandatperioder ansvarade för vården och folkhälsan.

Värt att nämna är att övriga etablerade partier inte heller var intresserade av att vidareutveckla vården. Ansvariga politiker och ledande tjänstemän synes sakna den vilja och den kompetens som krävs för att leda och styra vården och folkhälsan, varför vården och myndigheter lever sitt eget liv utan styrning och kvalitetskontroll.

Bristen på management har gjort det möjligt för särintressen att nyttja situationen för egen räkning, på folkets bekostnad.

Vården Gastric Bypassopererar i blindo då det saknas både fungerande uppföljning och kvalitetssäkring. Om det hade funnits en uppföljning och feedback värt namnet, så hade med all säkerhet viktoperationer omedelbart stoppats, då det är uppenbart att biverkningarna vida överstiger en eventuell nytta. Därtill en onödig operation då det finns kostnadseffektiva alternativ som fungerar mycket bättre och utan biverkningar.

huvudet_i_sanden-bwVi har presenterat förslag inte bara för politiska partier och för flera landsting, utan även informerat SKL som i sin tur vidarebefordrat information till landets samtliga sjukhusdirektörer. Vi har inte fått någon respons, trots att vi tydligt förklarat varför dagens viktoperationer inte fungerar och dess konsekvenser.

Sammanfattningsvis är viljan och kompetensen att tänka nytt lika med eller nära noll, bland de som idag ansvarar för vården. Det som bromsar utvecklingen inom vården är rädsla för att inte göra som alla andra (brukar benämnas som vårdens nationella etablerade ”behandlingsriktlinjer”) och rädsla för att misshaga läkemedelsindustrin.

Att man genom detta agerande bryter mot svensk grundlag och mot Patientsäkerhetslagen (klicka på bilden ”5F” ovan) verkar inte bekymra någon och inte heller att det grovt drabbar patienterna. Det viktiga verkar vara att alla gör på samma sätt, även om resultatet är en katastrof för patienterna och för samhället i stort.

Detta är oacceptabelt, varför vi utvecklat ett naturligt alternativ och vi testat det under ett drygt halvår – och resultatet är fantastiskt bra (över förväntat). Vi hade räknat med 0,5 – 1,0 kilos viktnedgång i veckan (och inte ett snitt på mer än ett kg) med tanke på att svält är ”förbjudet” och att vi inte kräver någon extra motion.

domstol--klubbaVi fick ingen reaktion eller ens något svar från ansvariga förtroendevalda politiker eller från ansvariga tjänstemän, trots att vi tydligt redogjorde varför viktoperationer är en olämplig behandlingsmetod av fetma och att vården sedan 16 januari 2008 bryter mot Patientsäkerhetslagen när den underlåter att erbjuda överviktiga patienter lågkolhydratkost (klicka på bilden ”5F” ovan).

Har vården exklusiv rätt att bryta mot lag (Grundlagen och Patientsäkerhetslagen)?

Sedan 2009 har vi vidareutvecklat konceptet och fokus har flyttats från viktnedgång till att dessutom optimera hälsan och att erbjuda professionell support under flera års tid.

Ett utbildningskoncept där eleverna tillämpar sina kunskaper när de själva (med support) anpassar sin livsstil så att de optimerar sin livskvalitet och normaliserar sin vikt.

Vi kallar det ”egenkontroll”.

Vi anpassar programmet efter vars och ens ”elevs” förutsättningar, med hjälp av avancerad medicinsk utrustning som ger tillförlitlig information om hälsostatus.

Vi utnyttjar den senaste medicinska tekniken (som inte var tillgänglig år 2009) för att finna obalanser, brister och andra problem som påverkar hälsan och välmåendet, varefter dessa obalanser i möjligaste mån korrigeras (främst med hjälp av anpassad kost och tillskott). Viktkontroll är något våra ”elever” får på köpet, utan hunger och utan extra motion.

Forskaren Thomas Aknes berättar om utvecklingen inom det medicintekniska området. Artikeln är från 2007 och dessa principer gäller fortfarande, även om nya erfarenheter och den tekniska utvecklingen gjort frekvens- och energimedicin ännu mer kompetent. Fantastiska resultat och inga biverkningar. Våra ”elever” får lära sig mer och även prova på.

