Mjölken vinnare i framtiden – om vi stoppar GMO

.

svenska-mejerivaror

Om vi däremot luras att släppa in GMO. så
kommer svenskt lantbruk att dö sotdöden.
Då blir det svårt att undvika GMO … PM.

EU:s handelsavtal med USA – dödsstöten för svenskt jordbruk

ζ

EskilErlandsson2Tidigare nyheter – fortfarande lika aktuella. Svenska lantbrukare står inför ett paradigmskifte där lönsamheten kommer att öka, om man INTE släpper GMO in i Sverige.

Problemet är att den svenska regeringen är för GMO och att landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) är en stark företrädare för GMO. Antingen vill han lägga ner svenskt lantbruk eller så förstår inte vår landsbygdsminister konsekvenserna av sitt agerande i GMO-frågan.

Märkligt att inte Alliansens övriga partier eller Centerpartiet agerar innan valet. Det är ingen bra strategi att sitta med ”Svarte Petter” (GMO) på valdagen och att sänka svenskt lantbruk är inte heller en vinnande valfråga.

ζ

Mjölk vinnare i framtiden

EU spår stabila mjölkpriser

En rapport från EU-kommissionen visar att priserna på mejeriprodukter kommer vara fortsatt höga fram till 2023. De drivs framför allt av en stark export till tillväxtländerna. Spannmålspriserna kommer också att stabilisera sig på en historisk hög nivå, driven av en efterfrågan på biobränsle.

Läs mer … Lantbruk & Skogsland

Kommentar: Det ser ljust ut på sikt för svenska bönder och för mejerinäringen om de lyckas stoppa GMO. Konsumenter kommer att välja bort livsmedel med GMO, när de inser vad GMO gör med deras kroppar.

Om Sverige däremot släpper in GMO kommer våra lantbrukare att utsättas för en mördande konkurrens och sannolikt klarar de inte inte prispressen för djurfabriker med antibiotika i sitt GMO-foder. Priset blir lågt och vi konsumenter får GMO på tallriken och i mjölkglaset.

ζ

Ökning för ekologiska varor

Ekologiska livsmedel tar ett rejält steg framåt i försäljningen. Det visar nya siffror.

Försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med 13 procent 2013 motsvarande 1,3 miljarder kronor, visar siffror från Ekoweb. Totalt såldes ekologiska livsmedel för 11,6 miljarder kronor.

I detaljhandeln har försäljningen ökat med 15 procent. Det är främst frukt och grönsaker med bananer i spetsen som gått starkt

Mjölk, ost och ägg står för drygt en fjärdedel av den ekologiska livsmedelsförsäljningen.

Den offentliga upphandlingen av ekologiska livsmedel uppgick till cirka 1,9 miljarder kronor, en ökning med 0,3 miljarder kronor sedan 2012.

Källa … Lantbruk & Skogsland

2013 var ett starkt år för ekologisk mat, men branschen tampas med överskott av kött – och underskott av frukt och grönt. Läs mer … SvD

Överskottet på ekologiskt svenskt kött beror på att många konsumenter fortfarande väljer billigt kött från djur uppfödda på GMO-foder mot antibiotika (från Danmark eller Tyskland), för att de ännu inte insett riskerna med detta. Dessutom smakar det sämre. En kunskapsfråga.

  • Svenskt griskött blir mer populärt efter debattklicka här (vem köper frivilligt kött kontaminerat med GMO och MRSA, om man vet om det?)

ζ

Grisnäring möter Eskil E

Landsbygdsministern bjuder in till grismöte

Scan har sagt upp flera avtal med leverantörer och grisuppfödare står utan kontrakt. Nu bjuder landsbygdsminister Eskil Erlandsson in till ett möte med grisnäringen.

Den senaste tiden har Land Lantbruk berättat om krisen i grisnäringen. Scans uppsägningar av kontrakt och nedläggningen av slakten och styckningen i Skara vållar stor oro bland grisuppfödare. Det har fått landsbygdsdepartementet att reagera. Tillsammans med Jordbruksverket bjuder de därför in näringen till ett möte om grisnäringen.

– Jag är orolig för den långsiktiga trenden med vikande produktion av svenska grisar. På det här mötet hoppas jag att vi tillsammans kan hitta en väg framåt, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

 Mötet kommer att hållas på landsbygdsdepartementet den 19 februari. Då hoppas Eskil Erlandsson och Leif Denneberg, Jordbruksverkets generaldirektör, att representanter från grisnäringen, intresseorganisationer och handeln kan diskutera den sviktande lönsamheten i grisnäringen.

Läs mer … Lantbruk & Skogsland

Kommentar: Även här ligger den framtida lönsamheten på att stoppa GMO.

Problemet är dock att vår landsbygdsminister driver på att Sverige ska öppna upp för GMO.

david suzuki -gmo

ζ

GMO-NO-hund

Hundar och GMO

Ett hundår motsvarar sju människoår. Det innebär att vi ser resultatet 7 gånger snabbare på hundar än på människor, och hundar drabbas i stort sett av samma sjukdomar som människor.. Följande publicerades nyligen på Facebook om hur hundar påverkas av GMO. Inget konstig alls, för samma sak händer med råttor, marsvin och grisar. Sannolikt också människor, varför vi sannolikt har att se fram emot en epidemi av cancer och sterilitet, orsakat av GMO-livsmedel. Varför ska vi äta besprutade högrisklivsmedel?

ζ

Av Charlotte Berggren ..Dela i era bloggar!

HUNDAR – GMO – STERILITET – SJUKDOMAR – KRAMPER

Idag har jag haft en intressant – men också skrämmande diskussion med en hunduppfödare och foderhandlare.

Vi pratade om rena hundfoder, problem orsakade av gluten- och spannmål, kemiska tillsatser, GMO och vilka risker det innebär. Pratade om forskning som visar att försöksdjur som ätit GMO-foder uppvisar sterilitet i tredje generationen.

Då blev han precis tyst och stelnade till.

– Jag har en kollega, en uppfödare, som i alla år fött upp fina valpar. Alla har blivit sålda. Champions på utställningar, men nu senaste året har det inte blivit några valpar. Ingen har förstått varför.

– Jag har aldrig gjort den kopplingen till GMO innan, fortsatte han. De har använt ett känt foder med GMO och som i alla fall tidigare hade en hög andel sojaprotein i under många år – och nu blir det inga valpar längre.

 Skrämmande utveckling!

Läs vidare här … http://gluten-celiaki.blogspot.se

Dollar-needle-ballonζ

Nyheter om Big Pharma – Industrin svajar

  • Industrin drar undan mattan för sig själva … klicka här

ζ

 

Kommentera