Förstå människans “elektriska egenskaper” för optimal hälsa!

.

Förstå

.
ζ
.

Inbjudan till föreläsning

– för alla intresserade (även icke-medlemmar)

Föreningen Alternativ Medicin i Göteborg Inbjuder till hälsokväll onsdagen 11 maj på SMU-gården i Missions-kyrkan vid Chapmans Torg.

  • Kostnad 100 kr kontant vid entrén (gratis för medlemmar)
  • Onsdagen 11 maj kl. 18.30 –20.30

Magnetfält-människaFull av energi, oemotståndlig utstrålning – förstå människans “elektriska egenskaper”för optimal hälsa!

Titti Levin, är närings-och fytoterapeut, men arbetar mest utifrån ett funktions-medicinskt perspektiv med inslag av bland annat hårmineralanalys, EIS-scanning, levande blodanalys, kostrådgivning, homeopati, isopati. Titti är en anlitad föreläsare inom kost och hälsa, men också om hur sjukdom/ohälsa uppstår.

Klicka på flyern nedan för att förstora den ↓

Titti-11maj-2016-flyer


 

Allmän bakgrundsinformation

Blixt-handDen elektriska människan

Allt levande är elektriska varelser, vare sig det är en blomma, en fågel eller en människa!

Här följer ett försök till en förenklad beskrivning om detta:

ζ

Hälsoanalys och behandling med hjälp av elektricitet: EIS, Introspect, SCIO, LIFE Systems, PTD, Vodolej, Medithera …

Thomas Aksnes om teknologiernas möjligheter och begränsningar.

Frekvensmedicin eller kvantmedicin är läran om kroppens cellkommunikation och de metoder som står till buds för att använda kroppens informationssystem att läsa av och korrigera med hjälp av datorstödd teknik. I denna artikel ger Thomas Aksnes en översikt över de olika apparaterna och teknologiernas möjligheter och begränsningar.

På 2000-talet har dataåldern fullständigt tagit över och flera avancerade teknologier har utvecklats. De frekvensbaserade apparater som har lanserats i nutid har det forskats på sedan PCns barndom – men det är först under de allra senaste åren som teknologin har kommit så långt att den kan utnyttja teorierna fullt ut i praktiken. I det följande beskrivs de olika teknologiernas funktionssätt, möjligheter och begränsningar.

Ett utdrag:

Introspekt

Introspect/Oberon är en kvantmedicinsk undersökningsapparat utvecklad av det ryska institutet för Praktisk Psykofysik. Introspect/Oberon kan spåra såväl konkreta problem och obalanser som brister som kan leda till sjukdom.

Man skannar kroppen på cellnivå och det finns troligen inte någon annan metod som kan finna obalanser och negativ utveckling på ett lika tidigt stadium. Apparaturen visar belastningsgraden hos olika organ och vävnader, förutom att den kan mäta cellernas egna frekvensspektra baserat på de molekylära svängningarna.

Metoden bygger på hjärnstammens elektromagnetiska förändringar vilka innehåller fullständig information om hela organismen. En frekvenslaser modulerar bärfrekvensen till vilken cellinformationen överförs och en frekvensavläsare som är inbyggd i hörlurar läser av informationen.

ζ

Kommentar

Det finns många sätt att både förebygga, lindra och bota sjukdomar på – men i Sverige har skolmedicinen monopol på både våra liv och våra skattemedel trots att det i många fall finns både bättre och billigare sätt. För att få tillgång till ”best practice” i varje given situation måste vi byta ut våra förtroendevalda politiker – som inte gör sitt jobb.

Nedan exempel på att det finns mer än skolmedicinens patenterade droger (där alla har biverkningar):

Funktionell-medicin

 

Kommentera