Sanslös administration

.

Polisens nya datasystem

.
ζ
.

working-late
Polisarbete … Förklarar varför vi sällan ser några poliser

ζ

Nytt datasystem sinkar polisen

Polisens nya datasystem PUST som nu testas i fem län har skapat stor frustration bland poliser på fältet.

Än så länge är det bara enklare brott som rapporteras i systemet, men tidsåtgången har ökat markant.

– Ett brott som tagit tio minuter att rapportera kan i dag ta flera timmar.

Vi sitter inne och skriver och skriver och kan inte vara ute och jobba, säger Alexander Gäfvert vid Västerortspolisen i Stockholm till SVT.

Vid årsskiftet 2014-2015 ska det nya datasystemet ha ersatt alla andra avrapporteringssystem inom polisen,

Källa: SVT text 2013-07-08

ζ

Tidigare inlägg:

ζ

Kommentar

Både Vården och Rättsväsendet fungerar på samma sätt, som herrelösa hierarkier utan fungerande management och utan resultatansvar (intäkterna i form av skattepengar kommer med ett klockverks precision hur dåligt jobb de än gör) och då  kan t.ex. administration ta sig vilka uttryck som helst.

Exempel från vården:

ζ

Konklusion

Polisen fick två tusen fler poliser utan att de fick mer gjort och nu vill vården har mer personal och ökade anslag. Men inga pengar i världen räcker till så länge man saknar management och så länge man inte löser grundproblematiken.

playground2Lönsam lekstuga för inkompetenta it-bolag som
har fritt spelrum p.g.a. bristfällig management

Både polisen och vården har blivit en lönsam lekstuga för inkompetenta it-tekniker och programmerare. Dels kostar det miljarder och dels saboterar det verksamheterna. IT-resultatet är en bekräftelse på att det saknas fungerande management och så kan kan vi inte ha det. Anmärkningsvärt att ansvariga politiker, som bekostar hela kalaset med skattepengar, inte ser detta och agerar.

ζ

Vården och folkhälsan – lösningen

För att lösa vårdens grundläggande problem måste Livsmedelsverket snarast befrias från uppdraget att vidarebefordra industrins kostråd, som hela tiden fyller på med nya patienter, bland annat med nya diabetiker (ökat med 200 % sedan nyckelhålet kom 1989). Det enda som krävs är ett pennstreck från politikerna sida.

signeraEtt pennstreck skulle förbättra folkhälsan dramatiskt.

För det andra måste vården börja tillämpa kostnadseffektiva metoder där t.ex. kosten ha stor betydelse, istället för att som idag bara behandla symtom med läkemedel, som gör många sjukare istället för friskare (ett skrämmande exempel här…). Problemet är dock att vården bara kan läkemedel och operation, och att de aktivt motarbetar kostnadseffektiva metoder, som om de vore läkemedelsagenter. Här krävs mer än ett pennstreck, men särskilt svårt att åtgärda är det inte (ett managementproblem, då kunskaper och erfarenheter redan finns, som fungerar).

För det tredje måste den interna effektiviteten förbättras, vilket även skulle ge medarbetarna ökad motivation och bättre arbetsvillkor. Detta är inte särskilt svårt (det har den konkurrensutsatta sektorn bra erfarenheter av), men det tar lite längre tid och är mer krävande. Dock absolut nödvändigt på sikt.

Varför inte börja med med steg ett och två ovan, vilket skulle ge dramatiska effekter inom vården. De två första stegen är ”enklast”, billigast  och ger störst effekt, relativt snabbt. Enbart höjda löner löser dock inga problem, det skjuter bara problemen framåt i tiden, ett par månader.

Denna omställning, från business till att tjäna medborgarna och samhället, är inget som interna resurser klarar att själva designa och implementera, inom vare sig polisen eller vården (då hade de redan gjort det). Det krävs extern professionell hjälp, som måste initieras av ansvariga politiker. De behöver bara trycka på startknappen.

start-button

Således behövs det bara ett pennstreck och ett knapptryckning, för att förhindra en vårdkollaps.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

ζ

APPENDIX

dollar_tårtbitSista Sovjetstaten – en ”stat i staten”

sovjet_symbolSjukvården har utvecklats till en ”stat i staten” som omsätter mer än 10 % av Sveriges BNP (350.000.000.000 SEK per år), som inte ens behöver följa svensk lag och som stöds av svenska myndigheter, läs mer:

Kostnaderna för sjukvården som hittills fördubblats vart tionde år, är på väg att fördubblas redan efter åtta år. Den globala incidensen av sjukdomar som Alzheimers sjukdom och cancer prognostiseras tredubblas, och diabetes fördubblas fram till år 2050.

doctors5.000 → 35.000. Var är alla läkare?
Ingen vet då management saknas!

På 1950-talet fanns det 5.000 läkare och knappt några köer och idag mer än 35.000 läkare och långa köer. Antalet läkare har ökat med 600%, medan befolkningen ökat med 35%. På samma gång har kroniska sjukdomar ökat katastrofalt som t.ex. diabetes, fetma, Ulcerös kolit, Crohns sjukdom, astma, allergier, MS, cancer, demens, etc. Borde vi inte bli friskare? Vi har blivit grundlurade!
.

business-men.worldwideDet handlar i första hand om business – inte hälsa

.
Om man läser ”Forskningsfusket” så inses att vi blivit lurade av kost- och läkemedelsindustrin, på både hälsa och pengar. Vi har fått en gökunge i boet som nu snabbt tränger undan andra behov som t.ex. en bra pension och omsorg på livets höst. Allra värst är dock en galopperande ohälsa som hotar vårt välstånd, vår konkurrensförmåga och våra jobb. Det har vi inte råd med.
.

gökunge-text

Kommentera