Jobbstatistik andra kvartalet 2014 och 4 viktiga valfrågor

.

Jobb-statistik-2014-kv2.
Kvartalsstatistik från SCB som publicerades 21 augusti
visar att antalet jobb har ökar med 368 435 på åtta år.

Även statsskulden har minskar sedan 2006.

300000-nya-jobb

Jobb betyder otroligt mycket, men inte bara idag,
det är lika viktigt imorgon och dagen därefter …
.

Det har gått bra på jobbfronten, men …..

Under de senaste åtta åren har antalet jobb ökatFör dig som har bråttom, klicka på grafen (löpsedeln ovan) för att få en god överblick och en känsla för hur antal jobb har förändrats sedan 2001, inga krångliga procentsatser som kan manipuleras, utan antal personer som har ett jobb helt enkelt.

Detta enda diagram förklarar varför Alliansen kunnat sänka skatterna, kunnat åstadkomma stabila statsfinanser och kunnat satsa pengar på skola, omsorg och vård.

Men det är inte pengar som är lösningen när vi lider av allvarliga grundläggande strukturproblem, som hotar morgondagens jobb. Därför är problemen inom skola, omsorg och vården kvar och för varje år som går utan att ansvariga tjänstemän och politiker tar tag i grundproblemen, så förvärras de.

Ett handelsavtal med USA där GMO ingår är inte värt cancer, infertilitet, att vårt jordbruk dör sotdöden och att miljön förstörs. Om GMO släpps in i landet är det osäkert om vi sedan kan bli kvitt det, då det blandar sig med våra naturliga gener och sedan går i arv. Försiktighetsprincipen har hivats överbord..
.

 • EU:s handelsavtal med USA – dödsstöten för svenskt jordbruk … klicka här
 • TTIP – anteckningar om ett farligt handelsavtal med USA … klicka här

.
För dig som ännu inte satt dig in i vad GMO är, läs följande PM och fråga dig om du kan rösta på politiker som ännu inte förstått allvaret i GMO-frågan, som handlar om liv och död, och om livskvalitet. GMO kommer att slå hårt mot svenska bönder och sedan mot folkhälsan och mot näringslivet, men initialt kan ett handelsavtal som TTIP ge fler jobb (vilket verkar förblinda många politiker)..

tumme-ner-approved2-png

Sorry,

…. men på grund av öppningen mot GMO och oförmågan att förbättra folkhälsan, att öka tryggheten (minska brottsligheten) och att utveckla sjukvården, blir det tummen ner för helheten, för den framtida jobbtillväxten.

Ett sjukt folk som dignar under ständigt ökande sjukvårdskostnader kan inte försvara välståndet, som riskerar att hamna någon annanstans.

 • Vägskälet för att betala vårdnotan … DN (men politikerna duckar)

GMO-cancer-ratVåra framtida jobb, landets livsmedelsproduktion, miljön och vår livskvalitet och t.o.m. våra liv står på spel.

GMO gör att även vår överlevnad äventyras, då genetiska defekter går i arv. Råttor som ätit GMO har visat sig utveckla cancer på 6 – 9 månader och råttor, hamstrar och grisar kan bli sterila på bara tre generationer. Nu är det allvar.

ζ

Ungdomsarbetslöshet

Även om många fler har jobb idag än för åtta år sedan så är ungdomsarbetslösheten ett problem.

Den senaste månaden var 122 300 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 14,8 procent. Den säsongsjusterade siffran var 20,7 procent.

Utvecklingen 2001 – 2013:

UngdomsarbetslöshetKlicka på bilden ovan för att läsa mer

Men för att tolka arbetslöshetssiffror i procent måste man veta ”procent av vad då?” Något vi skrivit om tidigare:

 • UNGDOMSARBETSLÖSHETEN 23 % – 12 % – ELLER 7 %? … klicka här

ζ

Politisk strategi

En bra politisk strategi vore att behålla det som fungerar bra, som gett en god jobbutveckling, lägre skatter och en lägre statsskuld, och att åtgärda strukturella problem så att jobbutvecklingen blir hållbar.

Val-3-röstaMedan de stora etablerade partierna verkar ha svårt att ändra kurs så vädrar mindre partier morgonluft. De problem som de etablerade parterna inte verkar se eller bry sig om, det upplever vanligt folk i sin vardag, som t.ex. långa vårdköer, ökad sjuklighet, ökad otrygghet och dylikt. När etablerade partier varken erkänner eller åtgärdar uppenbara samhällsproblem, ökar frustrationen bland medborgarna och då går missnöjespartier framåt.

Nedan fyra strategiska valfrågor som handlar om liv eller död, fattigdom eller välstånd, livskvalitet eller sjukdom, även för barn och barnbarn. Det handlar om att välja ett hållbart och friskt samhälle, med hög livskvalitet.

ζ

Fyra mycket viktiga valfrågor

– avgörande om vi önskar ett hållbart och friskt samhälle

Viktiga-valfrågor-bildVi har i dagarna skickat ut fyra frågor till alla riksdagspartier. Fyra enkla frågor där rätt svar är JA-JA-JA-JA. Om alla partiet hade svarat rätt så hade det vårats för Sverige, men de flesta svarar fel.

 • Fyra viktiga valfrågor … PDF

Om du har problem med att ladda hem PDF-filen så klicka på länken nedan istället:

Vi kommer redovisa vad olika partier svarar innan valet 14 september.

