Cecilia Malmström – handelskommissionär i EU – behöver ditt engagemang för att lyckas!

.

Cecilia-Malmström

Cecilia Malmström behöver ditt engagemang;
annars går det åt skogen med DIN livskvalitet.

ζ
.

Cecilia-Malmström-EU………cecilia-malmström-text

.
Ja till Cecilia Malmström som handelskommissionär

Handelsutskottet godkände att Cecilia Malmströms (FP) väljs som EU:s handelskommissionär. Malmström fick 26 röster, 10 var emot och 5 avstod från att rösta.


.
Är detta något som berör Dig, dina barn och miljön?

Ja, i mycket hög grad!

Som handelskommissionär blir det Cecilia Malmström som ska föra förhandlingarna kring ett frihandelsavtal mellan EU och USA – ett avtal som var omtvistat före det första mötet mellan blockens representanter.

Frihandelsavtalet kan enligt EU-kommissionens beräkningar ge tillskott på närmare 1 000 miljarder kronor årligen och cirka 400 000 nya jobb till den trötta europeiska ekonomin.

[Ett handelsavtal beräknas öka Sveriges BNP med mellan 0.2 – 1,0 %, på kort sikt]

Men kritiken mot planerna är häftig. Den handlar om alltifrån jordbrukssubventioner, frågor om dataskydd och att USA skulle tvinga på Europa genmodifierade grödor till huruvida handelsdispyter i framtiden ska lösas i privata domstolar i USA.

Läs mer … SvD
.


.
I klartext berör detta handelsavtal ALLA medborgare

– i allra högsta grad.

I potten ligger GMO (GenManipulerade Organismer) som om det införs i Sverige kommer att slå undan fötterna på svenskt lantbruk som kommer att dö sotdöden. Med GMO skulle makten över vår mat och våra liv att överföras till en handfull privata bolag som äger GMO via patent på de genmanipulerade grödorna.

På våra tallrikar skulle ligga MRSA-kött, antibiotika och GMO-livsmedel (utan att vi vet om det), som bland annat ger cancer och infertilitet. Som också visat sig ge mindre hjärna och njurskador för att nämna något. GMO slår även ut djur och förstör miljön. Detta för att en handfull företag (Monsanto m.fl.) ska bli ofantligt rika och kunna kontrollera vår mat och därmed vårt folk.

Om inte Cecilia Malmström får massivt stöd från det svenska folket i GMO-frågan så kan hon sannolikt inte stå emot dessa mäktiga ekonomiska krafter som vill ta kontrollen över våra liv.

Därför måste folket i akt och handling visa att nu är det allvar och tydligt tala om att ett handelsavtal INTE under några omständigheter får innebära att Sverige påtvingas GMO och avtalet får INTE förbjuda en GMO-märkning. Detta är inte förhandlingsbart.

 • PM: Genmanipulation (GMO)klicka här
 • TTIP – anteckningar om ett farligt handelsavtal med USA … klicka här
 • EU:s handelsavtal med USA – dödsstöten för svenskt jordbrukklicka här
 • Monsanto och truster styr USA:s jordbruk och livsmedel … klicka här
 • Strategin för att sälja in GMO till världen … klicka här

Endast folket kan stoppa detta vansinne och det måste ske NU. Om några är kan det vara försent, då har GMO redan kontaminerat miljön och våra kroppar. Därför är Cecilia Malmström som EU:s handelskommissionär en mycket viktig person, men utfallet ligger i folkets hand.

Folket måste få Cecilia Malmström (Folkpartiet) att inse
att GMO-fritt är avgörande för svenskt lantbruks framtid.
.


:
Frihandelsavtal mellan EU och Kanada

.gris-i-bur-bwgrisfabrik-bw

CETA – Avtal med Kanada slår mot djurskyddet

I dagarna avslutas förhandlingarna om ekonomi- och handelsavtalet CETA. Kanadas premiärminister och EU-kommissionens ordförande väntas skriva under avtalet som inte innehåller en enda rad om djurskydd. Vi vädjar nu om krafttag till Stefan Löfven och nya handelskommissionären Cecilia Malmström samt de svenska EU-parlamentarikerna. Det skriver Roger Pettersson, generalsekreterare World Animal Protection Sverige.

