Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården (?!)

.

Socialstyrelsen-rekommenderar

Läkare_ser_inte_hör_inte_säger_inget

ζ

Äntligen en uppdatering!

Utgiven 2011-12-05 av Socialstyrelsen.

Läs hela rapporten här…

Inledning

Undvika fett, äta på Medelhavsvis, minska kolhydratintaget eller låta GI styra inköpslistan? Vilken kost som är bäst vid diabetes debatteras intensivt. Området är delvis outforskat och det vetenskapliga underlaget är bräckligt.

Kostrådgivning vid diabetes har därför blivit en utmaning för vårdpersonal. Det finns stöd för att flera enskilda livsmedel och koster kan vara bra vid diabetes. Det gör det möjligt att komponera en kost utifrån egna önskemål men kräver också större kunskap. En viktig del i rådgivningen är därför att hjälpa patienten att hitta en bra vardagskost som vid behov även leder till viktnedgång. Avsikten är att denna vägledning ska fungera som ett stöd i det arbetet.

:

Om vetenskapligt underlag saknas eller är otillräckligt kan Socialstyrelsen i arbetet med nationella riktlinjer också väga in”beprövad erfarenhet”. Det görs även till viss del i denna vägledning.

– ◊ –

Vår kommentar:

Socialstyrelsen erkänner, liksom SBU gjort tidigare, att dagens diabeteskostråd vilar på en bräcklig grund. De säger vidare att man själv kan komponera sin egen mat utifrån egna önskemål, men att det kräver kunskap. De säger att beprövad erfarenhet bör vägas in, men att detta bara gjorts ”till viss del”.

Beprövad erfarenhet

1989 introducerade Livsmedelsverket nyckelhålsmärkning och svenska folket började äta fettsnålt, en gigantisk prospektiv epidemiologisk ”studie” som omfattar nio miljoner människor under drygt tjugo års tid. Resultatet blev inte det förväntade, men det blev dramatiskt och statistiskt signifikant. En riktig kioskvältare.

Diabetes trefaldigades till 400.000 diabetiker (plus lika många prediabetiker) och antalet överviktiga eller feta fördubblades till 4.500.000, varav 200.000 med en livshotande fetma (BMI > 35). Ett mänskligt lidande av stora mått blev resultatet kombinerat med stora samhällskostnader.

Den 16 januari 2008 konstaterade Socialstyrelsen att lågkolhydratkost uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling av övervikt och diabetes. Äntligen en enkel och billig bot, utan biverkningar och med mycket bra resultat!

Sammantaget borde detta få hälso- och sjukvården att omedelbart korrigera kursen med 180 grader – men på tre och ett halvt år har det inte hänt någonting inom vården. Men det har det bland folket, som själva har provat sig fram till kostnadseffektiva metoder som fungerar förvånansvärt bra.

Enligt en Demoskopundersökning mars 2010 så tillämpar en halv miljon svenskar en strikt lågkolhydratkost för att de mår bättre och drygt två miljoner tillämpar en mer liberal form. Det innebär att två och en halv miljon människor har på egen hand kommit underfund med att tallriksmodellen inte är bra för dem. Parallellt med detta har en folkopinion växt mot officiella kostråd som gör oss sjukare och som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Varför skall vi följa dem?

”En accelererande ohälsoutveckling p.g.a.
officiella kostråd och en kraftig folkopinion från
medborgare som själva provat på lågkolhydratkost,
som fungerar mycket bra för diabetiker, har tvingat
Socialstyrelsen att ta MYRSTEG i rätt riktning.”

Denna massiva folkopinion har nu fått Socialstyrelsen att ta myrsteg i rätt riktning, efter att ha stått still i tre och ett halv år. De enda som har en fördel av att utvecklingen parkeras inom Socialstyrelsen, Livsmedelsverket eller Folkhälsoinstitutet är skräpmats- och läkemedelsindustrin. Uppenbarligen har industrin ett större inflytande på dessa organisationer än vad våra förtroendevalda politiker har.

