10 politiska strider och 5 strategiska valfrågor

.

10-POLITISKA-STRIDER

.
ζ
.

”Tio politiska strider som kommer att avgöra valet”

Jesper-Per

Publicerad DN DEBATT 2013-12-07

Osäker opinion. Väljarna bestämmer sig allt senare, och det blir allt viktigare för partierna och politikerna att pricka in rätt reformagendor och kommunicera på rätt sätt i valrörelsen. Vi har identifierat tio faktorer som vi menar kommer att avgöra valet 2014, skriver Jesper Strömbäck och Per Schlingmann.

I dag är det 281 dagar kvar till riksdagsvalet 2014. Enligt den sammanvägning av olika opinionsmätningar som görs av statsvetaren Henrik Oscarsson får de rödgröna partierna 50 procent, allianspartierna 39,5 procent och Sverigedemokraterna 9,3 procent. Samtidigt är 18 procent osäkra, och opinionsmätningar som görs långt före valdagen är sällan en bra indikator på hur det kommer att gå i valet. Exempelvis fick de rödgröna partierna för fyra år sedan nästan exakt samma resultat som nu, för att sedan förlora valet.

Detta illustrerar att mycket kan hända. Det beror inte minst på att väljarrörligheten har blivit större. 2010 bestämde exempelvis 53 procent vilket parti de skulle rösta på under valrörelsen, medan 17 procent bytte parti.

Av detta kan två slutsatser dras. För det första att man inte bör fästa allt för stor vikt vid vad opinionsmätningar nu visar. För det andra att de reformagendor partierna nu utvecklar och den politiska kommunikationen fram till valet kommer att få stor betydelse. I det sammanhanget bedömer vi att tio faktorer (utan inbördes ordning) tillsammans kommer att avgöra riksdagsvalet 2014.

 1. Kampen om framtiden. Varje val handlar både om historien – hur olika partier och regeringen har skött sig – och framtiden – vilka partier och vilket regeringsparti är bäst på att väcka framtidstro. Enligt vår uppfattning är framtidsbedömningarna viktigast. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att övertyga om att man har en politik för framtiden och att ingjuta framtidshopp?
  .
 2. Kampen om dagordningen. När människor tar ställning till partierna gör de det i stor utsträckning utifrån de frågor som ligger högt på den mediala och politiska dagordningen. Partierna gynnas därför ifall frågor som de upplevs som starka i ligger högt på dagordningen. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att sätta dagordningen?
  .
 3. Kampen om politikens genomförbarhet och trovärdighet. Människor vill att politiker förstår verkligheten på ungefär samma sätt som de själva, men också att de har förslag som bidrar till att åtgärda problemen. Politiken måste också upplevas som trovärdig och effektiv. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att övertyga om att de har en politik som är möjlig att genomföra och effektiv när det gäller att hantera olika problem?
  .
 4. Kampen om gestaltningarna av verkligheten. Den politiska debatten fokuserar ofta på olika förslag, men viktigt är också att beskriva verkligheten på ett sätt som människor känner igen sig i. Hur verkligheten gestaltas har också betydelse för hur trovärdiga olika förslag upplevs och för vad som uppfattas som de viktigaste konflikterna. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att gestalta verkligheten och definiera de centrala konflikterna?
  .
 5. Kampen om regeringsalternativens trovärdighet. Människor röstar inte bara på partier utan också på regeringar. Medan allianspartierna går till val som ett samlat regeringsalternativ har beskeden från de rödgröna partierna varit oklara. Sverigedemokraterna gör också regeringsfrågan oklar. Två avgörande faktorer kommer att vara hur viktigt människor upplever att det är med tydliga regeringsalternativ, dels hur trovärdiga regeringsalternativen upplevs. Frågan är därför: vilket regeringsalternativ kommer att lyckas bäst med att övertyga om att man har den kompetens som krävs för att styra landet under de kommande fyra åren?
  .
 6. Kampen om mobiliseringen och entusiasmen. För att vara framgångsrika måste partierna lyckas med att både mobilisera och entusiasmera medlemmar och sympatisörer och att identifiera och mobilisera möjliga väljare. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att identifiera, mobilisera och entusiasmera möjliga väljare och anhängare?
  .
 7. Kampen om att vara i opposition mot verkligheten. I den politiska debatten låter det ofta som att motståndaren utgörs av andra partier. För väljarna är den verkliga motståndaren dock olika problem som man upplever. Förmågan till ständig samhällskritik är därför viktig för att vinna människors förtroende, men också för att förnya politiken när nya problem uppstår. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att visa att den verkliga motståndaren är problem i verkligheten?
  .
 8. Kampen om mediebilden. För de allra flesta är medierna den viktigaste källan till information om politik och samhälle. Vilka frågor som finns på mediernas dagordning och hur medierna gestaltar såväl partierna och regeringsalternativen som olika förslag och verkligheten i sig kan därför få stor betydelse för hur människor upplever verkligheten och röstar. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att påverka medierna till att gestalta olika aspekter av verkligheten på ett för dem fördelaktigt sätt?
  .
 9. Kampen om vänster-höger-positioneringen och mitten. I svensk politik har den ideologiska vänster-höger-skalan mycket stor betydelse för hur människor röstar. Samtidigt är ”vänster”, ”mitten” och ”höger” subjektiva begrepp. Frågan är därför: vilka partier kommer att lyckas bäst med att positionera sig själva och sina motståndare utmed den ideologiska vänster-höger-skalan?
  .
 10. Gehör och känsla. Politisk kommunikation och politiska kampanjer handlar om både konst och vetenskap. Lika viktigt som det är att partierna tillämpar de senaste kunskaperna om hur man planerar och genomför valkampanjer och bedriver politisk kommunikation, lika viktigt är det att ha gehör och känsla, och att våga följa sitt gehör och sin känsla för vad som fungerar, ligger i tiden och är rätt.

