Det behövs ett bondeuppror!

.

bönder

Svensken några dagar från svält

Livsmedelsverket har på uppdrag av Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI släppt en föredömlig rapport vid namn Livsmedelsförsörjning i ett krisperspektiv (PDF). Den visar på hur försörjningsläget när det gäller mat i Sverige.

ζ

Krisen i jordbruket

Utvecklingen inom det svenska jordbruket är en nationell katastrof:

 • försörjningsmässigt
 • säkerhetsmässigt
 • hälsomässigt
 • miljömässigt, ekologiskt

vote-greenOch med GMO som knackar på vår dörr, riskerar vi att bli sterila, men först får många av oss cancer och andra sjukdomar. Och under tiden dör vårt lantbruk sotdöden.

Varför? Jo, på grund av politisk dumhet. Vi får som vi röstar.

ζ

Självförsörjningen och det nationella oberoendet

Andel av befolkningen som var verksamma i det svenska jordbruket:

 • Omkring 1870: 71 %
 • Fram till första Världskriget: 35 %
 • Omkring 1950: 25 %
 • Idag: 1 %

Utvecklingen hänger samman med industrialiseringen och industrins behov av arbetskraft, vilket också drev fram en mekanisering av jordbruket. Gårdar slogs samman till större enheter.

Fram till 1950 hade jordbruket utvecklats genom växelbruket, där kvävefixerande vall med klöver och baljväxter band kväve ur luften. 1950 upptog klövervallen 40 % av all åkerjord. Växelbruket gjorde också att ogräsen kunde hållas i schack och det var också organiskt förknippat med djurhållningen, där naturgödseln gav ett nödvändigt tillskott utöver kvävefixeringen.

Aldrig, vare sig tidigare eller senare, har vi i Sverige haft ett så högproduktivt jordbruk baserat på i huvudsak egna och förnyelsebara resurser. Landet var helt självförsörjande på mat och förutom att försörja en befolkning på 7 miljoner (idag 9,5 miljoner), försörjde jordbruket 3 miljoner nötkreatur (idag 1,6 miljoner), nästan 1,5 miljoner lamm (idag 0,5 miljoner) och 500 000 arbetshästar (idag 360 000 för sport och nöje). Svinuppfödningen har däremot ökat, men denna uppfödning baseras nästan uteslutande på importerat foder.

Idag är självförsörjningsgraden mindre än 50 % och minskande.

Hur illa det är ställt i fråga om våra möjligheter att klara en utrikespolitisk kris, där vi hotas av främmande makt, belyser till exempel signaturen Cornucopia? på sitt blogginlägg;

Han konstaterar att det inte längre finns några beredskapslager och att de lager som finns centralt i livsmedelsbranschen bara räcker en vecka (jämför vårt militära försvar som också beräknas hålla en vecka).

”För att fortsätta tjata om veganer, så bor vi som bekant på ganska nordliga breddgrader. Det innebär att en livsförutsättning här är att vi har en kött- och mejeririk kosthållning. Frukt och grönsaker måste importeras.

Det är endast inom spannmål och djurhållning som vi har möjligheter att vara självförsörjande i Norden. Veganismen i Sverige är alltså beroende av globala transporter och med det de ändliga fossila bränslena. Naturligtvis kan vi äta mindre kött, men skall vi alls ha någon egen försörjning av livsmedel inom landet så måste vi hålla djur.

Djurhållning är också en förutsättning för ekologiska brukningsformer.”

ζ

Detta är ett mycket viktigt påpekande. I och med mer betydande införande av konstgödsel i jordbruket i början av 1950-talet blev det möjligt att skilja djurhållningen från spannmålsodlingen. Så skedde också. Samtidigt försvann växelbruket som berikat jorden och hållit ogräsen i schack. Nu började man istället bespruta fälten med gifter när man odlade spannmål. De gårdar som satsade på djurhållning minskade på vallodlingen och började ge djuren mer kraftfoder. Man fick dessutom överskott på stallgödsel, som istället för att berika jorden nu blev en lokal miljöbelastning.

Importen av frukt och grönsaker visar vårt beroende:

ζ

Kris för mjölkbönder – mejeriimporten blomstrar!
.

bondkris 1.
”Varannan mjölkbonde försvann på tio år”

Krisen för landets mjölkbönder fortsätter. På tio år har antalet mjölbönder minskat från 10.000 till knappt 5.000 idag. Under 2013 års första kvartal försvann ytterligare 50 mjölkbönder. Samtidigt har importen av mejeriprodukter ökat kraftigt till Sverige. Aldrig har vi importerat så mycket mjölk, fil och grädde som idag.

SEK-hand-hMed GMO lämnar vi därtill över makten till GMO-företagen som därigenom styr folket. Har vi blir tokiga?

Ska bönderna be Monsanto om tillstånd och betala till Monsanto för att så?

Och vem ska köpa spannmål, mejerier och kött, som är kontaminerat med GMO? Skaran omedvetna konsumenter krymper hela tiden och snart tar inte de större kedjorna in GMO-kontaminerat, för att behålla sina kunder.

GMO ökar markant risken för bl.a. cancer och barnlöshet.

ζ

GMO

GMO-Frankenstein-äggDen sista spiken i kistan är GMO som okunniga eller dumma politiker är på väg att föra in i landet. De är på väg att sälja ut våra lantbrukares viktigaste konkurrensfördel – GMO fritt – för en spottstyver. När konsumenterna börjar förstå vad GMO innebär så är det ingen som vill äta det ens om det blir gratis. Om vi då även har kontaminerat det svenska lantbruket, vad ska vi då äta?