Socialstyrelsen har inte tagit sitt ansvar. De har en skyldighet att i första hand se till medborgarnas intressen och inte bejaka industriella och andra särintressen.

Den enda kost som Socialstyrelsen själv har godkänt för behandling av övervikt och diabetes rekommenderas inte. Dock tillåts den, men initiativet måste uppenbarligen komma från patienterna.

Dags att förtroendevalda politiker att ta befälet!

I detta myrsteg ingår att vården inte längre får motarbeta de patienter som sett genom rökridåerna, de diabetiker som har valt lågkolhydratkost för att därigenom radikalt kunna reducera sin medicinering och dess biverkningar. Bra att veta för de diabetiker som vill leva ett aktivt, friskt och långt liv.

Kostdoktorn Andreas Eenfeldt har gjort en bra summering … Socialstyrelsen rekommenderar måttlig lågkolhydratkost vid diabetes! Vi menar dock att det bara är myrsteg som tagits.

Vi lever idag i RAPLEX-världen (rapid & complex). Om vi inte håller oss friska minskar vår kreativitet och jobbförmåga. Vi får färre företag och färre som orkar jobba. På samma gång ökar kostnaderna för sjukvården, förtidspensioneringar, plus den demografiska effekten (se ”bussar”). Man skulle kunna säga att kostråd som undergräver folkhälsan även urholkar vårt välstånd. Allt hänger ihop.

Idag sker saker och ting snabbt, det som förr tog decennier sker idag på några få år, och den nation som vilar på sina lagrar blir överkörd och omkörd. Välfärden flyttar någon annanstans. Sammantaget har vi inte råd med senfärdiga myndigheter och tills de blir en del av övrigas värld återstår bara att runda dessa dåliga kostråd, ungefär som man rundar skärgårdsgrund (annars går man på grund och kan t.o.m. sjunka).

Vad skall man som diabetiker göra?

Rapporten inleds med att det är möjligt att komponera en kost utifrån egna önskemål, men det kräver kunskap. Du bör som diabetiker göra som många före dig, byt livsstil, byt kost till ”NJUTMETODEN”. Då har du chansen att bli medicinfri på kort tid och återfå din forna hälsa.

För dig som vill förebygga diabetes gäller samma sak.

Team KOSTDEMOKRATI

Foldrar:

http://www.kostdemokrati.se/wp-content/uploads/Broschyr-Sockersjuk.pdf

515 svar på ”Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården (?!)”

 1. Dagens Diabetes 5 december 2011

  Synpunkter på Socialstyrelsens Kost och diabetes. Dagens Medicin

  Socialstyrelsen öppnar för att flera olika typer av kost kan vara bra för patienter med diabetes. LCHF rekommenderas däremot inte.

  Läs mer … DagensDiabetes

  – – –

  Kommentar

  Socialstyrelsen rekommenderar sockersjuka att äta en extrem högkolhydratkost som kräver maximal medicinering som ger maximalt med biverkningar. Men de vägrar att rekommendera den kost som skulle göra många diabetiker symptomfri utan läkemedel. Frågor som är berättigade:

  – Vad sysslar Socialstyrelsens tjänstemän med?
  – Vems ärenden går de?

  Se blodsockerkurvan nedan – FÖRE enligt Socialstyrelsens rekommendationer med insulin och EFTER med lågkolhydratkost utan insulin. Vad är det Socialstyrelsen inte förstår?

  Observera att praktiskt taget alla diabetiker uppnår stora hälsofördelar med lågkolhydratkost. Ovanstående kurva kan replikeras hur många gånger som helst, hur lätt som helst.

  Trots att Socialstyrelsen själv kommit fram till att lågkolhydratkost är den enda kost som uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet för behandling av diabetes och övervikt, så rekommenderas ej denna kost. Läs mer … Dagens Medicin

  Däremot rekommenderar Socialstyrelsen en diabeteskost som SBU har funnit sakna vetenskapligt stöd, läs mer…

  Socialstyrelsen gör således tvärtemot vad det borde göra, vilket får enorma mänskliga och ekonomiska konsekvenser. Så här kan vi inte ha det längre.

Kommentera