Tusentals väntas delta i demonstration mot Västlänken

ζ

Flygbladpdf
Folderpdf
Läs mer … http://www.folkinitiativet.se/

ζ

Tusentals väntas delta i demonstration mot Västlänken lördagen 9 september i Göteborg

På lördag anordnar organisationen Västsvenska folkinitiativet en demonstration i Göteborg mot Västlänken. – Det är göteborgare från alla läger som deltar, säger Caroline Thelning, en av arrangörerna.

Trots att en stor majoritet i kommunfullmäktige är överens om Västlänken och att byggstarten är redan nästa år, har motståndarna inte gett upp. Istället anordnar man en demonstration med målet att få Göteborgs politiker att antingen stoppa eller omförhandla projektet.

– Vi tror på en stor uppslutning i morgon. Vi har ansökt om demonstrationstillstånd för 15 000 personer, säger Caroline Thelning.

8 000 demonstranter senast

Tidigare har Västsvenska folkinitiativet arrangerat två demonstrationer. Den senaste anordnades 2015 och enligt polisen deltog 8 000 personer. I dag har dock Västlänksprocessen kommit längre och förberedande arbeten har inletts. Men även om färre skulle delta imorgon så är det inte på grund av frågan är avgjord, säger Caroline Thelning.

Läs mer … GP


ANALYS: Motståndarna är sent ute

Ett år före valet mobiliserar Västlänksmotståndarna. Igen. Men för de stora partierna är frågan inte ens aktuell längre. När man frågar gruppledarna för de olika partierna vad kommunvalet nästa år kommer att handla om är svaren: trygghet, skolan, stadens ekonomi och arbetsmiljön för stadens anställda.

Två partier – Sverigedemokraterna och Vägvalet – nämner också Västlänken. Men båda har med den i en uppräkning av frågor. Till och med Vägvalet är förbi den tiden då trängselskatten och järnvägstunneln var så stora frågor att de räckte för en hel valrörelse. Och när det kommer till de stora partierna, så är de långt bortom Västlänken.

Invändningar finns

Så länge tunneln inte är byggd finns det givetvis en chans – eller risk, beroende på hur man ser det – att den inte kommer att byggas. Men ska man se det krasst talar det mesta för att Västlänken kommer att påbörjas under 2018. Den är beslutad i bred politisk enighet i alla nödvändiga instanser, ändå upp till riksdagen. Och Trafikverket, som har i uppdrag att bygga tunneln, har fått sin järnvägsplan godkänd och fastställd.

Det som återstår är en prövning i mark- och miljödomstolen, men den handlar om hur bygget ska gå till snarare än om bygget ska genomföras. Dessutom kommer förstås alla bygglov som måste sökas, bland annat, för stationsbyggnader att överklagas.

Det finns gott om rimliga invändningar mot projektet. Många av dem har vi lyft i GP vid ett flertal tillfällen. Som om nyttan står i proportion till kostnaden och de ingrepp som bygget innebär när det kommer till allt från trafikstörningar till påverkan på kulturmiljöer och naturvärden.

Ändå är det inte helt lätt att förstå varför motståndarna mobiliserar just nu och vilka de vänder sig till. Domstolarna tar knappast någon notis om hur många som tågar mot tågtunneln. Och för majoriteten av lokalpolitikerna är Västlänken en fråga som avgjordes för ett par mandatperioder sedan.

Visst, allt är naturligtvis möjligt. Sverigedemokraterna, Vägvalet och Martin Wannholts nystartade parti Demokraterna kan förstås få 51 procent av rösterna i kommunvalet.

Det är inte särskilt troligt. Men det är vad som krävs för att Västlänken överhuvudtaget ska hamna på den kommunpolitiska agendan igen. Och därefter ska alltså övriga avtalsparter övertygas. Politiskt är det, minst sagt, en bit att gå.

Läs hela artikeln … GP


BAKGRUND [till ett heltokigt projekt]

”Sveriges sämsta infrastrukturprojekt någonsin” (RRV)

– Västlänken och nya Hisingsbron under luppen

Vad är det som händer i Göteborg? Dags att tvätta bort den föga smickrande stämpeln ”Muteborg” och en bra början vore att se över projekten ”Västlänken” och nya Hisingsbron.

Varför undergräver politikerna Göteborgs framtid med projekt ”Västlänken” och en lågbro som kommer att orsaka avgaser, köer och trängsel. På samma gång som alltmer gods då styrs över till landsvägstransporter och bland de som ivrigast driver denna utveckling är Miljöpartiet (MP)! Vart tog miljöhänsynen vägen?

Riksrevisionsverket (RRV) rubricerar ”Västlänken” som:

”Sveriges sämsta infrastruktur-
projekt någonsin”

Hög tid för politiker att lyssna på folket och även på sina egna partikollegor som gjort sig besväret att sätta sig in i sakfrågorna. Annars lämnar man ju ”walkover” till missnöjespartier i nästa val. Det blir inte heller en trevligt resa fram tills dess, när man ska stå upp för beslut som svårligen kan förklaras eller försvaras.