KonsumenternaNågra grisar har tur. Andra fixeras. Vissa suggor hamnar i system där de inte kan röra sig fritt, interagera med andra grisar eller ens ligga bekvämt. I Europa har tack och lov EU förbjudit detta under större delen av suggans dräktighet. Åtminstone fram till nu.

I Kanada är fixering av suggor vanligt förekommande, och boskapen föds upp under väldigt trånga förhållanden. Djur transporteras dessutom ofta väldigt långt utan tillräcklig vila, foder eller vatten för djuren. Det är tillåtet att transportera kor i över tre dygn utan mat eller vatten.

De europeiska konsumenterna kan när handelsavtalet träder i kraft översvämmas av importerade köttprodukter från Kanada som producerats under så undermålig djurskyddsstandard att den skulle vara olaglig inom EU. Producenter inom EU kommer att konkurrensutsättas hårt och konsumenterna riskerar att ovetandes äta kött med antibiotika och tillväxthormoner.

Roger-PetterssonAvtalet innehåller även ett avsnitt om tvistlösning (ISDS) som kan få förödande konsekvenser för möjligheterna att förbättra djurens välfärd. Regeringar kan få höga bötesbelopp som ska betalas till utländska företag, om de försöker reglera för att förbättra livet för djuren på våra gårdar. Till exempel vill vi att de 23 miljoner mjölkkor som hålls inom EU ska garanteras tillgång till utevistelse. Men utländska företag skulle kunna stämma alla europeiska länder som försöker gå i denna riktning, om det sedan visade sig att en sådan förändring i rätt steg för djurskyddet påverkat deras vinster negativt. Dessa böter ska täckas av skattebetalarna.

Tvärt emot vad vissa tror är detta inte skrämselpropaganda utan tråkigt nog så som systemet redan fungerar. Detta har lett till problem globalt: Tyska myndigheter har tvingats sänka normerna för minskning av föroreningar för att undvika miljardböter och Egypten har stämts av Veolia för att ha försökt höja minimilönen i landet. Ecuador drabbades av de högsta böterna någonsin (1,117 miljarder USD) efter en ISDS-dom om att säga upp ett oljeutvinningsavtal med Occidental. Att frågan om ISDS är brännande även för EU:s medborgare visar bland annat det offentliga samråd som EU-kommissionen utfärdade. Kommissionen fick in över 150 000 bidrag vilket var den största återkopplingen i EU:s historia.

Vi anser att frihandelsavtal kan vara ett bra verktyg för en ökad djurvälfärd, men för att så ska bli fallet måste dessa aspekter säkras i avtalstexterna.

Vi ser mycket positivt på det tidiga uttalandet från den nyvalda svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström om att syftet med EU:s handelsavtal med Nordamerika inte är att sänka djurskyddskraven. Vi hoppas också att den nya svenska regeringen, under ledning av Stefan Löfven, ska driva djurvälfärdsfrågorna globalt och regionalt, inte minst då det gäller djurskydd och handel.

EU talar om djurvälfärd som en fundamental europeisk värdering, och det är avgörande att EU nu fastställer riktningen för denna och kommande handelsavtal så att de framsteg som gjorts inte varit förgäves.

World Animal Protection och många organisationer med oss vill att EU avvisar den nuvarande versionen av avtalet och tar fram ett nytt. Vi är säkert inte den enda organisationen som sträcker ut en hand till politiker och företag om ett samarbete för djurskydd och handel. Vi är övertygade om att både producenter och konsumenter tjänar på ett starkt europeiskt djurskydd.

ROGER PETTERSSON
generalsekreterare
World Animal Protection Sverige

Källa … SvD Brännpunkt

ζ

Kommentar

(avseende inlägget från World Animal Protection Sverige)
.

business-concrete

Målet är att kontrollera världens livsmedelsförsörjning och
därigenom kontrollera nationer (och bli ofantligt rik på köpet).