SvD131207-bakgrundGivetvis finns det också andra faktorer som kan få stor betydelse. Inte minst viktig är ekonomins utveckling eller om det uppstår kriser i omvärlden som påverkar Sverige.

Oavsett det är den politiska kommunikationen avgörande, och inom ramen för detta kommer de faktorer som har diskuterats ovan få mycket stor betydelse. Vad opinionsmätningarna än visar nu har den långa valrörelsen knappt börjat, och mycket kan – och kommer sannolikt – hända.

Text

Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
och journalistik vid Mittuniversitetet, knuten till Per Schlingmann AB

Per Schlingmann, rådgivare, grundare av konsultföretaget
Per Schlingmann AB, tidigare partisekreterare (M).

ζ

Kommentar

Kost, sjukvård, omsorg, trygghet, jobb och välstånd har alltmer blivit politiska och demokratiska frågor och ovanstående tio ”strider” är värda att reflektera över. Nästa val kan bli väljarnas – där vi verkligen kan slå ett slag för folkhälsan och vår framtid.

time-for-changeNyckeln till framgång ligger i att tillräckligt många väljare enas om att driva ett fåtal viktiga politiska frågor, där de två viktigaste nedan är ”enkla” och uppenbara i medborgarnas ögon, men svåra politiskt.

Därför kommer inget att ske förrän det finns en massiv folklig opinion som kräver resultat (då har de inget val, såvida de vill ha nytt förtroende). Det räcker med 5 – 10 % av väljarkåren för att göra stor skillnad.

Folket förstår det politiker hukar inför. Först när folket tar befälet kan folkhälsan, vården, omsorgen och välfärden räddas. Annars fortsätter färden mot en säker krasch.

ζ

5 valfrågor

På Kostdemokrati har vi formulerat fem väsentliga och realistiska valfrågor, där de två första ”bara” kräver ett beslut, frågor som det går att svara JA eller NEJ på (och här bör folket vara bestämt och endast acceptera rätta svar, klara och entydiga svar).

Rätta svar på de två första frågorna är ”essentiella”, en förutsättning för bli vald. Sedan spelar det ingen roll hur bra man är på övriga frågor, man får lämna den politiska planen. Det blir ”rött kort” för de politiker och partier som svarar fel eller som slingrar sig på de två första frågorna, och de måste agera i akt och handling.

rött-kort-flicka1. NEJ till GMO (rött kort)

2. NEJ till fler kostråd från SLV (rött kort)

Gult-kort3. JA till att politikerna tar befälet över sjukvården (gult kort)

4. JA till att politikerna tar befälet över rättsväsendet (gult kort)

5. ÖVRIGA viktiga frågor

ζ

Röda och gula kort

De två första frågorna är så enkla och har sådan tyngd att de som svarar fel eller svävande på en av dessa två frågorna blir diskvalificerad och får lämna den politiska spelplanen. Om de inte ens klarar av dessa ”enkla” frågor som är en förutsättning om vi ska kunna kunna rädda vården, folkhälsan och välfärden, då är de inte heller kompetenta att regera landet. Dem röstar vi inte på.

