Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet.

20:00, 17 januari 2013 in Okategoriserad by Science

Nytt utbildningsmaterial att ladda hem nedan – fritt att använda.

Kan t.ex. nyttjas av skolors brukarråd som påtvingas kostdiktatur.

Myndigheterna kostråd underminerar hälsa OCH undervisning OCH bryter mot lagen.

Många medborgare är nu medvetna om att Livsmedelsverket kostråd orsakar diabetes, fetma och en hel rad kostrelaterade sjukdomar som sedan opereras och medicineras, till stora kostnader och med många biverkningar. En utveckling som eskalerar tills den kraschar, tills pengarna tar slut.

Många medborgare saknar grundkunskaper och vet inte att stärkelse är lika med socker och en del vet inte ens skillnaden mellan smör och margarin (då skulle de ALDRIG köpa margarin). Det är svårt att urskilja sann information från osann reklam, varför många blir lurade på både pengar och hälsa.

Många medborgare, och även ansvariga politiker, vet inte att Livsmedelsverkets kostråd underminerar undervisningen. Det är sannolikt en av de största orsakerna till att Sverige nu snabbt halkar efter andra länder, våra konkurrenter, i kunskapstester.

Det innebär att framtidens kunskapsjobb hamnar någon annanstans och då hamnar även alla servicejobben någon annanstans, och då får vi betydligt mindre pengar till offentliga sektorn tillsammans med en hög arbetslöshet och höga sjukvårdskostnader. Mindre pengar till skola, vård, omsorg, polis, försvar, bidrag och pensioner.

Team KOSTDEMOKRATI har nu tagit fram ett ett enkelt utbildningsmaterial som förklarar varför undervisningen inte fungerar med Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkost och hur myndigheter och vården bryter mot lagen och struntar i vetenskapen. Ladda hem nedan.

ζ

ζ

Hur fungerar ADHD-skapande mat
(= Tallriksmodellen med 50–60 E%
kolhydrater) i skolan?

ζ

– Första lektionen blir barnen speedade av ett snabbt stigande blodsocker och även lärarna om de äter samma högkolhydratkost.

– Andra lektionen svänger blodsockret nedåt och barnen blir nu hungriga och sugna på socker och får svårt att koncentrera sig om de inte stoppar något sött i munnen. När blodsockret passerar 5 mmol/L kan barnen bli darriga och få ”dimhjärna” och de kan bli ”toksugna” på något sött.

– Under lektion nummer tre och fyra uppstår energibrist och barnen orkar knappt med dessa timmar, såvida de inte går till kiosken på en rast.

Mat påverkar således vår utbildning och vår globala konkurrensförmåga om framtidens kunskapsjobb och därmed hotas den välfärd de flesta numera tar för givet. Det svänger fort idag!

Detta är lätt att åtgärda genom att servera naturlig mat som ALTERNATIV till Livsmedelsverkets extrema högkolhydratkost.

Lärarna

Även lärarna får våldsamma blodsockerkast om de äter en högkolhydratkost och drabbas på samma sätt som eleverna. Därtill ska de bedriva en undervisning med ofokuserade elever som ömsom är speedade och ömsom trötta och hungriga. Dagens lärare har en hopplös arbetssituation så länge vi följer industrins (via SLV) kostråd.

Så kan vi inte ha det!

Läs på själv, sprid kunskapen till goda vänner, ladda hem, se själv och visa gärna under konferenser och föreläsningar. Både våra barns och vår egen välfärd är under attack!

Materialet är fritt att använda om källan (www.kostdemokrati.se) anges och det kan komma att uppdateras, så ladda hem en uppdaterad version inför nästa föreläsning.

Det är upp till folket och ansvariga politiker att ta befälet och göra rätt. Vilket innebär att bejaka vetenskapen och följa lagen. Svårare än så är det inte. Gärna också krydda med lite management, uppföljning, feedback och kvalitetskontroll.

Ladda hem … Dagens kostråd orsakar diabetes, och …

.

Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

Appendix

Diabetiker typ 1

Doktor Jörgen Vesti Nielsen

Team KOSTDEMOKRATI har gjort ett PM för diabetiker typ 1 baserat på ett material framtaget av doktor Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär, som är en av landets absolut skickligaste diabetesläkare.

Ladda hem PM om diabetes typ 1 här…

Om du är diabetiker typ 1 bör du noggrant studera och följa dr Jörgen Vesti Nielsens råd och tips i detta PM. Rätt livsstil höjer livskvalitén och kan bokstavligen rädda liv!

PM:et finns också tillgängligt under ”Snabbguider” på menyn.

