Föreläsningar om ett unikt viktminskningskoncept, teknologibaserad medicin och revolutionerande cancerforskning

.

äntligen ta befälet

Missa inte föreläsning 30 sept & 11 november!

ζ

SoS-SundoSlank-logo

S o S – naturligt Sund o Slank

– ett slagkraftigt alternativ till Gastric Bypassoperation
.

Knockout

.
… och med S o S slipper våra ”elever”
biverkningar enligt nedan ↓
.

.
.
ζ
.

Föreningen Alternativmedicin i Göteborg anordnar föreläsningar

diplom

diplom

– i samverkan med Nykterhetsrörelsen bildningsverksamhet (NBV)

Två föreläsningar om hur du kan ta befälet över din livskvalitet
och på köpet bli en ”diplomerad hälso- och kostrådgivare”
– i Göteborg den 30 september och den 11 november ↓

(kom i tid – begränsat antal platser – först till kvarn gäller)

Föreningen Alternativ Medicin i Göteborg - 2 - bild(klicka på flyern ovan för att förstora den)

.
S
o S – naturligt Sund o Slank

SoS-konceptet är ett kompetensutvecklingsprogram där man bland annat lär sig hur man kontrollerar sitt blodsocker och därmed markant reducera risken att utveckla diabetes, fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Livskvaliteten ökar och trycket på sjukvården minskar.

En av våra provelever höll på att utveckla diabetes. Eleven hade en hög sockerbelastning och en hög insulinresistens. Ett tillstånd som efter en kostomläggning kraftigt förbättrades, varför risken för diabetes framöver nu är låg. Ett för högt blodtryck normaliserades och den kardiovaskulära hälsan förbättrades, genom att åtgärda grundorsakerna.

Mer än en miljon svenskar är idag diabetiker eller prediabetiker. Visste du att sju av tio som får en hjärtattack är diabetiker eller prediabetiker? Således viktigt att ta befälet över sitt blodsocker och sin insulinhalt. Höga nivåer av blodsocker och insulin ökar också cancer risken.

Fått en släng av diabetes? Det låter ju inte så farligt. Vad många inte vet är att diabetes är en sjukdom med hög dödlighet för de som behandlas enligt vårdens nationella riktlinjer.

 • Studie: Diabetes har samma mortalitet som cancerklicka här

Nedan en blodsockerkurva INNAN för en typ 2 diabetiker (med insulin) som behandlas enligt vårdens riktlinjer och EFTER med lågkolhydratkost (och utan läkemedel). Ett jämnt och stabilt blodsocker efter omläggning av kosten till LCHF ger inga eller färre biverkningar och det är skönt att slippa injicera insulin flera gånger per dag – en ”frisk diabetiker” med normalt blodsocker.. Men det får man själv komma underfund med då vården ger ut rekommendationer som gör patienterna allt sämre och allt mer vårdkrävande – det så kallade ”naturalförloppet”.

Diabeteskurva_svt.
ζ

För dig som inte kan komma bjuder vi nedan på en filmad föreläsning som hölls i Göteborg lördagen 12 september 2015 i samband med föreningen SARA’s (2000-Talets Vetenskap) 25-årsjubileums turné.

[klicka på bilden nedan]

SoS-film-12sept15.
ζ

S o S – Resultat våren 2015

graph-down-up
Hälsa upp & vikt ner

Vi valde ut två ”svåra” fall där inte ens LCHF gav viktnedgång, två kvinnor som prövat ”allt”, men som ändå gick upp i vikt. Hälsoproblem började ge sig tillkänna.

 • Elev 1 gick ner 24,3 kilo på 18 veckor och midjemåttet minskade med 19 cm [klädstorlek från 46 till 40, som även det börjar bli för stort].
  .
 • Elev 2 gick ner 18,3 kilo på 13 veckor och midjemåttet minskade med 22 cm.

Observera att dessa ”provelever” nått sina resultat utan svält och utan extra motion. De hade innan provat ”allt” (även LCHF) utan att lyckas gå ner i vikt och de startade med cirka 35 kg övervikt vardera (BMI nära 40).

