Folkomröstning om GMO!

Alliansen (plus en socialdemokrat) fattade ett beslut som INTE stöds av folket,
varför vi kräver en folkomröstning om GMO inom EU och inom Sverige!

↓ ↓

Regeringen avhänder sig rätten att bestämma om GMO till EU!

I onsdags (28/3) röstades om ett förslag från EU-kommissionen om att medlemsländerna själva skulle få bestämma huruvida GMO-grödor och andra genmanipulerade organismer skulle få användas i det egna landet.

Alliansregeringen ville överlåta bestämmandet till EU, medan den samlade oppositionen (förutom en socialdemokrat) gick emot. Vid omröstningen röstade lika många för regeringens förslag som mot.

Då valde man att med lottens hjälp avgöra frågan. Lottningen utföll till regeringsförslagets fördel.

Ska lotten tillåtas få avgöra en av mänsklighetens ödesfrågor?

Interpelationsdebatten, som hölls kring frågan redan den 18 november 2010,  kan ses här

Kommentar:

Regeringens argument för att sälja ut vårt självbestämmande i frågan om GMO är minst sagt luddiga. Man hänvisar till regler om frihandel och att vi också skulle kunna utsättas för handelshinder från USA (läs de multinationella GMO-företagen)  som länge irriterats över att de inte fritt kunnat introducera sina GMO-produkter i Europa. Medborgarnas rätt att få slippa få dessa genmanipulerade produkter på sin tallrik ansåg man sig tydligen inte kunna försvara.

Det framkom i interpellationsdebatten att Sverige via Anders Carlgren som ett av fyra länder röstat för att TVINGA Ungern och Österrike att införa GMO-produkter de själva inte ville ha, medan 23 EU-länders representanter röstat emot. Detta gör alliansregeringen till en av de mest aggressiva GMO-förespråkarna i EU!

Nationellt  självbestämmande verkar inte stå högt i kurs hos alliansregeringen, men däremot tycks man arbeta flitigt för att tillvarata multinationella GMO-företags intressen!

I Kalifornien (Googleöversatt) växer nu en opinion som kräver märkning av GMO-varor. Vi bör i Sverige också  som ett första steg mot ett GMO-fritt Sverige kräva att maten skall vara HELT fri från GMO.

Enligt ett EU-gemensamt direktiv från 2004 ska en produkt som innehåller GMO kunna spåras genom hela livsmedelskedjan och alla GM-produkter ska märkas. Om en konventionell produkt innehåller inblandning av en GMO som är oavsiktlig och understiger 0,9 procent behöver produkten dock inte märkas.

En skärpning av detta till att varorna ska vara HELT GMO-fria, skulle stoppa importen av GMO-foder till djuruppfödningen och gynna de svenska producenter som har GMO-fria produkter. Det skulle också stödja dem som arbetar mot GMO-grödor i exportländerna.

På sikt måste man uppnå att patent på levande organismer ogiltigförklaras. Det är vi skyldiga framtida generationer.

.
Märk varor som inte är helt GMO-fria!

Gör Sverige (och EU) till en GMO-fri zon!

.
Folkomröstning om GMO!
.

Team KOSTDEMOKRATI

.

8 svar på ”Folkomröstning om GMO!”

 1. Roffe!
  Det är det vanliga, alltför många myndigheter ser ut att underlåta följa grundlagens 1 kapitel 9 §. ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

  Räkna upp vilka av Sveriges myndigheter som till fullo följer 1 kapitlet 9 §. Jag har inte funnit någon ännu.

 2. Björn!
  Bravo!
  Skriv till regeringen och förklara – som jag vet att du bättre än någon kan – hur fruktansvärda följder GMO kommer att få.
  De flesta av oss, inklusive politiker, anar kanske men vet inte vari faran består.
  Det är dags att någon som förstår förklarar så att de som inte förstår får de kalla kårar som automatiskt anmäler sig när man förstår.

 3. Jag fick detta upprop från en nyvunnen vän och mjölkbonde på Pampas i Argentina
  Av alla kriminella företag har man krönt Monsanto som det värsta.

