Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent?

.

kemoterapi_ar_kvacksalveri

Cancer

Cancer-glas-tidningVarje dag får i snitt 165 svenskar sin cancerdiagnos och varje dag dör i snitt 65 svenskar på grund av sin cancer. En standardbehandling inom vården är kemoterapi (cellgifter) och om man ser videon nedan så blir man försträckt och undrar om vården vet vad de gör?

Det som många också har svårt att ta in är att våra egna myndigheter aktivt och aggressivt bekämpar alternativa metoder som effektivt kan stoppa cancer till en bråkdel av nuvarande kostnader (för kemoterapi som ju inte fungerar). Rena ”häxjakter” på de läkare som utmanar skolmedicinens monopol på cancerbehandling.

Vården tiger som muren
Vården tiger som muren och det är ditt ansvar att ta reda på fungerande terapier

Det är tydligt att vi själva måste läsa på och ta ansvar för våra liv om vi vill undvika ett onödigt lidande och en förtidig död på grund av cancer. Det finns gott hopp – men det måste du själv finna då vården tiger som muren. Dags att ta befälet över våra liv och inte längre låta oss luras av okunniga och köpta ”auktoriteter”.

Se första fem minuter på videon nedan (Chemoterapy Does NOT work 97% of the Time …) och se sedan nästa video på 8 minuter (10 Questions To Ask Before Starting Cancer Treatments!) som tar upp frågor vi bör ställa innan vi underkastar oss de behandlingar som skolmedicin erbjuder cancerpatienter.

Om man sedan läser boken ”Överlista din cancer” och ser de nio dokumentärfilmerna som ingår i ”The Truth About Cancer: A Global Quest” så blir man arg och inser man att vi är grundlurad av läkemedelsindustrin – som i sin tur styr forskning, utbildning, läkare, sköterskor, dietister, myndigheter och våra politiker.

Man ser också när man läser på att det finns många alternativa metoder som botar cancer med mycket gott resultat och utan biverkningar (men det får man själv komma underfund med då vården tiger som muren om detta). Det är en illusion att tro att någon annan tar ansvar för våra liv – utan det måste vi själva göra om vi inte vill bli grundlurade på våra liv och skattepengar.

Se videon på drygt 5 minuter ”kemoterapi misslyckas till 97 procent” ↓

Se 8 min video med tio förnuftiga frågor om cancer att ställa till sin doktor ↓

ζ

Visst du detta om cancer?

Visste du att operation endast fungerar bra om cancern inte har spritt sig? Tyvärr har ofta cancern metastaserat när den upptäcks varför nya tumörer uppkommer. Genom att skära i tumörer kan även spridning av cancer ske. Således är operation av cancer ett tveeggat ingrepp – men ibland fungerar det bra.

Visste du att strålning i de flesta fall inte dödar cancerns stamceller – utan bara krymper tumörens storlek. Sedan kommer i de flesta all cancern tillbaka i en mer aggressiv form med stor spridning.

Visste du att strålning orsakar cancer?

Visste du att kemoterapi slår ut immunförsvaret, skadar friska celler, skadar vitala organ som njurar och lever – och misslyckas i 97 % av fallen?

Visste du att naturliga alternativa metoder för att stoppa cancer lyckas i upptill 80 % av fallen (se boken ”Överlista din cancer”)?

Se även ”Genombrott för cellforskningen
i kampen mot cancer” …
klicka här

En lovande naturlig behandling för mindre än
500 kronor per månad – utan biverkningar. Wow!

sprattelgubbe-vVisste du att läkemedelsindustrin och dess lobbyister STOPPAR effektiva naturliga behandlingar av cancer som hotar deras monopol på våra liv och skattepengar? Det gör de genom att kontrollera läkare, politiker och myndigheter. Den som inte lyder riskerar sitt jobb och riskerar att bli ”utfrusen”. Hur detta går till finns beskrivet i boken ”Överlista din cancer”.

Visste du att det fuskas med cancerstatistiken så att ett par procent förvanskas till 40 – 50 % som vilseleder patienterna. Hur detta går till finns beskrivet i boken ”Överlista din cancer”.

häxjaktVisste du att media, läkare och myndigheter deslegitimerar och förföljer de läkare som hotar läkemedelsindustrins monopol. Ju mer effektiva metoderna är mot cancer – ju hätskare blir förföljelsen.

En läkare vars forskning hotar hela etablissemanget är doktor Erik Enby varför han har utsatts för en massiv häxjakt i media, av läkare och myndigheter under decennier (se video nedan).