Vi har skräddarsytt program och support utifrån respektive elevs förutsättningar – därför är en inledande hälsoanalys viktig och det är viktigt att man därefter uppdaterar programmet med hänsyn till hälso- och viktresultat. Även supporten är avgörande för att lyckas.

ζ

Teknologibaserad hälsoanalys

Vikt- och midjemått är bara två av flera hälsoparametrar. Vi startar med en omfattande analys som mäter med stor precision och noggrannhet (medicinsk guldstandard) så att vi får saklig  information om t ex prediabetes, inflammationer, blockeringar, obalanser och brister. Utan en korrekt diagnos är det svårt att åtgärda de rätta grundorsakerna till ohälsa. Målet är att stärka kroppens självläkande förmåga..

ES-Complex-grafHÄLSOANALYS. Vi startar vårt program med en grundläggande hälsoanalys och ett samtal för att få en fullständig och korrekt bild av hur respektive eleven mår, för att få en så holistisk bild som möjligt av eleven och dennes välmående.

Vi använder system som med hög noggrannhet mäter cellaktivitet i elevens organ, elevens kroppssammansättning, vi evaluerar det kardiovaskulära systemet, metabola syndromet, LDL kolesterol, glukoskänslighet,  insulinresistens, det autonoma nervsystemet, lymfsystem, magsäck/tarmar, lever, genitalia, för män även prostata, skelett/muskler. Vidare ser vi avvikelser från det optimala vad gäller hormoner, signalsubstanser och mineraler, kroppens pH-värde och ev. inflammationer. Vi får även värden för kroppens totala homeostas – vilken är av betydelse då den visar kroppens kapacitet till självläkning.

Eleven kommer att se hela sin kropps alla funktioner via grafik på skärmar – vilket är viktigt för att förstå och för att hålla motivation på topp. Vi har även möjlighet att se olika typer av mikroorganismer i elevens kropp som kan ligga till grund för ohälsa. All data sparas i utrustningen (medicinsk guldstandard) och således kan vi redovisa resultat via ”hard facts” – och inte bara vikten. Vi fokuserar på hälsan – medan automatisk viktkontroll fås på köpet (utan svält).

S o S är ett hälsokoncept för de som vill optimera sin hälsa och sin prestationsförmåga, där viktkontroll bara är en pusselbit – för de som vill lära sig mer och som ha professionell support för att nå sina hälso- och viktmål.

ζ

Välkommen

Föreläsningarna riktar sig till privatpersoner, terapeuter, företagare, vårdens tjänstemän och till ansvariga politiker inom kommuner, landsting och även på riksplanet. Potentialen är enorm och totalt finns det mer än två miljarder kronor per år att spara på nationell basis OCH samtidigt förbättra folkhälsan, samt minska sjukfrånvaron – jämfört med viktoperationer.

Välkommen onsdagen den 30 september och onsdagen den 11 november (se flyer ovan) och lyssna på hur man tar befälet över sin livskvalitet på ett smart sätt och efter föreläsningarna finns det tid för frågor.

 • Den 30 september kommer också Susanne Lundborg att berätta om ”Framtidens teknologibaserade medicin – tillgänglig redan idag”.
  .
 • Den 11 november kommer också doktor Erik Enby att föreläsa om ”Okända partiklar i blod och vävnad – orsak till kronisk sjukdom”.
  .
  Erik Enby säger att ”ny kunskap stör mer än folk har en aning om”.

 

Men … ”så har vi ju alltid gjort” (lytt industrins direktiv)… och resultatet är ett trefaldigande av diabetes och en fördubbling av diabetes på bara 20 år. Samtidigt har kroniska sjukdomar (bl a cancer) utvecklats epidemiskt. Hög tid att tänka nytt och att avskaffa den informella censur som idag råder inom svenska sjukvård – som bara gagnar den industri som lever gott på vår och våra barns ohälsa!

OF COURSE

PS.

Facebook-2-m
Gastric

Frågor om S o S – Sund o Slank – det självklara valet –
kan ställas på Facebook och intresseanmälan skickas via email:

 • Bli medlem på Facebookgruppen ”Gastric” …. klicka här
 • Intresseanmälan skickas till sos@kostdemokrati.se

Observera att utbildning sker på plats i Göteborg med omnejd – och via webben.

Kommentera