Nyligen fick vi svar från Moderaterna och de svarade NEJ-NEJ-NEJ-NEJ vilket resulterat i flera ”röda kort”.  Och tyvärr så spelar det ingen roll hur bra man är för övrigt, då dessa frågor är livsavgörande och på sikt kommer de att sänka Sverige även ekonomiskt.

GMO är också irreversibelt, så därför är det viktigt att stoppa GMO nu, för om fyra år kan det vara för sent för då är redan vi och miljön kontaminerade med manipulerade gener (de har blandat sig med naturliga gener).

Vårt mål är att ALLA partier ska bli överens om linsviktiga frågor som berör jobb, hälsa och miljö. Så att politiken kan handla om andra frågor.

Observera att vi endast tar ställning i politiska sakfrågor och är neutrala och obundna när det gäller partifrågor. I vårt team finns många politiska inriktningar representerade och det som förenar är en gemensam syn på sakfrågor, som är grundad i  vetenskap och beprövad erfarenhet. Faktiskt självklara frågor och svar – om man är insatt i frågorna och om man bryr sig om alla medborgares väl, miljön och om en hållbar framtid.

.
ζ
.

Det går bra för Sverige på jobbfronten idag

– vilket ger skatteintäkter och stabila statsfinanser.

– men det ser sämre ut framöver

Nedan en begriplig och säker jobbstatistik (KS – Kortperiodisk sysselsättningsstatistik från scb), som de flesta förstår. Inget dribblande med procent, utan helt enkelt antal jobb sedan 2001.

Det är viktigt att debatten förs utifrån fakta.

Missa intekommentarer efter jobbstatistiken, som förklarar varför jobbutvecklingen inte är hållbar, med dagens politik. Och det är bråttom, för GMO knackar redan på dörren och vill in i landet. Om fyra år kan vi redan vara kontaminerade med GMO.

ζ

KS-2014-kv2-sid1Klicka på bilden för att läsa rapporten

.
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 2:a kvartalet 2014,

från Statistiska centralbyrån (publicerades 20 augusti 2014)

Läs hela rapporten här.

I korta drag

Antalet anställda inom handelsbranschen ökade

Totalt antal anställda ökade med 1,2 procent till 4.370.951 under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2013. I privat sektor uppgick antalet anställda till 3.057.690. Handeln ökade med 3,4 procent och de privata tjänstenäringarna som helhet ökade med 1,9 procent. Under kvartalet fanns det 543.874 anställda inom handelsbranschen och 2.151.446 anställda inom hela de privata tjänstenäringarna.

Offentlig sektor ökade 1,3 procent

Inom offentlig sektor ökade antalet anställda med 1,3 procent till 1.313.261. Antalet statligt anställda ökade 1,4 procent till 240.547 och antalet anställda inom kommunal sektor ökade med 0,7 procent. Totalt var 816.112 personer anställda inom Kommunal sektor och 256.602 inom Landstingen.

ζ

Den viktigaste jobbkurvan

– förändring summa antal jobb sedan 2001

Klicka på grafen nedan för att förstora den eller klicka här

Summa-jobb.
ζ
.

Förändring antal privata jobb sedan 2001

Klicka på grafen nedan för att förstora den eller klicka här

Privata-jobbPrivatisering

Observera att 163.000 av dessa nya ”privata” jobb har tillkommit inom; utbildningsväsendet, vård, omsorg och socialtjänst (näringssektor P & Q). Det innebär att många anställda inom skola, vård, omsorg och socialtjänst bara har bytt till privat arbetsgivare. En gigantisk privatisering av utbildningsväsendet, vård, omsorg. Jobb som dock fortfarande betalas med offentliga medel, skattemedel. Se även diagram nedan.

.
ζ
.

Förändring antal offentliga jobb sedan 2001

Klicka på grafen nedan för att förstora den eller klicka här

Offentliga-jobb.
ζ
.

Statsskuldens utveckling sedan 1970

Under och efter krisåren i början på 1990-talet ökade skulden kraftigt och var i mitten av årtiondet uppe i cirka 1 400 miljarder kronor. Skuldkvoten, det vill säga statsskulden som andel av BNP, uppgick under dessa år till omkring 75 procent men har under senare år minskat till 35 procent.

statsskuld-procent-BNP

Statsskulden har under perioden 2006-2013 minskat från 43,7 % till 35,1 % av BNP

statsskuld-mdr

Källa … EkonomiFakta …. Statsskulden

ζ
.

Tabeller – att använda som ”uppslagsverk”

(som facit när media, tjänstemän eller politiker påstår något och man vill kontrollera om det är korrekt)

Se kommentarer efter tabeller, varför nuvarande jobbutveckling vilar på bräcklig grund.

Jobbutvecklingen sedan år 2001 (referensår)
– antal anställda inom privata och offentliga sektorn –

Tabeller:

bullet Tabell 1 visar totala antalet anställda per kvartal.
bullet Tabell 2 visar jobbutvecklingen relativt motsvarande kvartal föregående år.
bullet Tabell 3 (rekommenderas) visar jobbutvecklingen relativt referensåret 2000. Snittet för de senaste fyra kvartalen beräknas och visas för att få bort säsongsvariationer.

