Jobbstatistik kvartal III 2013 – plus 14 300 jobb

.

14300

Viktig jobbstatistik

Jobb betyder välstånd och skattemedel till skola, vård, omsorg och pensioner. Det ser bra ut idag, men betydligt sämre ut imorgon. Om vi ska kunna försvara jobb och välstånd måste vi få ordning på våra myndigheter, sjukvården, omsorgen, skolan, folkhälsan och rättsväsendet. Idag har vi handlingsutrymme, låt oss använda det.

Politikerna bara flyter med och organisationerna kommer inte att ändra på sig, så det är upp till folket att informera sig och ställa krav på sina förtroendevalda politiker, annars händer ingenting mer än att de fortsätter som förut vilket ofelbart leder till t.ex. en ojämlik vård där vars och ens plånbok bestämmer vårdens insats, en vård som står inför ett vägskäl, och där politikerna alltjämt duckar (klicka på bilden nedan).

Missa inte en säker och begriplig jobbstatistik – så slipper du bli förd bakom ljuset (ett bra facit). Nästa uppdatering för kvartal IV 2013 publiceras om cirka en månad.

vägval-3

Klicka på bilden för att läsa … Vägskälet för att betala vårdnotan

ζ

Grafen som förklarar,

varför Sverige har kunnat öka resurserna till skola, vård, omsorg, betalat av på statsskulden och samtidigt kunnat sänka skatterna. Men vi lever på gamla lagrar och framtiden ser mindre ljus ut. Och det går fort idag, det svänger på bara några få år.

Hoten kan dock vändas till möjligheter, vilket kräver ett kunnigt och organiserat folkligt engagemang, annars fortsätter färden mot en säker krasch inom sjukvården, vilket i praktiken innebär att en ojämlik vård, där vars och ens plånbok bestämmer den vård man får tillgång till. Vill vi ha det så?

Kv3-2013-sumFörändring antal jobb sedan 2001 (klicka på bilden …PDF)
.

Jobbstatistik – plus 14 300 jobb på ett kvartal

[SCB: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2013]
.

I korta drag

Antalet anställda i Hotell- och restaurang branschen ökade

Totalt antal anställda ökade med 1,3 procent till 4 315 900 under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2012. I privat sektor ökade antalet anställda med 1,6 procent till 3 028 400. Antalet anställda inom Tillverkningsindustrin minskade med 2,8 procent, medan tjänstenäringarna ökade med 2,7 procent. Ökningen inom Hotell- och restaurangbranschen var 11,4 procent.

Antalet anställda inom statlig sektor ökade

Inom offentlig sektor ökade antalet anställda med 0,8 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2012. Statlig sektor och kommunerna ökade med 2,1 respektive 0,7 procent, medan antalet anställda inom landstingen minskade med 0,1 procent.

Källa … SCB KS … PDF

ζ

Kommentar

SCB: Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, är kanske Sveriges säkraste och bästa jobbstatistik, som uppdateras en gång per kvartal. Inga procentsatser, utan helt enkelt antal jobb.

Det går fortfarande bra för Sverige på jobbmarknaden totalt sett, med undantag av ungdomsarbetslösheten som är oroväckande. Men detta är bara temporärt om vi inte utnyttjar dagens handlingsutrymme. Det kan svänga på bara ett par, tre, fyra år.

tumme-upp-approvedPlus 14 300 jobb på ett kvartal är bra. Jämfört med med 2001 har 340.308 fler jobb och sedan ”bottennappet kvartal 1 2005” (se graf ovan) har 384.024 fler arbete i Sverige. Varje person som går från bidragsförsörjning till eget arbete innebär i snitt en samhällsbesparing på cirka 400.000 kronor per person och år och med 384.000 fler i arbete innebär det en besparing på drygt 150 miljarder kronor per år. Därför kan Sverige kan sänka skatter, betala av på statsskulden och ändå öka resurserna till skola, vård och omsorg.

