NOLL KOLL

Noll-koll-på-bistånd

ζ

sek-flying-money

ζ

NOLL KOLL

Svenskt bistånd utan granskning

dollar-cirkelDet finns i dag ingen oberoende granskning av vad Sveriges bistånd på 38 miljarder kronor går till (38 mdr motsvarar 8.820 kronor per innevånare som arbetar i Sverige, vilket gör 17.640 kronor per år för hushåll där två arbetar).

[ Enligt SCB-KS arbetar 4.308.900 personer i Sverige, läs mer… (tabell 1). Denna statistik är ett bra facit för att se när politiker dribblar med sanningen eller för att avslöja de som inte vet vad de pratar om. Jobbstatistiken förklarar varför det går relativt bra för Sverige, varför statens finanser är i balans. Missa inte Sveriges bästa (?) jobbstatistik, inga vinklade procent, bara antal personer som jobbar helt enkelt, nyligen uppdaterad (nästa uppdatering blir 2013-11-20), se … diagram ]

Den bristande granskningen av biståndet är följden av att regeringen vid årsskiftet lade ned den kritiserade granskningsmyndigheten Sadev i Karlstad, trots att sju av åtta riksdagspartier ville låta den finnas kvar i väntan på ett nytt granskningsorgan.

Först mot slutet av våren 2014 väntas de första rapporterna från Sadevs ersättare, säger förre vice riksbankschefen Lars Heikensten till Ekot. Han är ordförande i den kommitté av experter som ersatt Sadev.

Ministern försvarar nedläggningen

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) försvarar beslutet att lägga ned utvärderingsmyndigheten Sadev, trots det kompakta motståndet i riksdagen. Hon säger till SVT Nyheter att regeringen bestämmer över sina utredningsresurser och att det vore oansvarigt att lägga 25 miljoner kr på att driva en myndighet i ett år där medarbetarna vet att deras arbete är betydelselöst.

Kenneth G Forslund (S) säger däremot att det är allvarligt att det inte blir någon oberoende granskning av biståndsverksamheten under ett och ett halvt år.

Källa: SVT Text Lördagen 10 augusti 2013

ζ

Kommentar

blind-foldedAnsvarig ledning
.

Bistånd, rättsväsende och sjukvården – herrelösa hierarkier

”Ego business” har fritt spelrum inom dessa sektorer – vilket står medborgarna dyrt – trefalt. Vi får plikta med ohälsa, otrygghet och höga skatter. På sikt undermineras hela samhällsstrukturen och vårt välstånd. Det kan folket inte längre tillåta.

Vi har aldrig haft koll på vart biståndet tar vägen, så det är ingen egentligen ingen nyhet. Det är bra att regeringen försöker förbättra denna kvalitetskontroll, men det tar alldeles för lång tid att få till en ny kontrollfunktion. Varje månads försening innebär att drygt 3 miljarder skattekronor blint fördelas ut.

domarklubba2.
Rättsväsendet – också NOLL KOLL

rättsväsende-budget-201338 miljarder kronor är nästan lika mycket som hela rättsväsendet beräknas kosta under 2013 (39 miljarder kronor) och är en dryg tiondel av vad hälso- och sjukvården kostar per år (350 miljarder eller ca 10 % av Sveriges BNP).

Den gemensamma nämnaren är NOLL KOLL och de presterar inte i enlighet med de resurser de förfogar över. Det blir dåligt resultatet när det saknas fungerande management, uppföljning, kvalitetssäkring och helhetssyn, vilket även drabbar medarbetarna. Relativt ”enkelt” att rätta till, men det kräver att ansvariga politiker inser problematiken och att de tar befälet.

Hur detta ska gå till finns det erfarenheter och kunskaper om från den konkurrensutsatta sektorn, där fungerande management är ett överlevnadsvillkor. Svenskt bistånd, rättsväsendet och sjukvården får däremot sina anslag med ett urverks precision oberoende av hur dåligt de presterar.

Med NOLL KOLL blir det NOLL PRESTATIONSKRAV, en karriärstege som passar många, vilket i sin tur underminerar managementfunktionen ytterligare. Det blir då lätt fokus på egen karriär, än att prestera ett resultat (som ändå inte mäts).. Paradoxalt nog är det så att ju sämre de presterar, ju sämre blir folkhälsan och ju högre blir kriminaliteten, vilket får politiker att ÖKA anslagen. De borde istället utkräva ansvar och kräva valuta (resultat) för skattepengarna.

Rails-EndMärk att även tidigare regeringar har haft NOLL KOLL på dessa sektorer. Det som hänt nu är att ”spåret har tagit slut” och konsekvenserna har antagit sådana proportioner att det inte längre går att sopa under mattan (det håller på att spåra ur).

Kriminaliteten har ökat epidemiskt och har nu nått sådan dignitet att problemet inte längre kan soppas under mattan. Vanligt folk påverkas av detta i sin vardag och det som sker ohämmat under ytan är skrämmande.

Och samhällets motreaktion är NADA.

