Läkarutbildning får underkänt

.

läkarutbildning-i-göteborg

.
ζ
.

läkarprogrammet

.
Läkarutbildning får underkänt

Läkarutbildningen på Göteborgs universitet har bristande kvalitet.

Det är det samma som underkänt, säger Tomas Egeltoft, utredare på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Göteborgs universitet och två andra universitet har nu ett år på sig att förbättra utbildningen, så att de åtminstone får betyget ”hög kvalitet” på sin läkarutbildning, säger Egeltoft.

Misslyckas man om ett år förlorar Göteborg sitt examenstillstånd för läkare.

Samma hot vilar över Umeås och Uppsalas läkarutbildningar.

GU-logo-textDålig kvalitet vad gäller läkarutbildning

ζ

Kritiken är den samma för alla tre universiteten:

”Bristande förmåga till lagarbete och samverkan
med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg”

ζ

Granskning av åtta kategorier

Tio personer har genomfört granskningen av de sex universiteten. Sex av dem är ämnessakkunniga, två är verksamma inom vården. Ytterligare två är läkarstudenter.

Granskarna har fokuserat på åtta kategorier. De handlar bland annat om kunskap och förståelse, insikt i ekonomisk organisation, färdighet och förmåga att göra diagnos och sätta in rätt behandling, hälsofrämjande kunskap samt förhållningssätt till patienter och anhöriga.

ζ

UKÄ understryker att ingen läkarutbildning
får betyget ”mycket hög kvalitet”.

ζ

Tre läkarutbildningar får betyget ”hög kvalitet”, de på Karolinska samt i Lund och Linköping. UKÄ understryker i sin rapport att ingen läkarutbildning får betyget ”mycket hög kvalitet”.

För att få det betyget måste minst man få betyget ”mycket hög kvalitet” på minst häften av de åtta kategorier som granskats. Det har ingen av läkarutbildningarna fått, säger Tomas Egeltoft.

Läkarutbildningen på Örebro universitet är inte med i årets granskning, eftersom Örebro bara haft läkarutbildning i tre år.

Källa … GP

ζ

Kommentar

Läkarutbildningen

Kritik

Den huvudsakliga kritiken var

”bristande förmåga till lagarbete och samverkan
med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg”,

vilket är en kritik att ta på största allvar.

Blivande läkare lär sig att vara följsam mot läkemedelsindustrins direktiv, om de inte vill riskera sin karriär och t.o.m. sin läkarlegitimation. Det uppfattas också illojalt mot sina kollegor om man inte gör som de gör.

hund-i-koppel-xsDe läkare som är följsamma kan göra karriär, få forskningsanslag, bli direktörer inom vården eller på annat sätt stärka sin samhällsposition.

De som däremot reagerar och agerar på uppenbara felaktigheter, som sänker patienternas hälsa och som t.o.m. hotar deras liv, de blir tämligen omedelbart placerade ute i kylan och kan t.o.m. bli berövade sina läkarlegitimationer (med hänvisning till det godtyckliga begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”).

Om man däremot är följsam så sitter man säkert.

Det är märkligt att en hel yrkeskår finner sig i detta (med få undantag).

Som läkare är man således hänvisad till att tänka och behandla inom de ramar som läkemedelsindustrin bestämt. Observera att kosten inte ingår i vare sig läkarutbildning eller i behandlingsprogram, vilket är högst anmärkningsvärt då redan medicinens fader Hippokrates 460 – 377 f.kr. insåg att kosten var den viktigaste medicinen. Denna kunskap har emellertid läkemedelsindustrin lyckats sopat under mattan och idag gäller enbart läkemedel, medan kostbehandling och alternativa behandlingar aktivt motarbetas (med våra myndigheters hjälp).

Inte undra på att ohälsan galopperar och att kostnaderna för vården skenar iväg.

sek-dollar-money-bagLäkemedelsindustrin har lyckats tillförskansa sig monopol på begreppet hälsa, på sjukdom och på läkemedel (som är extremt lönsamt). Endast cirka 4 % av alla läkemedel i FASS botar sjukdom (de övriga dämpar symtom eller ger sjukdom). Således minskar inte antalet patienter och monopol på sjukdom ger en hög konsumtion av lönsamma patenterade läkemedel, som läkarna skolas i att använda. sig av.

