Muteborg – ett hot mot demokratin

.

muteborg-ett-hot

Förord

Allvarliga demokratifrågor som avslutas med träffande allegori.

toblerone

Vi reagerar på ”Toblerone”, men sväljer utan att blinka kost-
läkemedels- och vaccinationsråd som sänker hela befolkningen.

Men visst ska ledande politiker och tjänstemän utgöra ett föredöme
även i mindre frågor, annars raseras det politiska förtroendekapitalet.

man-ur-huse

”Man ur huse”

Mycket allvarligt är däremot att myndigheter och hela sjukvården är kapad
av kost- och läkemedelsindustrin, vilket borde få oss alla att gå man ur huse
och kräva att ansvariga politiker tar befälet. Läs hur det fungerar idag:

Exemplarisk avrättning av
vetenskapens profitörer
och kollaboratörer

 ζ

Rune Lanestrand 26 november 201

Rune-Lanestrand-småbrukare

”Muteborg” ett hot mot demokratin

Göteborgs kommun med ständigt nya skandaler inom sina förvaltningar lever verkligen upp till sitt nya föga hedrande epitet; Muteborg.

Nyligen fick som bekant Bertil Rignäs vd för bostadsbolaget lämna sitt uppdrag efter att han svirat på en kommunal studieresa (läs skattebetald semesterresa.) och bl.a. köpt kläder som han satte upp som kostnad för lunch. Champagneflaskor redovisades som frukost och så vidare.

Det är inte bara kommunala förvaltningar som stinker. Rignäs vara också ordförande i anrika Änglarna, IFK Göteborg. Han tvingades gå som ordförande i IFK och vd för Bostadsbolaget. Det senare med ett par tre miljoner i avgångsvederlag. Idrotten tycks vara minst lika rutten som delar inom politiken. Att straffa ut sig genom ohederlig uppträdande i offentlig förvaltning är en lönsam affär i dag.

dollar-fallskärmRignäs skulle naturligtvis inte getts ett öre så som han missbrukat sin ställning. Jag anser i stället att höga direktörer och chefer som sviker det förtroende de getts skulle dömas för trolöshet mot huvudman (i det här fallet skattebetalarna) och inte heller få mer än vanlig folkpension.

En sådan välbehövlig uppstramning skulle säkert snabbt ge resultat.

ζ

PR-bad

Att slingra sig med hjälp av PR-byrå

Den skandal som nu rullas upp inom Fastighetsförvaltningen som anlitat en pr-byrå för att slingra sig undan en granskning av Uppdrag Granskning slår nog det mesta.

Granskningen gällde bl.a. Fastighetsbolagets deltagande vid den lyxiga bostadsmässan Mipim i Cannes. Där Göteborgs fastighetsbolag bl.a. öppnade en bar för fritt drickande, medan skattebetalarna betalade. Egentligen en helt osannolik historia.

Konsultbolaget som Fastighetsnämnden anlitade för att klara av Uppdrag granskning var inte vilket som helst. Uppdraget gick till exklusiva JKL Group som blev allmänt känt när statsminister Göran Persson gick till JKL när han avgick som statsminister. Det förefaller som om korruption och fräckhet inte känner några gränser längre. Vare sig på riksplanet eller i Muteborg. Hög tid för oss väljare att reagera och säga ifrån.

Det anses vara förlegat att tala om moral. Men visst behövs det mer moral och hederlighet både bland politiker och höga tjänstemän inte bara i kommunala sammanhang.

“Den pågående avvecklingen av moral inom
politiken är på sikt ett hot mot demokratin.”

Det finns många ”Muteborg”.

Exemplet Muteborg är extra trist när så många förtvivlat sätter sitt hopp till en rödgrön regering. Det har redan Göteborg.

Rune Lanestrand

Källa … Rune Lanestrands Facebook

ζ

rune-lanestrand-ror

Om författaren, småbrukaren Rune Lanestrand (hans egna ord):

Välkommen till min nya blogg som inte låter sig kväsas av att överhetspersoner hör av sig och tycker att de ska behandlas särskilt respektfullt. T ex kommer granskningen av den småbrukar- och landsbygdsfientlige jordbruksministern Eskil Erlandsson snarare att skärpas.