Ska vi tillåta att våra barn serveras mat som är kontaminerat med GMO? Borde det vara instiftat i upphandlingskontraktet att all mat ska vara fri från GMO, även mejerivaror och kött som inte ska komma från djur som utfodrats med GMO.

Och i detta läge, när våra egna lantbrukare behöver allt stöd de kan få, så gick nyligen Göteborgs stad ut och upphandlade ekologiskt kött enbart från utlandet. De hade utformat sin upphandling på ett sådant sätt att egna leverantörer stängdes ute. Hur tänker Göteborgs politiker och kommunala tjänstemän?

Är en procent av befolkningen så liten att man kan bortse ifrån den? Men de 99 % som är beroende av bra mat då? Räknas inte de heller? Räknas inte längre självförsörjningsgrad? Hur långt har dumhet och aningslöshet spritt sig bland dagens politiker?

Med tanke på att vi lever en oroligt värld vore det minst lika viktigt med en hög egen försörjningsgrad som med ett militärt försvar.. Vi måste nu också försvara oss mot en förestående GMO-invasion. De är frustrerande att behöva försvara sig mot egna tjänstemän, organisationer och politiker. De borde ju veta bäst.

Vi stoppar GMO genom att den 25 maj gå man ur huse och rösta bort alla GMO-kramare ur EU-parlamentet. Sedan gör vi samma sak i riksdagsvalet 14 september.

GMO är en fråga om LIV eller DÖD, och om vi öppnar dörren för GMO så lär det bli svårt att bli av med när det har kontaminerat och beblandat sig med våra naturliga friska gener. Och när skadorna blivit alltför stora så stänger naturen av vår reproduktionsförmåga – vi blir sterila. Det blir råttor, hamstrar och grisar på bara några generationer, bara genom att äta kommersiell GMO-majs och GMO-soja från bland annat USA (som amerikaner äter).

Nu vill de via handelsavtal sänka oss till samma nivå. Vilket definitivt kommer att sänka svensk livsmedelsproduktion och sedan det svenska folkets tur. Om vi istället vänder på utvecklingen så skulle Sverige kunna bli det goda exemplet för andra länder.

ζ

gungbräda-obalansNyliberalismen

En fördjupning av nyliberalismens baksida som nu drabbar vårt lantbruk, vår hälsa och vårt välstånd.Man skulle kunna sägas att balansen har rubbats, till nackdel för medborgarna.

Våra förtroendevalda politiker som hanterar våra skattemedel, de är ingen match för professionella tungviktare. Vi vet redan vad otyglade marknadskrafter gör med vår kost och vår sjukvård. Det är hög tid för medborgarna och dess förtroendevalda politiker att ta befälet. Annars störtar vi ju.

 • Intressant föredrag av docent Ralf Sundbergklicka här … om hur grundlurade vi blir på både hälsa och pengar, av skrupelfria otyglade marknadskrafter inom kost- och läkemedelsindustrin.
  .
  Vården har t.o.m. mandat att sköra sönder magen och tarmar på överviktiga 13-åringar i en studie för att se vad som händer på sikt (sker helt öppet i Stockholm och Göteborg). Vårdens ansvariga kan bevisligen göra precis som de vill (även bryta mot lagen), eftersom våra förtroendevalda politiker inte bryr sig.
  .
  Och så kan vi inte ha det längre. Det är våra förtroendevalda politiker som betalar med skattemedel och då ska de leda verksamheten i medborgarnas och samhällets intresse. Om det övergår deras kompetens ska de byta jobb (= folkets ansvar)..
  .
 • Vad är Nyliberalism? … Wikipedia
 • Chicagoskolan (ekonomi) … Wikipedia
 • Är finanskrisen Chicagoskolans fel? … forskning.se
 • Varning för Chicagoskolan … SvD OPINION … Citat: Vi behöver framförallt en ekonomisk modell som premierar långsiktighet och ömsesidigt ansvar.

ζ

Alternativet

Alternativet där svenskt jordbruk skulle kunna hävda sig väl – på ett hållbart och miljömässigt vis, som också är bra för djuren. Vi skulle få fler arbetstillfällen, en hälsosam mat, vi skulle vårda vår miljö och vi skulle slippa GMO på tallriken (som oåterkalleligen blandar sig med våra gener). Ett friskt folk kan hävda sig på den globala jobbmarknaden och rädda jobben och välfärden, ett sjukt folk kan inte det.
.

.
Läs mer (klicka på löpsedeln):

ζ

Rött kort för GMO-kramare i EU-valet 25 maj

rött-kort-xsLåt oss börja med att rösta bort alla GMO-kramare ur EU – parlamentet 25 maj – jätteviktigt att vi alla går man ur huse den dagen – det gäller ju LIV eller DÖD.

Kostdemokrati kommer att presenterar olika partiers ståndpunkt i GMO-frågan, en RÖTT KORT fråga. Det blir direkt utvisning, oberoende hur bra man är på andra frågor.

Bönderna utgör bara en procent av befolkningen så makthavarna bryr sig inte så mycket om vad de tycker. Men de bryr sig om vad resterande 99 procent tycker, åtminstone inför val.

Våra bönder behöver vårt stöd och vi behöver deras (GMO-fria) mat.

I EU-valet ruskar vi om våra politiker, genom att gå man ur huse och kicka ut politiker som inte begriper bättre än så.

ζ

david suzuki -gmo

Kommentera