Observera att politiker inte skapar nya jobb, det gör kreativa företagare och medarbetare. Däremot är det politikers uppdrag att se till att företagsamhet har goda förutsättningar att utvecklas. Resultatet hitintills har varit bra på jobbfronten under den tid Alliansen haft regeringsmakten, men det bådar inte gott för framtiden med tanke på det sätt de sköter folkhälsan, sjukvården och rättsväsendet. Att tidigare regeringar har varit lika dåliga är inget godtagbart försvar. Dagens samhälle ställer helt enkelt större krav på dagen politiker.

Dagens jobbsituation är tillfällig och vi borde utnyttja nuvarande positiva jobbsituation och grunda för morgondagens kunskapsjobb, där kreativitet är avgörande. Ett sjukt folk som dignar under sjukvårdskostnader kommer inte att kunna försvara välfärden.

ζ

threats-opportuniities

Hot mot vår levnadsstandard och framtida jobb

 • nyckelhål-svLivsmedelsverkets kostråd. Livsmedelsverkets kostråd (högkolhydratkost) ha trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara två decennier. Om de får fortsätta kommer de att krascha folkhälsan och sjukvården. Därför måste de stoppas (läs mer…)
  .
 • Sjukvården måste använda de mest kostnadseffektiva metoderna, även om det innebär naturlig mat, kosttillskott eller livsstilsförändringar (där vården saknar både kunskap och koncept). Psykiatrins misslyckande är ingen undantag (läs mer…), det är regeln inom vården (samma gäller för diabetes, övervikt, cancer, kroniska tarmsjukdomar, etc). Sjukvården agerar idag såsom om det gäller att maximera läkemedelsförsäljning, vilket de lyckas bra så bra med att SBU har regerat, läs mer…. Sjukvården är redan ojämlik och det kommer att bli mycket, mycket värre.
  .
 • Omsorgen. Idag drogas våra äldre ner med en mängd läkemedel medan de svälter p.g.a. näringsfattig snabbmat. Demens ökar epidemiskt, idag 150.000 med demens (mest Alzheimers) och snart 250.00. Det finns inga resurser för detta varför omsorgen blir ojämlik.
  .
 • Rättsväsendet fungerar inte idag, vilket hotar vår livskvalitet och vårt välstånd. Detta måste vi åtgärda. Dagens organisationer fixar inte detta och ansvariga politikerna verkar sätta sin tillit till de auktoriteter som saknar nödvändig kompetens. Det duger inte att springa fortare i gamla hjulsår, det krävs ett holistiskt nytänk. Brottslighet har idag nått sådana nivåer att det hotar det demokratiska samhället och det kommer att bli mycket värre, tills någon gör något åt grundproblemen.
  .
 • Skolan. Ordning och reda måste återerövras, mobbning stävjas och barnen måste får riktig mat  Läs mer … Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet. Missa inte gratis utbildningsmaterial … PDF. Även skolan sänker Livsmedelsverkets kostråd.

Om vi lyckas väl med ovanstående, så vänds hoten till möjligheter. Då skulle hoten förvandlas till konkurrensfördelar och antalet jobb skulle öka på samma gång som vår livskvalitet skulle stärkas. Vem vill inte vara frisk, trygg och ha ett jobb att gå till och därtill en fungerande vård, omsorg och en bra pension att leva på? Men detta kommer bara att ske om ett kunnigt folk engagerar sig.

Folkpartiet-loggaDet verkar som om några folkpartipolitiker är de enda som förstått att Livsmedelsverket omedelbart måste befrias från uppdraget att utfärda kostråd som sänker sjukvården och hela landet, som på bara 20 år trefaldigat diabetes och fördubblat övervikt/fetma (också en orsak till kraftig ökning av ADHD, IBS, IBD, Cancer och hjärt- och kärlsjukdom.

.