Jag säger som redaktören för den tidigare Småbrukaren, som på sin tid gavs ut i Falköping, när han angreps av en minister;

”Vi äro inte till för att smeka Eder!”

ζ

isbergGP 13 juni 2013

”Muthärvan är bara toppen av ett isberg”

Det fanns en omhuldad göteborgsanda – som kom att dominera. Granskningen av muthärvan i Göteborgs innehåller mycket hård kritik.

Göteborgsandan totalsågas i granskningen av muthärvan. Hård kritik riktas mot det politiska ledarskapet. Det skapade ängslig anpasslighet. Nästan varannan tillfrågad kommunalt anställd och förtroendevald anser att muthärvan bara är toppen på ett isberg. Alla förvaltningar och bolag i Göteborg säger att de erbjudits muta minst en gång.

Läs mer … GP

ζ

GP 14 november 2013

kvastar-nya

Vi måste göra rent hus – en gång för alla

Ett sätt att kunna ge den kommunala revisionen större tyngd och oväld vore om det blev möjligt för kommuner och regioner att ta hjälp av den expertis som i dag redan finns inom den oberoende Riksrevisionen. För detta krävs en lagändring och jag har därför väckt en motion i riksdagen, skriver Eva Flyborg (FP).

Läs mer … Göteborgsskandalerna

 ζ

Kommentar

Folket måste agera – på rätt saker

Alla dessa mutaffärer är utslag av dåligt omdöme eller brist på etik och moral, vilket är allvarligt i ledande positioner där man förväntas vara ett föredöme. Däremot är det småpengar jämfört med vad det kostar skattebetalarna om ledande personer inte utför ett bra jobb (som det dock skrivs mindre om).

Forskningsfusket_Ralf_SundbergDet är också småpotatis jämfört med konsekvenserna av GMO och jämfört med hur kostfrågan, samt hur hälso- och sjukvården hanteras, som hotar hela mänskligheten, respektive folkhälsan och hela landets framtida välstånd.

Läs mer om fusket inom kost- och läkemedelsindustrin här …. (en bok alla borde läsa, inte minst sjukvårdspolitiker och kostchefer). Fusk och mygel i den högre skolan, där liv väger lätt.

Om inte folket opponerar sig mot bristande moral hos våra ledande politiker och mot andra pågående övergrepp, så hänger välfärden löst för våra barn och barnbarn. Och utan ett kraftfullt folkligt stöd förmår inte ansvariga politiker att stå emot trycket från industrin. Då blir vi alla grundlurade, på både hälsa och pengar.

Ansvarstagande och kunniga politiker måste börja agera motkraft och balanserar upp industriella vinstintressen (som lever på skräpmat och ohälsa). En bra början vore att befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda kostråd (som bevisligen orsakar sjukdom och fetma). Livsmedelsverket av idag har blivit skräpmatsindustrins språkrör.

ζ

”Lilla Beirut”

Rättstrygghet

Beirut-Civil-WarVi kanske också ska byta ut smeknamnet  ”Lilla London” på Göteborg till ”Lilla Beirut” med tanke på skottlossning i stort sett varje varje vecka, som resulterat i skade- och dödsskjutningar.

Rättssäkerheten är hotad vilket i sin tur även hotar det demokratiska samhället.

Rättsväsendet lider brist på ledarskap (precis som vården) och otryggheten kommer att öka exponentiellt fram tills ansvariga politiker inser att de måste tänka i nya banor. I Göteborg ligger rättsväsendet alltid ett steg efter och att förebygga brott är ett okänt begrepp.

Ett förslag är att tillsätta en professionell ”task force” som på allvar tar tag i grundproblemen, utifrån ett helhetsperspektiv. Men där är vi inte idag (långt därifrån). Det finns kunskap och erfarenhet om hur detta skulle kunna ske, men ansvariga politiker duckar och väljer att köra vidare i gamla hjulspår, med det gamla gardet. Det är upp till folket att avgöra om vi accepterar detta eller ej.

