Ny forskning visar oväntad kraft i eko-odlingar

.

ny-stor-studie

Endast 8 % skiljer

Handelsavtal-med-USA-är-en-lönndörr-shortEkologisk odling gav i genomsnitt 19,2 procent mindre skörd, men skillnaden krympte till bara 8 procent med välkända metoder som växtrotation eller genom multiodling som går ut på att odla mer än en sort samtidigt.

Detta faktum ger unika förutsättningar för svenskt småskaligt lantbruk att blomstra – om vi stoppar särintressen som jobbar för att ta död på svenskt lantbruk genom att föra in GMO, för att de själva ska kunna styra marknaden. Om dessa särintressenter lyckas så blir vi alla underställda kost-, kemi och läkemedelsindustrin – vilket kommer att kosta oss skjortan, vårt välstånd och till slut kanske livet.

Det är värt mödan att ta befälet över sin och sina närmastes livskvalitet.

öre-2-6

Icke-GMO-foder fördyrar idag produktionskostnaden med
2,6 öre per liter mjölk och med 77 öre per kilo fläskkött.

Man försöker lura och tvinga svenska bönder att sälja ut sin främsta konkurrensfördel för en spottstyver. Sedan kan t.ex. Arla spela ut bönder mot varandra i Sverige, Danmark och Tyskland och mer eller mindre ta över marknaden och vi skulle tvingas att acceptera det som erbjuds till det pris Arla sätter. Arla skulle då bestämma  både utbud och pris (både mot bönder och konsumenter), och således kunna styra sin egen vinst. Allt på bönders och konsumenters bekostnad, som skulle berövas sin valfrihet (och GMO i mejerivaror, vare sig man vill eller ej)..

Hur ta befälet?
En bra första steg redovisat i slutet på inlägget.
På köpet blir du en medveten medborgare som slipper bli grundlurad.

ζ

bönor (string-beans)

Ekologiskt odlade bönor ger lika stora skördar som konventionellt odlade
enligt en ny stor studie som omfattar mer än tusen odlingsförsök.
.

SvD 7 januari 2014

Ny forskning – ekoodling bättre än sitt rykte

Ekologisk odling är mer produktiv än vad man tidigare trott, visar en analys gjord av forskare vid Berkeley-universitetet. I genomsnitt får ekobönder skördar som är endast 19 procent mindre än konventionella odlare. Men kritiska forskare menar att ekobönder ofta gjort sig beroende av att köpa organiskt gödsel från konventionella producenter.

Debatten kring den ekologiska odlingens för- och nackdelar har varit intensiv under hösten. I en debattartikel i SvD skrev fyra forskare vid lantbruksuniversitetet SLU att ”hundra procent ekologisk odling skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebär större belastning på miljön till en hög kostnad.”

SLU-forskarna hänvisade till jordbruksstatistik och hävdade att skördarna med eko-odling minskar med 30 till 60 procent beroende på vad som odlas. Argumentet bemöttes av andra forskare som pekade på att SLU:s egna tioåriga försök utanför Piteå visat att ekologisk och konventionell odling gav lika stora skördar.

Nu har forskare vid Berkeley Food institute gjort den hittills största analysen av skillnaderna i avkastning och enligt den ligger sanningen mitt emellan: gapet varierar från 0 till 30 procent.

Ekologisk odling gav i genomsnitt gav 19,2 procent mindre skörd, men skillnaden krympte till bara 8 procent med välkända metoder som växtrotation eller genom multiodling som går ut på att odla mer än en sort samtidigt.

– Överlag verkar skillnaden ha överdrivits. Snittet var 19 procent, men det finns också regioner och växtsorter där skillnaden kan vara större. Det största gap vi hittade var för rotfrukter och det var inte mer än 30 procent, säger Claire Kremen som är professor i miljövetenskap vid Berkeley till SvD.

Även för spannmål som vete och korn var gapet nära 30 procent, men för exempelvis legymer som bönor, ärtor och linser såg forskarna ingen skillnad alls. Noll skillnad noterades även för havre, äpplen och tomater.

Berkeley-forskarna har vägt samman 115 studier med data från mer än 1000 odlingsförsök med 52 växtsorter i 38 länder. Det gav ett dataunderlag som var tre gånger större än i någon tidigare forskningsgenomgång.

Claire-KremenClaire Kremen påpekar att möjligheterna att öka skördarna med konstgödsel inom det konventionella jordbruket har minskat. Med tanke på det växande behovet av livsmedel de kommande 50 åren finns det därför starka skäl att mer ingående utreda möjligheterna att öka produktionen med hjälp av ekologiska metoder.

– Vi tror att skillnaden går att minska ännu mer och i flera fall elimineras, säger Claire Kremen.

Hon efterlyser växtförädling som är anpassad för uthålliga odlingsmetoder. Det större skördegapet för spannmål som vete och korn, men även ris och majs, menar Claire Kremen hänger ihop med att växtförädlingen i många år varit inriktad på att möta behoven inom det konventionella jordbruket.

Berkeley-forskarna betonar att ekologisk odling inte i alla avseenden kan påstås vara ett uthålligt produktionssätt.

– Det finns inte en metod som passar i alla sammanhang. I framtiden måste forskningen gå in mer i detalj på vilka metoder som lämpar sig för olika grödor och regioner, säger Claire Kremen.

Holger Kirchmann som är professor i växtnäringslära vid SLU i Uppsala, och var en av författarna bakom den uppmärksammade debattartikeln, säger att ekologisk odling enligt svensk skördestatistik ger 20 till 50 procent mindre skördar.

– I jordbruket är mängden växtnäring som tillförs grödor via gödselmedel avgörande för hur stor skörden blir. På lantbruk med kreatur är skördeskillnaderna mellan ekologisk och konventionell produktion normalt inte särskilt stora.