MarcusClaesson

Marcus Claesson (FP)
Kommunalråd, Mölndal
Landsmötesombud, Folkpartiet i Bohuslän
Riksdagskandidat i valet 2014

 • Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten … PDF
  • Sju andra bra motioner som skulle stärka folkhälsan här….

Lotta Edholm, skolborgarråd
i Stockholm för Folkpartiet.

Lars Tysklind, riksdagsledamot för Folkpartiet

Den 2 oktober 2009 lade riksdagsledamot Lars Tysklind in en motion som sammantaget handlade om att Livsmedelsverkets uppdrag att ge kostråd till allmänheten bör ses över.

Läs mer om mättat fett som nämns i motionen, ett ”hitte-på” som utgör Livsmedelsverkets grundpelare. Ett 35 år gammalt ”hitte-på” är grunden till att påtvinga skolbarn lightprodukter. Detta är inte dumhet, det är snarare vansinne.

Enligt en Demoskopundersökning (PDF) har drygt 1/4 av folket börjar förstå detta, samt ett fåtal politiker. Vårt jobb är nu att få fler politiker, och gärna hela partier, att förstå det uppenbara, så att valet september kan handla om andra viktiga saker.

Enskilda politiker börjar agera, men ännu har inte något parti tagit ställning i frågan, inte heller Folkpartiet. De partier som går till val på att befria Livsmedelsverket från uppdraget att ge ut kostråd kommer att vinna många, många nya röster. De övriga får många röda kort.

rött-kort-flickaVad ska vi kalla politiker och partier som med skattemedel finansierar en terrorliknande verksamhet som sänker hela landet, som berövar oss och våra barn vår livskvalitet? Ska vi ge dem förnyat förtroende? Till och med barn inser det tokiga med att ge ut kostråd som bevisligen gör oss sjuka och feta. Det är ju vansinne.

Detta är valfråga nummer två (en förutsättning för att rädda vården) och är en fråga som ger rött kort, vilket menas att de åker av planen oberoende av hur bra de är på andra områden (läs mer…).

postbud

Livsmedelsverket har skrala kunskaper och ingen egen forskning, de är bara postbud för industrins kostråd. Det enda som krävs för att stoppa kostråd, som fyller på vården med en aldrig sinande ström av patienter, är politisk insikt och lite handlingskraft. De partier som saknar detta röstar vi helt enkelt bort.

 • Svenska folket röstar på Livsmedelsverket som Årets Förvillare 2013 (jordskredsseger), läs mer…

ζ

APPENDIX – JOBBSTATISTIK

”FACIT” VAD GÄLLER JOBBSIFFROR

Jobbutvecklingen sedan år 2001: antal anställda inom privata och offentliga sektorn.

Källa … SCB Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (3:e kvartalet 2013) … PDF

Grafik

Tabeller (se nedan):

 • Tabell 1 visar totala antalet anställda per kvartal.
 • Tabell 2 visar jobbutvecklingen relativt motsvarande kvartal föregående år.
 • Tabell 3 (rekommenderas) visar jobbutvecklingen relativt referensåret 2000. Snittet för de senaste fyra kvartalen beräknas och visas (för att eliminera säsongsvariationer).

