Hur dum får en riksdagsman vara?

22:07, 30 januari 2014 in Okategoriserad by Rune Lanestrand

.

ny-krönikör-rune-lanestrand-ställer

ζ

”Bara två saker är oändliga,
universum och mänsklig dumhet.

Och jag är inte säker på det förstnämnda.”

Albert Einstein (1879-1955)

ζ

Rune-Lanestrand-småbrukareRune Lanestrand,
småbrukare

.
Vi hälsar Rune Lanestrand välkommen som krönikör

Rune Lanestrand är en svenska politiker, organisatör i landsbygdsfrågor och debattör. Han skapade tidskriften Småbrukaren 1987 och var redaktör där fram till december 2009. Vid sidan därav driver han ett småbruket Nyttorp, utanför Väne-Ryr i Västergötland.

Rune Lanestrand skriver på sin blogg att han inte låter sig kväsas av att överhetspersoner hör av sig och tycker att de ska behandlas särskilt respektfullt. T ex kommer granskningen av den småbrukar- och landsbygdsfientlige jordbruksministern Eskil Erlandsson snarare att skärpas.

Rune Lanestrand säger som redaktören för den tidigare Småbrukaren, som på sin tid gavs ut i Falköping, när han angreps av en minister;

”Vi äro inte till för att smeka Eder!”

Rune Lanestrand tar också aktivt avstånd från GMO och de växtgifter som hör därtill. Han är väl påläst om GMO och har startat ett upprop mot GMO som alla i Sverige borde skriva på (se nedan, efter krönikan).

Rune Lanestrands inleder med en berättigad och aktuell fråga; Hur dum får en riksdagsman vara?

Team Kostdemokrati

ζ

rune-lanestrand-rorRune Lanestrand, småbrukare

.
Hur dum får en riksdagsman vara?

När jag läser vad Centerpartiets första namn i jordbruksutskottet Staffan Danielsson skriver om GMO frågar jag mig; får en riksdagsman vara hur begränsad som helst?

Ständigt nya uppgifter om oöverskådliga risker för växter, djur och människor med GMO tycks helt ha gått förbi Danielsson. Här ett smakprov:

Staffan-Danielsson-namn”Om växtförädling med hjälp av genteknik får fram växtsorter som tål torka eller kallt klimat mycket bättre än idag, eller kan fixera sitt eget kväve eller kan ge skördar i flera år, eller innehåller mer vitaminer typ, ska detta alltså aldrig få ske..?

Naturligtvis ska gentekniken i växtförädling, om den får användas, ske under sträng kontroll, patentfrågan behöver noga analyseras osv..

LRF överväger att acceptera importfoder från växter som förädlats med genteknik (”GMO-soja”). Inte för ekojordbruket men för det dominerande vanliga jordbruket, som ju tappar mot importmaten. Jag tror att de gör rätt.”

ζ

GMO-råtta-cancerRåttor som matas med GMO får
cancer  Läs mer … NEWSVOICE

.
GMO är redan utom all kontroll i stora delar av världen

GMO, Staffan Danielsson, är redan utom all kontroll i stora delar av världen. Tåla kyla skriver han också. Jo tack de första GMO-försöken som Lantmännen var inblandade i var att ta fram en potatis som skulle tåla frost med en gen från en ishavsflundra. Det resulterade i världens fiasko. Potatisen luktade fisk och ruttnade strax efter skörd.

Om den inbyggda giftgenen som håller på att utrota bina, skriver inte Danielsson.

Inget om resistenta ogräs och sjuka försöksdjur eller utblottade bönder i fattiga länder som inte har råd att köpa Monsantos GMO-patenterat utsäde eller deras växtgifter.

ζ

affarsmojlighet-nej-till-gmo

GMO-fritt ger svensk livsmedelsproduktion en unik
affärsmöjlighet. De konsumenter som vet riskerna
kommer enbart att köpa garanterat GMO-fritt,. Och
medvetna konsumenter växer nu rekordartat, i takt
med larmrapporterna om vad GMO ställer till med.