Dagens läkare hoppar runt på ett ben när det gäller att bota sjukdom (de saknar ”nutritionsbenet”). Med tanke på att läkemedel har seglat upp som den tredje största dödsorsaken så verkar inte heller ”läkemedelsbenet” fungera särskilt bra. Så här kan vi inte ha det!

BIG BUSINESS. Det som däremot fungerar är att läkemedelsindustrin lyckats fördubbla sin omsättning ungefär vart tionde år och de försvarar sin ställning som världens mest lönsamma industri, alla kategorier. De ser till att de snart har alla världens medborgare som kunder.
.

vägval-3

Dagens landstingspolitiker står inför ett vägskäl:
Ta befälet eller fortsätta med att göra ingenting.
(dvs. lämna walkover till missnöjespolitiker,
då folket tröttnat på en ojämlik vård).

.
Vården – ”en stat i staten” – som gör lite som de vill

struts-huvud-sandI Sverige omsätter hälso- och sjukvården mer än 10 % av BNP (350 miljarder kronor eller 82.000 kronor per år och per arbetande svensk), varav kostnaden för läkemedel idag utgör cirka 35 miljarder kronor per år. I USA har de kommit längre och år 2010 utgjorde den posten 17,9 % av USA:s BNP (Sverige då 9,6 %). USA är idag också sannolikt den sjukaste nationen bland världens industrialiserade länder.

 • Sverige står inför ett vägskäl, men politikerna duckar …. DN

Ingen ansvarig verkar bry sig. De som betalar vårdnotan, våra landstingspolitiker, de hukar sig och bara okritiskt betalar notan med skattepengar. De landstingspolitiker som inte levererar, som inte tar befälet, de måste vi byta ut i nästa landstingsval, den 14 september 2014.

Hippokrates

”Låt maten bli Din medicin
och
Medicinen Din mat”

ζ

Belöningen för att dagtinga med sitt samvete är en samhällsposition

makt-positionÄven våra myndigheter lyder läkemedelsindustrins direktiv. Det är tryggt att följa direktiv från läkemedelsindustrins organisationer som t.ex. ILSI. Speciellt om man själv saknar grundläggande kunskaper inom området och om man vill hålla ryggen fri.

Om så inte varit fallet hade vården sett helt annorlunda ut.

Belöningen för denna lydnad är en samhällsposition, en bra lön och relativt fria arbetsuppgifter. En upphöjd position som dock gör det svårare att samverka med andra på jämlika villkor. De har lärt sig att de utgör auktoriteter i samhället. De måste uppträda med lite pondus för att  hålla skenet uppe och mörka att det de förespråkar i själva verket i många fall inte alls fungerar särskilt bra. En knepig arbetssituation där patientens bästa väger lätt.

Sannolikt är det så. Varför ges annars diabetiker och överviktiga råd som förvärrar sjukdomstillståndet? Läkarna agerar ju mot bättre vetande, mot vetenskap och beprövad erfarenhet, och till och med mot Patientsäkerhetslagen.

Att kostbehandling har fungerat utmärkt för tiotusentals överviktiga bryr vården sig inte om, utan vården fortsätter att viktoperera i snitt 20 patienter om dagen, som alla får allvarliga biverkningar och som även ger dåligt resultat vad gäller vikten, på längre sikt. Viktoperationer ger också en kronisk brist på näringsämnen som mineraler och vitaminer, som försvagar dessa patienter (bl.a. bryts ben mycket lätt), men det bortses helt ifrån.

VÅRDEN. Endast en offentligt finansierad organisation som saknar ledning, som saknar resultatkrav, som saknar kostnadseffektivitet och som saknar kvalitetssäkring kan göra på detta viset. Vården synes vara ”den sista Sovjetstaten – ”en stat i staten” med egna lagar och egen moral och etik som omsätter mer än tio procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Läkemedelsindustrins uppgift är att tjäna pengar och det är inget konstigt (möjligen kan man ha synpunkter på bristen på etik, moral och samhällsansvar). Däremot måste man rikta kritik mot de landstingspolitiker och de chefer inom vården som inte gör sitt jobb, att agera motkraft och verka i medborgarnas och samhällets tjänst.

makt-underdånig

Big Business (världens mest lönsamma)

Vi kan inte låta industrin styra vården, för då kraschar både den och folkhälsan. Sjukvården är en politisk fråga som handlar om rå business och det handlar mindre om att lindra, läka och bota. Detta är något som alltfler väljare har kommit till insikt om.

