Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält – en väckarklocka

20:23, 19 augusti 2017 in Okategoriserad by Snabba Nyheter

ζ

Dear reader,

Please, find enclosed a reprint (in the form of a pdf) of my recent paper requested by you: Johansson O, ”Health effects of artificial electromagnetic fields: A wake-up call from a neuroscientist…

But is anyone in power picking up? Hello…?”

In: 2016 Environmental Sensitivities Symposium: TextBook (ed. L Curran), Building Vitality, Carlton North, 2016, pp 73-94, ISBN 13:978-1539094227

Click here

Personally, I hold this paper as one of my most important contributions. I do hope you will enjoy it as well.

With my very best regards

Yours sincerely
Olle

(Olle Johansson, associate professor
The Experimental Dermatology Unit
Department of Neuroscience
Karolinska Institute
171 77 Stockholm
Sweden)


Ett utdrag (tester på tomater ljuger inte):

The interesting thing about tomatoes is that they cannot
cheat or be swayed by emotions or expectations:

  • They have no conscience
  • They cannot move
  • They do not cheat the insurance company for money
  • They are not imagining things
  • The don’t blame their workplace problems on alleged “electrical over-sensitivity.”
  • They don’t read newspapers (they can’t fall victim for any media psychosis)
  • They are instead very sensitive to their surrounding environment and are fussy when it comes to conditions for their survival.

Had the French tomato plants been able to escape, they obviously would have done so.


KOMMENTAR

Vi lyssnade på en föreläsning 15 september 2015 av docent Olle Johansson med rubriken ”Risker med trådlösa nätverk och mobiler” och vad lärde vi oss? Jo, att riskerna är mycket stora och väl dokumenterade.

Men framför allt lärde vi oss att 2000 – 3000 stycken välgjorda studier inte alls påverkar våra politiker eller våra skattefinansierade tjänstemän som alla traskar på i sina gamla vanliga för dem trygga hjulspår (”business as usual”) – för att de saknar erforderlig kompetens eller för att det gynnar deras karriärer (de är då ”köpta” och medborgarnas intressen kommer i andra hand).

Det spelar ingen roll hur många välgjorda studier som
presenteras – dagens politiker bryr sig ändå inte.

Vi har inte råd med politiker som inte gör sitt jobb som kostar skattepengar, ett onödigt lidande och för tidig död. Nu finns de ÄNTLIGEN ett nytt parti som baserar sin politik på vetenskap, kompetens och sunt förnuft – i folkets tjänst.

Så nu är det enkelt för folket att protestera mot denna ignorans och tafatthet som dagens politiker uppvisar när det gäller att skydda folket från onödiga hälsorisker (ge dagens politiker ”rött kort”). Det enda som erfordras är att lägga sin röst på OmstartSverige som kommer att arbeta för att minimera strålning i skolan genom att övergå till trådbunden Internet där så är möjligt – och mobiltelefoner ska var avstängda eller i flygläge under lektionstid. OmstartSverige kommer också att verka för informera om strålningens risker på ett sakligt och objektivt sätt – så att att var och kan göra sina egna val baserat på en saklig och sann vetenskaplig grund.

Självklart har OmstartSverige ett även ett bra partiprogram när det gäller alla andra viktiga samhällsfrågor som idag är styvmoderligt skötta av de etablerade partierna (immigration, integration, skolan, vården, omsorgen, rättsväsendet, försvaret, jordbruket, näringslivet, bostadsfrågan, konstitutionen, m.m.). Det mesta är ju idag på väg åt fel håll på grund av politisk inkompetens eller korruption (som innebär att politikerna främst agerar i eget intresse). Finns det ens något område som idag har en positiv inriktning?