Doktor Erik Enbys forskningsresultat visar att cancerforskningen och cancervården måste tänka i helt andra banor (som är mindre lönsamma) om de ska lyckas med att stoppa cancer-epidemin. Ingen har motbevisat Erik Enbys forskningsresultat (som man ju kan se med egna ögon i mikroskop).

Ingen har som sagt ännu vågat att verifiera eller falsifiera doktor Erik Enbys resultat trots att det är både enkelt och billigt att göra så (det syns ju tydligt med blotta ögat i mikroskop). Istället iscensätts en häxjakt i ett försök att mörka denna nya kunskap för medborgarna.

SEK-hand-hLäkemedelsindustrins infiltratörer verkar för att cancer INTE ska kunna botas på naturligt sätt – för då skulle ju en gigantisk inkomstkälla för cancerindustrin inte längre frodas. Traditionell skolmedicinsk cancervård ger också svåra biverkningar som ger upphov till en enorm eftermarknad vad gäller andra läkemedel.

En lönsam – men i allra högsta grad en oetisk och omänsklig affärsstrategi där man parasiterar på barns, vuxnas och äldres liv. Hur kan detta tillåtas fortgå decennium efter decennium och därtill finansieras med skattemedel?

deathVisste du att läkemedelsindustrin sannolikt är vår allra största dödsorsak – och de tar bra betalt för det. Biverkningar av läkemedel utgör vår tredje största dödsorsak och genom att effektivt blockera väl fungerande naturliga behandlingsmetoder av cancer så avancerar läkemedelsindustrin till vår allra främsta dödsmaskin. I USA dör i snitt 90 amerikaner VARJE TIMMA på grund av läkemedel. Men vem bryr sig så länge det är lönsamt och så länge folket tillåter det.

utropstecken_orangeVisste du att Dr Raths forskningsinstitut i Kalifornien har utvecklat strategier för att på ett naturligt sätt hämma utvecklingen av cancer och dess spridning. De har tagit fram ett kosttillskott som gör just detta – som kostar mindre än 500 kronor per månad och som idag kan beställas på Internet. Wow!

 • Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancerklicka här

Visste du att det finns en mängd olika effektiva alternativa metoder att bekämpa cancer på – utan biverkningar. Men ingen av dessa används inom svensk sjukvård. Om detta kan man läsa om i boken ”Överlista din cancer” och även om man innan gått igenom vårdens destruktiva behandling så finns det hopp. Läs mer … klicka här

ζ

Är Sverige ockuperad av läkemedelsindustrin?

Lever vi en öppen demokrati eller är vi kapade av läkemedelsindustrin? Med tanke på vad som händer och sker är det uppenbart att forskning, utbildning och myndigheter är infiltrerade och dessa infiltratörer bestämmer inriktningen på svenska sjukvård där läkemedelsindustrin har tillförskansat sig monopol på våra liv och skattepengar.

death-pulsBiverkningar av läkemedel utgör vår tredje största dödsorsak och med tanke på att läkemedelsindustrin blockerar en effektiv cancervård så kan man säga att läkemedelsindustrin utvecklats till vår främsta dödsmaskin.

Varför ska läkemedelsindustrin ha monopol på cancer när de inte klarar jobbet och varför ska vi betala dyrt för det?

Hälso- och sjukvården kostar idag i snitt 90.000 kronor per arbetande svensk och år och vad får vi för det? Jo, en orationell organisation och ineffektiva behandlingsmetoder när det gäller kroniska sjukdomar (som utgör 80 % av sjukvården) och långa vårdköer till det som sedan fungerar dåligt på samma gång som naturliga effektiva behandlingsmetoder blockeras och mörkas! Har vården blivit tokig?

Systemet är sjukt och därför behövs nya partier som Hälsopartiet då uppgiften att reformera vården överstiger de etablerade politikernas kompetens (för annars hade de redan gjort det). Fram tills politikerna gör sitt jobb måste vi själva ta ansvar för våra liv.

Dokumentärfilmen ”Läkaren som vägrade att ge upp” avslöjar hur ”häxjakt” går till i dagens Sverige med syfte att förhindra att cancerindustrins monopol hotas. En mycket sevärd dokumentärfilm som ALLA vuxna borde se för att förstå hur det går till – idag i Sverige. En film som lämnar få oberörda och efter föreställningarna i Stockholm och Göteborg så reste sig publiken spontant efter filmen och applåderade. I Göteborg dröjde sig publiken kvar och ville diskutera filmen och köpa boken vilket slutade med att doktor Erik Enby fick sitta på Avenyn och signera böcker när biografen Roy stängde för kvällen.