Den sämre halvan av kost- och läkemedelsindustrin har dragit undan mattan för sig själva, genom att överutnyttja sin maktposition. Om inget görs kommer denna utveckling att slå hårt mot medborgarna och det kan vi inte acceptera.

Management-leadershipNu kräver vi att ansvariga politiker tar befälet och byter spår, där medborgarnas och samhällets intressen är i fokus. Det krävs en motkraft mot ”ego business”, som fått styra alltför länge.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer..

ζ

Läs mer:

 • Budget för rättsväsendet 2013. Regeringen har storsatsat på numerären, men resultatet uteblir då man inte åtgärdar grundproblem som bristfällig ledning och brist på uppföljning, kvalitetssäkring, ansvar och helhetstänkande. Detta är inget som interna resurser är kapabla att rätta till (då hade de redan gjort det). Om inget görs kommer brottsligheten att fortsätta utvecklas epidemiskt, tills våra förtroendevalda politiker tar befälet.
  .
 • Sanslös administration. Polisen har inte tid att göra sitt jobb, trots att de aldrig varit fler.
  .
 • Ekvationen går inte ihop!
  .
 • Vägskälet för att betala vårdnotan

ζ

Läkemedelsindustrin – träffande humor med Galenskaparna

Komik som bottnar i verkligheten – tyvärr.

Byt ut ordet ”förkylning” mot diabetes, hjärtsjukdom eller t.ex. cancer, så inses allvaret i hur dagens sjukvård styrs, bakom kulisserna. När ansvariga politiker inte gör sitt jobb blir det fritt fält för ekonomiska särintressen att ta över, och då väger miljön, medborgarnas och samhällets intressen lätt som en fjäder. Då går särintressen bokstavligen över lik för att maximera kvartalsbokslutet, där främst barn, sjuka och äldre ligger sämst till.

Denna verklighet som i många stycken överträffar dikten, finns beskriven och förklarad i boken ”Forskningsfusket”, som ALLA som bryr sig borde läsa. En bok som gör att du slipper bli grundlurad på din livskvalité och som bokstavligen kan rädda liv.

På samma sätt som i videon bekämpas lågkolhydratkost (LCHF) och kosttillskott av ekonomiska särintressen, då det gör folket friskare, vilket hotar läkemedelsförsäljningen. Naturlig friskhet hotar också vårdens monopol på hälsa, vetenskap och ”sanningar”.

Vårdens och forskningens företrädare värnar främst sin egen sysselsättning och när resultat uteblir ansöks om ännu mer pengar och ännu större resurser. All form av självkritik och insikt om att man borde leverera valuta för pengarna, det saknas. En karriärstege för de som vill klättra utan att behöva prestera. Det räcker att kunna prata, att lära sig ett hundratal standardfraser och att inte hota det etablerade.

De som avviker inom skrået blir omedelbart satta i ”karantän”, vilket gör att vården och rättsväsendet aldrig själva lyckas med att utveckla sin egen verksamhet. Den förändringskraften måste komma utifrån, initierat av ansvariga politiker. En viktig insikt.

Och politikerna agerar först när ett kunnigt och engagerat folk kräver så, så återigen ligger bollen, initiativet,  hos folket.
.

3 svar på ”NOLL KOLL”

 1. UD sågar sin egen biståndshantering

  En intern rapport på Utrikesdepartementet underkänner den egna bidragshanteringen av 12 miljarder kronor. Granskningen, som SvD har tagit del av, bär titeln ”Bidragsprocessen – eller resurserna som försvann” och visar att regler inte följs, pengar ofta inte kan spåras och att delar av det svenska biståndet hanteras av praktikanter.

  Under sensommaren 2013 cirkulerar en rapport på Utrikesdepartementet i Stockholm. Den delas bara i pappersform. Innehållet är besvärande, och får helst inte läcka ut.

  Vad gäller saken?

  Utrikesdepartementet sköter den tredjedel av det svenska biståndet – nästan 12 miljarder om året – där mycket går till FN och andra stora internationella organisationer. SvD har i en serie artiklar berättat om att insynen i och kontrollen av vart FN-biståndet tar vägen och vad det gör för nytta har stora brister.

  Läs mer och förundras över hur dina pengar förvaltas … SvD 2013-10-17

  Kommentar

  UD slarvar bort runt 12.000 miljoner kronor per år av skattepengar på grund av inkompetens. Lika mycket som svenskarna betalar i fastighetsskatt varje år (källa (sid 16) … Fakta för skattebetalare 2013)

  Offentliga sektorn är mästare på att dribbla bort skattepengar på grund av brist på management, uppföljning och kvalitetskontroll (vilket kan sammanfattas med inkompetens). Skolexempel på detta sjukvården och rättsväsendet – NOLL KOLL och uruselt resultat.

  Om inte medborgarna ser till att detta rättas till – kommer medborgarna att mycket snart drabbas hårt. Det lönar sig stort att sätta sig in politiken för att sedan rösta bort inkompetens, dvs. de som lovar guld och gröna skogar, men som inte förmår leverera. DET ÄR RESULTATET SOM RÄKNAS (prata kan ju de flesta).

Kommentera