Manifestation i Göteborg 7 mars mot Västlänken – ”Sveriges sämsta infrastrukturprojekt någonsin”

02:20, 6 mars 2015 in Okategoriserad by Samhälle

.

Manifestation.
Lördagen 7 mars: Dagen D – för Demonstration

OBS!!! Med tanke på att Allianspartierna nyss gick ut med ett besked om att de tänker strunta i folkomröstningen är det oerhört viktigt att alla gör sin röst hörd i denna manifestation! Läs mer om det här och här.

Nu gäller att vi alla samlas ”runt pumpen” och vi gör vår röst hörd. Om makthavarna tror att det snart blåst över, så tror de fel. Politiken står inför ett nödvändigt paradigmskifte och det blir aldrig som förr igen.

När man köpte in nya spårvagnar var det LÅG-GOLV som gällde och resultatet blev tekniska missfoster som inte ens var anpassade till rälsen och som rostade sönder på ett par år. Konsekvensen är att Göteborg nu kör med gamla vagnar (som fungerar) och biljettpriserna här höjts kraftigt.

Nu vill man bygga en LÅG-BRO över Göta Älv ( = trafik kaos ) och man vill bygga en TUNNELBANA (för det har ju Stockholm). Detta till varje pris och utan hänsyn till konsekvenser. Hur är detta möjligt?

Göteborgs politiker och tjänstemän är vana vid att göra som de vill mellan valet och utan personligt ansvar, vilket bland annat har givit staden smeknamnet ”Muteborg”. Detta är deras bord och de tycker att medborgarna bör sköta sitt.

Lars Bern har skickligt fångat det som sker idag i två nypublicerade artiklar. Och detta gäller inte bara Västlänken, utan det gäller även t.ex. GMO, sjukvårdens och rättsväsendets haveri som hotar vår livskvalitet och t.o.m. våra liv. Men det anses inte vara vårt bord.

Folket ska knipa tyst och bara betala notan som består av otrygghet, ohälsa, förtidig död och detta med ofantliga skattemedel. Hela vårt välstånd är under politisk attack, grundat på dumhet.

Därför är denna demonstration viktigt, ett pilotfall som kommer att skaka om etablissemanget – om tillräckligt många kommer.

 • Lars Bern: ”Blir den tysta statskuppen slutet för folkstyret?”NEWSVOICE
 • Lars Bern: ”I Sverige precis som i Ryssland går Public Service och övriga MSM maktens ärenden”NEWSVOICE

Och sannolikt kommer även denna manifestation tystas ner som förra gången, när det istället borde resulterat i KRIGSRUBRIKER när tusentals göteborgare protesterar mot politiskt dårskap. Men det blir svårt att negligera om 15.000 – 20.000 marscherar. Även vädret verkar vara på folkets sida, med uppehåll och plus fem grader. En demonstration mot politiskt dårskap som denna gång kan kosta göteborgarna deras framtid. Nu räcker det.

 • ”Dårskapens lov”klicka här … (uppträder nu i Göteborg)

Göteborgarna är ett framåt folk (fast med med en dålig ledning och med tjänstemän som uppnått sin inkompetensnivå) och ”goa göteborgare” har på eget initiativ arbetat fram ett slagkraftigt alternativ som slår politikerna och tjänstemännens alternativ med hästlängder, ett alternativt som vi nu kräver att det utreds av våra förtroendevalda makthavare, på ett opartiskt och sakligt sätt. Om de vägrar så gräver de både sin och Göteborgs grav (då Västlänken urholkar Göteborgs framtida utvecklingsmöjligheter).

 • CENTRALSTATIONGÅRDA … ett genomtänkt och framtidssäkrat folkets alternativ ovan havsytan … klicka här

Ska du någonsin demonstrera i ditt liv så är det på lördag!

Då visar vi tillsammans vem som har rätten på sin sida! … klicka här

.
ζ
.

Manifestation i Göteborg lördagen 7 mars mot Västlänken

Demonstration nu på lördag mot främst VÄSTLÄNKEN – politisk dårskap som kommer att kosta göteborgarna skjortan under en tioårsperiod, för nästan ingen fördel alls. Kunniga göteborgare har på eget initiativ tagit fram ett alternativ som slår tjänstemännens tokiga förslag med hästlängder, eller som rättare sagt diskvalificerar tjänstemännen. Räcker det inte med spårvagnsfiaskot?

Västlänken är en 8 km lång järnväg, varav 6 km tunnel 25 meter under jord, i leran.