ζ

Kvacksalveri med fruktansvärda konsekvenser

Men vem bryr sig?

Om du läser boken ”Överlista din cancer” så förstår du att den offentligt finansierade cancervården kan rubriceras som ”kvacksalveri” och att det finns många mycket väl fungerande behandlingsmetoder sedan decennier som effektivt stoppar cancer (och dessutom utan biverkningar) – som läkare och myndigheter bekämpar. Medan skolmedicinen lyckas med 0,1 – 2 % så klarar många naturliga metoder upptill 80 % (!). Detta är kunskaper och erfarenheter som med alla medel mörkas för folket.

Varför vi ska lägga alla skattepengar på det som inte fungerar på samma gång som våra myndigheter bekämpar kostnadseffektiva metoder som stoppar cancer (?). Det är en stor skandal som kräver tiotusentals liv varje år bara  i Sverige – onödiga dödsfall som föregåtts av ett stort lidande. Detta kommer att eskalera så länge folket tillåter det.

Det finns ett parti som förstått detta och det är Hälsopartiet. Förhoppningsvis kommer även dagens riksdagspartier att vakna framöver – gärna innan vården och omsorgen har kollapsat. Men om folket förblir passivt så kommer detta vansinne att eskalera tills vårt välstånd brakar samman.

Vi har de politiker som vi väljer och frågan är
varför vi väljer inkompetens (*) att styra landet?

(*) Lekmän som gjort politisk karriär utan att någonsin
behövt prestera resultat i akt och handling – bara prat.

ζ

Studie: Kemoterapi ger mer cancer

Nedan en tidigare artikel från 9 maj 2014 (klicka på löpsedlarna för att läsa artiklarna). Eftersom inget händer inom cancervården trots en massiv ström av den ena larmrapporten efter den andra så undrar man om ansvariga politiker är läskunniga eller förstår de inte vad de läser? Faktum är att dödligheten på grund av cancer knappt förbättrats på 20 år trots enorma satsningar på forskning (som också den styrs av läkemedelsindustrin). Detta medan cancer ökat epidemiskt med hundratals procent under samma period.

 • Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan … klicka här

Tänk om Volvo hade producerat en bilmodell där motorn skar sönder i 97 av 100 bilar efter en kort tid. Vem skulle då köpa en Volvo? Självklart skulle då ledningen fått sparken och en ny kompetent ledning skulle tillsättas för annars skulle ju företaget gå under. Men så fungerar inte vården som får sina skattepengar som ett brev på posten oberoende av resultatet – och om vårdköerna ökar på grund av ledningens inkompetens så vill de ha ännu större resurser (vilket de hitintills fått av inkompetenta politiker). Suck!

ζ

Tidigare inlägg:

 • Kemoterapi orsakar cancertumörer (aug 2013) … klicka här
 • Kemoterapi ger mer cancer (maj 2014) … klicka här
 • Studie: När man behandlar cancertumörer med cellgifter och strålning försvinner eller krymper själva tumören, men stamcellerna består som sedan kan bilda nya tumörer eller som kan sprida sig till resten av kroppen. (juli 2015) … klicka här  (behandlingen skadar även friska celler och slår ut stora delar av immunförsvaret – varför cancer lättare får övertaget andra gången).
 • Cellgifter och strålning minskar tumörer, men stamcellerna består (juli 2015) … klicka här

  När man behandlar cancertumörer med cellgifter och strålning försvinner själva tumören, men stamcellerna består. Dessa är ofta resistenta mot de vanliga behandlingsformerna (cellgifter och strålning). Stamceller brukar utgöra mindre än 5 procent av tumörer – men de kan bilda en ny tumör eller sprida sig till resten av kroppen. Behandlade patienterna är extra mottagliga för metastaser när immunförsvaret är skadat av strålning och cellgifter.

ζ

Frågan är berättigad:
.

Vet sjukvården
vad de gör?FOTNOT

Om du uppskattar Team Kostdemokrati’s arbete och tycker att det är viktigt för dig och dina barn.

6 svar på ”Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent?”

 1. Tävlar Sverige om att bli sämst inom EU när det gäller behandling av cancer?

  I så fall ligger vi bra till med dagens ledning.

  – – – klipp från Facebook – – –

  Danmark väl framme med alternativ och integrativ cancerbehandling

  I kölvattnet efter Bengt Sjöberg och Sjöbergsstiftelsen växer intresset mer och mer för alternativ och integrativ cancerbehandling. Ungefär hälften av alla danska cancerpatienter använder komplementära behandlingsmetoder.