ζ

istället-för-doping

Motion och träning – på rätt sätt

Vi lär även ut hur man motionerar på ett hormonellt riktigt sätt kombinerat med professionell support. Att motionera och träna är bra för hälsan och välmående, men det har mindre med viktminskning att göra.

Frank Nilsson (vars bok kostcoachade Björn Ferry till ett OS-guld i skidskytte). delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Således ett koncept för alla som hålla sig friska och som vill högprestera (nivån bestämmer man själv).

Att banta genom ”svält” (Nutrilet, Cambridge, Itrim, Viktväktarna, Vården, …) är en dålig viktminskningsmetod, eftersom de allra flesta går upp i vikt när de svälter (”JO-JO bantning”).

Vården rekommenderar dock alltjämt en kalorifattig lågfettkost, vilket fungerar som ”gödningskost” för de allra flesta. Varför gör vården på detta viset?

Efter att ha misslyckats att gå ner i vikt med ”gödningskost” (så klart) – så viktopererar vården i snitt 22 patienter varje dag i Sverige, vilket inte heller fungerar som tänkt och utlovat.

Det vetenskapliga underlaget för att viktoperera vilar på bräcklig vetenskaplig grund. Den studie som vården gärna refererar till  är SOS-studien (Swedish Obesity Study) som inte ens handlar om GBP och där man blåst upp resultatet från 1,4 % till 28 % genom ett matematiskt trick (man räknar om absolut procent till relativ).

ζ

Dåliga erfarenheter överskuggar en eventuell nytta.

 • Flagga-Danmark-HjärtaDANMARK. Syge fedmeopererede vælter ind på hospitalerne. Vi drukner lige nu i voldsomme komplikationer af fedmeoperationer, siger ledende overlæge fra Aarhus Universitetshospital og sår tvivl om Sundhedsstyrelsens fedmetal … klicka här
  .
 • USA. Erfarenheter av Gastric Bypassoperationer – Ett livsfarligt ingrepp! Magsäckskirurgi dödar närmare 5 procent av patienterna redan första året … klicka här
  .
 • Allvarligt tarmvred drabbar många fetmaopereradeklicka här
  – Är det livskvalitet att tvingas äta den kost resten av livet?
  .
 • Fetmaoperationernas mörkade baksidor!klicka här
  – Varför tiger övriga svenska läkare? De borde slå larm!
  .
 • Mer info om baksidan med GBPklicka här
  – Frågan är om det överhuvudtaget finns några fördelar alls för patienter och samhället?
  – En tremiljardersindustri som verkar finnas till för de som får sin utkomst via detta ingrepp. Finns det inget viktigare som dessa kirurger kan lägga sin tid på med tanke på operationsköer som nu tornar upp sig?

ζ

GASTRIC BYPASS (VIKTOPERATION) ORSAKAR DEPRESSION

 • The link between psychosis and malnutritionNUTRA

suicideGenom Gastric Bypassoperationer åstadkommer man en kronisk brist på vitaminer och mineraler, så det är inte konstigt att många utvecklar allvarlig psykisk depressiv sjukdom.

SVENSK STUDIE. Redan efter två år hade 20 % av barnen och ungdomarna (från 13 år, som deltog i en ”klinisk studie”), utvecklat depression … Sveriges Radio

13 procent av dessa ungdomar menar att de har svåra depressionssymptom. Efter bara två år! Hur ska detta sluta?

utropstecken_frågeteckenCitat SVT: ”Nu pågår en ny studie, AMOS, där barn mellan 13 och 16 år ska gastric bypass-opereras. En kontrollgrupp kommer att få en mer traditionell medicinsk behandling. Båda grupperna kommer att utvärderas. Först då kan forskarna se om fetmaoperation är bra även för barn från 13 år”.

”Först kan forskarna se om fetmaoperation är bra även för barn från 13 år” !! ??
Vem gav etisk tillstånd att laborera på våra barn som om de vore försöksdjur?

Naivt och oprofessionellt att tro att man kan skära bort mage och tarmar utan att det får stora konsekvenser, både fysiskt och psykiskt. En operation som inte kan göra ogjord, på 13-ÅRINGAR! Därtill kommer alla fysiska problem som följer i operationens spår, som att de flesta inte kan äta utan må illa (mer eller mindre), utvecklad benskörhet, m.m.m.m.