På vår fråga till doktor Jörgen Vesti Nielsen om han hade ett liknande material för diabetiker typ 2 blev svaret att den informationen redan fanns på webben och i böcker, samt att det var ju enkelt, bara att äta minimalt med kolhydrater (= socker).

ζ

Lågkolhydratkost vid typ 1-diabetes, långsiktig förbättring och följsamhet: En klinisk undersökning.

Jørgen Vesti Nielsen, Caroline Gando, Eva Jönsson och Carina Paulsson.
Diabetologi & Metabola syndromet 2012, 4: 23 doi: 10.1186/1758-5996-4-23
Publicerad: 31 maj 2012

Läs mer här…

ζ

Karlshamnsstudien (diabetiker typ 2)

Doktor Jörgen Vesti Nielsen startade 2003 en studie på lågkolhydratkost för diabetiker typ 2, vilken är unik inom diabetesvården. Studien kom att kallas Karlshamnsstudien.

Studien visar att lågkolhydratkost, även kallad LCHF (Low Carb High Fat), är helt överlägsen den gängse diabeteskosten, rekommenderad av Livsmedelsverket och av Socialstyrelsen.

Läs om Karlshamnsstudien här… .

ζ

”Äta mindre och springa mer” & ”diabetiker ska äta max av det de inte tål – socker (kolhydrater) – och medicinera max”.

Einsteins definition av galenskap

Albert Einstein declared;

“The definition of insanity is
doing the same thing over and over again
and expecting different results.”

[”Definitionen på vansinne är att
göra samma sak om och om igen

och förvänta sig ett annat resultat”]

I Sverige har myndigheter och vården under 30 år agerat mot gammal hederlig fysiologi, biokemi och hormonlära. De har fuskat med studier och struntat i erfarenheter. Hur detta har gått till finns att läsa här… . De har gjort om samma misstag, gång på gång på gång på gång på gång på gång ……..

En av de mer framträdande LOBbarna (Ledande OpionsBildare) är professor Stephan Rössner vars bäst-före-datum verkar ha gått ut för länge sedan. Det är numera bara bara pinsamt att läsa hans inlägg i Läkartidningen. Att diabetiker och överviktiga kan kureras med mat har han INGEN ANING OM (åtminstone ger han uttryck för det).

Nu senaste beklagade han sig över att läkemedel mot fetma (med allvarliga biverkningar) hade dragits in och han hävdade i Läkartidningen att ”fetmakirurgi är i dag enda alternativet till effektiv långtidsbehandling vid kraftig övervikt”. Uppenbarligen saknar han uppkoppling till Internet och läser enbart ett selektivt urval av böcker eller tidningar, och umgänget verkar består av likasinnade.

Oktober 2008 kallade han själv de senaste decenniernas arbete mot en ständigt ökande folkfetma för ”25 års massivt professionellt misslyckande”. Kanske borde han ha satt punkt vid detta uttalande (läs mer… ). Läs även … Köpta professorer

Finansierat med skattemedel har man under mer än trettio år upprepat metoder för diabetiker och överviktiga som man vet inte fungerar, som gör det ännu värre på sikt.

Vansinne? Nej, en födkrok för okunniga auktoriteter som lyckats etablera en samhällsposition utan att behöva prestera resultat, uppbackade av industrin som vill att ”business as usual” ska råda.

Det som är en hög samhällsposition och en god inkomst för några, är en katastrof för medborgarna och för samhället i stort, inte minst för barnen.

ζ

Ingemar Johansson yttrade i USA;

”Once a Champion,
always a Champion”

och i Sverige verkar gälla;

”En gång LOBbare,
alltid LOBbare”

.
[ Läs mer om ”Key Opinion Leaders” (KOL) här… ]

ζ

Oinskränkt makt

Det är som med påven, de sitter på sitt ämbete på livstid och deras ord väger tungt hela tiden. I Sverige verkar man förbli offentlig auktoritet oberoende av vilka galenskaper man yttrar eller vilka resultat som åstadkoms.

De behöver inte heller beakta «vetenskap och beprövad erfarenhet». De verkar också ha immunitet och behöver därför inte följa svensk lag.

Nutrition är ett ämnesområde med unika regler och befogenhet. Ett område där kunskaper och vilja att åstadkomma resultat ser ut att vara en belastning i karriären.

Professor Stephan Rössner och hans kollegor verkar ha fått ett oinskränkt mandat att köra diabetiker och överviktiga i botten. Hans råd gör också att diabetes och fetma ökar epidemiskt på ett sätt som överbelastar sjukvården och som hotar den svenska välfärden.

Det är dags att lära av 30 års professionellt misslyckande, annat vore ju vansinne.