– Men i Sverige och övriga länder tillåts att ekobonden köper kreatursgödsel, kompost och andra organiska gödselmedel från konventionell produktion. I praktiken beror de ekologiska skördarnas storlek på hur mycket gödselmedel ekobonden köper från konventionell odling, säger Holger Kirchmann.

Källa … SvD 3 januari 2015 (klicka för fler länkar i ämnet)

ζ

kor_på_beteSvenska kor som producerar mejerivaror

Kommentar

Således ingen större skillnad i avkastning mellan ett utarmande jordbruk som kräver konstgödsel och växtgifter, jämfört med ett hållbart ekologiskt. Men som framgår av artikeln krävs naturgödsel och det får man bland annat av kor (och om de går ut och betar så sprider de själva sin gödsel).

Således behöver vi ännu fler mjölkbönder än idag och det är möjligt först när mjölkbönderna får betalt för sitt arbete. Då slipper vi också GMO och en massa antibiotika i våra mejerivaror, om vi köper svenskt.

  • FAIRTRADE för svenska mjölkbönder – såklart … klicka här

Nu har vi fått ytterligare ett argument för att värna svenska mjölkproduktion och det är att vi behöver våra mjölkkor för att de producerar naturligt gödsel som vi behöver för ekologisk odling (för smakens, hälsans och miljöns skull).

En bra strategi är att producera det som medvetna konsumenterna efterfrågar och medvetna konsumenter väljer bort lightprodukter, margariner i alla dess former och GMO. De väljer främst ekologisk mat, gärna lokalt producerat.

Rekordstor efterfrågan på ekologisk mat. Suget efter ekologisk mat och dryck är rekordstort i Sverige. Bara under det första halvåret 2014 steg ekoförsäljningen med runt 30 procentDN

VETE. Att det moderna högavkastande vetet (Triticum aestivum) fungerar bäst med konstgödsel var dock ingen överraskning, men trots allt var skillnaden inte större än 30 %.

  • Brödberoende – hur det moderna vetet gör dig fet och skadar din hälsa … klicka här
  • Studie: ALLA får läckande tarm av gluten från modernt vete! … klicka här

Ett inlägg nedan av en forskare vid Centrum för uthålligt lantbruk, SLU. Det finns klokskap även inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), även om GMO-krämarna där har ett starkt fäste.

  • Mångfald slår enfald även inom jordbruket … SvD

Sverige har unika möjligheter att producera ekologisk mat, det gäller bara att ta tillvara dem. Och det kan vara klokt att satsa på andra grödor än vete. Tyvärr finns de mörka krafter som vill sänka svenskt småskaligt lantbruk så att vi istället ska bli beroende av globala företag som vill styra vår mat

Nu senast tyckte någon i en ledare i GP med rubriken ”Ekologiskt kan bli bättre” att man borde tillåta genmanipulering och ändå kalla det ekologiskt. Det väcker frågan om det finns någon gräns för mänsklig dumhet? Eller är det så att alla kan köpas?

  • Fler köpta professorer om ekologiskt jordbruk … klicka här

Eller vill man tävla med USA om att odla fram ännu mer sofistikerade superogräs, döda ännu fler bin, öka antalet cancerfall och sträva efter att antalet barn med autism ska bli fler än vartannat barn? För vad?

  • Forskare: Hälften av alla barn kommer att vara Autistiska år 2025 … klicka här

USA är ockuperat av kost-, kemi- och läkemedelsindustrin. Vad kommer att hända med landet om vartannat barn föds autistiskt, tillsammans med en epidemisk utbredning av cancer, diabetes, demens och fetma? Då måste istället andra kontinenter exploateras.

I Pia Hellertzs recension av boken ”HOTET MOT LIVET – Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda” Av F. William Engdahl finns ett citat som Hitler lär ha sagt:

”Vilken lycka för regeringarna
att människorna inte tänker!”

Att folket ägnar sin tankeverksamhet på mer vardagliga ting och att folket låter sig styras av auktoriteter, det förstod kost-, kemi- och läkemedelsindustrin tidigt och de visste också hur de skulle styra politiker (som är ett lätt byte för professionella lobbyister).

Cirkeln var sluten och snabbt utvecklades ohälsoindustrin till världens mest inflytelserika och lönsamma bransch, som idag är tillräckligt rik för att kunna påverka eller köpa nästan vem som helst inom utbildning, vård, forskning, myndigheter och inom den politiska sfären.

De som agerar utanför industrins ramar placeras snabbt i kylan (det ser våra myndigheter till), vilket får de flesta att hålla sig på mattan (de vill inte riskera sin karriär, sin legitimation och sitt jobb). De sitter fast.

Så om folkhälsan, vården och välståndet ska kunna räddas krävs att folket vaknar upp och ta befälet. Ingen annan tar det ansvaret eller gör det jobbet. Det enda som krävs för att ondskan ska segra är att rättfärdiga människor gör ingenting.

tumme-upp-approvedEn bra början är att informera sig själv och att rösta med fötterna, dvs. köpa svenska mejerivaror och svenskt kött, samt att bilda opinion. Det räcker att 5 % av medborgarna aktiverar sig, för att ruska om etablissemanget, för att göra skillnad.

För endast 190 kronor får ett hushåll både kunskap (i brevlådan) och ett aktivt opinionsarbete (via föreningen SARA) under hela 2015. Billigare och bättre än så kan det knappast bli.

ζ

david suzuki -gmo

Du som ännu inte satt dig in i GMO-frågan, klicka här

Ett svar på ”Ny forskning visar oväntad kraft i eko-odlingar”

Kommentera