Statistik från USA visar också på att 17 % av de som genomgår en Gastric Bypass-operation får hjärnskador på grund av näringsbrist. Så det finns fog för att fråga sig vad svensk sjukvård sysslar med när de viktopererar i snitt 22 patienter per dag. Allt i kombination gör att alltför många väljer att avsluta sitt liv genom självmord.

Har vi inte tillräckligt med självmord i Sverige med i snitt 29 självmord per vecka under 2014?

 • Extremely High Rate of Suicide Discovered Among Bariatric Surgery PatientsNatural News

Citat;

”The simple fact about bariatric surgery,” added consumer health advocate Mike Adams, ”is that these patients need nutritional support, counseling and effective behavior modification. They do not need to have their internal organs cut away by barbaric surgeons who leave them unable to experience normal, healthy digestion for the rest of their lives. There is no evidence whatsoever that bariatric surgery makes people healthy. There is strong evidence, however, that it makes them suicidal.”

(Googeleöversatt);

”Enkla fakta om Gastric Bypass kirurgi”, tillade konsumenthälsans förespråkare Mike Adams;

utropstecken-exclamation-point”Är att dessa patienter behöver näringsmässigt stöd, rådgivning och en verkningsfull beteendeförändring. De behöver inte få sina inre organ bortskurna av barbariska kirurger, som lämnar dem oförmögna att uppleva en normal och hälsosam matspjälkning under resten av sina liv.

Det finns inga bevis överhuvudtaget på att obesitaskirurgi gör människor friska. Det finns dock starka bevis på att det gör dem mer självmordsbenägna.”

Notera att Mike Adams säger att dessa patienter behöver näringsmässigt stöd, rådgivning och en verkningsfull beteendeförändring och att de inte behöver få sin matspjälkningsförmåga förstörd för resten av livet”. Vi instämmer till 100 %.

Vi har nu visat att det finns ett naturligt kostnadseffektivt alternativ som fungerar mycket bättre, utan biverkningar och som kostar en bråkdel. Också reversibelt på så sätt att man kan gå tillbaka till sin tidigare livsstil och bli sjuk och fet igen om man så önskar, men en operation kan inte göras ogjord (därför är det viktigt att läsa på noggrant innan man lägger sig på operationsbordet).

Nedan ett utdrag ur boken ”Hjärnkoll på vikten” av den framstående hjärnforskaren Martin Ingvar, 2010:

Hjärnkoll-på-vikten”Om du söker för hjälp för övervikt måste du vara beredd på att fettfobin fortfarande präglar rådgivningen inom sjukvården. Om du funderar på magsäcksoperation – se till att ta reda på så mycket som möjligt om hur det kan komma att påverka ditt liv.

Och framför allt: Ge modellen med blodsockerkontroll och samtidiga livsstilsförändringar en rejäl chans – innan du lägger dig på operationsbordet.

Strategier: En dålig strategi är att snåla på fett, inte äta sig mätt – och kompensera det med korta kolhydrater. Att byta ut fett mot lightprodukter har bara gjort människor fetare.”

Läkare_ser_inte_hör_inte_säger_inget2Men ingen ansvarig inom vården lyssnar eller bryr sig, utan de fortsätter med det vi sedan länge vet inte fungerar. De synes varken se eller höra och de tiger om riskerna, biverkningar och resultatet. Att inte patienterna får korrekt information inför detta livsavgörande ingrepp är både ett lagbrott och högst anmärkningsvärt. Även ett brott mot etik och moral.

Läs vad ”Stålfarfar” skrev på ICA-kuriren:

 • ljusblixtNågon kirurg kom på den unika snilleblixten … ICA-KURIREN
 • 90 barn och ungdomar i åldrarna 13 till 18 år … ICA-KURIREN
 • Distriktsläkaren Åsa Larsson säger om viktoperationer … ICA-KURIREN
 • Om du funderar på magsäcksoperation … ICA-KURIREN

Kloka ord av ”Stålfarfar” som insett vad det handlar om. Men varför regerar så få medborgare när 13-åringar får sina liv förstörda i ”kliniska försök” (finansierade med skattemedel)?

”Kliniska försök” som nu startas på löpande band med intet ont anande barn (med tillstånd av föräldrar som vill sina barn väl, men som i detta fall måste betraktas som grundlurade). Är överviktiga barn mindre värda än normalviktiga?