Tabell 1: Antal anställda och befolkningsutveckling per kvartal sedan år 2001

År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb Befolkning
2001 I 2 503 859 1 344 301 3 848 160 8 909 128
II 2 537 620 1 366 751 3 904 371
III 2 646 825 1 363 848 4 010 673
IV 2 574 139 1 365 440 3 939 579
2002 I 2 522 168 1 350 432 3 872 600 8 940 788
II 2 572 785 1 373 131 3 945 916
III 2 575 160 1 362 740 3 937 900
IV 2 555 574 1 374 948 3 930 522
2003 I 2 497 652 1 367 112 3 864 764 8 975 670
II 2 562 366 1 383 174 3 945 540
III 2 563 192 1 386 725 3 949 917
IV 2 517 983 1 376 373 3 894 356
2004 I 2 457 962 1 358 174 3 816 136 9 011 392
II 2 546 809 1 362 006 3 908 815
III 2 562 805 1 359 594 3 922 399
IV 2 526 494 1 357 900 3 884 394
2005 I 2 466 341 1 345 972 3 812 313 9 047 752
II 2 560 217 1 359 725 3 919 942
III 2 574 411 1 358 288 3 932 699
IV 2 558 358 1 359 991 3 918 349
2006 I 2 522 163 1 352 006 3 874 169   9 113 257
II 2 630 217 1 372 309 4 002 526
III 2 649 506 1 374 941 4 024 447
IV 2 647 398 1 381 015 4 028 413
2007 I 2 620 978 1 367 592 3 988 570 9 182 927
II 2 723 977 1 379 975 4 103 952
III 2 759 891 1 374 608 4 134 499
IV 2 771 489 1 363 756 4 135 245
2008 I 2 721 003 1 314 355 4 035 358 9 256 347
II 2 829 835 1 324 825 4 154 660
III 2 840 854 1 320 367 4 161 221
IV 2 810 081 1 300 241 4 110 322
2009 I 2 712 331 1 292 600 4 004 931 9 340 682
II 2 779 823 1 293 603 4 073 426
III 2 759 842 1 282 584 4 042 426
IV 2 748 805 1 266 404 4 015 209
2010 I 2 686 507 1 254 598 3 941 105 9 418 288
II 2 782 880 1 267 809 4 050 689
III 2 809 799 1 269 979 4 079 778
IV 2 816 589 1 261 448 4 078 037
2011 I 2 791 309 1 256 756 4 047 065 9 482 855
II 2 914 280 1 272 000 4 186 280
III 2 949 531 1 272 077 4 221 608
IV 2 937 364 1 265 383 4 202 747
2012 I 2 877 070 1 263 742 4 140 812 9 555 893
II 2 987 020 1 281 138 4 268 158
III 2 981 617 1 277 086 4 258 703
IV 2 975 971 1 272 752 4 248 723
2013 I 2 918 339 1 272 123 4 190 462  
II 3 023 231 1 285 669 4 308 900
III 3 028 398 1 287 532 4 315 930
IV
År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb Befolkning
Tabell 2: Förändring antal anställda och befolkningsutveckling
– jämfört med samma kvartal föregående år –
År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb
2002 I + 18 309 + 6 131 + 24 440
II + 35 165 + 6 380 + 41 545
III – 71 665 – 1 108 – 72 773
IV -18 565 + 9 508 – 9 057
2003 I – 24 516 +16 680 – 7 836
II – 10 419 + 10 043 – 376
III – 11 968 + 23 985 + 12 017
IV – 37 591 + 1 425 – 36 166
2004 I -39 690 – 8 938 – 48 628
II – 15 557 – 21 168 – 36 725
III – 387 – 27 131 – 27 518
IV + 8 511 – 18 473 – 9 962
2005 I + 8 379 – 12 202 – 3 823
II + 13 408 – 2 281 + 11 127
III + 11 606 – 1 306 + 10 300
IV + 31 864 + 2 091 + 33 955
2006 I + 55 822 + 6 034 + 61 856
II + 70 000 + 12 584 + 82 584
III + 75 095 + 16 653 + 91 748
IV + 89 040 + 21 024 + 110 064
2007 I + 98 815 + 15 586 + 114 401
II + 93 760 + 7 666 + 101 426
III + 110 385 – 333 + 110 052
IV + 124 091 – 17 259 + 106 832
2008 I + 100 025 – 53 237 + 46 788
II + 105 858 – 55 150 + 50 708
III + 80 963 -54 241 + 26 722
IV + 38 592 – 63 515 – 24 923
2009 I – 8 672 – 21 755 – 30 427
II – 50 014 – 31 222 – 81 234
III – 81 012 – 37 783 – 118 795
IV – 61 276 – 33 837 – 95 113
2010 I – 25 824 – 38 002 – 63 826
II + 3 057 – 25 794 – 22 737
III + 49 967 – 12 605 + 37 352
IV + 67 784 – 4 956 + 62 828
2011 I + 104 802 + 1 158 + 105 960
II + 131 400 + 4 191 + 135 591
III + 139 732 + 2 098 + 141 830
IV + 120 775 + 3 935 + 124 710
2012 I + 85 761 + 7 986 + 93 747  
II + 72 740 + 9 138 + 81 878
III + 32 086 + 5 009 + 37 095
IV + 38 607 + 7 369 + 45 976
2013 I + 41 269 + 8 381 + 49 650  
II + 36 211 + 4 531 + 40 742
III + 46 781 + 10 446 + 57 227
IV
År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb

Tabell 3: Förändring antal anställda och befolkningsutveckling
– snitt fyra kvartal jämfört med referens året 2001 –

År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb Befolkning
2002 I + 4 577 + 1 533 + 6 110 + 31 700
II + 8 791 + 1 595 + 10 388
III – 17 916 – 277 – 18 193
IV – 9 189 + 5 228 – 3 961
2003 I – 15 318 + 9 398 – 5 920 + 66 500
II – 17 923 + 11 909 – 6 014
III – 20 915 + 17 905 – 3 010
IV – 30 313 + 18 261 – 12 052
2004 I – 40 235 + 16 027 – 24 208 + 102 000
II – 44 124 + 10 735 – 33 389
III – 44 221 + 3 952 – 40 269
IV – 42 093 – 667 – 42 760
2005 I – 39 999 – 3 717 – 43 716 + 138 000
II – 36 647 – 4 287 – 40 934
III – 33 745 – 4 614 – 38 359
IV – 25 779 – 4 091 – 29 870
2006 I – 11 824 – 2 583 – 14 407 + 204 100
II + 5 677 + 564 + 6 241
III + 24 450 + 4 727 + 29 177
IV + 46 710 + 9 983 + 56 693
2007 I + 71 414 + 13 879 + 85 293 + 273 799
II + 94 854 + 15 796 + 110 650
III + 122 450 + 15 713 + 138 163
IV + 153 473 + 11 398 + 164 871
2008 I + 178 479 – 1 91§2 + 176 568 + 347 219
II + 204 944 – 15 699 + 189 245
III + 225 185 – 29 259 + 195 925
IV + 234 833 – 45 138 + 189 695
2009 I + 232 665 – 50 577 + 182 088 + 431 554
II + 220 162 – 58 382 + 161 779
III + 199 909 – 67 828 + 132 081
IV + 184 590 – 78 287 + 108 302
2010 I + 178 134 – 85 788 + 92 346 + 509 160
II + 178 898 – 92 236 + 86 662
III + 191 387 – 95 388 + 96 000
IV + 208 333 – 96 627 + 111 707
2011 I + 234 534 – 96 374 +138 197 + 573 727
II + 267 384 – 96 289 + 172 094
III + 302 317 – 94 765 + 207 552
IV + 332 510 – 93 781 + 238 729
2012 I + 353 951 – 91 785 + 262 166  
II + 372 136 – 89 500 + 282 636
III + 380 157 – 88 248 + 291 909
IV + 389 809 – 86 406 + 303 403
2013 I + 400 126 – 84 310 + 315 816  
II + 409 179 – 83 178 + 326 001
III + 420 874 – 80 566 + 340 308
IV
År Kvartal Privata jobb Offentliga jobb Summa jobb Befolkning

 ζ

Definition av antal anställda.

Antalet anställda totalt vid mättillfället avser personer (inkl deltids– och visstidsanställda) som var anställda en angiven dag under undersökningsperioden. Som anställda räknas även personer som vid mättillfället inte var i tjänst på grund av arbetstidens förläggning, sjukdom, semester, tjänstledighet eller dylikt. Verksamma ägare i aktiebolag är inkluderade. En anställd som har anställning vid flera olika arbetsställen räknas flera gånger. Om en anställd däremot har flera tjänster inom samma arbetsställe räknas denne bara en gång.