Tabell 1: Antal anställda och befolkningsutveckling per kvartal sedan år 2001

År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb Befolkning
2001 I 2 503 859 1 344 301 3 848 160 8 909 128
II 2 537 620 1 366 751 3 904 371
III 2 646 825 1 363 848 4 010 673
IV 2 574 139 1 365 440 3 939 579
2002 I 2 522 168 1 350 432 3 872 600 8 940 788
II 2 572 785 1 373 131 3 945 916
III 2 575 160 1 362 740 3 937 900
IV 2 555 574 1 374 948 3 930 522
2003 I 2 497 652 1 367 112 3 864 764 8 975 670
II 2 562 366 1 383 174 3 945 540
III 2 563 192 1 386 725 3 949 917
IV 2 517 983 1 376 373 3 894 356
2004 I 2 457 962 1 358 174 3 816 136 9 011 392
II 2 546 809 1 362 006 3 908 815
III 2 562 805 1 359 594 3 922 399
IV 2 526 494 1 357 900 3 884 394
2005 I 2 466 341 1 345 972 3 812 313 9 047 752
II 2 560 217 1 359 725 3 919 942
III 2 574 411 1 358 288 3 932 699
IV 2 558 358 1 359 991 3 918 349
2006 I 2 522 163 1 352 006 3 874 169 9 113 257
II 2 630 217 1 372 309 4 002 526
III 2 649 506 1 374 941 4 024 447
IV 2 647 398 1 381 015 4 028 413
2007 I 2 620 978 1 367 592 3 988 570 9 182 927
II 2 723 977 1 379 975 4 103 952
III 2 759 891 1 374 608 4 134 499
IV 2 771 489 1 363 756 4 135 245
2008 I 2 721 003 1 314 355 4 035 358 9 256 347
II 2 829 835 1 324 825 4 154 660
III 2 840 854 1 320 367 4 161 221
IV 2 810 081 1 300 241 4 110 322
2009 I 2 712 331 1 292 600 4 004 931 9 340 682
II 2 779 823 1 293 603 4 073 426
III 2 759 842 1 282 584 4 042 426
IV 2 748 805 1 266 404 4 015 209
2010 I 2 686 507 1 254 598 3 941 105 9 418 288
II 2 782 880 1 267 809 4 050 689
III 2 809 799 1 269 979 4 079 778
IV 2 816 589 1 261 448 4 078 037
2011 I 2 791 309 1 256 756 4 047 065 9 482 855
II 2 914 280 1 272 000 4 186 280
III 2 949 531 1 272 077 4 221 608
IV 2 937 364 1 265 383 4 202 747
2012 I 2 877 070 1 263 742 4 140 812 9 555 893
II 2 987 020 1 281 138 4 268 158
III 2 981 617 1 277 086 4 258 703
IV 2 975 971 1 272 752 4 248 723
2013 I 2 918 339 1 272 123 4 190 462 9 644 864
II 3 023 231 1 285 669 4 308 900
III 3 028 398 1 287 532 4 315 930
IV 3 020 398 1 281 831 4 302 184
2014 I 2 968 500 1 280 643 4 249 143
II 3 057 690 1 313 261 4 370 951
III
IV
År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb Befolkning
Tabell 2: Förändring antal anställda och befolkningsutveckling
– jämfört med samma kvartal föregående år –
År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb
2002 I + 18 309 + 6 131 + 24 440
II + 35 165 + 6 380 + 41 545
III – 71 665 – 1 108 – 72 773
IV -18 565 + 9 508 – 9 057
2003 I – 24 516 +16 680 – 7 836
II – 10 419 + 10 043 – 376
III – 11 968 + 23 985 + 12 017
IV – 37 591 + 1 425 – 36 166
2004 I -39 690 – 8 938 – 48 628
II – 15 557 – 21 168 – 36 725
III – 387 – 27 131 – 27 518
IV + 8 511 – 18 473 – 9 962
2005 I + 8 379 – 12 202 – 3 823
II + 13 408 – 2 281 + 11 127
III + 11 606 – 1 306 + 10 300
IV + 31 864 + 2 091 + 33 955
2006 I + 55 822 + 6 034 + 61 856
II + 70 000 + 12 584 + 82 584
III + 75 095 + 16 653 + 91 748
IV + 89 040 + 21 024 + 110 064
2007 I + 98 815 + 15 586 + 114 401
II + 93 760 + 7 666 + 101 426
III + 110 385 – 333 + 110 052
IV + 124 091 – 17 259 + 106 832
2008 I + 100 025 – 53 237 + 46 788
II + 105 858 – 55 150 + 50 708
III + 80 963 -54 241 + 26 722
IV + 38 592 – 63 515 – 24 923
2009 I – 8 672 – 21 755 – 30 427
II – 50 014 – 31 222 – 81 234
III – 81 012 – 37 783 – 118 795
IV – 61 276 – 33 837 – 95 113
2010 I – 25 824 – 38 002 – 63 826
II + 3 057 – 25 794 – 22 737
III + 49 967 – 12 605 + 37 352
IV + 67 784 – 4 956 + 62 828
2011 I + 104 802 + 1 158 + 105 960
II + 131 400 + 4 191 + 135 591
III + 139 732 + 2 098 + 141 830
IV + 120 775 + 3 935 + 124 710
2012 I + 85 761 + 7 986 + 93 747
II + 72 740 + 9 138 + 81 878
III + 32 086 + 5 009 + 37 095
IV + 38 607 + 7 369 + 45 976
2013 I + 41 269 + 8 381 + 49 650
II + 36 211 + 4 531 + 40 742
III + 46 781 + 10 446 + 57 227
IV + 44 582 + 8 879 + 53 461
2014 I + 50 161 + 8 520 + 58 681
II + 34 459 + 27 592 + 62 051
III
IV
År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb

Tabell 3: Förändring antal anställda och befolkningsutveckling
– snitt fyra kvartal jämfört med referens året 2001 –