Läkare som bekvämt ”flyter med” de monetära strömmarna verkar sitta säkert hur dåligt jobb de än gör, medan de som går mot strömmen sitter löst och t.o.m. kan förlora sin läkarlegitimation även om de gör ett bra jobb. Så även här råder ”rättsröta”.

Detta är politiska frågor och det är folkets ansvar att välja kompetenta politiker, som förmår ta ansvar och tänka nytt. Dags för folket att ta befälet.
.

organized-crime

ζ

AKTUELL ALLEGORI

FRIA ORD – GP 3 DECEMBER 2013

Ett annorlunda Ikea …

ikeaOm Ikea hade hanterats av Göteborgs Stads Trafikkontor och politiker hade det kunnat se ut på följande sätt:

Antalet parkeringsplatser utanför Ikea hade minskats med 70 procent. Leden in till p-platsen hade gjorts om till en gata för anropsstyrda bussar.

Eftersom det blir svårt att transportera hem varor från Ikea på bussen har Trafikkontoret kontrakterat en italiensk speditör att exklusivt sköta alla transporter. För de privatpersoner som ändå lyckas köra möblerna själva tas det ut en stängselavgift vid utfart från Ikea.

Inne på Ikea saknas det ofta personal eftersom dessa är på tjänsteresor på viktiga mässor. Personalen uppskattar också stort den rejäla kickoffen som varje år förläggs på något varmt och trivsamt ställe. Under denna vecka är varuhuset stängt.

Kundtjänsten på Ikea består av medietränad personal så frågor besvaras – INTE.

enkelriktat-skyltInne på Ikea har produkterna placerats i enkelriktade gångar. Att kundvagnar inte körs mot färdriktningen övervakas av ett vaktbolag. De är flitiga med att skriva ut kontrollavgift för smitare. En liten grupp får dock köra mot enkelriktat – de som hyrt kundvagn på Gräll & Dyr.

long queue of people, back viewEftersom man vill stimulera återanvändning så har man bestämt att det skall vara svårt att köpa nytt. Därför finns bara en kassa. Eftersom detta leder till trängsel har man infört en trängselavgift med differentierad avgift;

18 kronor när Ikea är öppet och gratis när Ikea är stängt.

Då situationen blivit besvärlig på Ikea med vikande försäljning har kommunen tillsatt en utredning av en oberoende och välbetald konsult. Man har lovat att vända på varje kartong. Uppdraget är att formulera en kraftfull policy om vilka policys som behövs.

L. A.

5 svar på ”Muteborg – ett hot mot demokratin”

 1. VÄGTULL I GÖTEBORG – GP FRIA ORD 2013-12-13

  Tilläggsavgift in absurdum
  .
  Jag har av Transportstyrelsen blivit ålagd att betala en straffavgift på 500 kronor för en tre dagar försenad inbetalning av trängselskatt (16 kr). Orsaken till förseningen är Postverket, som inte levererat brev med betalorder till Betalservice. Är således själv helt utan skuld till förseningen då jag i mycket god tid postade brevet.
  .
  Har haft en omfattande brevväxling med Skatteverket där jag bevisat att jag är helt utan skuld till förseningen. Trots detta har mina överklaganden besvarats med att en tilläggsavgift på 500 kronor inte anses ”oskälig”.
  .
  Trängselskatten, 16 kronor, är ju betald för aktuell månad. Visserligen några dagar sent av tidigare nämnd orsak. Med vilken rätt kan då Skatteverket kräva 500 kronor i straffavgift?
  .
  För övrigt har jag bara passerat tullstationen på Älvsborgsbron och inte varit i närheten av någon trängsel. Ärendet är nu överklagat till Förvaltningsrätten i Stockholm.
  .
  När medborgarna skall göra sitt val vid kommande folkomröstning om trängselskatt kan små enskilda bagateller i det stora sammanhanget bli avgörande. Således kan en helt obefogad straffavgift eller felplacerade betalstationer avgöra om det blir Ja eller Nej.
  .
  Rune L

  – – –

  KOMMENTAR

  Rune har alltså betalt en förseningsränta på 500 kr för en tre dagar försenad inbetalning av 16 kronor. Det ger en effektiv årsränta på 380208 % (!) och därmed slår de alla stadens illegala ockrare med hästlängder, om inte med flera varv.

