Minskning av antalet viktoperationer – Gastric Bypass

.

viktoperationer-minskar

ζ

Fet minskning av antal viktoperationer

Antalet fetmaoperationer minskar i Sverige.

Och i Västernorrland är minskningen bland de största i landet. På två år har antalet operationer nästan halverats.

Sedan början av 2000-talet har fetmakirurgin haft en explosionsartad utveckling med en ökning varje år. Men sedan 2011 med cirka 8.500 operationer i landet har siffran dalat två år i rad.

Förra året (2014) gjordes cirka 7.700 fetmaoperationer i Sverige.

Västernorrland hade 2011 cirka 95 operationer per 100 000 länsinvånare, vilket gav länet en sjätteplats jämfört med övriga regioner och landsting. Två år senare hade länet förra året nästan halverat siffran till cirka 51 operationer per 100 000 invånare. Bara Jämtland och Gotland har lägre siffror.

– Men det handlar sannolikt bara om en tillfällig nedgång. Nu börjar vi komma tillbaka till samma volymer, även om de ligger lite lägre, säger Arthur Jänes, överläkare vid kirurgikliniken på Sundvalls sjukhus.

Den minskning som trots allt ägt rum är samtidigt nationell. Av 21 regioner och landsting har 15 stycken en nedgång av antalet operationer de senaste två åren.

– Det är oklart vad den dippen beror på, om det till exempel handlar om att vi fick färre remisser, säger Arthur Jänes.

Det nationella kvalitetsregistret Scandinavian Obesity Surgery Register´s (Soregs) årsrapport för 2013 tar upp att många kliniker i Sverige märker att fetmakirurgi prioriteras bort till förmån för cancerkirurgi.

Samtidigt har de långa väntetiderna inom fetmakirurgin mer eller mindre försvunnit. Tidigare kunde det handla om flera års väntan för en operation.

– Vi har inga väntelistor så alla blir opererade inom sex–åtta veckor, bekräftar Arthur Jänes.

Och en teori är att man nu börjar närma sig ett så kallat jämviktläge.

– Kanske är det så att vi opererat bort den där bulken av patienter som fanns och väntade. Det fanns ju ett stort behov för några år sedan, men nu har vi kanske opererat bort den puckeln och börjar nog komma till ett ”steady state” där vi opererar så många som vi borde, säger Arthur Jänes.

Bland den fetmakirurgi som genomförs utgör operationsmetoden gastric bypass cirka 95 procent av alla operationer. Metoden innebär att matsäcken kopplas bort från födans väg. I praktiken innebär det att födan går direkt från matstrupen till tunntarmen.

En metod som samtidigt ökar starkt är sleeve gastrectomy, där matsäcken minskas till ett rör.

– Jag skulle tro att gastric sleeve kommer att utgöra 25 procent av alla fetmaoperationer inom några år. Det har ibland anförts att gastric sleeve är en enklare och mindre riskfylld operation än gastric bypass, säger Ingmar Näslund, registerhållare vid Soreg, till Dagens Medicin.

Källa … SUNDSVALLS TIDNING

ζ

Kommentar

Cancer ökar lavinartat vilket tränger undan mycket annat:

En annan orsak är att vanligt folk har insett att det går att äta sig ner i vikt med LCHF och alltfler inser att Gastric Bypass fungerar uruselt och ger allvarliga biverkningar. Men detta bryr sig inte vården om utan de de fortsätter med en mycket allvarlig form av legitimerat kvacksalveri baserat på en fuskstudie.- SOS

Nelson Mandela's prison cellOm alternativmedicin hade gjort något liknande, skurit sönder mage och tarmar, med svåra biverkningar och dåligt resultat och utan vetenskapligt stöd, så hade polisen omedelbart ryckt ut och förövarna hade hamnar bakom lås och bom. I media hade vi läst om det i KRIGSRUBRIKER. Och det med rätta.

Slutsatsen vi kan dra av detta är att lagen inte gäller vården, som kan göra lite som de vill utan ansvar. Vad gäller cancer så inte ens ett knyst om hur cancer skulle kunna förebyggas och alternativa lovande behandlingsmetoder blockeras och mörkas. Tydligen är monopol på cancer viktigare än patienternas bästa, kostnadseffektivitet och RESULTAT. Allt bekostas med skattemedel.

Varför accepteras detta?

Oskuret är bäst! … klicka här

2 svar på ”Minskning av antalet viktoperationer – Gastric Bypass”

 1. GODA NYHETER

  Antalet viktoperationer minskar och det är bra..

