Viktiga valfrågor 2014

.

Fyra-livsviktiga-valfrågor

Se nedan eller ladda hem en … PDF

ζ

Ditt val

Val-3-rösta

Följande fyra frågor bedömer vi som livsviktiga och helt avgörande om vi värnar ett friskt och hållbart samhälle – vilket också är en förutsättning för jobb och välstånd, med en väl fungerande skola, vård och omsorg, samt en bra pension.

GMO är en ödesfråga för mänskligheten och för miljön. Det är svårt att bli av med manipulerade gener när de väl har blandat sig med naturliga gener i våra kroppar och i miljön för övrigt.

Ingen som vet vad GMO är för något väljer att äta det (inte heller djur). Problemet är att få medborgare vet vad GMO är för något och vi människor känner inte lika stor skillnad i smak och lukt, som djur gör. Inte heller politiker är uppdaterade på GMO-frågan.

GMO gör att även vår överlevnad äventyras, då genetiska defekter går i arv. Råttor som har tvingats äta GMO-mat har visat sig utveckla cancer på 6 – 9 månader och råttor, hamstrar och grisar har blivit sterila på bara tre generationer. Redan andra generationen fick färre ungar.

Nu är det allvar.

Dessa frågor har skickats ut till samtliga riksdagspartier och svaren kommer att publiceras här på Kostdemokrati innan valet 14 september 2014.

Du vet väl att du kan ångra dig om du förtidsröstat, om du går till din vallokal på valdagen … Ångerrösta

Läs även …. Jobbstatistik andra kvartalet 2014 och 4 viktiga valfrågor

.
↓ Enkät ↓
.

Viktiga valfrågor

Fyra viktiga JA/NEJ frågor

 1. Anser ert parti att GMO INTE ALLS ska förekomma i Sverige; varken i skogsbruk, i lantbruk, i djurfoder eller i livsmedel? Svar: JA eller NEJ.
  .
  GMO utgör idag det enskilt största hotet mot folkhälsan och mot miljön. GMO kommer också innebära ”dödsstöten” för svenskt lantbruk, som drabbar hela landet (inte bara lantbrukare).
  .
 2. Anser ert parti att GMO i livsmedel ska märkas, även mejeriprodukter och kött från djur som utfodrats med GMO? Svar: JA eller NEJ
  .
 3. Anser ert parti att Livsmedelsverket ska befrias från uppdraget att utförda nationella kostråd (enheten ”Matvanor är bra” utgör cirka 8 % av Livsmedelsverkets totala verksamhet)? Svar: JA eller NEJ
  .
  Livsmedelsverkets kostråd (med 50 – 60 E% kolhydrater) är den enskilt största orsaken till att diabetes trefaldigats och fetma har fördubblats på bara 20 år. Det är mer än vården klarar av.
  .
 4. Anser ert parti att integrativ medicin ska erbjudas svenska medborgare som ett komplement till skolmedicin (vilket sker i andra EU-länder)? Svar: JA eller NEJ
  .
  Integrativ medicin innebär utveckling och integration av väl beprövad, systematiskt uppföljd och utvärderad kunskap från olika alternativa medicinska traditioner för att komplettera den etablerade skolmedicinen. Utan förebyggande av ohälsa (se punkt 3 ovan) och utan kost­nads­­effektiva alternativ till skolmedicinen så kommer svensk sjukvård att krascha.

Motivera gärna era svar på frågorna ovan i separat dokument.


Länkar med anknytning till frågorna ovan.

 • PM: Genmanipulation (GMO) … klicka här … ett dokument alla bör läsa.
 • Dagens Medicin … Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten … klicka här
 • Kostråden vilar på ovetenskaplig grund … klicka här
 • Att mättat fett är farligt är ett ”hitte-på” som utgör en grundsten för Livsmedels­verkets kostråd … klicka här
 • Sveriges Terapeuter och Hälsoaktörer i Samverkan … klicka här
 • Alternativ-, Komplementär-, och Integrativ medicin … klicka här
 • Alternativmedicin och Skolmedicin i jämförelse … klicka här
 • Gott och blandat … klicka här … Sverige är ett U-land vad gäller alternativ behandling, som bland annat slår hårt mot våra barn. Vi hamnar efter andra länder vad gäller forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Vår konkurrenskraft utarmas.

Enkät not: Svaren kan komma att publiceras i media och på webben inför valet 14 september.

Kommentera