En tunnel som kostar mer än TRE GÅNGAR  notan för Älvsborgsbron, Götatunneln, Lundbytunneln och Tingstadstunneln TILLSAMMANS.  Detta för att man ska kunna öka pendeltågstrafiken från 2% till 3% genom att förtäta ankomster och avgångar från 15 till 10 minuter.

Hur räknar och tänker tjänstemän och hur kan politiker försvara det, och sätta sin politiska frantid i pant? Vill du pendlare stödja detta vansinne med tusen kronor per månad i vägtull?

ζ

Inte heller när det gäller den nya Hisingsbron har man tänkt till
.

Dyrt ”sandlådeprojekt” – dock en fräck design som kanske skulle bli bra om man ökade segelfri höjd innan öppning, från 13 till 20 meter?

.
De planerar också att bygga en lågbro över Göta Älv som behöver öppnas varje eller varannan timma för att släppa fram sjöfarten. Med påföljd att de blir trängsel för sjöfarten, allmänna kommunikationsmedel, bilar, cyklar och gående.

Har miljöpartisterna i Göteborg kastat miljöaspekter överbord? På vilket sätt utvecklas Göteborg genom trängsel och trafikkaos? Räcker det inte med fiaskot med biljettsystemet och de italienska spårvagnarna? Är det samma tjänstemän som är i farten?

Om inte detta är politiskt DÅRSKAP, vad är det då?

Västlänken är:

 • ett tekniskt högriskprojekt (och de som påstår att projektet är säkert har noll koll eller så ljuger de).
 • ett projekt med skenande kostnader (kan bli ett nytt ”Hallandsåsen”).
 • en säkerhetsrisk vid brand. Mötande tåg i samma tunnelrör 25 meter under jord utan evakueringstunnlar, med upptill 1000 resenärer under rusningstrafik, är en reell dödsrisk då det tar upptill 45 minuter innan hjälp kommer fram, vilket Räddningsverket påpekat.
 • en enorm miljöbelastning (byter Miljöpartiet politik när det passar?)
 • ett projekt med trafikkaos under minst 10 år.
 • till liten nytta (om ens någon)
 • därtill kostar Västlänken så mycket att det knappt blir något över till andra satsningar. Göteborg gör på stället halt.

ζ

Dårskap

tusen-kr-bwHur motiverande är det för pendlare att betala tusen kronor per månad, när det vet att 200 kronor går till administration av vägtullen och resten gräver man ner i leran till ingen nytta?

Hur kommer detta vansinne att påverka Göteborgs framtid.

De som inte är ute och demonstrerar på lördag får finna sig i att bli överkörda. Nu gäller samling vid pumpen.

Den förra demonstrationen var mäktig med ett tvärsnitt av Göteborgs befolkning; där barn, ungdomar, föräldrar med barnvagnar och pensionärer, som inte nöjde sig med att ”knyta näven i fickan”. De valde istället att öppet och tillsammans demonstrera sitt missnöje mot en politisk elit som inte verkar förstå ens det uppenbara som vanligt folk förstår, och de verkar ha glömt vem deras uppdragsgivare är.

Det ska råda demokrati även mellan valen, och inte bara en gång vart fjärde år. Och denna gång gäller det Göteborgs framtid, en demonstration mot dårskap som kan sänka Göteborg – bokstavligen

 • Politikernas bottenbetyg skadar Göteborg … GP DEBATT

Med Västlänken gräver dagens partier och politiker sin egen politiska grav, men det verkar de inte förstå. De kör på som de brukar och hoppas att folket inte ska bry sig (som de brukar).

ζ

Lyckligtvis har kompetenta göteborgare tagit fram ett bättre förslag

För visst behöver Göteborgs infrastruktur utvecklas – om det är alla överens

Klicka på bilden nedan, eller klicka här … http://centralstationgårda.se/

CENTRALSTATIONGÅRDA

Om man tittar på alternativen på bilden så inser man snabbt fördelarna med CENTRALSTATION GÅRDA och vansinnet med VÄSTLÄNKEN – alla förutom några få politiker och tjänstemän, som just idag råkar bestämma (klicka på bilden)

.
ζ
.

Vad det handlar om

VÄSTLÄNKEN – ett projekt som vilar på en rutten kalkyl redan från start

Västlänken är en planerad 8 km lång järnväg, varav 6 km i en tunnel med tre underjordiska stationer i centrala Göteborg, genom berg och lera – 25 meter under jorden (motsvarar ett 8-våningshus). Samhällsnyttan är beräknad till 10 miljarder kronor under en 60-årsperiod och kostnaderna är då uppe i cirka 35 miljarder kronor (mdr). Bägge siffrorna är dock osäkra.

