Professor Per-Arne Öckerman föreläser 18 april i Göteborg

Förstora flyern
>>> klicka här

Föreläsning om antioxidanter, arteriografi av risk för hjärtinfarkt/stroke samt om integrativa cancerbehandlingar.

Professor Öckerman har en integrativmedicinsk läkarmottagning på Bohus-Björkö för patienter som frågar om det finns något mer att göra än det som görs i sjukvården. Patienterna vill också ha hjälp med att orientera sig bland alla alternativa analyser och behandlingar.

Föredraget handlar om analys av skador av fria radikaler och behandling med bredspektrum antioxidanter, om analys med arteriografi av risk för hjärtinfarkt och stroke samt om integrativa cancerbehandlingar. Professor Öckermans patienter har mycket varierande symtom och diagnoser som t.ex. trötthet, ME, elöverkänslighet, autoimmunitet, cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Per-Arne Öckerman tilldelades 2017 GNISTAN-priset med följande motivering:

Per-Arne har varit överläkare/professor i klinisk kemi i Lund i nära trettio års tid. Han har fått ett stort antal artiklar publicerade i PubMed. Per-Arne föreläser om integrativ onkologi (tumörsjukdomar), om Socialstyrelsens och patientsäkerhetslagens bestämmelser om cancer och alternativ medicin för legitimerade/icke legitimerade, om cancercentra i USA som nyttjar integrativ medicin både i informativt syfte och som aktiv behandling samt om antioxidantkonflikten och om C-vitamin. Läs mer om Per-Arne på hans hemsida.

Per-Arne Öckerman tilldelas Gnistanpriset för att ha lagt grunden till ett kommande paradigmskifte inom skolmedicinen, främst genom att ha upptäckt att bredspektral antioxidantbehandling kan användas för att behandla diverse svåra sjukdomstillstånd. Öckermans medicinska gärning är ett steg mot Den Nya Medicinen.

Nu har ni chansen att själva lyssna på ett föredrag med professor Öckerman.

Välkomna!

Klicka på flyern för info

Kommentera