Bör man undvika antioxidanter? … debatt 8 nov i Göteborg.

19:59, 6 november 2015 in Okategoriserad by Snabba Nyheter

.

Skyddar antioxidanter

.
ζ
.

Bör man undvika antioxidanter?

Obs! Nytt möte

Söndagen den 8 november kl 13.00 – 16.00 – Dalheimers Hus Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Kosttillskott med antioxidanter

– Bra eller dåligt för personer, som har eller har haft cancer?

Diskussion mellan Professor Martin Bergö Sahlgrenska sjukhuset
och Professor Emeritus Per Arne Öckerman

Martin Bergö

Martin Bergö

Professor Martin Bergö cancerforskare Sahlgrenska Sjukhuset. Nyligen kom ett pressmeddelande med rubriken

”Antioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare”.

I pressmeddelandets står det:

”Ny forskning vid Sahlgrenska akademin visar att antioxidanter fördubblar spridningen av malignt melanom i möss. Resultaten stärker forskarnas tidigare studier som visar att antioxidanter påskyndar lungcancer. Cancerpatienter och personer med en ökad risk för cancer bör därför få rådet att undvika kosttillskott med antioxidanter, anser professor Martin Bergö.”

Per-Arne Öckerman

Per-Arne Öckerman

Medierna hakade på och varnade för kosttillskott. Detta har gjort att många personer som tar kosttillskott känner sig oroliga och undrar om de törs äta kosttillskott med antioxidanter. Om antioxidanter kan påskynda cancer är en viktig fråga.

Professor Emeritus Per Arne Öckerman

Erfarenheter under 20 år med analys av fria radikaler och behandling med antioxidanter – Positiv till antioxidanter för personer som har eller har haft cancer.

Mötet inleds av Martin Bergö och Per-Arne Öckerman som var och en redovisar sin syn sedan debatt och möjlighet till åhörarna att ställa frågor samt ha inlägg.

Alla välkomna

Kostnad 50 kr

Stödkompisarna

Stödförening för personer som har eller har haft cancer är anhörig eller stödjer målgruppen. Syftet att ge varandra stöd stimulera till hälsa livslust och livsglädje …. http://www.stodkompisarna.se/wordpress/

ζ

BAKGRUND

Är detta ett försök att misskreditera antioxidanter genom vinklad forskning? Eller är det så att antioxidanter i vissa fall är skadliga? År det skillnad på syntetiska antioxidanter (i läkemedelsform) och på naturliga antioxidanter i riktig mat och i kosttillskott?

Nedan några intressanta inlägg i frågan – som ger en bakgrund inför debatten på söndag. Med tanke på att var tredje svensk beräknas få cancer är det en viktig fråga som behöver belysas utifrån olika synvinklar.

ζ

Michael Zazzio

Michael Zazzio

Fria radikaler och antioxidanter

Balans mellan fria radikalerÄr fria radikaler enbart skadliga eller kan de vara av godo och till och med nödvändiga?

Är det bra att stoppa i sig stora mängder antioxidanter eller kan antioxidanter i för stor mängd ha en skadlig inverkan på organismen?

En av Sveriges främsta experter – Michael Zazzio – bjuder på en lektion … klicka här

ζ

Bertil Wosk

Kosttillskottsexpert Bertil Wosk:

Bör man undvika antioxidanter?

Den 8 oktober 2015 presenterades en ny svensk studie som påstås visa att antioxidanter får hudcancer att sprida sig fortare. Många har blivit oroliga och undrar om de nu ska sluta äta antioxidanter. Det skriver Bertil Wosk i en uppföljande artikel som knyter an till en tidigare debatt om antioxidanter med professor Martin Bergö vid Sahlgrenska Cancer Center.

Läs mer … NEWSVOICE

Replik … NEWSVOICE

Citat: ”Antioxidanter förebygger cancer och det finns gått om studier som visar att antioxidanter även förebygger och skyddar mot en mängd andra kroniska sjukdomar. Alla vill ju bli gamla och antioxidanter skyddar mot de flesta ålderssjukdomar inklusive cancer. Att avråda från antioxidanter till de som är äldre kommer att leda till att fler drabbas av både cancer och en mängd andra sjukdom. Det gynnar varken individen eller samhället. Det gynnar bara läkemedelsindustrin.”

ζ

Tidigare inlägg i frågan:

  • Törs man äta kosttillskott med antioxidanter? … klicka här

ζ