Hampa, CBD, din hälsa och vår framtid

Klicka på bilden ovan för mer info på Facebook.

ζ

Meddelande i sista minuten

Föreläsning med Ann-Charlotte Stewart Ph.D om
Hampa, CBD, din hälsa och vår framtid i Hälsans Hus, Stockholm.

 • Lördag    9 juni kl 13.00-16.00
 • Söndag 10 juni kl 13.00-16.00

Sprid gärna info till vänner och bekanta!

Det här är en helt ny föreläsning.

Ann-Charlotte Stewart har snart 25 års erfarenhet av hampa/cannabis i olika former. Det är dock inte förrän det senaste året, genom ingående studier av cannabis, som hon verkligen förstått den livsviktiga betydelsen av vårt eget endocannabinoida system (ECS) som är ett övergripande system i våra kroppar som faktiskt styr och påverkar alla andra kroppssystem som blod, nerver, sömn, hunger, törst, sexualitet, smärta, lymfa och annat.

Under de senaste åren har Ann-Charlotte Stewart studerat om endocannabinoider och hur allvarligt en konstant underproduktion av dessa substanser i våra kroppar påverkar hela vårt system och kan göra oss allvarlig sjuka, trötta och deprimerade. Naturen kan själv genom de fytocannabinoider som den heliga växten cannabis producerar i hundratal enkelt hjälpa oss att rätta till sådana obalanser i vårt eget endocannabinoida system.

Med den kunskap som Ann-Charlotte Stewart införskaffat det senaste året, kändes det som ett MÅSTE att nå ut till så många det bara går med denna information. Cannabis är ett hett ämne runt om vår planet av många olika anledningar, inte bara näringsmässigt/medicinskt.

Det finns tusentals andra anledningar att rikta strålkastarljuset på denna så sorgligt missförstådda gudagåva till mänskligheten som hampa/cannabis är. Denna växt kan till exempel befria oss från oljeberoende, från brutal avverkning av våra skogar och inte minst från det strypgrepp som Big Pharma håller våra myndigheter och oss människor i.

Hampa/cannabis hjälper många människor till sant och verkligt läkande till skillnad från den symtomhantering som ofta är det enda skolmedicinen/sjukvården har att erbjuda människor med kroniska, degenerativa och så kallade obotliga sjukdomar.

Många olika aspekter av cannabis och dess användning tas upp under föreläsningen. Det finns gott om tid för frågor och nätverkande. Intentionen är att informera, öppna upp för möten och diskussion, bidra till nätverkande samt förstärka människors egenmakt och kraft att påverka för frihet i allmänhet och hälsofrihet i synnerhet.

* * * * * * * * *

Anmälan till föreläsningarna sker genom insättning av 250 kr:

Kom ihåg att ange vilken dag det gäller, lördag 9 juni eller söndag 10 juni. Tack!

Här är en länk till de båda eventen på facebook … https://www.facebook.com/events/2155612961337847/

Läs mer på Ann-Charlotte Stewars facebook … https://www.facebook.com/anncharlotte.stewart

Professor Per-Arne Öckerman föreläser 18 april i Göteborg

Förstora flyern
>>> klicka här

Föreläsning om antioxidanter, arteriografi av risk för hjärtinfarkt/stroke samt om integrativa cancerbehandlingar.

Professor Öckerman har en integrativmedicinsk läkarmottagning på Bohus-Björkö för patienter som frågar om det finns något mer att göra än det som görs i sjukvården. Patienterna vill också ha hjälp med att orientera sig bland alla alternativa analyser och behandlingar.

Föredraget handlar om analys av skador av fria radikaler och behandling med bredspektrum antioxidanter, om analys med arteriografi av risk för hjärtinfarkt och stroke samt om integrativa cancerbehandlingar. Professor Öckermans patienter har mycket varierande symtom och diagnoser som t.ex. trötthet, ME, elöverkänslighet, autoimmunitet, cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Per-Arne Öckerman tilldelades 2017 GNISTAN-priset med följande motivering:

Per-Arne har varit överläkare/professor i klinisk kemi i Lund i nära trettio års tid. Han har fått ett stort antal artiklar publicerade i PubMed. Per-Arne föreläser om integrativ onkologi (tumörsjukdomar), om Socialstyrelsens och patientsäkerhetslagens bestämmelser om cancer och alternativ medicin för legitimerade/icke legitimerade, om cancercentra i USA som nyttjar integrativ medicin både i informativt syfte och som aktiv behandling samt om antioxidantkonflikten och om C-vitamin. Läs mer om Per-Arne på hans hemsida.

Per-Arne Öckerman tilldelas Gnistanpriset för att ha lagt grunden till ett kommande paradigmskifte inom skolmedicinen, främst genom att ha upptäckt att bredspektral antioxidantbehandling kan användas för att behandla diverse svåra sjukdomstillstånd. Öckermans medicinska gärning är ett steg mot Den Nya Medicinen.

Nu har ni chansen att själva lyssna på ett föredrag med professor Öckerman.

Välkomna!

Klicka på flyern för info

Vetenskapsseminarium i Partille lördagen 10 mars 2018

Klicka på löpsedeln
för att förstora den.

Obs!
Det går även att betala kontant utan föranmälan från kl 13.00
i entrén
(i mån av plats och gärna jämna pengar).

ζ

2000-Talets Vetenskaps föreläsningsseminarium i Partille (nära Göteborg) – lördagen 10 mars 2018 klockan 13.30 – 19.00.

CANCER – TROR DU ATT VÅRDEN TILLÄMPAR ”BEST PRACTICE”?