  Detta har Göteborgs tjänstemän utarbetat och Göteborgs politiska ledning godkänt. Det är oprofessionellt utformat, respektlöst mot stadens innevånare och det är att behandla besökare på ett sätt de sällan glömmer. Endast myndigheter kan göra så och komma undan med det (alla andra hade blivit stämda).

  Göteborgs anseende och varumärke solkas nu ner även av denna orsak och det kommer självfallet även att slå mot näringslivet och göteborgarnas välstånd. Vad kostar administrationen av detta och har inte vårt rättsväsende viktigare saker för sig?

  Om vi bortser från att vägtullar är ett mycket dyrt och inte alls rättvist sätt att driva in skatt på, så hur skulle man kunna gjort vid försenad betalning (som är skäligt)?

  FÖRSLAG

  Alla betalningar som inkommer inom en vecka efter sista betalningsdag debiteras en förseningsavgift på 20 kronor, som läggs på nästa faktura (ingen extra utskickningskostnad). Då fångar man upp de förseningar som ligger i olika betalningssystem och det blir lönande att betala i tid.

  Om betalning inte har registrerats efter en vecka skickas en betalningspåminnelse ut plus en förseningsavgift på 50 kronor att betala inom 30 dagar. Det ger en ränta runt 50 % om beloppet är 1000 kr (tillräckligt hög ränta för att inte missbruka systemet).

  Därefter kan man ta till storsläggan och klippa till med 500 kronor.

  Detta förslag bjuder Team Kostdemokrati på och om ansvariga politiker istället väljer att fortsätta klippa till Göteborgare och besökare med storsläggan varje gång, så kommer det att slå tillbaka i nästa val.

  Nuvarande agerande måste betraktas som en form av ”bötning” eller oskälig ockerränta som vanligen tillämpas inom organiserad brottslighet. Ännu ett utslag av en ny form av ”Göteborgsanda”.

  Västlänken skulle stärka stadens näringsliv och varumärke – inte stjälpa det.

  Många Göteborgare (och även besökare) har nu nog av girighet och dumhet.

 2. Ett utomordentligt rimligt förslag. Dagen inkassoregler (även för privata företag) är helt orimliga. Borgenärens maktmonopol (helt utan regler) missbrukas cyniskt för de egna ’utprssningsvinsterna’ (en mycket lönsam del av affärerna!).
  Ett smart trick som de flest inkasserare kör med att mörka vad skulden gäller (endast fakturanummer och förfallodag anges).
  Då läggs ofta kravet ’på spiselkransen för utredning’ och den nya förfallodagen missas också (mums: nya avgifter!)

 3. ”Ring oss inte i dag”

  Transportstyrelsen befarar telefonkaos efter felaktiga fakturor

  Göteborg: Även Transportstyrelsens pressansvariga för trängselskatten har fakturerats dubbel avgift för november. Och myndigheten räknar med att bli nerringd i dag.

  På lördagen avslöjade GP att ett stort antal bilister som passerar vägtullarna i Göteborg och Stockholm har fakturerats dubbel trängselskatt för november månad. I går hade Transportstyrelsens ansvariga inte kunnat reda ut hur den här fadäsen gått till.

  – Det verkar mest vara fordons­ägare som får e-avier som drabbats. Men det är inte helt klarlagt och vi vet fortfarande inte hur feldebiteringen uppstått, säger Eva Rosman, pressansvarig för trängselskatten på Transportstyrelsen.

  På frågan om den felet drabbat bilägare i både Stockholms- och Göteborgs­området har Rosman, som bor i Stockholm, ett glasklart svar.

  – Jag vet att även fordonsägare i Stockholm fått felaktiga e-avier – jag har själv fått det. Men jag har betalning via autogiro och när jag kollade vad som skulle dras så var det rätt belopp, säger hon.

  Hur många som drabbats har Eva Rosman ingen aning om. Enligt henne funderar nu Transportstyrelsen på att skicka ut nya, korrekta fakturor.

  – Tid för det finns eftersom fakturorna inte förfaller förrän den 31 januari. Men vi måste först ta reda på hur många det gäller.