De övriga frågorna är mer mångfacetterade, men inte desto mindre viktigt att politikerna tar tag i dem. Hur många gula kort som krävs innan respektive väljare inte längre vill rösta på dem, det väljer man själv.

Observera att det är resultatet som gäller.

Det innebär att Alliansen har 10 månader på sig att åtgärda punkt ett och två – annars blir det rött kort. Om de inte ens klarar det enkla och uppenbara, då kan de inte heller leda landet. Två frågor som hotar att sänka landet om politikerna inte ingriper, om de fortsätter att huka sig i bänkarna.

DIFFICULTOm de däremot vaknar upp och ser världen som den är och åtgärdar två väsentliga samhällsproblem, då ökar chansen markant att få förnyat förtroende. Nu gäller det att visa handlingskraft eller ge upp – lämna walkover.

Att göra det rätta när det gäller GMO och KOSTRÅD – hur svårt kan det vara?.

.
Team KOSTDEMOKRATIATI

Programförklaring ... läs mer... 

2 svar på ”10 politiska strider och 5 strategiska valfrågor”

 1. GMO – Är det detsamma som att spela rysk roulette med vår hälsa? – Få svaret att Dr Lorrin Pang

  En video publicerad den 20 november 2013

  Han talar som en privatperson, Dr Lorrin Pang tar oss genom en engagerande PowerPoint presentation som ger vetenskapliga och medicinska fakta som alla omedelbart behöver veta om.

  Han diskuterar sanningen om genetiskt modifierade livsmedel och grödor, horisontell genöverföring (HGT), och den kemiska cocktailen GE Farming och testmetoder som påverkar vår hälsa och miljö i Maui distriktet liksom i resten av världen.


  .
  NEJ TILL GMO ÄR EN ÖVERLEVNADSFRÅGA

  Vi vet såpass mycket att GMO utgör ett reellt hot mot människan, djur och hela vår miljö, utan att tillföra något gott. Allt detta för att ett fåtal ska få exklusiv makt över vår mat och på köpet bli enormt rika. En bubbla som redan håller på att spricka, då bieffekterna är katastrofala.

  Näringsinnehåller i GMO-majs och soja är extremt lågt och GMO gör att vi utvecklar cancer och blir sterila. Ogräs utvecklar snabbt immunitet mot gifter och superogräs som inget biter på utvecklas, bin dör i massor, m.m.

  Näringsinnehåll … KNOCKOUT: ”GMO-majs” vs ”icke-GMO-majs”

  Läs mer om GMO … klicka här (mer än 300 inlägg, och alla pekar åt samma håll – KATASTROF).

  Det värsta är att det kanske inte går att reversera dessa manipulerade gener när de ha blandat sig med naturliga. Vi har öppnat ”Pandoras ask” (den innehöll en mängd olyckor och sjukdomar som flög ut över världen och när Pandora tillslut lyckades stänga asken hade nästan hela dess innehåll redan flugit ut. Det enda som fanns kvar på botten av asken var Hoppet).

  Endast kunniga, engagerade och rakryggade politiker kan stoppa detta vansinne – om de har en massiv folkopinion bakom sig

  Ett stort problem är att alltför få medborgare vet vad GMO är och ännu färre har kunskaper om vad det innebär. Här har Internet en viktig roll att spela fram till valet – annars blir folket överkört – det kommer att smygas på oss.

  Därför har vi ”NEJ till GMO” som första valfråga – som ger RÖTT KORT. Jämfört med den skada GMO kommer att göra är Gardasil en västanfläkt, om ens det.

  Strategin verkar vara att trycka ner våra bönder såpass att de är tvingade att acceptera det billigare GMO för att överleva, men då skänker de bort sin viktigaste konkurrensfördel – mat utan GMO (kvalitet). Då slår de undan fötterna på sig själva.