År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb Befolkning
2002 I + 4 577 + 1 533 + 6 110 + 31 700
II + 8 791 + 1 595 + 10 388
III – 17 916 – 277 – 18 193
IV – 9 189 + 5 228 – 3 961
2003 I – 15 318 + 9 398 – 5 920 + 66 500
II – 17 923 + 11 909 – 6 014
III – 20 915 + 17 905 – 3 010
IV – 30 313 + 18 261 – 12 052
2004 I – 40 235 + 16 027 – 24 208 + 102 000
II – 44 124 + 10 735 – 33 389
III – 44 221 + 3 952 – 40 269
IV – 42 093 – 667 – 42 760
2005 I – 39 999 – 3 717 – 43 716 + 138 000
II – 36 647 – 4 287 – 40 934
III – 33 745 – 4 614 – 38 359
IV – 25 779 – 4 091 – 29 870
2006 I – 11 824 – 2 583 – 14 407 + 204 100
II + 5 677 + 564 + 6 241
III + 24 450 + 4 727 + 29 177
IV + 46 710 + 9 983 + 56 693
2007 I + 71 414 + 13 879 + 85 293 + 273 799
II + 94 854 + 15 796 + 110 650
III + 122 450 + 15 713 + 138 163
IV + 153 473 + 11 398 + 164 871
2008 I + 178 479 – 1 91§2 + 176 568 + 347 219
II + 204 944 – 15 699 + 189 245
III + 225 185 – 29 259 + 195 925
IV + 234 833 – 45 138 + 189 695
2009 I + 232 665 – 50 577 + 182 088 + 431 554
II + 220 162 – 58 382 + 161 779
III + 199 909 – 67 828 + 132 081
IV + 184 590 – 78 287 + 108 302
2010 I + 178 134 – 85 788 + 92 346 + 509 160
II + 178 898 – 92 236 + 86 662
III + 191 387 – 95 388 + 96 000
IV + 208 333 – 96 627 + 111 707
2011 I + 234 534 – 96 374 +138 197 + 573 727
II + 267 384 – 96 289 + 172 094
III + 302 317 – 94 765 + 207 552
IV + 332 510 – 93 781 + 238 729
2013 I + 400 126 – 84 310 + 315 816 + 735 736
II + 409 179 – 83 178 + 326 001
III + 420 874 – 80 566 + 340 308
IV + 432 020 – 78 346 + 353 673
2012 I + 353 951 – 91 785 + 262 166 + 646 765
II + 372 136 – 89 500 + 282 636
III + 380 157 – 88 248 + 291 909
IV + 389 809 – 86 406 + 303 403
2013 I + 400 126 – 84 310 + 315 816 + 735 736
II + 409 179 – 83 178 + 326 001
III + 420 874 – 80 566 + 340 308
IV + 432 020 – 78 346 + 353 673
2014 I + 444 560 – 76 216 + 368 344
II + 453 175 – 69 318 + 383 856
III
IV
År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb Befolkning

Not: Angivet kvartal i tabell 3 avser sista kvartalet i perioden som omfattar fyra kvartal

Diagram;

+ Privata jobb
+ Offentliga jobb
= Summa jobb

Utvecklingen sedan 2001 och sedan hösten 2006
när Alliansen tog över ansvaret för jobbpolitiken.

Observera att intäkterna från den konkurrensutsatta sektorn i form av skatter står för välfärdsnotan (bidrag, pensioner och hela offentliga sektorn). Jobb är viktigt!

Att öka antal jobb inom offentliga sektorn kan vem som helst klara av (behovet omättligt), svårare är att kunna erbjuda en bättre offentlig service till lägre kostnad (som industrin tvingats göra för att överleva) och att skapa de rätta förutsättningarna så att fler företagare skapar fler privata jobb där intäkterna kommer från kunder i Sverige och från övriga världen. Konkurrenskraft gör att fler kunder köper varor och tjänster från oss.

Vi måste se till att sjukvården (och rättsväsendet) fungerar på ett kostnadseffekt sätt, annars blir hela samhället lidande. Inom rättsväsendet är potentialen också astronomisk då utvecklingen stått still även där under decennier, vilket självfallet utnyttjas av den kriminella sektorn som nu utvecklats till ett allvarligt samhällshot.

Hög tid att göra något mer än att bara förvalta allt större samhällsproblem. Tvåtusen fler poliser var ett luftslag, som bara ökade kostnaden. Den planerade omorganisationen av polisen kommer inte heller att lösa grundproblemen, som finns i hela rättsväsendet; förebyggande arbete – polis – domstol – lagar – kriminalvård. Inget del av kedjan fungerar som den ska och notan hamnar hos medborgarna i form av höga kostnader, lidande hos de direkt drabbade och otrygghet för alla. Även de anställda inom rättsväsendet drabbas av denna brist på management. En politisk fråga.

En fungerande ledning av rättskedjan saknas, vilket medför att kostnadseffektivitet och resultat är under all kritik. Det ger fritt fram för kriminalitet att eskalera tills det blir ett samhällshot och där är vi redan. Här krävs nya kvastar för att sopa rent på ett humant sätt, och det är absolut inte fråga om mer resurser eller ”hårdare straff”.