HAVERI. Vi börjar närma oss den punkten där det är nödvändigt att tillsätta en haverikommission. Helst innan folkhälsan och vården helt kollapsat och medan vi fortfarande har handlingsutrymme. Ett sjukt folk som dignar under vårdkostnader kan inte försvara välfärden.
.

ζ

Tidigare inlägg

Gastric Bypass … hur kan detta vansinne tillåtas?

klicka på löpsedeln nedan

Ingår inte etik, moral, resultatuppföljning
och kvalitetssäkring i läkarutbildningen?

Ingår inte vidareutbildning på annat än
nya läkemedel?

Ingår inte att veta vad lagen säger?

3 svar på ”Läkarutbildning får underkänt”

 1. Vilka politiker är beredda att ta en fight emot korruptionen inom sjukvården?
  Skall just läsa Götzsches bok Deadly medicine and Organised crime som tar upp problemet med den korrupta Big Pharma.

  1. Hej Bo,

   En bra fråga. Vi har dammsugit landet i jakt på politiker och partier som är beredda att ta fighten.

   Vi har funnit ett sjukvårdsparti i Dalarna som alla i Dalarna borde rösta på …. Dalarnas sjukvårdsparti

   En folkpartist som ställer upp riksdagsvalet synes vara väl insatt och rustad för fight … Åtta heta motioner

   Läs mer … Dalarnas sjukvårdsparti

   Femklövern i Skåne bör bytas ut och även styret i Region Halland. De har haft chansen, men sumpat den.

   Inom VG-Region finns det öppningar, men det går trögt.

   Således så verkar de flesta politiker gå i industrins ledband och man undrar hur kul är det? Medan vården faller i bitar. Hur kan man leva med det?

   Vi återkommer med mer information inför valet 14 september.

   Under tiden har vi en man på plats i Almedalen nästa vecka som kommer att leverera ett och annat inlägg, som kanske klargör var de olika partierna står.

   1. REGION DALARNA

    Några länkar som förklarar varför Region dalarna behöver en ny politisk majoritet:

    – Landstinget Dalarna väljer att bryta mot lag … klicka här

    – Dalarnas Landsting väljer den enkla vägen – höjer skatten … klicka här

    – Dalarnas Landsting gör ett dåligt jobb! … klicka här

    – Pressmeddelande: Experimentmetod spräcker landstinget Dalarnas budget … klicka här

    Nu senast tyckte den politiska majoriteten i Region Dalarna att räckte med att upprätthålla hygienen till 70 % (!). Givetvis reserverade sig Dalarnas sjukvårdsparti mot detta huvudlösa beslut.

    Ett skolexempel på att politiker som uppnått sin inkompetensnivå ändå kan sitta kvar på grund av slöa medborgare som inte orkar sätta sig in i politiken. Istället röstar de slentrianmässigt på samma parti varje gång. Vilket i det här fallet står dem dyrt och de kan kan t.o.m. få plikta med livet.

    Likt marionetter styrs vi omedvetet av de val vi gjort tidigare i livet.

    När vi väl valt en ståndpunkt börjar vi automatiskt filtrera bort det som inte överensstämmer med vår syn och vi förstärker det står i samklang med vår etablerade uppfattning. Sen må den vara hur skev som helst.

    Denna ”Pinocchio effekt” är en av orsakerna till varför det mentalt är svårt att byta t.ex. uppfattning, lojalitet, parti, kost eller livsstil. Det har etablerats kopplingar till våra djupt rotade värderingar och utan att vi är medvetna om det så hör och ser vi bara det vi förväntar oss och bara det vi vill se och höra.

    Det här fenomenet, ”kognitiv dissonans”, är en av psykologins främsta upptäckter.

    Egentligen handlar det om att du övertygar dig själv om att du har rätt, att du försöker få världen att passa din redan etablerade världsbild, istället för att passa in din världsbild i världen, vilket är mycket jobbigare.

    Du gör det för att slippa känna olust kring de åsikter du har. Det får dig att hålla fast vid och att bilda skräddarsydda åsikter, mot bättre vetande. Det får dig att känna det som att du har rätt fast du har fel.

    Detta fenomen är kost- och läkemedelsindustrin, politiker och reklambyråer väl medvetna om och de matar oss dagligen med det budskap de vill att vi skall se, höra, tänka och känna.

    Läs mer … klicka här

    Därför kan politiker missköta sitt jobb och ändå sitta kvar. Så fungerar Region Dalarna.

    Folkets ignorans är faktiskt det största hotet – mot folket.

Kommentera