En viktig föreläsning om cancer och om hur cancer kan både förebyggas och ibland botas med ”alternativmedicin” – men inte i Sverige för här gäller skolmedicinsk behandling (strålning och cellgifter som t.o.m. kan orsaka cancer) och allt som konkurrerar med skolmedicin blockeras och mörkas (med våra politikers tysta medgviande).

I dag är hälso- och sjukvård inte längre vetenskap utan i stället politik. Regelverket inom EU samt svensk lag säger att skyddet för folkhälsan inte får hindra utvecklingen av läkemedel och handeln med läkemedel.

Skadliga läkemedel får alltså säljas och ordineras hur som helst. De som arbetar på myndigheter, institutioner, på apotek och inom sjukvården stödjer alltså förekomsten av skadliga läkemedel och en skadlig/farlig sjukvård. Dagens politiker har stiftat dessa lagar.

Källa … NewsVoice

Det är väl värt att lyssna på vad professor Per-Arne Öckerman har att säga om dessa livsviktiga frågor.

ζ

HUR FARLIGT ÄR STRÅLNING FRÅN T.EX. MOBILTELEFONER.

Lennart Wibbling föreläser om mobiltelefonins hälsorisker.

 • Hur farlig är mobilen och hur vet man att den är farlig?
  .
 • Kan man skydda sig?
  .
 • Hur kan man skydda sig?
  .
 • Kan vi påverka den teknologiska utvecklingen?

ζ

VACCIN – VAD TÄNKER DU DÅ?

Vad många inte tänker på är följande …

Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan vi injicerar faktiskt sjukdomarna. För att inte känsliga personer ska dö av chocken när denna toxiska cocktail injiceras finns det hjärtstartare på plats.

Flickorna som injiceras med t.ex. Gardasil (HPV-vaccin) övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare, syrgas och akutväska med adrenalin m.m. eftersom akuta biverkningar kan uppstå: yrsel, kräkning, svimning. Långsiktiga biverkningar är: epileptiska anfall, svullna lymfkörtlar, ledvärk, svaghet, stor trötthet, frossa, feber, kroniskt nedsatt immunförsvar, förlamning, sterilitet och – död.

 • ”Medicinhistoriker om riskabla vacciner – Gardasilflickorna övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare” … klicka här
 • Mer än en halv miljon svenska tjejer har injicerat detta experimentvaccin som lobbats in i det allmänna vaccinationsprogrammet … klicka här

Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå. Detta gäller dock inte HPV-vaccin som är det första GMO-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel (vi sprutar alltså in GMO !!!).

Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras och vårt naturliga försvar mot främmande och skadliga ämnen kringgås.

Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium. Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd.

Mehdi Nodehi, f.d. manager inom adjuvansindustrin, föreläser om vacciner, om det som inte nämns i media eller som vården inte informerar om. Det är uppenbart att vi själva måste sätta oss in i vaccinfrågan och själva ta ansvar, då det är en illusion att tro att vårdens auktoriteter eller att ansvariga politiker tar ansvar i denna fråga.

ζ

MISSA INTE DETTA TILLFÄLLE ATT LÄRA DIG MER OM LIVSVIKTIGA FRÅGOR.

 • Flyer med information … PDF
  Observera att även ”dropp in” fungerar – med kontant betalning vid dörren (i mån av plats och gärna jämna pengar)
  .
 • 2000-Talets Vetenskap – som skriver om det andra tiger om … klicka här  (ett måste för medvetna medborgare)

Välkomna!

Doktor Erik Enby föreläser onsdagen 8 nov i Gbg

Klicks på flyern ovan för att förstora den eller klicka här


Nedan en intervju med doktor Erik Enby ↓


Är skolmedicin (cancerforskning och cancervård) ute och cyklar? Vetenskap och erfarenheter tyder på det – men ingen bryr sig!

 • Erik Enby: Genhypotesen om cancer duger inte
  – Nu får det vara nog!2000-Talets Vetenskap
  .
 • Dr Erik Enby: Kortison hjälper inte mot infektionen bakom inflammationenNewsVoice
  .
 • Cancergåtan är redan löstKostdemokrati
  .
 • Erik Enbys hemsida med forskningsresultatwww.enby.se

APPENDIX

Två dokumentärfilmer om hur media, myndigheter och vårdens auktoriteter bär sig åt för att försvara läkemedelsindustrins monopol och på rättsrötan i Sverige med syfte att försvara skolmedicinens monopol på våra liv och skattepengar.

 • Filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” visar hur våra myndigheter och vårdens auktoriteter bär sig åt mot doktor Erik Enby i sina försök att hindra allt som hotat skolmedicinens monopol på våra liv och våra skattepengar. Läs mer om denna omskakande dokumentär … klicka här
  .
  ”Läkaren som vägrade ge upp” är en dokumentärfilm om ett öde som alltmer visar sig vara exempel på ett grovt justitiemord – och snart kommer filmen ”Justitiemordet” som kommer att belysa ett svenskt rättssystem i fritt fall.

Eftersom både myndigheter och vården aktivt och frenetiskt bekämpar alla naturliga och effektiva behandlingsmetoder som botar cancer så måste syftet vara att så många som möjligt ska bli drabbade av cancer och då vara hänvisade till den offentligt finansierade skolmedicinska cancervården som är både dyr och ineffektiv – men oerhört lönsam för läkemedelsindustrin (som säljer kempreparat för mer än 800 miljarder kronor per år). Därtill kommer intäkter från försäljning av läkemedel mot de biverkningar som cancermediciner ger upphov till.

 • Filmen ”Justitiemordet”, första intervjun … klicka här

Fortsätt läsa ”Doktor Erik Enby föreläser onsdagen 8 nov i Gbg”