I sammanhanget måste även GMO nämnas, som sänker både djur, människor och miljön. GMO orsakar skador som svårligen kan repareras när de manipulerade generna väl blandat sig med naturliga gener hos människor, djur och i hela naturen – och som går i arv.. Ett spel där vi alla förlorar stort, medan en handfull privata intressenter skrattar gott på sin väg till banken, på samma gång som de fått kontroll över vår mat.
.


.
Frihandel för vem?

Publicerades den 8 september 2014

När Colombia skrev frihandelsavtal med bland annat USA och EU utlovades mer handel, fler jobb och mindre fattigdom. Men de colombianska bönderna ser en annan verklighet. Det här är en introduktionsfilm till ett större utbildningsmaterial.

ζ

Frihandel för vem?

När Colombia skrev frihandelsavtal med bland annat USA och EU utlovades mer handel, fler jobb och mindre fattigdom. Men de colombianska bönderna ser en annan verklighet.

Bönderna i Colombia förbjuds att använda sina egna fröerklicka på bilden ovan för att lyssna på inlägget i Sveriges Radio

Det är fröerna som ger oss växter och mat. Men på en del ställen i världen är det bråk om vem som ska äga och ha makten över fröerna. I landet Colombia i Sydamerika har bönderna blivit förbjudna att använda sina egna fröer. Klartext har besökt några bönder i Colombia.

ζ

fängelse-bw“Hamna i fängelse för att man
odlar sina egna fröer”

Smaka på den!

Fundera en stund på hur och varför politiker
kunde skriva på ett sådant vansinnigt avtal!

ζ

Gloria Tobasura sitter utanför sitt hus och plockar bort majskorn från en majskolv. Kornen ska användas som fröer för att odla ny majs.

– Så gjorde mina föräldrar för att odla. Och deras föräldrar gjorde likadant, berättar Gloria Palido.

Fröerna har blivit olagliga

ColumbiaMen det som Gloria Tobasura sitter och gör har blivit olagligt. Bönderna i Colombia får inte längre lagra, byta eller sälja sina egna fröer. I stället måste de köpa fröer som har särskilda märkningar. Och det är nästan bara stora företag i USA och EU som har sådana fröer.

– Om det kommer hit nån och ser att vi sparar våra egna fröer, då kan vi bli straffade. Vi kan hamna i fängelse, säger Glorias man Otoniel.

Beror på frihandelsavtal med USA

Den här lagen om fröer infördes när Colombia skulle skriva frihandelsavtal med USA. Frihandelsavtalet är ett kontrakt om hur länderna ska handla med varandra. Och när det kontraktet skulle skrivas så ville USA att Colombia skulle göra en ny lag om fröer.

– De sa att det var bra för att se till så att inga sjukdomar sprider sig i fröerna.

Men Glorias syster Marta tror att lagen egentligen är till för att de stora frö-företagen i USA ska tjäna pengar.

– Lagen gör så att vi blir ännu mer beroende av andra länder, säger Marta Tobasura.

Stora mäktiga företag

SPRATTELGUBBE-SV-BWFrö-företagen är några av de största och rikaste företagen i hela världen. Det allra största heter Monsanto och är ett enormt företag från USA. Germán Beles är expert på fröer i Colombia. Han säger att det är viktigt för de stora företagen att få makt över fröerna i världen.

– Den som kontrollerar fröerna har också kontroll över maten, säger han.

Många protesterar mot lagen

I Colombia har många bönder protesterat mot frölagen och det har varit många demonstrationer i landet. Bönderna tycker att det är viktigt att få bestämma över sina egna fröer. Annars kan en massa olika arter av växterna försvinna, säger de.

Nu diskuterar Colombias regering och bönderna om de kan ändra den här lagen. Men Gloria Tobasura säger att hon tänker fortsätta använda sina egna fröer i vilket fall som helst.

– Även om de kommer och straffar oss kommer vi att fortsätta använda våra egna fröer, säger Gloria Tobasura.