Definition av antal anställda. Antalet anställda totalt vid mättillfället avser personer (inkl deltids– och visstidsanställda) som var anställda en angiven dag under undersökningsperioden. Som anställda räknas även personer som vid mättillfället inte var i tjänst på grund av arbetstidens förläggning, sjukdom, semester, tjänstledighet eller dylikt. Verksamma ägare i aktiebolag är inkluderade. En anställd som har anställning vid flera olika arbetsställen räknas flera gånger. Om en anställd däremot har flera tjänster inom samma arbetsställe räknas denne bara en gång.
Källa. SCB, KS (kortperiodisk sysselsättningsstatistik) som görs kvartalsvis för alla anställda och som har en hög tillförlitlighet (baseras på uppgifter från arbetsgivarna). Sektorindelningen förändrades mellan år 2000 och 2001, varför år 2001 utgör referensår. Konfidensintervallet på ca +/- 20 000 anställda med en konfidensgrad på 95 %. Ett säkert mätverktyg. Publicering sker cirka 1,5 månader efter kvartalsslut.

ζ

Kommentarer

Det ser relativt bra ut på jobbfronten idag, men det ser sämre ut på sikt. En klok politisk strategi är att vårda det som fungerar och åtgärda det som inte fungerar, se punkter nedan. Idag har vi handlingsutrymme och en klok politik är att utnyttja det NU.

Varför kommer det att bli sämre med dagens politik?

Låt oss titta på fyra mycket viktiga valfrågorna, viktiga även för en hållbar jobbtillväxt som vi behöver för att klara framtidens utmaningar som omsorg och pensioner. Hela vår välfärd beror på hur väl vi lyckas med jobbfrågan.

ζ

Viktiga valfrågor – även för jobben

Här är fyra viktiga valfrågor – även för en långsiktigt hållbar jobbpolitik. Frågor som man kommer långt med, som är lätt att argumentera för och svårt att argumentera emot (med bibehållen trovärdighet).

Frågor vars svar stärker eller underminerar vår konkurrenskraft om framtidens jobb och som kan frigöra mer pengar än Alliansens skattesänkningar, en potential som relativt ”enkelt” kan realiseras, om vi kan förmå ansvariga kompetenta politiker att ta befälet istället för att bara ”flyta med”. Många politiker som uppnått sin inkompetensnivå måste skiftas ut, och andra måste börja tänka i nya banor. En uppgift som faller på väljarna.

Fyra valfrågor som många väljare redan förstår viktigheten av:

 1. rött-kortAnser ert parti att GMO INTE ALLS ska förekomma i Sverige; varken i skogsbruk, i lantbruk, i djurfoder eller i livsmedel? Svar: JA eller NEJ.
  .
  GMO utgör idag det enskilt största hotet mot folkhälsan och mot miljön. GMO kommer också innebära ”dödsstöten” för svenskt lantbruk, som drabbar hela landet (inte bara lantbrukare).
  .
  – Rädda människor, djur och växter – Rädda svenskt lantbruk. Här får Alliansen bottenbetyg då de aktivt driver på att införa GMO, vilket kommer att utrota vårt egna lantbruk och det innebär färre jobb i Sverige. Det innebär också att vi alla kommer att vara hänvisade till GMO-livsmedel som ger cancer och infertilitet, på samma gång som som privata GMO-företag kommer att få makten över vår mat.
  .
 2. rött-kortAnser ert parti att GMO i livsmedel ska märkas, även mejeriprodukter och kött från djur som utfodrats med GMO? Svar: JA eller NEJ
  .
  Det innebär att mejerivaror, kött och andra livsmedel som kommer från djur som utfodrats med GMO ska märkas med GMO. Även majs, soja och andra livsmedel som är genmodifierade ska märkas med GMO. Det är självklart att konsumenterna ska ha möjlighet att välja bort GMO. Om man inte förstår det så är man inte lämplig att styra landet och leda folket.
  .
 3. rött-kortAnser ert parti att Livsmedelsverket ska befrias från uppdraget att utförda nationella kostråd (enheten ”Matvanor är bra” utgör cirka 8 % av Livsmedelsverkets totala verksamhet)? Svar: JA eller NEJ
  .
  Livsmedelsverkets kostråd (med 50 – 60 E% kolhydrater) är den enskilt största orsaken till att diabetes trefaldigats och fetma har fördubblats på bara 20 år. Det är mer än vården klarar av.
  .
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) har nu haft 8 år på sig, så det blir rött kort även här.
  .
  Läs mer … Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet … klicka här
  .
 4. rött-kortAnser ert parti att integrativ medicin ska erbjudas svenska medborgare som ett komplement till skolmedicin (vilket sker i andra EU-länder)? Svar: JA eller NEJ
  .
  Integrativ medicin innebär utveckling och integration av väl beprövad, systematiskt uppföljd och utvärderad kunskap från olika alternativa medicinska traditioner för att komplettera den etablerade skolmedicinen. Utan förebyggande av ohälsa (se punkt 3 ovan) och utan kost-nadseffektiva alternativ till skolmedicinen så kommer svensk sjukvård att krascha.
  .
  Rädda vården – Ta befälet över hälso- och sjukvården – Friskvård framför sjukvård – Alternativ vård framför monopol. Vi måste ha en fungerande sjukvård och det har vi inte idag. Idag är det kemi-, kost- och läkemedelsindustrin som styr och våra politiker bara betalar med skattemedel.
  .
  SEK-hand-rightDet går att sparar minst 150 miljarder kronor per år på sjukvården (jämför med jobbskatteavdraget som uppgår till cirka 130 miljarder kronor per år), och samtidigt förbättra folkhälsan. Det är tekniskt ”enkelt” men verkar politiskt omöjligt med dagens politik. Alltså dags för byte av politik som kan ske inom nuvarande partier eller med nya politiker och partier.
  .
  Om vi satsar på integrativ medicin och inte bara skolmedicin, så skulle vi kunna bygga upp en helt ny näringsgren där hela världen skulle kunna utgöra kunder, vilket skulle ge många arbetstillfällen i Sverige. Idag ligger bland annat både Tyskland och Italien före Sverige (som riskerar att bli ett U-land när det gäller en kostnadseffektiv sjukvård).