ζ

En unik affärsmöjlighet som Staffan Danielsson vill dumpa för en spottstyver

Staffan Danielsson inser inte att Sverige fortfarande har en fantastisk chans att skapa en nisch med GMO-fria grödor och livsmedel som i framtiden blir oerhört efterfrågat. Och som på lite sikt kan ge mycket större inkomst för bonden än att satsa på GMO-grödor.

Om man inför GMO i Sverige förlorar landets livsmedelsproducenter en avgörande konkurrensfördel, som skulle kunna få svensk livsmedelsproduktion att öka i framtiden, istället för att som idag kraftigt minska.

Mjölkbönder är idag utrotningshotade i Sverige. För sextio år sedan var de 270.000 och idag finns det färre än 5.000. Om utvecklingen fortsätter i samma takt finns inga mjölkbönder alls 2050 (läs mer…). Om detta inträffar kan det vara svårt att finna annan mjölk än från kor som utfodrats med antibiotika och GMO.

Svenska lantbrukare är redan idag utsatta för en stark prispress från utländska producenter som arbetar under helt andra lagar, villkor och betingelser. Deras djurlagstiftning kan t.ex. göra det möjligt att hålla djuren inlåsta hela deras liv i gigantiska djurfabriken och för att de inte ska bli alltför sjuka innan slakt så tillsätts antibiotika till GMO-foder. Detta ger kött av sämre kvalitet, det ger antibiotikaresistenta bakteriestammar och djuren lider – men köttet blir billigt.

Även mejerivaror blir billigare när man sänker kvalitetskraven.

GMO och tillhörande växtgifter innebär en miljömässig katastrof och om ohälsonotan (bland annat ökad risk för näringsbrist, cancer och oförmåga att få barn) ska beaktas, så blir det farligt dyrt i slutänden. Det är sedan inte lätt, om ens möjligt, att bli av med genmanipulerade gener när de väl har spridit sig, fått fäste och beblandat sig med naturliga gener i växter, djur och människor. Det är vansinne att släppa in GMO i Sverige och det måste stoppas.

Och vem som ska pollinera när bina har förgiftats av den inbyggda insektsgiftet i GMO-grödorna tycks inte oroa Staffan Danielsson.

Ursäkta frågan. Men hur dum får en riksdagsman vara?

 .
Rune Lanestrand
Småbrukare och debattör

Krönikör ... http://www.kostdemokrati.se/runelanestrand/
Blogg ... http://runelanestrand.wordpress.com/
Facebook ... klicka här
Upprop NEJ till GMO ... klicka här

 ζ

UPPROP

Upprop-GMO-fritt-Sverige.
För ett GMO-fritt Sverige: Stoppa GMO i jordbruket och i livsmedel.

Varför detta är viktigt (Why this is important)

Det största hotet med GMO-grödor förutom alla hälsorisker är den inbyggda gen där växten tillverkar sitt eget insektsgift som dödar insekter men också humlor och bin. Utan deras pollinering blir det inte bara som Rakel Carson skrev, Tyst vår utan också en Tyst sommar.

I USA där GMO-grödor har odlats några decennier på samma arealer är bi och humlor, insekter och fåglar nästan helt utrotade.

De flesta GMO-grödor bidrar dessutom till ökad resistens mot antibiotika, som redan är ett stort problem inte minst inom sjukvården, då de innehåller en antibiotikagen (NptII).

skriv-på

Skriv på … klicka här

.
Not:
Det finns också ett annat upprop på avaaz.org med rubriken ”Swedish goverment: Ban GMO and Monsanto” där man med sin namnteckning kan protestera mot GMO. Tanken är att lägga ihop resultaten, så man bör bara skriva på en lista.

ζ

En kommentar på min blogg:

Dumheten som en tillgång.

När jag 2010 inlämnade ett medborgarförslag till Lindesbergs kommun om att inte tillåta GMO odling på kommuns mark samt ej inköpa varor till kommunal verksamhet där det framgår att det innehåller GMO.