  Eva Rosman befarar att kundtjänsten på Transportstyrelsen kommer att bli nedringd i dag.

  – Räkna med lång kötid. Och hur som helst kan inte kundtjänst lösa det här problemet. De som drabbats måste ge oss några dagar så vi kan ta ett helhetsgrepp på frågan. Ring inte oss, vi återkopplar till dem som fått felaktiga fakturor.

  Hittills har runt 25 fordons­ägare hört av sig till GP. En av dem är ­Inger Jernberg i Kungsbacka.

  – Jag har blivit debiterad 1 250 kr. Ska jag behöva överklaga innan jag får pengar tillbaka? Det här är en skandal. Ta bort trängselskatten i stället för att sno vanligt folk på pengar, säger hon.

  Peter Norling misstänker att väldigt många har råkat ut för dubbelfaktureringen.

  – Många har faktiskt inte koll på vad de ska betala. Gör jag fel får jag betala tilläggsavgift på 500 kronor medan staten inte ens ber om ursäkt. Riktigt dåligt, meddelar han.

  Sten Meyer i Långedrag har jämfört den e-faktura han fått till sin internetbank med uppgifterna på Transportstyrelsens hemsida.

  – För november rör det sig om 341 kronor på hemsidan och 682 på fakturan. Jag tyckte att det var mer än vanligt, men tänkte att det kunde bero på att jag varit mycket i stan efter jobbet, att det är för kallt för att cykla i november etc. Jag hade nog godkänt fakturan för betalning om jag inte läst artikeln i GP.

  En person i Billdal, som äger två fordon, säger:

  – Jag har också debiterats dubbel skatt, men bara den bilen ena tycks vara påverkad av felet.

  Göran Holmberg frågar sig om han nu måste skriva upp sina passager och kontrollera dem en efter en.

  – Det är bedrövligt att man inte kan lita på systemet, menar han.

  Eva Rosman understryker att de som av misstag betalar in dubbel avgift, via autogiro eller på traditionellt sätt, kommer att få pengarna tillbaka.

  Källa … GP 16/12-13

  190 000 krävda på dubbel trängselskatt

  Läs mer … Expressen

  När medborgarna gör ett fel, missar en dag, skriver en siffra fel (i ett lååångt OCR-nummer) eller annat fel, så bestraffas de utan förvarning med 500 kronor i böter.

  Gäller samma spelregler för Transportstyrelsen, att de kompenserar de drabbade trafikanterna med motsvarande belopp för det besvär som de orsakat drabbade trafikanter? Notan skulle då bli 95 miljoner kronor.

  – – –

  Nytt parti ska granska makten

  Öppna Göteborg! Så heter det nya parti som startat på initiativ av Dennis Töllborg. På måndag 23/12 ska det registreras hos Valmyndigheten.

  Professorn i rättsvetenskap Dennis Töllborg presenterade idén om ett nytt parti efter de senaste korruptionsaffärerna som avslöjats inom Göteborgs stad. Han efterlyste folk som ville engagera sig och fick enligt egen utsago en överraskande stor respons.

  – Drygt 500 personer har anmält sitt intresse av dem är det 300 som förbundit sig att arbeta aktivt i partiet, säger Dennis Töllborg.

  Öppna Göteborg bildades formellt i torsdags kväll och kommer att registreras hos Valmyndigheten nu på måndag.

  – För att kunna göra det krävs namnunderskrifter från 50 personer som är mantalsskrivna i Göteborg. Det ska vi ordna under helgen, säger Dennis Töllborg.

  Han förklarar att partiet ska verka under en mandatperiod och arbeta för en enda fråga.

  – Vi ska försöka få ordning på illojala maktanvändanden inom Göteborgs stad. Vi ska inte vara ett pratande parti utan ett arbetande.

  Vad innebär det?

  – Vi kommer att göra alltifrån att gå igenom kvitton och fakturor till att öppna en säker kanal för whistleblowers genom vår webbtidning. Vi har satt samman ett antal arbetsgrupper, exempelvis har vi en bolagsgrupp, en forskargrupp och en grupp för förvaltningar, nämnder och stiftelser.