Den officiella kostnaden för Västlänken är 20 miljarder kronor, vilket måste betraktas som en glädjekalkyl, och som inte heller går att räkna hem.

Hur får man ihop kalkylen?

Till kostnaderna ska läggas räntor (ca 5 mdr) och störningar under byggtidens tio år (ca 5 mdr), varför vi hamnar runt 45 miljarder kronor, men det kan bli det dubbla. Tunneln genom Hallandsåsen visar att miljöeffekterna kan bli betydande och kostnaderna kan skena iväg utom kontroll i denna typ av projekt. Brunnarna på Hallandsås sinade och i Göteborg kan grundvattennivån sjunka så att pålarna under husen ruttnar.

Samhällsnyttan som är beräknad som en funktion av tidsvinst blir lägre om man beaktar att att det tar 4 minuter ned 25 meter och fyra minuter att ta sig upp, dvs, totalt måste 8 minuter adderas till restiden (vilket man ”glömde” i kalkylen). Således blir ”samhällsnyttan” betydligt lägre än 10 mdr (kanske t.o.m. negativ).

Således ett osäkert högrisk projekt som inte går att räkna hem ens om allt går som det ska, och att de etablerade partierna prioriterar och godkänner dessa planer säger en hel del om Göteborgs tjänstemän och om den politiska ledningen. Färskt i minnet finns inköp av italienska oprövade spårvagnar som krånglade tekniskt, som inte var anpassade till spåren och som rostade sönder på bara ett par år, som nu bidrar till att biljettpriset måste höjas igen.

Ska vi nu gräva ner en ofantligt stora summa pengar för väldigt lite nytta? Vad finns då kvar till andra strategiska investeringar?

När det finns så stora frågetecken rörande Västlänken, då ska de rätas ut INNAN byggstart! Och det finns alternativa lösningar.

 • Nu har det tillkommit ytterligare kostnader … Bevisen: Västlänkens dolda extramiljarder … GT
 • Västlänken blir sju miljarder dyrare … GP DEBATT
  .
 • CENTRALSTATIONGÅRDA – Ett hållbart alternativ för framtiden. Ett betydligt bättre och säkrare alternativ som också skulle spara många miljarder … och framtidssäkrat … klicka här

ζ

Sammanfattning (Västlänken)

Majoriteten av Göteborgs politiker och ansvariga tjänstemän vill bygga en tunnel som Riksrevisionsverket (RRV) har etiketterat som:

”Sveriges sämsta infrastrukturprojekt någonsin”

De tänker gräva upp Göteborg under 10 års tid till en total kostnad upptill 100 miljarder kronor (?) för att man med västlänken skall man öka pendeltågstrafiken från 2 % till 3 % genom att förtäta ankomster och avgångar från 15 till 10 minuter. Under rusningstrafik kommer upptill tusen personer att befinna sig i tunneln utan evakueringsmöjligheter, således en dödsfälla 25 meter under jord, vilket Räddningstjänsten påtalat.

ζ

Kostnaden

Klicka på bilden för att förstora den

Västlänken kostar relativt andra projekt

Kostnaderna för Västlänken är redan tre gånger högre än notan för Älvsborgsbron, Götatunneln, Lundbytunneln och Tingstadstunneln – tillsammans. Men kan bli mycket högre.

tusen-kr-bwSåledes betalar bilister idag vägtull upptill 1000 kronor per månad, där 200 kronor försvinner i administration, och där resten ska grävas ner i den Göteborgska leran för att en procent av resenärerna ska tjäna några minuter i en livsfarlig tunnel (om de nu tjänar något alls).

Hur motiverande är detta för bilister som idag tvingas betala en tusenlapp extra i månaden?

Det verkar som om dagens politiker med detta projekt gräver sin egen politiska grav.

 • Kalkyl (september 2014)  … PDF

Väl mött lördagen den 7 mars på Götaplatsen i Göteborg, samling klockan 13.00 för alla som vill visa politikerna att vi medborgare inte accepterar att ansvariga politiker och tjänstemän förstör Göteborg och gräver ner våra pengar i den Göteborgska leran. Nu räcker det.

Det finns mer angelägna projekt att satsa pengar på de närmaste tio åren än att gräva upp staden.

Förra demonstrationen mot Västlänken var mäktig med fler än 5000 demonstrerande och förhoppningsvis blir denna manifestation ännu mycket större.

 • Tusentals tågade mot trängselskatten … SVT
 • Läs mer om tid och plats nu lördag 7 mars … klicka här

tusentals-tågade

 • Läs även … ”Sveriges sämsta infraprojekt någonsin” – Västlänken och nya Hisingsbron under luppen … klicka här

ζ