  Allt fler drabbas av cancer. Att få beskedet kan drastiskt förändra livet, både för drabbade och anhöriga. I Köpenhamn vill man upplysa hur man kan kombinera fler alternativ, när den konventionella sjukvården är så skild från ”den alternativa”.

  I Sverige kommer det troligen bli en folkrörelse då forskningen verkar ha stannat av helt, trots flertalet bidragande organisationers ekonomiska hjälp, och röster hörs från flera ledande personer att det är dags att omvärdera cancer och hur man behandlar.

  Kan vi då få en alternativ oberoende forskning som finansieras utanför industrin som visar sig fungera, då finns inget som hindrar utvecklingen av integrativ cancerbehandling. Denna utveckling är den största positiva förändringen sedan länge inom cancerbehandling, och är väl värd att stödja på alla sätt.

  Vi behöver få hit liknande konferenser i Sverige, vi behöver få politiker att förstå att det finns andra fungerande sätt att bota på, men tillsvidare får vi nöja oss med att åka till Köpenhamn.

  – Läs mer … Canal Second Opinion … klicka här

 2. NU GÅR SKAM PÅ TORRA LAND

  Vem representerar S & MP? Nu vill regeringen förbjuda naturliga läkemedel till förmån för patenterbara skolmedicinska ”läkemedel” som då får monopol på våra skattepengar. Det blir t.o.m. svårt att få tag på naturläkemedel även om man själv betalar – så meningen är uppenbarligen att vi ska bli sjuka och tvingas bli skolmedicinens lukrativa läkemedelskonsumenter.

  skam-bag-textSara Boo (NHF): En uppmaning till folket att skriva på om de vill ha tillgång till naturlig medicin – läs vår petition!

  Regering och Läkemedelsverk – sluta att döda Alternativmedicinen! I Sverige har det länge bedrivits hetsjakt på alternativmedicinska utövare och alternativa läkemedel och naturprodukter.

  Regeringen och Läkemedelsverket kväver helt utvecklingen av Homeopatiska Läkemedel, Naturläkemedel och Traditionellt växtbaserade läkemedel samt eliminerar Antroposofiska läkemedel.

  Regeringen drar sig inte ens för att bryta mot EU-direktiv
  för att säkerställa att antroposofiska homeopatiska läkemedel elimineras i Sverige och Läkemedelsverket chockhöjer priserna för anmälan av registrering av naturliga läkemedel.

  – Rädda våra Naturliga läkemedel – Petition till ansvariga ... skriv under här

  – – – slut citat – – –

  KOMMENTAR

  Vill regeringen att vi alla ska dö av cancer – eller är de bara dumma eller korrupta eller både och?

  Eller vad ….?

  Gabriel Wikström (S) har gjort politisk karriär – från ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbundet till hälsominister med ansvar för svensk sjukvård. Sakkunskapen står en lobbyist från GlaxoSmithKline för – som blev utnämnd till Statssekreterare. Undra hur djupa kopplingarna mellan GlaxoSmithKline och S egentligen är?

  Nuvarande politik kanske inte är annat att vänta när vår unga och relativt oerfarna hälsominister Gabriel Wikström fått en lobbyist från läkemedelsindustrin som rådgivare (!). Sannolikt också därför som narkotikaklassade läkemedel mot ADHD har blivit ”gratis” till barn vilket ger extra klirr i kassan hos läkemedelsföretagen – medan alltfler barn drogas in i ett läkemedelsberoende.

  GlaxoSmithKline (GSK) nästlar sig in i den nya regeringenNEWSVOICE
  GlaxoSmithKline och lobbyisten Johan Thor låg bakom HPV-vaccinet i Sverige … klicka här

  Not: GlaxoSmithKline (GSK) ligger bakom den kommande vaccinationsskandalen med Gardasil som kan göra våra tjejer sterila – på grund av ett vaccin som inte ens visat sig skydda med cancer (kan t.o.m. vara tvärtom). Danska TV2 har visat dokumentär om flickor som fått sina liv förstörda efter HPV-vaccin (men i Sverige tiger media) … klicka här

  1. EXPANSIV NARKOTIKAPOLITIK

   Regeringen för en expansiv narkotikapolitik genom att gratis dela ut narkotikaklassade läkemedel till barn och ungdomar. Man beräknar att 12 % av svenskarna – mer än en miljon – har utvecklat ett läkemedelsberoende och om vi inte bryter trenden så kan siffran inom kort fördubblas. Har staten blivit vår största ”langare” där skattebetalarna står för fiolerna?

   – Utbrett missbruk av läkemedelSVT

Kommentera