Det Rosa Bandet, en attraktiv kommersiell symbol

Rosa-bandet

ζ

rosa-bandet

En kommersiell symbol

Canal Second Opinion

Just nu pågår insamlingen till Rosa Bandet. En insamling som vill fokusera på kvinnors bröstcancer. Under oktober månad undgår det nästan ingen att passera en insamlingsbössa, ett rosa band eller en rosa produkt.

Som alltid, vid alla insamlingskampanjer appellerar man till att folk öppnar sina hjärtan och sin plånbok för behövande i en svår situation. Och den handlingen i sig är naturligtvis otvivelaktigt positiv. Men med denna artikel vill vi fokusera mer på omständigheter kring just Rosa Bandet och Cancerfonden som kanske inte alla känner till.

Läs mer … www.2op.se

ζ

Kommentar

Bröstcancer ökar kraftigt och trenden är oroande – men det verkar inte bekymra någon – då ökar ju forskningsanslag och läkemedelsförsäljning.

På samma gång ordineras 380.000 svenska kvinnor statiner (och runt 470.000 män) som enligt en nyligen publicerad studie dubblar risken för bröstcancer (och prostatacancer), bland alla andra biverkningar. Någon positiv verkan av detta läkemedel finns inte, bara elände. Läs mer…

Piller-dollar

Statiner säljs för 1000 miljoner kronor per år bara i Sverige och sannolikt säljs det läkemedel för minst det dubbla mot de biverkningar som statiner ger. En lysande affärsidé. Medborgarna är grundlurade igen, på livskvalitet och pengar.

Förebyggande arbete lyser med sin frånvaro, tvärtom så rekommenderas en livsstil som ökar risken för cancer, vilket gynnar cancerindustrins tillväxt.
.

bröstcancer-147.
Framsteg motarbetas

Praktiskt inget arbete utförs som skulle förebygga bröstcancer och de etablerade inom cancerindustrin motarbetar alternativa och nya lovande forskningsresultat, som t.ex. doktor Erik Enbys forskning som funnit samband mellan cancer och svamp i blodet.

Så frågan man måste ställa sig när man skänker pengar till ”Rosa Bandet” är om man stöder en forsknings- och läkemedelsindustri som gynnas att att bröstcancer ökar och som bekämpar lovande alternativa forskningsspår. Mycket tyder på det.

Detta är ett anmärkningsvärt agerade, med tanke på att cancerforskningen stått och stampat på samma ställe under mer än 20 år. Det tyder på att de är på fel spår.

ζ

Kan cancer vara en svampväxt?

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar har samband med mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader. Och efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp.

Skulle denna teori stämma, innebär detta en revolutionerade syn på den behandling som cancerpatienter får idag. Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang.

”Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om”, säger Erik Enby.

Enby förlorade sin läkarlegitimation 2007, efter att ha försökt bota cancer med alternativa metoder. Han skadade ingen, räddade många, men han utmanade med nya forskningsresultat som hotade ”business as usual”. I den häxjakt som inleddes medverkade SVT, svenska media och svenska myndigheter.

Läkarlegitimation-dras-in

LÄKARLEGITIMATION. Faktum är att om man håller sig på mattan och följer de direktiv som utgår ifrån industrin, då krävs det mycket grova övertramp upprepade gånger, innan man riskerar att förlora sin läkarlegitimation.

Men om man går emot de ekonomiska strömmarna och utmanar ”business as usual” då räcker det i princip med att man fäller en framprovocerad svordom, för att förlora sin läkarlegitimation. Så det är inte konstigt att de flesta forskare och läkare väljer att hålla sig på mattan, att följa med de monetära strömmarna, även mot bättre vetande.

Hur denna konspiration har byggts upp och fungerar har docent Ralf Sundberg utförligt beskrivet i sin bok ”Forskningsfusket” som ALLA medborgare, inte minst ansvariga politiker, bör läsa. En organiserad verksamhet som nu hotar att underminera hela vår välfärd.

Ett sjukt folk som dignar under sjukvårds- och omsorgskostnader klarar inte att försvara välståndet på den internationella marknaden, där konkurrensen är knivskarp om framtidens jobb. Om vi inte vänder trenden så väntar sämre tider runt hörnet.

Ensam väger lätt

Endast om folket organiserar sig kan vi vända denna utveckling, först då kan vi balansera upp ekonomiska särintressen som lever på ohälsa. Ett första steg är t.ex. att teckna ett medlemskap per hushåll i DiOS (Diabetesorganisationen i Sverige) som tar fighten och med tillräckligt många medlemmar kan vi rädda vården.

Kan 150 kronor per år och hushåll bidra till att rädda vården?

Det är absolut möjligt och definitivt värt ett försök.

Genom att ta fighten mot diabetes så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

Observera att man inte behöver vara diabetiker, detta är något som berör ALLA. Läs mer … Ta fighten!

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

Ett svar på ”Det Rosa Bandet, en attraktiv kommersiell symbol”

Kommentera