Nedan fler länkar som belyser att risken för självmord och alkoholism ökar dramatiskt efter en Gastric Bypass-operation. Några drabbas hårdare än andra och när bördan av både fysiska och psykiska problem blir för tung att bära (speciellt när man kommer till insikt att det inte finns någon väg tillbaka), så väljer alltför många att avsluta sitt lidande:

 • Risk of Suicide Is Increased After Bariatric SurgeryEATING DISORDERS REVIEW
 • Heightened suicide risk after weight-loss surgeryREUTERS
 • Weight-loss surgery could lead to alcohol abuse, suicidal thinking, researchers sayNATIONAL POST (2015)
 • Vanlig fetmaoperation ökar risken för alkoholmissbrukDagens Medicin

En undersökning 2013 visar att 764 000 svenskar är beroende av eller missbrukar alkohol. Vi behöver inte fler alkoholister, vilket vården borde beakta.

ζ

Vårt naturliga alternativ – Sund o Slank (SoS)

SoS-livboj

Vårt alternativ kostar en bråkdel, fungerar bättre, levererar ett bättre resultat och bieffekten blir att våra ”elever” blir kunniga och friskare. Vi lägger fokus på hälsa och må bra – viktkontroll fås på köpet (vården verkar göra tvärtom).

Vi erbjuder också support och material för studiecirklar för att nå flera på ett kostnadseffektivt sätt. Många klarar av att stärka sin hälsa och normalisera sin vikt själva om de får kunskaper och lite support, med hjälp av lågkolhydratkost. Dock fungerar inte detta för alla. I allmänhet har kvinnor svårare att återfå kontroll över sin vikt jämfört med män, vilket kan förklaras med att vi hormonellt fungerar på olika sätt.

Våra ”provelever” hade goda kunskaper om LCHF, men det räckte inte (de fortsatte att gå upp i vikt). Vårt alternativ S o S gav däremot omedelbart resultat, ett resultat som också kan tillskrivas eleverna som följde råden till punkt och pricka (”fuskade” inte). Vi kan ge de bästa förutsättningar, men jobbet att byta livsstil måste man själv göra. Det individuella ansvaret för sin egen livskvalitet kan inte delegeras.

.
Team Kostdemokrati

ζ

APPENDIX

Vad säger lagen?

Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (källa: LAGEN.NU)

1 kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Patientsäkerhetslag (2010:659) – Källa: notisum.se

6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.

Allmänna skyldigheter

7 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska medverka till att en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada får en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet.

ζ

Socialstyrelsen godkänner lågkolhydratkost

Den 16 januari 2008 fann Socialstyrelsen att lågkolhydratkost uppfyllde kravet på «vetenskap och beprövad erfarenhet» för behandling av diabetes och övervikt (efter flera års utredning).

Vården ska således enligt lag informera om och erbjuda diabetiker och överviktiga detta alternativ. Men de saknar kunskaper och vilja, så det gör inte det (!?).

Läs mer:

 • Socialstyrelsen godkänner lågkolhydratkostKostdoktorn
 • Ministerstyre kontra tjänstemannastyre och vad säger lagenklicka här
 • Läkare och diabetessköterskor känner inte till lagen (eller vägrar följa den) … PDF

ζ

Avslutningsvis – det finns hopp

GODA NYHETER

Goda nyheter är att ansvariga politiker inom VG-region fattat ett strategiskt viktigt beslut om att erbjuda överviktiga patienter utökade icke-kirurgiska behandlingsalternativ, vilket är ett viktigt trendbrott.

Ett beslut som kommer att stärka VG-regionens möjligheter att hantera en allt mer besvärlig vårdsituation, med ökande kostnader, växande vårdköer och med en personal som idag är överbelastad.

”Beställning 2015” – citat:

”Utöka möjligheten för barn, unga och vuxna
att erbjudas icke kirurgiska behandlingar
vid övervikt och fetma.”

Det unika är att det är förtroendevalda sjukvårdspolitiker som har tagit initiativet och fattat detta beslut; att erbjuda överviktiga patienter utökade möjligheter att få hjälp med att kunna normalisera sin vikt, utan kirurgi.

Nu är det läge att gå från ord till handling.

ζ

PS. Se även ”S o S – Sund och Slank (utan kirurgi)” … SCOOP