ζ

david suzuki -gmo

.
GMO är på väg in i EU

Nu är EU på väg att öppna sin dörr för GMO, varför vi måste stänga vår och snabbt öka vår egen försörjningsgrad (om vi vill slippa GMO på tallriken). Läs mer … Det GMO-fria EU på väg att försvinna

Idag är Sverige ett av de mer GMO-vänliga länderna inom EU som driver på frågan mot andra länder, med Allianspartierna i spetsen.

ζ

ryker-ur-öronen

Osannolikt grymt och dumt, nästan så
att det rycker ur öronen på ansvariga.

Broschyrbild-ViktoperationerVärstingen i vården?

– som i snitt drabbar 22 svenska patienter varje dag, året runt !!!

– det finns ju alternativ utan biverkningar

Värstingen inom vården är att skära sönder magen och tarmarna på patienter som är överviktiga (Gastric Bypass), när det går att äta sig ner i vikt (utan biverkningar).

Gastric-Bypass-industrin omsätter cirka tre miljarder kronor per år bara i Sverige, därtill kommer samhällskostnader av stora mått för dödsfall, sjukskrivningar, alkoholism, förtidspensioneringar, m.m.. Många blir arbetsoföra helt i onödan och alltför många får sin livskvalitet förstörd genom ett livslångt lidande. Ett enormt slöseri med livskvalitet och skattepengar.

 • Läs mer om detta övergrepp … Oskuret är bäst! … som redan drabbat mer än 50.000 medborgare i Sverige.

.
ζ
.

Antalet ålderspensionärer ökar kraftigt

Varje vecka ökar antalet ålderspensionärer med i snitt 640 i veckan (14 fulla bussar), varje vecka under 14 års tid fram till år 2020! Pensionärer som med all rätt kräver vård, omsorg och en bra pension – som skall betalas av de som jobbar. Några sparade pensionspengar har inte staten, bara en mindre buffert.

Det kallas den demografiska effekten. Eller som dåvarande finansminister Per Nuder uttryckte det lite oförsiktigt december 2004 (detta är ju inget som bör komma till väljarnas kännedom) :

Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda

Vi lever allt längre och demensvården kostar varje år 40 – 50 miljarder kronor. Cirka 150.000 har idag någon form av demens i Sverige, mest Alzheimers, och antalet ökar nu kraftigt liksom kostnaden. Snart 250.000 om ingen gör något.

För att klara av att betala för detta krävs att det finns tillräckligt med jobb inom den konkurrensutsatta sektorn som genererar skatteintäkter. Och för att dessa jobb ska etableras i Sverige krävs att vi är konkurrenskraftiga.

Detta räcker dock inte för att undgå en kollaps, vi måste också hålla oss friska och alerta längre upp i åldrarna. En viktig åtgärd är att tillåta mer kostnadseffektiva behandlingsmetoder som ett alternativ till skolmedicin (som har sina begränsningar). Då skulle vi kunna jobba längre och vi skulle klara oss själva i större grad (och vem vill inte det?). Det skulle öka skatteintäkterna och färre skulle behöva dyrbar omsorg, vilket i sin tur innebär att vården finns för de som verkligen behöver.

Men om detta ska lyckas så kan vi inte tillåta Livsmedelsverket att ge ut sjukdomsframkallande kostråd, som redan trefaldigat diabetes och fördubblat övervikt på bara 20 år (då kraschar ju garanterat både vården och folkhälsan). Det förstår ju alla som sätter sig in i frågan.

.
ζ

Vad göra?

Politikerna måste ta befälet!

 • Vi måste börja förebygga sjukdom och inte som idag odla diabetes, fetma och hjärtsjukdom och andra sjukdomar med vilseledande kostråd, förmedlade av Livsmedelsverket, som förser vården med fler patienter än de klarar av. Även äldreomsorgen kraschar med nuvarande politik..
 • Ansvariga politiker måste se till att vården och omsorgen får en fungerande ledning och där ingår kontroll/uppföljning/feedback/egenkontroll (för medarbetarna).
 • Vi måste stoppa GMO för att inte vårt lantbruk och vår hälsa ska undermineras, på samma gång som vi med GMO överlåter kontrollen över vår mat till en handfull privata bolag som äger patenten på GMO.
 • Vi måste öppna upp skolmedicinens monopol och även tillåta kostnadseffektiva behandlingsalternativ, som i många fall fungerar bättre, utan biverkningar.

Det är folkets ansvar att välja kompetenta politiker och sedan stödja och ställa krav på sina valda politiker.

ζ

Den goda nyheten är att potentialen är enorm och relativt ”enkel” att realisera – det krävs bara kloka politiskt beslut och att kompetenta  politiker tar befälet.

Kunskaper och erfarenheter om hur utvecklingen kan vändas finns redan. Det är den politiska viljan att förändra och ta befälet som saknas.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

PS.

