Alla tumörceller har en förändrad ämnesomsättning som gör dem mycket sockerberoende.

Pressmeddelanden: Tumörcellsdödande mekanismer kartlagda.

Medicin, vård och hälsa.  Publicerad: 2011-06-29

HAMLET*, ett ämne som finns i bröstmjölk, har väckt uppmärksamhet genom sin förmåga att döda cancerceller av många olika slag utan att påverka intilliggande friska celler. Nu visar HAMLETs upptäckare, forskare vid Lunds universitet, i ett stort internationellt samarbete vad det är som gör ämnet dödligt just för tumörceller.

Fortsätt läsa ”Alla tumörceller har en förändrad ämnesomsättning som gör dem mycket sockerberoende.”