Väntetiderna på akuten på Sahlgrenska är de längsta i landet

.

väntetiderna

.
ζ
.

akutmottagningKlicka på bilden för att se inslaget och läsa mer

.
På akuten på SU får du vänta flest timmar i hela Sverige

Väntetiderna på akuten på Sahlgrenska är de längsta i landet. Det visar en jämförelse som Socialstyrelsen gjort. Nu spänner Sahlgrenska bågen och vill nå toppklass på akuten inom två år.

Den som söker sig akut till Sahlgrenska får räkna med att bli sittande i timmar. På huvudmottagningen vistades en akutpatient i snitt 4 timmar och 20 minuter i fjol, vilket gör sjukhuset till sämst i landet.

Det är en placering som sjukhusstyrelsen är långt ifrån nöjd med.

– Nu har vi kommit till ett läge där vi måste få detta att fungera. Det måste hända något för patienternas skull, säger styrelsens ordförande Kerstin Brunnström (S).

Läs mer … SVT 2014-02-03

ζ

Kommentarsbubbla

Kommentar

Långa kötider är bara ett av flera symptom på systemfel, som först måste åtgärdas innan det kan bli bättre. En viktig insikt är att det inte går att spara sig ur vårdkrisen.

Vården måste lösa sina grundläggande problem och när de gjort det kan de t.o.m. få pengar över jämfört med idag. På samma gång som folkhälsan förbättras, personalen får bättre arbetsvillkor och köerna minskar. Detta är relativt ”enkelt” att åstadkomma. Kunskaper och erfarenheter om hur det kan göras finns redan..

Vården behöver tillämpa mer kostnadseffektiva metoder t.ex. vad gäller att förebygga och behandla diabetes och övervikt. De behöver utveckla och tillämpa nya riktlinjer, vilket skulle frigöra stora resurser och samtidigt ÖKA folkhälsan.

Gastric Bypass (GBP) är ett exempel där vården kan spara miljarder kronor varje år genom att i första hand kostbehandla istället för att operera. Det kostar en bråkdel jämfört med GBP, resultatet blir bättre och patienterna slipper de biverkningar som är förknippade med Gastric Bypassoperation.

Socialstyrelsen har konstaterat att lågkolhydratkost uppfyller kravet på «vetenskap och beprövade erfarenhet» för behandling av övervikt (och diabetes).  Vilket innebär att överviktiga (och diabetiker) enligt patientsäkerhetslagen ska informeras och erbjudas denna metod.

Här finns en enkel och stor förbättringspotential, som tiotusentals svenskar redan funnit fungera utmärkt. Läs mer … Oskuret är bäst!

Även när det gäller diabetes finns en stor förbättringspotential.

Genom att nå bättre resultat vad gäller diabetes så får vi också bättre behandlingsresultat vad gäller fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar.

Trycket på sjukvården skulle minska markant.

ζ

Uppföljning och feedback

Vården borde också följa upp vart arbetstiden tar vägen genom att etablera en uppföljning. Då skulle de finna att bristande rutiner och dåligt anpassat datorstöd är tidstjuvar och stora irritationsmoment. De kanske också skulle finna att det var fel att rationalisera bort undersköterskor och läkarsekreterare, ett arbete som nu istället ska skötas av sjuksköterskor och läkare, med påföljd att de inte hinner med sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Dyrare blir det också.

blind-foldedIdag operera vården i mörker och det går ju inte så bra. Och hur leder man en verksamhet som man inte följer upp? Svaret är att det går inte. Sjukvården lever sitt eget liv, utan en fungerande övergripande styrning, vilket ger ett dåligt totalresultat. Det blir mer ”ego business” än samverkan mot gemensamma mål, då även medarbetarna verkar i mörker.

Det är enkelt att notera att förebyggande arbete endast finns till namnet och att .våra myndigheter saboterar genom att t.ex. ge ut kostråd som fyller på sjukvårdsköerna. Livsmedelsverket ger ut kostråd (en extrem högkolhydratkost), som trefaldigat diabetes och fördubblat övervikt och fetma på bara tjugo år.

Det är också lätt att konstatera att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i många stycken aktivt motarbetar alternativa och kostnadseffektiva behandlingsmetoder, ett agerande som enbart gynnar den industri som lever på ohälsa. Sjukvårdens problem inte bara kvarstår, de accelererar mot en säker krasch som kommer att stå medborgarna dyrt.

Även politikerna kommer att känna av vårdkrisen, när den politiska kartan ritas om. Det finns inga medborgare som accepterar en ojämlik vård eller en ovärdig äldreomsorg. Det vankas således gyllene tider för missnöjespartier, som enkelt tar hem segern på ”walk over”. Tyvärr så saknar även de probleminsikt, med få undantag.

Länga väntetider på akuten är som sagt bara ett av flera symptom på allvarliga systemfel. Först när dessa är åtgärdade kommer resurserna att räcka till och vårdköerna minska,och inte bara på akuten.

Observera att mer resurser INTE är lösningen. Så länge man inte åtgärdar systemfelen så räcker inga resurser i världen till.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

Kommentera