Två goda exempel – en politiker och ett sjukvårdsparti

Innan valet kommer kommer vi att presentera två goda exempel, som med folkets stöd skulle kunna göra skillnad. Vi behöver goda exempel som visar andra politiker och andra partier vad som är möjligt. Om någon går före så blir det ingen valvinnare att själv stå still.

 • En ovanlig politiker som simmar mot strömmen, när det krävs. Om du bor i Bohuslän och tänker rösta på Folkpartiet så finns det många skäl till att kryssa Marcus Claesson som tar fighten för ett friskare Sverige
  .
  Läs mer … klicka här … Missa inte att läsa motionerna och inlägget om skolmaten. Som kommunalråd lyckades Marcus Claesson se till att kommunens alla barn fick ett alternativ till lättmjölk och lättmargarin, vilket faktiskt också sparar kommunen pengar (om man tittar på energiinnehållet).
  .
  En ovanlig politiker som sätter sig in i sina ämnen och sedan tar fighten för det han tror på, vilket gynnar de medborgare han företräder. På riksplanet skulle han kunna göra ännu större nytta.genom att övertyga andra, förebygga ohälsa och t.o.m. rädda liv.
  .
  Ett friskare folk gör oss också mer konkurrenskraftiga och då hamnar fler jobb i Sverige (som framförallt våra ungdomar behöver). och vi behöver skatteintäkter så att vi klarar av att betala ut pensioner till alltfler pensionärer (ökar i snitt med 640 i veckan, fram till år 2020). Allt hänger ihop.
  .
  MOTIONER. Kommunalråd Marcus Claesson var gästkrönikör på Kostdemokrati den 14 november 2013 … klicka här … med 8 intressanta motioner som skulle betyda mycket för Sveriges framtid. Ibland undrar man varför man helt enkelt inte bara gör det? Det skulle ju också attrahera fler väljare, garanterat.
  .
 • Vi kommer också att titta närmare på Dalarnas sjukvårdsparti som skulle kunna rädda sjukvården – i Dalarna – om de fick chansen. Kostdemokrati har skrivit flera artiklar om Dalarnas sjukvårdsparti som har lösningar på många av landstingets problem … klicka här för en översikt av artiklar
  .
  Men majoriteten verkar vilja göra som man alltid gjort, som man vet inte fungerar, tills kraschen är ett faktum. Kanske kommer då väljarna att upptäcka vad som pågår och reagera?

Dalarnas-sjukvårdspartiζ

APPENDIX

På vilket sätt ser det sämre ut på jobbfronten imorgon?

ζ

Skolan

Kraftig försämring i PISA

Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Det visar resultaten från PISA 2012. Utmärkande är framförallt att resultaten försämrats ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012. För första gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap. Läs mer … Skolverket

I kampen om konkurrensen om morgondagens kunskapsjobb så måste skolan fungera om vi ska vara konkurrenskraftiga, om vi ska kunna konkurrera med Afrika och Asien som varje år var för sig utexaminerar civilingenjörer och civilekonomer som räknas i miljoner.

Under 2014 övertar Kina rollen som världens största ekonomi. USA har haft positionen i 130 år. Kom ihåg att 1970 var Kinas ekonomi bara fem procent av USA:s, säger Martin Jacques som med rader av ekonomiska framåtblickar hamnar i att Kina 2030 omfattar en tredjedel av världsekonomin, dubbelt upp mot USA och Europa tillsammans! (källa GP 2014-09-03).

Medan omvärlden rusar fram som ett expresslok så backar vi in i framtiden och för varje vecka tillkommer i snitt 640 nya ålderspensionärer som med all rätt förväntar sig en bra pension och en fungerande vård och omsorg. Men med nuvarande utveckling kommer vården och omsorgen att krascha redan inom några år, och jobben kommer att bli väsentligen färre.

Nu har äntligen Folkpartiet fått gehör för att ordning och uppförande måste fungera i klassrummet. Självklart måste eleverna vara uppmärksamma om undervisningen ska fungera och här spelar kosten som serveras en mycket stor roll. Med Livsmedelsverkets kostråd (en extrem högkolhydratkost med 50 – 60 energiprocent kolhydrater) får vi följande scenario:

 • Första timman stiger blodsockret kraftigt och eleverna blir hyperaktiva vilket stör ordningen och uppmärksamheten. De med anlag för ADHD har det extra tufft.
  .
 • Trött-elevAndra lektionstimman faller blodsockret kraftigt och eleverna blir hungriga och ofokuserade.
  .
 • Lektionstimmarna tre och fyra har eleverna energibrist på grund av för lågt blodsocker (högt insulin), som först stabiliseras efter fjärde timman. Men då är det ju dags att göra om samma resa igen.

Inte alls konstigt att det blir stökigt och att resultatet faller. Men det är ju ”enkelt” att rätta till om den politiska viljan funnits. Detta är en politisk fråga och inte en ”nutritionsfråga”.

.
ζ
.

Livsmedelsverkets kostråd underminerar skolundervisningen

Deras kostråd lägger också grunden till diabetes, övervikt och t.o.m. rökning då många ungdomar börjar röka för att hålla vikten.

pdf_icon2För att förklara vad som händer vi tagit fram ett utbildningsmaterial (PDF) som är fritt att använda:

 • Dagens kostråd orsakar diabetes, och … PDF
 • Läs även: Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet … klicka här

Slutsats: Livsmedelsverket måste snarast befrias från uppdraget att ge ut nationella kostråd (berör cirka 8 % av Livsmedelsverkets verksamhet, ett 40-tal tjänstemän). Marcus Claesson har satt sig in i frågan, insett allvaret och lade därför en motion om Livsmedelsverkets kostråd på Folkpartiets landsmöte, motion nummer 3. Motion nummer fyra är också en självklarhet.