  Svenska bönder kan inte konkurrera med priset för kött från djurfabriker där djuren far illa, men de kan konkurrera med bra kvalitet och genom att svenska djur mår bra. Genom att hålla rent från GMO uppnås en unik konkurrensfördel då alltfler konsumenter börjar förstå vad GMO gör med oss och miljön. Skänk inte bort den för en spottstyver.

  Detta är vår viktigaste valfråga – en överlevnadsfråga – NEJ till GMO.

  De politiker som inte förstår detta måste bytas ut, röstas bort.

  Hawaii

  På den stora ön Hawaii har folket lyckats få politikerna att förstå allvaret och de har nu bannlyst GMO genom en ny lag – mycket klokt.

  Read more … Mayor of Hawaii’s Big Island signs anti-GMO bill into law

  Läs mer … Googleöversatt

  – – –

  Läs även följande nyhetsbrev som kom igår:

  Hi Leif,

  It’s official. On Thursday, the mayor of the Big Island of Hawaii, Billy Kenoi, signed bill 113 into law. This bill prohibits biotech companies from operating on the Big Island, and it bans farmers from growing any new genetically altered crops.

  Get the whole story here.

  Hawaii is joining Mexico, which last month banned (on an interim basis) the planting of all genetically engineered corn, and Italy, which in July became the 9th European country to ban planting of Monsanto’s GMO corn.

  Do you think GMOs should be labeled? If you do, you are far from alone.

  The vast majority of people in the United States would like to see the country join 64 other nations, including all of Europe, in labeling GMOs. It’s a cause supported, according to polls, by 93% of the American public.

  But last month the Grocery Manufacturer’s Association (GMA), funded by secret and illegal donations from the junk food industry, led a campaign to block labeling in the state of Washington. And now recently uncovered documents have revealed that the GMA is plotting a campaign for federal preemption that would permanently block any state from requiring mandatory labeling of GMOs.

  Find out what we’re doing to stop the GMA’s plan for permanent GMO secrecy, and how you can join us, here.

  (Hint: Our plan has something to do with Coca-Cola.)
  Yours for healthy people and a healthy planet,

  Ocean Robbins

  P.S. I think it’s time to hold Coca-Cola and their ”natural” brands accountable for what they do. They funneled more than $1 million into the GMA’s Washington State campaign to oppose GMO labeling. Find out more, and join the Coke Boycott Action Team, here.

  Visit our webbsite … http://www.foodrevolution.org/

  Tips: Texten ovan går enkelt att Googleöversätta till svenska genom att markera texten och sedan trycka på knappen ”Engelska till Svenska” uppe till höger på sidan.

  Kommentar:
  93 % av den amerikanska befolkningen vill att GMO-produkter ska märkas med GMO, men industrin vill absolut stoppa detta. Det vet att 93 % av deras kunder då skulle sluta köpa deras produkter. Endast okunniga eller manipulerade konsumenter köper GMO-produkter, hur lite de än kostar.

  Om nu GMO är så bra för människor, djur och miljö, varför inte då använda det som ett försäljningsargument? Varför smyga med något bra som sägs kunna rädda jorden från svält?

  – – –

  Sammanfattningsvis sover svenska folket och svenska politiker medan GMO-företrädarna hela tiden flyttar fram sina positioner. Det är hög tid att vakna och resolut sätta ner foten i backen. Annars riskerar vi att bli tagna på sängen.

  Men alla svenskar sover väl inte? Nej, bara de goda.

  Grönt ljus för GMO-betor i Skåne

  Publicerad 17 april 2012 – med 23 kommentarer

  Fyra försöksodlingar med genförändrade sockerbetor har fått grönt ljus från Jordbruksverket. Bakom fältförsöken ligger det amerikanska kemi- och läkemedelsföretaget Monsanto.

  Läs mer … NyTeknik

  Som sagt; Dags för de goda att vakna och agera med full kraft. Och det enda som verkar bita är att rösta bort alla GMO-politiker. Detta är vår viktigaste valfråga 14 september 2014 och de som idag regerar ha tio månader på sig att agera om de inte vill sitta med ”Svarte Petter” på valnatten.

Kommentera