ζ

Kommentar

Columbias politiker har blivit duperade att till att ge Monsanto och andra GMO-företag ett oinskränkt monopol på fröer vilket självfallet är fullständigt horribelt. Sannolikt har har man köpt politiker, hotat politiker och manipulerat politiker. Svaga politiker är en enkelt match för dessa slipade och professionella lobbyister med obegränsade ekonomiska resurser.

Och nu står EU och Sverige på tur.

Det är livsviktigt att Cecilia Malmström har klart för sig att vi inte accepterar GMO-livsmedel eller mejerivaror eller kött från djur uppfödda som utfordrats med GMO. Och vi accepterar inte heller fri import av mejerivaror och kött från djur som är uppfödda under förhållanden som i
Sverige är olagliga. Detta bör självfallet även gälla vid offentlig upphandling.

Vi måste nu i akt och handling visa att vi inte accepterar GMO. Etapp ett är att förstå vad GMO är och sedan följer med automatik insikten hur farligt GMO är och att det inte finns några fördelar alls för konsumenter, producenter eller länder – bara elände. Ge Cecilia Malmström folkligt stöd genom att t.ex. börja gärna med att läsa det PM som Bertil Wosk skrivit:

PM: Genmanipulation (GMO) … (PDF)

folk-bw

Utfallet ligger i folkets händer – ta befälet eller bli grundlurad på
valfrihet, självbestämmande, kvalitet, pengar och livskvalitet.

Ett fråga om liv eller död – och om livskvalitet.

ζ

Kronblom-NHFKlicka på bilden för att teckna medlemskap
eller klicka här…

2 svar på ”Cecilia Malmström – handelskommissionär i EU – behöver ditt engagemang för att lyckas!”

 1. Jag rekommenderar alla, inkl Cecilia Malmström, att läsa boken ”Hotet mot livet” av William Engdahl, kan köpas här: http://www.anarchos.se/index.php?route=product/product&author_id=1&product_id=50

  Pia Hellertz har skrivit en sammanfattning av boken: http://www.piahellertz.com/Hotet_mot_livet.pdf

  I boken redovisar Engdahl hur utvecklingen drivits fram av en amerikansk elit redan från början av 1900-talet. BigAgro är ledordet, dvs. industriellt jordbruk av värsta sort. Här ingår GMO som en naturlig följd.
  Endast pengar räknas, människor och natur offras helt krasst.

  Vi måste få våra politiker att fatta vad folket vill. Vi vill INTE ha GMO!

  De nya avtalen TTIP och CETA är ytterst allvarliga hot mot vår egen och jordens hälsa. Går avtalen igenom kommer EU att dränkas av GMO-produkter och vårt eget jordbruk kommer att kollapsa, på samma sätt som redan skett i USA.

  Skaffa och läs boken, och agera för att väcka folket och politikerna.

 2. Småskaligt jordbruk kan mätta många munnar!

  Små jordbruk med stor biologisk mångfald har bäst förutsättningar att producera mat till många, om de samtidigt ska vara självförsörjande på drivmedel och växtnäring. Det hävdar Kristina Belfrage i en avhandling från SLU. Viktiga inslag i denna typ av jordbruk är flera djurslag, betesmarker och god tillgång på arbetskraft.

  Detta är något av det mest positiva jag stött på överhuvudtaget. Småbruken är hoppet för framtiden. De ger högsta kvalitet på maten och är de allra effektivaste. Bryt upp de megastora gårdarna och stoppa monokulturer, och därmed även GMO-produkter. Studera jordbrukaren Joel Salatin, USA, på PolyFaceFarms, han har verkligen lyckats att skapa ett hållbart och högavkastande jordbruk. I LCHF-magasinet 2014 nr 3 finns en artikel om Salatin av Per Wikholm.

  http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lantbruksuniversitet__slu/pressreleases/smaaskaligt-jordbruk-kan-maetta-maanga-munnar-1065615

  http://www.polyfacefarms.com/

  http://lchfmagasinet.se/

Kommentera