.
ζ
.

jorden2

Vår globala konkurrenskraft är under attack

– och vi backar in i framtiden (lever på gamla lagrar)

SvD Näringsliv 3 september 2014

Sverige sämre på konkurrens

Sverige halkar stadigt efter i global konkurrenskraft. Efter att ha legat på tredje plats har Sverige på tre år halkat ner till tionde plats på listan över världens mest konkurrenskraftiga länder. Det framgår av World Economic Forums årliga rapport om konkurrenskraft. Citat:

GENÈVE Förra året låg Sverige på sjätte plats, men har nu fallit ytterligare fyra steg på skalan där 144 länders konkurrensförutsättningar jämförs. Områden som visar svagheter är infrastruktur, institutioner och förutsättningar för innovationer, enligt rapporten som offentliggörs i dag. Ineffektiv arbetsmarknad och svagheter i utbildningssystem hör också till svenska brister.

De största hindren för framgång inom svenskt näringsliv är skattenivåer, skatteregler och restriktioner på arbetsmarknaden, enligt rapporten. Andra stora problem är tillgång till finansiering, otillräckligt utbildad arbetskraft och ineffektiv statlig byråkrati.

Men samtidigt framhålls att Sverige fortfarande håller hög nivå, och trots allt är världens tionde mest konkurrenskraftiga ekonomi. Listan toppas för sjätte året i rad av Schweiz, följt av Singapore och USA. Därefter följer Finland, Tyskland, Japan, Hongkong, Nederländerna och Storbritannien före Sverige.

USA, Japan och Storbritannien har förbättrat sina positioner jämfört med året innan, medan även Finland fallit i global konkurrenskraft. I Europa går det fortfarande trögt för Frankrike och Italien, medan problemtyngda Spanien, Portugal och Grekland tar väsentliga steg för att förbättra sina marknader, enligt rapporten.

ζ

En ekonomisk prognos fram till 2018

ζ

Kommentar

doktor-utan-ansvarHög tid att agera NU medan vi fortfarande ligger bra till och har handlingsfrihet. Och lösningen är inte GMO, sjukdomsframkallande kostråd eller att läkemedelsindustrin har fortsatt monopol på sjukdom (en industri som utvecklats till vår tredje största dödsorsak och som kostar 350 miljarder kronor per år i Sverige, 10 % av BNP).

Även många läkare, sköterskor och barnmorskor ropar nu på hjälp eftersom situationen är utom kontroll.

 • Doctors Are The Third Leading Cause of Death in the US, Killing 225,000 People Every Year … klicka här
  .
 • Googleöversättning … Läkare är den tredje vanligaste dödsorsaken i USA, dödar 225.000 människor varje år … klicka här  (dvs. felbehandlingar och biverkningar av läkemedel).

ζ

Slutkommentar

Moderaterna har lyckats väl med att öka antal jobb, sänka skatterna och reducera statsskulden. Det har också satsat mer resurser till skola, vård och omsorg, men de har inte förstått att problemen inte var brist på pengar. Därför har dessa satsningar inte gett något bra resultat.

Eftersom de nu svarat NEJ-NEJ-NEJ-NEJ på vår frågeenkät (se nedan) så innebär det att:

 • De är för GMO som kommer att sänka svenskt lantbruk och folkhälsan. Det verkar som om de istället vill satsa mer kortsiktigt, på t.ex. handelsavtal med USA (som smyger in GMO).
  .
 • De vill inte märka GMO-livsmedel, vilket innebär att folket ska föras bakom ljuset.
  .
 • De vill inte att Livsmedelsverket ska sluta ge ut kostråd. Det innebär att folkhälsan, vården, omsorgen och skolan kommer att fortsätta sin kräftgång mot en krasch.
  .
 • De vill bevara skolmedicinens monopol på hälsa, vilket stänger ute andra mer kostnadseffektiva behandlingsmetoder som ger bättre effekt utan biverkningar.
  .
  Inom hälso- och sjukvård tävlar Sverige tydligen i att bli ett U-land, sämst i klassen. I övriga EU-länder som t.ex. i Tyskland, Frankrike, England och Schweiz finns beprövade komplement till skolmedicinen, där effekten är god till ett lägre pris och där riskerna för biverkningar är minimala.

Undra varför man vill detta? Men tyvärr är de inte ensamma, vilket är ännu märkligare. Det gäller ju majoriteten av de politiska partierna. Därför måste folket ta befälet!

Nu behövs politiska krafter som fortsätter arbetet mot en ännu högre sysselsättning – på ett hållbart sätt. Enskilda politiker har vi hittat, men var finner vi nationella partier som förstår? Inom någon vecka presenterar vi resultaten från övriga riksdagspartier. Se enkät nedan (klicka på bilden längre ner på sidan);
.

vägval-3Vi behöver politiker och partier som går före och visar vägen,
sedan kommer de andra att följa efter.
.

Vår målsättning är att ALLA partier säger JA-JA-JA-JA då detta är de självklara svaren. Men det kommer inte att ske förrän tillräckligt många medborgarna blir medvetna och kräver det. Idag är det mer bekvämt att vara den globala industrin till lags (vilket kortsiktigt ger fördelar).

↓ klicka på bilden ↓ Viktiga-valfrågor-bild

2 svar på ”Jobbstatistik andra kvartalet 2014 och 4 viktiga valfrågor”

Kommentera