Då när jag på EU-vis lobbade runt bland politikerna så visade sig ”dumheten”, för flera politiker hade ingen som helst aning om vad GMO handlade om. Så när jag informerade om GMO insåg hela Kommunalfullmäktige att GMO inte skulle förekomma inom kommunal verksamhet. Så mitt medborgarförslag togs på kommunalfullmäktige i början på 2011.

Så vad jag vill mena med detta, är att med information så kan vi göra förändringar, för jag tror likväl att även i dag saknas kunskapen om GMO problematiken hos våra beslutsfattare. Sedan är ju alla vi konsumenter som är den största påverkaren, genom att ställa krav på handlarna, kräva GMO fritt alternativt KRAV.

ζ

Bristande kunskap om GMO är pudelns kärna

bulls-eyeDetta är pudels kärna; att alltför få medborgare och politiker är medvetna om vad GMO är för något, dess risker och påverkan på allt levande. Och GMO har inga som helst fördelar för medborgarna eller miljön, utan bara elände. GMO är bara ett försök från ett fåtal mäktiga personer att lägga under sig världens livsmedelsproduktion, att bestämma över vår mat och hälsa, med hjälp av GMO-patent, växtgifter och genom att infiltrera myndigheter och politiska organ. För detta krävs pengar och det har de i överflöd. De verkar kunna köpa allt och alla på sin väg mot oinskränkt makt över nationer och dess folk.

ζ

Henry-Kissinger

Henry Kissinger, tidigare amerikansk utrikesminister, har yttrat följande visdomsord:

“Control oil and you control nations;
control food and you control the people”

”Kontrollera oljan och du kontrollerar nationer,
kontrollera livsmedel och du kontrollerar folket”

ζ

Det är detta det handlar om och i detta schackspel om pengar och makt är svenska bönder och medborgare, just bara bönder som kan offras på schackbrädet. Och när allt kraschar så har de flesta dragit sig tillbaka och de återstående ”målvakterna” tvår sina händer, en krasch som redan inletts.

bönder-schackI (schack)spelet om världsherravälde är
lantbrukare och medborgare just bara bönder,
som kan offras för att uppnå strategiska fördelar.

ζ

GMO-Kraschen har redan inletts

Erfarenheterna hitintills visar klart och tydligt att´GMO leder till en miljökatastrof där växter dör, bin och andra insekter dör, jordarna utarmas och dör, superogräs utvecklas som är resistenta mot gifter och vi människor får näringsbrist, och vi riskerar att utveckla magproblem, cancer och sterilitet.

Så nu är det dags att gå man ur huse och stoppa detta vansinne som man försöker smyga på oss. Vår tids största hot mot allt levande och som på vägen kommer att sänka svenskt jordbruk. Men det förstår uppenbarligen inte Eskil Erlandsson eller Staffan Danielsson, som i kraft av att vara landsbygdsminister och Centerpartiets första namn i jordbruksutskottet, har stort inflytande på svensk jordbrukspolitik.

Monopolisering och utslagning av svensk livsmedelsproduktion har redan kommit långt, där GMO kan bli sista spiken i kistan. Bättre att vända utvecklingen och använda GMO-FRITT som försäljningsargument.

ζ

Vad göra?

Börja med att skriva på namninsamlingen (klicka här) och rösta sedan i nästa val på politiker och partier som förstår vad de säger och gör. Se sedan till att allt du och dina barn stoppar i munnen inte varit i kontakt med GMO.

5-procentOm bara 5 % av Sveriges befolkning hörsammar detta, skulle vi kunna stoppa GMO, vilket skulle få svenskt lantbruk att blomstra inom kort, som skulle rädda folkhälsan och miljön. Det handlar om saklig information.

GMO är högrisklivsmedel som man omärkt försöker smyga på ett ovetande folk.

Ingen köper eller äter GMO, som vet och förstår vad GMO är. Det borde vara en väckarklocka för svenska lantbrukare och LRF – fem i tolv.

fem-i-tolv

Här finns fler inlägg om GMO på min blogg …. klicka här