Källa

SCB, KS (kortperiodisk sysselsättningsstatistik) som görs kvartalsvis för alla anställda och som har en hög tillförlitlighet (baseras på uppgifter från arbetsgivarna). Sektorindelningen förändrades mellan år 2000 och 2001, varför år 2001 utgör referensår. Konfidensintervallet på ca +/- 20 000 anställda med en konfidensgrad på 95 %. Ett säkert mätverktyg. Publicering sker cirka 1,5 månader efter kvartalsslut.

Avslutningsvis

Observera att intäkterna från den privata sektorn i form av löner och skatteinbetalning står för hela välfärdsnotan (alla bidrag, pensioner och hela offentliga sektorn). Privata sektorns Intäkter kommer från kunder över hela världen under förutsättning att man är konkurrenskraftig, vilket förutsätter att skolan, vården och rättsväsendet fungerar

Att öka antal jobb inom offentliga sektorn kan vem som helst klara av (behovet omättligt), svårare är att kunna erbjuda en bättre offentlig service till lägre kostnad (som industrin tvingats göra för att överleva) och att skapa de rätta förutsättningarna så att fler företagare skapar fler privata jobb där intäkterna kommer från kunder i Sverige och från övriga världen. Konkurrenskraft gör att fler kunder köper varor och tjänster från oss. Vi mår också bättre om vi har ett jobb, när vi är del av en gemenskap och behövs.

ζ

Ett svar på ”Jobbstatistik kvartal III 2013 – plus 14 300 jobb”

 1. ENKEL, SÄKER, ÖVERBLICKBAR OCH LÄTTBEGRIPLIG JOBBSTATISTIK – SOM INTE LJUGER

  Bra jobbstatistik ska ge en överblick och relaterar till hur det tidigare sett ut, och den ska vara pålitlig. En sådan statistik baserad på SCBs KS (en säker källa) bjuder vi på, där en enda bild ger medborgarna en bra överblick och fakta om antalet jobb (inga procentsatser som kan dribblas med och statistiken är säsongsrensad).

  Klicka på bilden nedan och på mindre än fem minuter vet du mer än de flesta politiker verkar veta (eller så luras de).

  JOBB. Utan jobb raseras den välfärd många har tagit för givet, inte minst våra barn och ungdomar, och det går väldig snabbt idag (det som tidigare tog decennier går idag på ett par år). Medan vi ”sover” håller jobben och välståndet på att flytta till bl.a. Asien och till Afrika.

  Dags att vakna och se både problem och möjligheter, där vi bjuder på rak och oförfalskad fakta som ger en översikt, förståelse och en känsla för vad det handlar om. Om vi ska kunna försvara våra jobb och välstånd måste vi få ordning på våra myndigheter, sjukvården, omsorgen, skolan, folkhälsan och rättsväsendet. Vilket hänger på oss, ett kunnigt, engagerat och organiserat folk.

  Med tanke den tidsbrist många idag upplever har vi komponerat ihop ett ”paket” med tre oberoende aktörer (med Kostdemokrati blir det fyra). Med ”WOW-paketet” får du nio lättlästa magasin fullspäckade med kvalitetsgranskad viktig kunskap om hur du optimerar din hälsa PLUS två organisationer som påverkar våra politiker och myndigheter, i ditt intresse. Ett bekvämt och billigt sätt (10,38 kronor per vecka) att ta kontroll över sin framtid. Läs mer…

  Det positiva är att det ser väldigt bra ut idag på jobbfronten och detta borde vi utnyttja för att även kunna tävla om morgondagens jobb. Prognosen ser dock tyvärr mörk ut, om vi inte vänder på utvecklingen.

Kommentera