Varför blir vi FETA?

Gary Taubes

Vetenskapsjournalisten Gary Taubes gav 2007 ut boken ”GOOD CALORIES – BAD CALORIES” som många betecknar som början på en ny epok. Tyvärr en ”tegelsten” på drygt 600 sidor som alltför få orkar ta sig igenom. De som läst den menar att boken bryter en epok av felaktiga kostråd som gjort oss sjuka och feta, en bok full med vetenskapligt stöd.

Denna bok har nu ”destillerats” ner till en betydligt mer lättläst bok, som dessutom är översatt till svenska. En bok som med hjälp av vetenskap, beprövad erfarenhet och biologi fullständigt smular sönder meningsmotståndarnas koncept.

Frågan man ställer sig är, varför en hel mänsklighet har låtit sig luras med argument som t.o.m. skolbarn kan se igenom? Kostråd som inte fungerar, vilket alla vet som provat! Kostråd som helt saknar vetenskapligt stöd! Fortsätt läsa ”Varför blir vi FETA?”

Funderar Du på viktoperation?

Överväger Du att viktoperera Dig efter att ha läst glättiga broschyrer eller har Du en vän eller bekant som går i dessa tankar? Om Du tror att operation är en ” QuickFix ” kommer Du sannolikt att bli mycket besviken. Du kommer efter en operation att tvingas till en mycket större livsstilsförändring än om Du valt en naturlig metod och ändå inte må helt på topp. Resultatet blir helt enkelt inte vad Du förväntar Dig, inte vad Du läst i broschyrer eller på webben (reklam).

Fortsätt läsa ”Funderar Du på viktoperation?”