Läs och bedöm självKLICKA HÄR

Citat:

Nya Hisingsbron – är designad för att orsaka trängsel och förseningar.

Nu ska Göteborgs politiker bygga en lågbro som behöver öppnas varje eller varannan timma för att släppa fram sjöfarten. Med påföljd att de blir trängsel för sjöfarten, allmänna kommunikationsmedel, bilar, cyklar och gående.

Hur tänker dessa tjänstemän och politiker?

Precis som de tyckte det var häftigt med låggolv i hos de italienska spårvagnarna (och glömde allt annat) så kanske de tycker det är häftigt med en bro som måste öppna sig stup i kvarten i den sandlåda för inkompetenta tjänstemän som Göteborgs verkar vara, där ansvariga politikerna bara håller med och betalar notan med skattemedel (de verkar inte förstå vad de beslutar om).

När bron är nere blir det trängsel och förseningar för sjöfarten och när den är uppe blir det trängsel och köer för kollektivtrafik, bilar, cyklar och gångtrafikanter. Därtill kommer avgaserna att öka från både bilar, bussar och fartyg. Men vad gör det, det är ju en fräck bro som åker upp och ner stup i kvarten (”toys for boys”), eller rättare sagt för tjänstemän som vuxit ifrån spann och spade.

Synd om Göteborgarna som ska stå för kalaset. Och när det vuxit upp bostäder runt bron finns det inget utrymme för ramper längre.

Miljöpartiet borde kanske byta namn då de idag seglar under falsk flagg.

Nog borde man kunna bygga en fräck och hög bro som bara behöver öppnas i undantagsfall, som inte stoppar upp sjöfart, kollektivfabrik, bilar, cyklar och gångtrafik, som dessutom ger mindre avgaser. Vart tog miljöpolitiken och den politiska ambitionen att minska trängseln vägen? Var det bara politiskt nys, som de plockar fram när det passar?

ζ

Tunnlar i lera och berg

– som kostar alla Göteborgarna skjortan (och som 1 % har glädje av)!

Åter till Västlänkens tunnlar i Göteborgs lera som kan bli en parallell till tunneln genom Hallandsåsen. I värsta fall så dräneras grundvattnet så att pelarna som Göteborg är uppbyggd på blottläggs och ruttnar.

KALKYL. 60 miljarder i skuld till barn och barnbarn? – för nästan ingenting! Partiet Vägvalet har gjort en sammanställning och en kalkyl och frågan är vad Göteborgs tjänstemän och politiker drabbats av? Hybris eller är det Groupthink?

De tänker gräva upp Göteborg under 10 års tid till en kostnad upptill 100 miljarder kronor för att man med västlänken skall man öka pendeltågstrafiken från 2 % till 3 % genom att förtäta ankomster och avgångar från 15 till 10 minuter. Låter det vettigt?

För detta betalar alla bilister vägtull – som kan uppgå till en tusenlapp per månad.  Bilisterna finansierar ofrivilligt:

”Sveriges sämsta infrastruktur-
projekt någonsin” (RRV)

ζ

Räddningstjänsten: Larm om bristande säkerhet

Västlänken är en presumtiv ”dödsfälla” vid en tunnelbrand.

Det betyder att om det utbryter en brand mellan två stationer och det blir stopp, så är sannolikheten stor att man dör av röken. Västlänken är i klartext en ”dödsfälla”.

Välkommen ombord!

Värt att beakta nu när det blir allt vanligare med terrordåd – plus att vanliga olyckor också faktiskt händer. Hur kan man ha mötande tåg i samma tunnelrör – utan evakueringstunnlar? Tänker våra politiker?

ζ

Kostnad

Kostnaderna för Västlänken är redan tre gånger högre än notan för Älvsborgsbron, Götatunneln, Lundbytunneln och Tingstadtunneln – tillsammans.

För en tunnel som mindre än en procent av befolkningen har en mycket marginell nytta av – om ens någon.


Vad göra?

Socialdemokraterna och Miljöparti driver Västlänken och Alliansen stöder projektet och de har således visat att de inte är sina uppgifter mogna och de har också visat att de inte respekterar folkomröstningar eller bryr sig om vad folket tycker. De bryr sig inte heller om att värdera alternativ till Västlänken som skulle bli både bättre och mycket billigare.

Socialdemokraterna, Miljöparti och Alliansen har visat prov på inkompetens och väljarförakt och bör därför bytas ut september 2018 (att få sparken av folket är sannolikt det enda de förstår) – och det finns tre partier att välja bland i denna fråga: Demokraterna, Vägvalet och SD (som alla tre säger NEJ till Västlänken och vägtullar).

Men om du gillar vägtull, låga broar, köer, livsfarliga tunnlar och miljöförstöring till ofantligt stora kostnader så kan göteborgarna välja mellan Socialdemokraterna, Miljöparti eller något av Allianspartierna. Valet är ditt.

Flygbladpdf
Folderpdf
Läs mer … http://www.folkinitiativet.se/

Kommentera