Osunt och populistiskt om jordbruk och miljö

 Bengmark…..Paulsson

Radarparet Stig Bengmark & Jonas Paulsson tycker till – igen.

.
Osunt och populistiskt om jordbruk och miljö

debattsidan i Göteborgsposten 2013-07-15 drar paret Stig Bengmark och Jonas Paulsson åter en lans för veganmaten. Man attackerar landsbygdsminister Eskil Erlandssons försök att med en liten dusör på 1500 kr per mjölkko och år (1), stilla den växande opinionen hos svenska bönder över en politik som i snabb takt slaktar svenska jordbruk och gör landet helt importberoende. Denna politik förtjänar förvisso att kritiseras och det har vi här på Kostdemokrati gjort i ett flertal inlägg.

(1) En ko mjölkar i snitt 9.500 liter per år, vilket innebär att 1.500 kronor per år knappt blir 16 öre per liter, vilket kan jämföras med den krona som Arla sänkt ersättningen med senare år, av affärsstrategiska skäl, ör att lättare kunna kontrollera produktion och marknad.

 

EskilErlandssonKonkurrens till varje pris

Kärnan i Erlandssons och regeringens jordbrukspolitik är att det svenska jordbruket så långt det bara går ska konkurrensutsättas, trots att svensk miljölagstiftning och lagar om djurhållning ger helt andra och fördyrande förutsättningar för svenskt jordbruk jämfört med andra länders. Sitt mest barocka uttryck tar sig denna politik i regeringens hantering av GMO-frågan, där man avhänt sig beslutsrätten över frågan till EU och menar att ett nej till GMO skulle utgöra ett handelshinder. Människornas berättigade oro för de dokumenterade hälsoriskerna med GMO-produkterna väger lätt i regeringens vågskål.
.

[ Klicka på löpsedeln för att läsa mer ]

ζ

Radarparet är ute och cyklar

Nu kritiserar förstås inte radarparet Bengmark och Paulsson denna sida av jordbrukspolitiken. Här har de inget att erinra. Istället menar de att den ynkliga insatsen på 1500 kr per ko och år blir ett stöd till en osund livsstil baserad på mat i form av kött- och mjölkprodukter, Kött och mjölkprodukter skulle orsaka alla de metabola sjukdomar som nu grasserar i världen: fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes,  Alzheimer, ADHD, Parkinsons sjukdom m.m.

Man undrar hur Bengmark och Paulsson motiverar att dessa sjukdomar kommer just nu? Människan har trots allt ätit kött i miljoner år och mjölkprodukter i mer än tiotusen år, men först nu skulle alltså detta ätande leda till dessa sjukdomar?

Bengmark och Paulsson kritiserar med rätta det nuvarande sättet att föda upp djur i stora djurfabriker, där de matas med soja och majs, men låtsas som om det inte finns något annat sätt att föda upp djuren. Naturligtvis kan de inte göra annat, eftersom deras agenda och slutsats är att man inte ska föda upp djur överhuvudtaget!
.

kor-på-bete

Gräsbetesdjur

Det traditionella sättet att föda upp kor och köttdjur är på gräsbete och grovfoder, inte kraftfoder som majs och soja. Det sättet var förhärskande till efter andra världskriget, då man började skilja djurhållning och spannmålsproduktion åt.

Det blev nu möjligt att ha gårdar enbart inriktade på spannmålsproduktion, där naturgödseln byttes ut mot konstgödsel, producerad med hjälp av olja (naturgas). På andra ställen startade man djurfabriker, där djuren inte släpptes ut på bete, utan matades med inköpt spannmål, soja och majs. Detta kräver stora insatser av antibiotika, eftersom djuren blir sjuka av den onaturliga mathållningen (precis som människorna blir sjuka av den för dem onaturliga kolhydratkosten). Vi är ju i grunden köttätare!
.

TröskorMärk hur matjorden blåser bort, ner i havet. Hur ska vi sedan odla?

Energi

Bengmark och Paulsson tar upp frågan om energiåtgången i köttproduktionen, utan att tala om att denna energi går åt vid framställningen av den onaturliga födan. Produktionen av konstgödseln kräver stora mängder naturgas, liksom alla jordbruksmaskiner och transporter kräver drivmedel. De låtsas som om det inte kan göras på annat sätt, men det kan man!

Gräsbetande djur tar sig själva ut på betet och gödslar också betet medan de går där och äter. Gödsel producerar de också hemma i ladugården och på en sådan gård behövs mycket litet tillförsel av yttre energi. Traktorer behövs i princip endast till hanteringen av grovfodret. Vallen innehåller kvävefixerande växter i form av t.ex. klöver och lusern och därutöver behövs endast naturgödseln, Den energikrävande konstgödseln behövs inte. Det behövs så liten insats av tillsatsenergi att:

Världsnaturfonden har räknat ut att produktion av 1 kg naturbeteskött inte kräver mer energiinsats än produktion av 1 kg bönor och då är ju ändå näringsinnehållet i köttet mycket större och av överlägsen kvalitet!

vote-greenζ

En veganrörelse och valkampanj

Jonas Paulsson är initiativtagare till ”Köttfri Måndag” – en veganrörelse, vars agenda  framför allt är inriktad mot barnens mat i skolan och ett hot mot det uppväxande släktets hälsa. Han är miljöpartist och driver en intensiv anti-kött-kampanj som ett sätt att profilera sig inför valet.

Vi har tidigare belyst vilka krafter som döljer sig bakom ”Köttfri Måndag”.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

ζ

PS. Om radarparet Stig Bengmark och Jonas Paulsson hade läst boken ”Vegomyten : maten, rättvisan och en hållbar framtid” så hade de vetat mer om det de skriver om. En bok alla medborgare har stor behållning av att läsa, en bok om hur vi åstadkommer ett hållbart samhälle. Om man läser boken så inser man att det som radarparet Stig Bengmark och Jonas Paulsson föreslår inte alls är hållbart – tvärtom leder det till en miljö- och försörjningskatastrof.

Vegomyten

Kommentera