Ökad arbetslöshet en illusion – Sveriges bästa jobbstatistik? Döm själv.

Ökad-arbetslöshet.
ζ
.

arbetslöshet

ζ

Ökad arbetslöshet en illusion

Arbetslösheten stiger. Men det är studenterna som står för hela ökningen. Därmed är uppgången inte särskilt allvarlig, anser Arbetsförmedlingen.

Omkring 445 000 personer, eller 8,7 procent av arbetskraften, var arbetslösa april 2013. På ett år har de utan jobb blivit 44 000 fler..

Men i stort sett hela ökningen står de heltidsstuderande för – studenter som söker jobb. Varför de plötsligt blivit så många fler har ingen någon riktigt bra förklaring till. En hypotes är att studenter söker jobb inför sommaren tidigare än förut, men det finns egentligen inget i underlaget som stödjer det, enligt SCB.

– En annan tanke skulle vara att det är svårare att få feriejobb, men det ser vi inga tecken på, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors, som precis som SCB saknar förklaringar till fenomenet.

– Men det intressanta blir att hela ökningen av arbetslösheten ligger på de studerande. Och då skulle man kunna påstå att det inte är lika allvarligt, säger Strannefors.

Det visar att den svaga ökningen av arbetslösheten har stannat upp. Samma mönster syns även hos Arbetsförmedlingen som mäter faktiskt inskrivna arbetssökande. SCB:s siffror visar också att de arbetade timmarna ökar, sysselsättningen likaså, liksom sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen.

– Det bekräftar att arbetsmarknaden är starkare än vad vi förväntat oss, i alla fall sammantaget av inledningen på 2013, säger Strannefors.

I takt med att de studerande i större utsträckning räknas som arbetslösa så ökar ungdomsarbetslösheten, mest i åldersgruppen 15–19. På ett år har arbetslösheten bland ungdomar, 15–24, ökat från 24,6 procent till 27,2 procent av arbetskraften. Men av dessa är alltså väldigt många studerande som söker sommarjobb eller extraknäck.

Närmare hälften av de registrerat arbetslösa ungdomarna studerar, visar tidigare statistik från 2012. Borträknat studenterna och i förhållande till hela befolkningen av ungdomar, är omkring sju av hundra ungdomar arbetslösa – dvs. 7 %.

TT/GP – 22 maj 2012

ζ

 Hur många unga är utan arbete?

25 % eller 7 % ?

Det sprids helt missvisande siffror om ungdomsarbetslösheten, påpekar GP:s Fredrik Tenfält.

Läs mer …

ζ

UNGDOMSARBETSLÖSHETEN 23 % – 12 % – ELLER 7 %?

GP REDDE UT BEGREPPET 2012-05-02:

Klicka på bilden för att förstora den

ζ

diagram-man

Säker och begriplig jobbstatistik

Ditt facit när politiker dribblar med statistik

SCB´s kortperiodiska sysselsättningsstatistik (KS) som uppdateras en gång per kvartal är en säker jobbstatistik som också är lätt att förstå, inga procentsatser att trixa med. En statistik som visar hur många svenskar som har ett jobb att gå till, som jobbar helt enkelt.

Referensåret är 2001 och det är intressant att se hur utvecklingen ha varit sedan dess. T.ex. såg det mörkt ut 2005, medan det idag ser betydligt bättre ut (en skillnad på 370.000 fler jobb). Denna utveckling förklarar varför det går bra för Sverige idag, varför statsfinanserna är i balans.

Trots allt är dock ungdomsarbetslösheten alltför hög i Sverige, jämfört med t.ex. Danmark. Detta är något vi måste ta tag i. Det är hög tid att tänka i nya banor.

Nedan följer statistik som inte ens ansvariga politiker verkar vara medvetna om. Ett bra facit när politiker fabulerar. Utveckling, förändring totalt antal jobb sedan 2001 i grafisk form (nyligen uppdaterad – 20 augusti 2013 – nästa uppdatering 20 november 2013):

Jobbstatistik-2013-kv2Klicka på diagrammet ovan för att förstora det

Tabeller

Tabeller, fler diagram och förklaringar finns här … säker jobbstatistik

Antal jobb helt enkelt och inget trixande med procent.

Ditt eget facit och uppslagsverk när politiker försöker dribbla bort verkligheten.
.

JOB-ANSWERVad betyder jobb?

Färre jobb innebär färre pengar till skola, vård omsorg och pensioner. Det innebär fler arbetslösa med dålig ekonomi, sänkt livskvalité och vi kommer att se en ökad kriminalitet. Kort sagt en sänkt levnadsstandard.

Det innebär också att den politiska kartan kommer att ritas om då ingen väljare accepterar en ojämlik vård och en äldreomsorg som inte fungerar. Det våras för missnöjespartier, varav de flesta inte heller har någon lösning.

Vi kommer att se en personalflykt från vården och ökande ohälsotal, då de ställs inför en orimlig arbetssituation när resurserna krymper och vårdbehoven ökar. Att bli arbetslös, sjuk eller gammal blir inte roligt.

Bättre att istället skapa en grogrund för fler jobb.

ζ

Officiell arbetslöshetsstatistik

Även här minskar arbetslösheten i Sverige – något.

Arbetslöshet-aug-2013Klicka på bilden ovan för att förstora den
(Grekland visar hur snabbt det kan gå)

Källa … Public Data (välj egna länder att jämföra med)

Se även … ekonomifakta

Arbetslösheten kvar på rekordnivå i eurozonen

Arbetslösheten i eurozonen ligger kvar på rekordnivån 12,1 procent, trots att antalet personer som är arbetslösa minskar något. Och ungdomsarbetslösheten stiger till 24 procent.

Stora-skillnader-i-eurozonenVärst är läget i eurozonens krisländer, som Grekland och Spanien, där över en fjärdedel av arbetskraften står utan jobb och ungdomsarbetslösheten nu har uppmätts till omkring 60 procent.

Detta kan vara någon form av bottennivå, men det dröjer troligen något halvår innan det vänder, enligt Anders Svendsen, chefsanalytiker på Nordea. Åtminstone om vändningen ska komma från ökad sysselsättning och inte från det faktum att folk ger upp och slutar söka jobb.

– Sysselsättningen kan börja öka någon gång nästa år. Det tar vanligen lite tid från det att tillväxten börjar öka tills det att efterfrågan på mer arbetskraft kommer.

En viktig indikation på riktningen väntas om två veckor, då Eurostat publicerar färska sysselsättningssiffror. Under första kvartalet föll sysselsättningen i eurozonen med en halv procentenhet. De flesta, inklusive Svendsen, räknar med en fortsatt nedgång under andra kvartalet, men inte lika stor.

– Första kvartalet var troligen den svagaste perioden, med en nedgång på nästan 0,5 procentenheter. Det kommer troligen bli en mindre nedgång i andra kvartalet.

Källa : TT och GP (2013-08-13)

Sysselsättningen-kan-börja-öka

Ett svar på ”Ökad arbetslöshet en illusion – Sveriges bästa jobbstatistik? Döm själv.”

Kommentera