Vetenskapsseminarium i Partille lördagen 10 mars 2018

Klicka på löpsedeln
för att förstora den.

Obs!
Det går även att betala kontant utan föranmälan från kl 13.00
i entrén
(i mån av plats och gärna jämna pengar).

ζ

2000-Talets Vetenskaps föreläsningsseminarium i Partille (nära Göteborg) – lördagen 10 mars 2018 klockan 13.30 – 19.00.

CANCER – TROR DU ATT VÅRDEN TILLÄMPAR ”BEST PRACTICE”?

En viktig föreläsning om cancer och om hur cancer kan både förebyggas och ibland botas med ”alternativmedicin” – men inte i Sverige för här gäller skolmedicinsk behandling (strålning och cellgifter som t.o.m. kan orsaka cancer) och allt som konkurrerar med skolmedicin blockeras och mörkas (med våra politikers tysta medgviande).

I dag är hälso- och sjukvård inte längre vetenskap utan i stället politik. Regelverket inom EU samt svensk lag säger att skyddet för folkhälsan inte får hindra utvecklingen av läkemedel och handeln med läkemedel.

Skadliga läkemedel får alltså säljas och ordineras hur som helst. De som arbetar på myndigheter, institutioner, på apotek och inom sjukvården stödjer alltså förekomsten av skadliga läkemedel och en skadlig/farlig sjukvård. Dagens politiker har stiftat dessa lagar.

Källa … NewsVoice

Det är väl värt att lyssna på vad professor Per-Arne Öckerman har att säga om dessa livsviktiga frågor.

ζ

HUR FARLIGT ÄR STRÅLNING FRÅN T.EX. MOBILTELEFONER.

Lennart Wibbling föreläser om mobiltelefonins hälsorisker.

 • Hur farlig är mobilen och hur vet man att den är farlig?
  .
 • Kan man skydda sig?
  .
 • Hur kan man skydda sig?
  .
 • Kan vi påverka den teknologiska utvecklingen?

ζ

VACCIN – VAD TÄNKER DU DÅ?

Vad många inte tänker på är följande …

Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan vi injicerar faktiskt sjukdomarna. För att inte känsliga personer ska dö av chocken när denna toxiska cocktail injiceras finns det hjärtstartare på plats.

Flickorna som injiceras med t.ex. Gardasil (HPV-vaccin) övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare, syrgas och akutväska med adrenalin m.m. eftersom akuta biverkningar kan uppstå: yrsel, kräkning, svimning. Långsiktiga biverkningar är: epileptiska anfall, svullna lymfkörtlar, ledvärk, svaghet, stor trötthet, frossa, feber, kroniskt nedsatt immunförsvar, förlamning, sterilitet och – död.

 • ”Medicinhistoriker om riskabla vacciner – Gardasilflickorna övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare” … klicka här
 • Mer än en halv miljon svenska tjejer har injicerat detta experimentvaccin som lobbats in i det allmänna vaccinationsprogrammet … klicka här

Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå. Detta gäller dock inte HPV-vaccin som är det första GMO-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel (vi sprutar alltså in GMO !!!).

Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras och vårt naturliga försvar mot främmande och skadliga ämnen kringgås.

Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium. Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd.

Mehdi Nodehi, f.d. manager inom adjuvansindustrin, föreläser om vacciner, om det som inte nämns i media eller som vården inte informerar om. Det är uppenbart att vi själva måste sätta oss in i vaccinfrågan och själva ta ansvar, då det är en illusion att tro att vårdens auktoriteter eller att ansvariga politiker tar ansvar i denna fråga.

ζ

MISSA INTE DETTA TILLFÄLLE ATT LÄRA DIG MER OM LIVSVIKTIGA FRÅGOR.

 • Flyer med information … PDF
  Observera att även ”dropp in” fungerar – med kontant betalning vid dörren (i mån av plats och gärna jämna pengar)
  .
 • 2000-Talets Vetenskap – som skriver om det andra tiger om … klicka här  (ett måste för medvetna medborgare)

Välkomna!

Ett svar på ”Vetenskapsseminarium i Partille lördagen 10 mars 2018”

 1. Government document confirms vaccine link to microcephaly.

  De motsträviga händelseförnekarna som insisterar på att vacciner är 100 procent säkra och aldrig orsakar några problem hos barn glömde klart en litet känd 1991-studie publicerad av Förenta staternas regering. Det här dokumentet avslöjar en tydlig koppling mellan det populära Tdap-vaccinet för stelkramp, difteri och kikhosta och mikrocefali, en neurologisk fosterskada, som myndigheterna under de senaste åren blivit felaktigt klandrat på Zika-viruset.

  Read more … Natural News

  – – –

  GRUNDLURAD DU MED?

  Läs mer om hur du blir grundlurad (som nu är bekräftat av amerikansk myndighet) … klicka här

Kommentera