  t’s Corporate Fools’ Day. Thanks to all who voted in our contest to crown the top Corporate Fool of the Year.
  Facing stiff competition from some of the worst corporate criminals, US agribusiness giant Monsanto (nominated by the Organic Consumers Association) emerged as this year’s top corporate fool for its role in introducing unlabeled and untested genetically modified crops into our food supply. Monsanto truly earned this award, with practices that push small farmers out of business, and lock developing-world farmers into cycles of debt and dependence on Monsanto seeds and chemicals.
  On Friday, March 30, our corporate responsibility director Todd Larsen, along with several of our allies, visited the Washington, DC lobbying offices of Monsanto and the two runners-up — Chevron and the US Chamber of Commerce. We presented the Corporate Fools Awards in person to each ”winner.” In addition, Green America has made a donation in the name of Monsanto CEO Hugh Grant to Navdanya, an Indian organization working for seed sovereignty and sustainable agriculture in that country.
  Thank you for helping us use this contest as a way to draw attention to some of the worst corporations, and to direct funds toward an organization working against Monsanto’s practices for a more sustainable future.
  Thanks for all you do,
  Alisa (signature)
  Alisa Gravitz
  Executive Director
  Green America
  P.S. Your donation to our Corporate Responsibility Program helps us keep targeting the worst corporate offenders, while supporting the sustainable companies that make up our Green Business Network™. Thank you for your support.

  Thanks to our allies for their Corporate Fools nominations:

 4. Från Rune Lanestrands blogg: … http://runelanestrand.wordpress.com/

  Mer GMO i livsmedel om LRF-ungdomarna får som de vill. Blev uppmärksammad på deras årsmöte/stämma genom en notis om att man valt in en ny ledamot i styrelsen. Och det är ju ingen konstigt. Men så fick jag se att den nyvalda ledamoten Sara Helgstrand arbetade för DuPont, världens största kemiföretag med säte i USA. DuPont är en gigant på GMO och var redan 1999 det största utsädesföretaget med 60 procent av marknaden för genmanipulerat utsäde av majs och soja. Större än Monsanto, Syngenta, BASF och Bayer.

  När jag läste om Sara Helgstrand och henne anknytning till DuPont hajade jag till och blev intresserad av vad stämman behandlade för frågor. Mina värsta farhågor besannades. Upptäckte till min förskräckelse att LRF-ungdomarna på Gotland motionerade om att den branschöverenskommelse som finns i dag mot import av GMO-foder skulle tas bort.

  Man yrkade på att deras riksstyrelse ”med kraft ska jobba för att kraven på GMO-fritt foder snarast stryks i branschöverenskommelsen”. LRF-ungdomens riksstyrelse tillstyrker motionen och att den även ska gå vidare till LRF:s riksstämma. LRF är i grunden positiv till GMO, liksom jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) och en majoritet av riksdagen.

  Så nu är det upp till oss konsumenter om vi ska kunna äta GMO-fritt i framtiden. Därför har jag skrivit dessa rader. För att visa hur allvarligt läget är när de unga jordbrukarna låter som försäljare för giftindustrin. Verkligen allvarligt och ledsamt minst sagt.

  Det största hotet med GMO-grödor förutom alla hälsorisker är den inbyggda gen där växten tillverkar sitt eget insektgift som dödar humlor och bin. Utan deras pollinering blir det inte bara som Rakel Carson skrev, Tyst vår utan också en Tyst sommar och en höst med mycket sämre skördar.

  Rune Lanestrand

  Läs även … Förbjud djurfabriker och GMO-grödor


  Genmanipulerade grönsaker som tål växtgifter utan att dö.
  ”Tänker du äta dem med masken på?”

  Läs även … GMO gör oss sterila

 5. LRF-ungdomar på mutresa?
  Mer avslöjanden från Rune Lanestrand
  .

  Lättpåverkade LRF-ungdomar uppe i det blå.
  .
  ”Mutade Monsanto LRF Ungdom?
  .
  Kristina Yngwe. Häromåret gjorde några medlemmar i LRF Ungdom en studieresa till USA. På er hemsida rapporterar din företrädare på ordförandeposten John Enander: ”Under 4 intensiva dagar i lika många delstater träffade vi odlare, odlarorganisationer, och företag (ja Monsanto var ett av dem) som säljer och driver utvecklingen av grödor med genmodifioerade egenskaper.
  .
  Saligheten över teknikens möjligheter var, kan man säga av en stigande skala i den ordning jag ovan nämnde de olika aktörerna. Av dem vi mötte var det ingen som ifrågasatte en enda del av tekniken.”
  .
  Samma år motionerade John Enander till LRF-stämman om ökade försöksodlingar av GMO-grödor i Sverige. Nu undrar jag, Kristina Yngwe, om detta var en mutresa som Monsanto bjöd på?
  .
  Det positiva ställningstagandet från LRF-ungdomens styrelse har dessvärre väckt branschorganisationerna till liv som nu tydligen vill gå ifrån branschöverenskommelsen och öppna upp för GMO-foder till mjölkkor, grisar, kyckling och höns.”

Kommentera