  Från och med i går kväll är partiets hemsida oppnagoteborg.se igång och partiet kommer även att finnas på twitter, facebook och ha en blogg.

  – Den 13 januari håller vi ett första möte för allmänheten, säger Dennis Töllborg.

  Styrelsen för partiet består enligt Dennis Töllborg av forskare, journalister och personer ur näringslivet. Dennis Töllborg själv sitter också i styrelsen men han vet ännu inte vem som kommer att leda partiet.

  Källa … GP 21/12-13

  – – –

  KOMMENTAR

  Nu räcker det!

  När de traditionella partierna inte gör sitt jobb så ritas den politiska kartan om (och inte alltid till det bättre). Nu börjar Göteborgarna bli trötta på tokiga biljettsystem, italienska spårvagnar som inte fungerar, på vägtullar, orimliga straffavgifter och på mutaffärer. De är också trötta på våldet på gator och torg som hela tiden eskalerar, medan politikerna traskar vidare i sina gamla hjulspår (dock ingen kommunal fråga).

  Även när det gäller sjukvård och omsorg knakar det betänkligt i fogarna, men istället för att ta tag i grundproblemen så rullar de flesta politiker vidare i gamla hjulspår, tills de förlorar sitt mandat.

  SD har gått från noll till vårt tredje största parti i opinionsmätningarna på bara några år, bara genom att peka på problemen (däremot saknas konstruktiva förslag på bra konkreta lösningar). Och nu växer det upp nya partier som svampar ut jorden även på landstings- och kommunalsidan. Helt enkelt för att något nytt som kräver nytänkande måste göras (de gamla hjulspåren duger inte längre), vilket folket har förstått.

  Om de etablerade partierna vill göra anspråk på ett politiskt inflytande även framöver så måste även de se problemen och angripa dem på ett konstruktivt sätt. Visa att man är värt ett fortsatt förtroende och för att lyckas med det krävs ett nytänkande och att man kan visa på RESULTAT.

  Ansvariga politiker måste ta befälet
  och se till att jobbet blir gjort på ett professionellt sätt. Kommunala tjänstemän som uppnått sin inkompetensnivå måste omplaceras till rätt nivå.

  Folket har helt enkelt fått nog av politiker och partier som inte levererar. De röstar bort de som bevisligen inte levererar ett bra resultat (med risk att hamna ”ur askan i elden”). Det stundar goda tider för missnöjespartier som enkelt vinner röster på ”walk over”.

  Allt fler börjar resonera i termer om det egentligen kan bli så mycket värre än det är? Men här gäller de att se upp, så att man inte hoppar i galen tunna.

  Men visst behöver någon göra något, som det fungerar idag duger inte! Hög tid även för de etablerade partierna att vakna upp och agera. Helt enkelt ta befälet!

 4. ”Så urbota dumt att det är sanslöst”

  Thomas Johansson mottog aldrig räkningarna. Nu har han en skuld hos fogden.

  Åttakronorskuld till fogden.

  En räkning – som aldrig kom i brevlådan – på åtta kronor för trängselskatt. Det har gett en man i Halmstad anmärkning hos Kronofogden.

  Betalningsavin från Transportstyrelsen nådde aldrig Halmstadbon, utan returnerades till myndigheten, skriver Hallandsposten.

  – Varför vet vi inte, säger Jennifer Troëng på Transportstyrelsen till tidningen.

  Enligt myndigheten har mannen ett betalningsansvar, trots att han inte fått räkningen.

  Källa … ekuriren

  – – –

  Kommentar

  Vilka skurkbolag sysslar med detta skojeri – att trakassera enskilda medborgare med straffavgifter, ockerräntor och betalningsanmärkning för 8 kronor? Det gör våra egna politiker och myndighetstjänstemän, avlönade med medborgarnas skattemedel. Maken till förakt för enskilda människor och inkompetens är svårt att finna inom den konkurrensutsatta sektor – då skulle de inte ha några kunder kvar och deras varumärke skulle bli solkat.

  Men i Göteborgs kommuns politiska värld synes det vara OK med sådana regler och inte heller våra statliga myndighetstjänstemän förstår orimligheten i sitt agerande.

Kommentera