  Anledningen till minskningen är främst att:

  – Cancer utvecklas epidemiskt och tar resurser från överviktskirurgi.

  – Alltfler börjar förstå att man kan äta sig ner i vikt med LCHF, vilket är mer effektivt än operation och utan biverkningar. Dessutom billigt.

  – Alltfler börjar inse att viktoperation är en dyr, dålig och livsfarlig metod, som dessutom vilar på bräcklig vetenskaplig grund.

  Folket börjar komma till insikt, Men vården har ännu inte förstått.

  TÄNK OM alternativmedicin skulle bära sig lika tokigt åt (skära sönder magsäcken och tarmar, friska organ, på sina patienter). Då skulle insatsstyrkan ryckt ut direkt och förövarna hamnat bakom lås och bom. Därefter hade nyheten fyllt alla dagstidningar med KRIGSRUBRIKER.

  Men nu är det ju VÅRDEN,

  1. PS. VÅRDEN FORSKAR NU PÅ UNGDOMAR – DE SKÄR SÖNDER ÖVERVIKTIGA 13-ÅRINGARS MAGAR OCH TARMAR I STUDIESYFTE!!!

   Ett ingrepp som inte går att återställa. Dessa barn och ungdomar får leva med att inte kunna äta ordentligt och med magproblem resten av livet. På köpet följer också en kronisk brist på vitaminer och mineraler, som svårligen kan kompenseras. Bland annat innebär det att man efter några år lättare bryter ben (upptill tre gånger större risk), då skelettet blir skört när det urlakas på mineraler. Själva operationen i sig är inte heller riskfri … Snabbguide … klicka här

   När man inser vad dessa medborgare utsatts för undrar man om vården drabbats av storhetsvansinne (hybris) och man blir heligt ”upprörd”. Hur kan detta tillåtas fortgå när man med lite (eller mycket) hjälp kan äta sig till hälsa och viktkontroll? Det skulle också spara ett enormt lidande och samhället skulle spara miljarder kronor varje år av skattemedel.

   Först ger våra myndigheter ut kostråd som gör att medborgarna får diabetes och går upp i vikt, från barnsben. Sedan behandlar vården med en fettsnål lågkalorikost som gör att man blir ännu fetare … klicka här

   Därefter skär vården sönder magen och tarmarna, en metod som inte heller fungerar … Oskuret är bäst!

   Nu ska vården skära sönder magen och tarmar på 25 ungdomar (från 13 år) i Göteborg – i studiesyfte.

   Vi borde ställa större krav på vården än på andra sektorer, då de hanterar människoliv (och mer än 10 % av vår BNP). Men istället har de fått fritt fram att bära sig åt hur som helst och det får kosta hur mycket som helst, utan någon som helst kostnads- eller kvalitetskontroll.

   Faktum är att de saknar uppföljning och feedback, så man kan säga att de opererar i mörker. Och denna gång ligger intet ont anande 13-åringar på operationsborden, för att de och deras föräldrar litar på ”auktoriteter” inom vården.

   7.700 viktoperationer per år innebär i snitt 21 patienter per dygn, året runt. I Sverige har redan mer än 50.000 medborgare drabbats. Borde inte våra sjukvårdsresurser användas på ett vettigare sätt? Och borde inte samhället använda kostnadseffektiva metoder utan biverkningar när det finns sådana att tillgå (utanför vården). Är 10 % av vår BNP (350 miljarder kronor per år) vårdens egna pengar som de kan leka med lite som helst, utan ansvar och utan resultatkrav?

   Därför är valfråga nummer tre; att ansvariga politiker måste ta befälet över vården! De landstingspolitiker som inte förstår detta eller som saknar kompetens placerar vi på avbytarbänken den 14 september. Därefter ska de infria sitt vallöfte.

   – – –

   ICA-KURIREN

   I Stockholm gjorde ”vården” en liknade ”studie” för några år sedan, vilket kommenterades i ICA-kuriren:

   – 90 st. operationer på barn och unga … ICA-KURIREN

   – Någon kirurg kom på den unika snilleblixten, att … ICA-KURIREN

   – Distriktläkaren Åsa Larsson säger om viktoperationer … ICA-KURIREN

   – Gastric Bypass eller magsäcksoperation … ICA-KURIREN

   Citat: Varför anslår våra förtroendevalda politiker skattemedel till en verksamhet som inte fungerar och som dessutom är skadlig?Innan detta ”projekt” inleddes hade Socialstyrelsen godkänt lågkolhydratkost (t.ex. LCHF) för behandling av övervikt (och diabetes) enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket skedde 16 januari 2008.

Kommentera