ζ

Mer om det vi vet inte fungera

Att det inte fungerar att ”äta mindre och springa mer” det vet vi sedan länge:

 • Energibalansen styr inte i första hand människans vikt! Läs mer…
 • Grundlurade under tre decennier. Läs mer…
 • Grundlurad hon också, var vad jag tänkte… Läs mer…
 • Lågkaloribantning och fettsnål kost (lightprodukter). Läs mer…

Med denna kunskap läser vi sedan VG-regions kostråd för 6-10 åringar. Syftet är gott, men det blir helt fel. De föreslår en sjukdomsframkallande gödningskost för överviktiga barn, vilket innebär att de flesta barn med övervikt är slagna redan på förhand. Ju duktigare de är,  ju fetare bli de, vilket måste rubriceras som psykisk misshandel.

Ladda hem och läs … Kostförslag 6-10 år

Socker från morgon till kväll, som få barn klarar utan att bli sjuka och feta. De flesta landsting och kommuner har liknade kostråd, så det är ingen slump att vi har ett nationellt skolproblem och problem med att få resurserna inom sjukvården att räcka till.

ζ

Malin Agn, initiativtagare
till aktionen ”Mulliga Barn”

Mulliga Barn

Läs mer om Mulliga Barn som far land och rike runt och sprider desinformation:

 • Jag blir så arg, ledsen och besviken!. Läs mer…
 • Pinsamma kostråd till femåring. Läs mer…
 • ”Mulliga Barn” lurar föräldrar att lura barn. Läs mer…
 • ”Hellre spela basket än att sjunga i kör – enligt Mulliga Barn” (del 1). Läs mer…
 • ”Hellre spela basket än sjunga i kör” – enligt ”Mulliga Barn” (del 2). Läs mer…
 • ”Hellre spela basket än sjunga i kör” – enligt ”Mulliga Barn” (del 3). Läs mer…
 • Till Dig som var på Seminariet anordnat av MulligaBarn i Göteborg den 4:e oktober. Läs mer…
 • Vanvett. Läs mer…
 • Referat från en föreläsning arrangerad av ”MulligaBarn.se”. Läs mer…
 • Grundlurade under tre decennier. Läs mer…

Barnmisshandel, både psykiskt och fysiskt

”Mulliga barns” råd som delats ut gratis under en ”road show” landet runt kan närmast betraktas som utstuderad och lömsk barnmisshandel som garanterar en god marknadstillväxt för skräpmatsindustrin, för tobaksindustrin (p.g.a. sockerberoende och fetma) och till sist för läkemedelsindustrin. Föräldrar luras att spela med i detta olustiga spel.

ζ

”RESULTATLÖST”

ζ

Syftet är sannolikt gott, men OJ så fel det blev. Symptomatiskt är att det aldrig under dessa föreläsningar presenteras några resultat, för att det finns inga positiva resultat att presentera.

Att driva viktkliniker har utvecklats till ett ekonomiskt särintresse, finansierat av skattemedel. Men något resultat presenteras aldrig.

Detta är mänskligt och ekonomiskt vansinne.

ζ

Kostchefer

En överväldigande majoritet av våra kostchefer och dietister följer slaviskt Livsmedelsverkets direktiv – hur tokiga de än är (baserade på en 35 år gammal hitta-på-siffra).  Märkligt val kostchefer och dietister gör med tanke på att de gör anspråk på att ha genomgått en högskoleutbildning (vad har de lärt sig?).

Hur kan en kostchef ens tänka tanken att påtvinga barnen lättmjölk och lättmjölk, de visar ju bara med all önskvärd tydlighet att de uppnått sin inkompetensnivå.

ζ

Se inslag och läs här…

Så kan vi inte ha det.

Det är föräldrarna som ansvarar för vad barnen ska äta och det är rektorn som ansvarar för att utbildningen fungerar, där vi nu vet att kosten spelar en avgörande roll. Kostchefer har här enbart en rådgivande roll. Läs mer…

Om Livsmedelsverket av regeringen befrias från uppdraget att ge ut kostråd tvingas kostchefer och dietister att själva ta ansvar för sin profession. Då blir det svårare för industrin att styra Sverige, då våras det för Sverige och medborgarna.

De kostchefer som inför kostdiktatur över huvudet på skolbarn, föräldrar och rektorer, som går emot gammal hederlig fysiologi, biokemi, hormonlära och vetenskap, de måste utbildas eller omplaceras. Vi har inte råd att sabotera våra barn hälsa och utbildning.

ζ

Se även … Livsmedelsverket bekämpar aktivt det som håller oss friska

ζ