Aprilskämt året runt – Socialstyrelsens häxjakt på de som utvecklar vården.

.

ζ

Om hörselskador, behandlingsmetoder, vetenskap, lagen och om häxjakt i modern tappning.
.

Över en miljon svenskar har hörselskador

Det finns över en miljon hörselskadade i Sverige. Den vanligaste hörselskadan är hörselnedsättning – ett folkhälsoproblem som omfattar mer än 14 procent av befolkningen, i olika grad. Andra hörselskador är tinnitus, Menières sjukdom och ljudöverkänslighet. Dessa hörselskador förekommer ofta i kombination med nedsatt hörsel. Källa … hrf.se

Hörselskadade förnekas en behandling som skulle hjälpt många och de som förespråkar en effektiv behandling som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet förföljs av tjänstemän inom Socialstyrelsen på ett sätt som liknar forna tiders häxjakt. Detta sker idag i Sverige, utan saklig grund, vilket indirekt drabbar mer än en miljon svenskar med hörselskador.

.
Vem ärenden springer tjänstemännen på Socialstyrelsen? Har de någon slags immunitet mot att behöva följa lagen och således kan agera enligt eget tycke, som det passar? Syftet verkar vara att värna ”status quo” eller ”business as usual”, dvs. värna ekonomiska särintressen, även om det drabbar stora patientgrupper och samhället i stort. Istället rekommenderas meditation, psykologisk distraktionsterapi och overksam kortisonbehandling, som saknar vetenskapligt stöd och som har visat sig ge noll resultat för hörselskadade

ζ

Senaste vetenskapligt

grundade behandlingsmetoder

för hörselskadade

som Socialstyrelsen väljer att
förneka och aktivt bekämpa.

Akut hörselnedsättning kan ha flera orsaker, en av dessa är skada i samband med skytte. Men även hög volym i hörlurar kan skada hörseln, samt virus- och bakterieinfektioner.

Nyligen publicerades en unik studie som visade att laserbehandling kan få hörselsinnet att läka på ett bra sätt. Michael Zazzio redogör nedan för ny epokgörande hörselforskning.

Laserljus läker akut hörselnedsättning

Svenska öronläkare anser inte att laserbehandling av olika typer av hörselnedsättning är en bra metod, trots att det finns många vetenskapliga studier som visat att den kan vara effektiv.

Här presenterar Michael Zazzio två nya studier som på ett övertygande sätt visar att laserbehandling är ett skonsamt och effektivt sätt att behandla hörselskador och Ménières sjukdom.

 • Läs mer… (observera att samtliga landsting är informerade).

Men tjänstemän på Socialstyrelsen synes anse sig stå över vetenskap, svensk grundlag, patientsäkerhetslagen och EU-lagstiftning och kan lugnt välja att vägra lyssna på det örat, eftersom rättsliga instanser (åklagare, domstolar och JO) och ansvariga politiker väljer att vända bort blicken. De kan också starta processer mot enskilda personer för att försöka stoppa dem genom att t.ex. beröva dem deras levebröd, utan saklig grund.

Michael Zazzio är utsatt för denna ”bannlysning”, denna häxjakt i modern tid. Det föranleder att Socialstyrelsen agerande måste granskas. Det som idag sker är helt acceptabelt i en demokrati.

Michael Zazzio har dock fortfarande kvar sin legitimation, trots 13 års kontinuerlig förföljelse, utan att Socialstyrelsen har kunnat visa på att något patient har blivit felbehandlad.

En häxjakt som indirekt drabbar fler än en miljon hörselskadade som förnekas en verksam behandling, till synes för att ”business as usual” till varje pris ska upprätthållas och kanske delvis för att det är en prestigefråga. Vem vill erkänna att de haft fel under decennier?

ζ

Michael Zazzio

Michael Zazzio är krönikör på Kostdemokrati och mycket väl insatt i både vad gäller behandling av hörselskador, vetenskapen och lagen. Han har öppet utmanat Socialstyrelsen, som inte själva följer lagen, och det förefaller vara en orsak till att han nu är utsatt för ännu en häxjakt, en kontinuerlig förföljelse.

Utomlands är han istället hyllad som en seriös forskare med vetenskapen på sin sida, vilket självfallet gör honom till en extra farlig och kompetent meningsmotståndare.

Det är kunniga och modiga personer som Michael Zazzio som driver utvecklingen framåt inom hälso- och sjukvården, medan Socialstyrelsen inte ens verkar drar sig för regelrätt personförföljelse och lagbrott för att värna ”status quo” inom den offentligt vården (som inte verkar vilja eller vågar lära nytt). Kanske är det också föranlett av att försvara sin prestige.

Socialstyrelsen värnar dagens overksamma behandlingsmetoder för hörselskadade, som saknar vetenskaplig grund och som bevisligen inte ger något resultat alls. Parallellt motarbetar de behandling som vilar på vetenskaplig grund och som bevisligen ger bra effekt för patienterna. Hur tänker Socialstyrelsen och hur kan läkarna stå för denna overksamma behandling? Fullständigt ofattbart!!!

Socialstyrelsen agerande gör att Sverige hamnar på efterkälken när det gäller forskning och behandling, vilket gör att vi tappar konkurrenskraft på den globala jobbmarknaden.

Michael Zazzio behöver stöd i sin kamp mot jätten Goliat (Socialstyrelsen) som förlänats sin styrka av svenska folket och som grovt missbrukar folkets förtroende.

En verksamhet som nu Socialstyrelsen har satt under fortsatt ”utredning”, vilket gör att Landsting inte ens vill samverka, trots att de därmed bryter mot lagen och förnekar sina patienter en verksam behandling.

En modern form av bannlysning av dem som utmanar makten. Några sakliga argument erfordras ej.

Samtliga 21 landsting är informerade men ingen vill samverka, de väljer att istället fortsätta med overksamma metoder som saknar vetenskaplig grund, läs mer…

Inget landsting vill eller vågar gå emot Socialstyrelsens tjänstemän, hellre offrar de sina medborgares hälsa och spräcker sin budget. Så stort är Socialstyrelsens inflytande.

ζ

Tidigare belysande krönikor av Michael Zazzio:

 • Ny krönikör – Michael Zazzio. Läs mer…
 • Kartellen som styr den svenska hälso- och sjukvården. Läs mer…
 • Vetenskap och beprövad erfarenhet– ett begrepp utan preciserad innebörd:
 • Godtycke styr svensk hälso- och sjukvårdspolitik. Läs mer…
 • Socialstyrelsen bryter mot EU-rätten. Läs mer…

ζ

Doktor Erik Enby

Vi har tidigare skrivit om doktor Erik Enby som hade mage att framföra en ny cancerteori, väl underbyggd, varvid han bestraffades med indragen läkarlegitimation, utan saklig grund, plus att han bokstavligen utsattes för en häxjakt. Läs mer…

Ännu en man som inte låter sig tystas av tjänstemän på Socialstyrelsen, som inte flyter med strömmen, som istället driver forskningen framåt. Att beröva en framstående forskare läkarlegitimationen utan saklig grund är inte bara skamligt, det är kriminellt, ett allvarligt lagbrott. De ansvariga bör förklara sig inför en kunnig och oberoende instans, och ta ansvar för sitt agerande.

ζ

Doktor Christer Enkvist

Belysande krönikor av Christer Enkvist (tidigare överläkare och medicinsk rådgivare inom VG-region), dvs. ”inside-information”:

 • Grundlurade igen (av Socialstyrelsen) – nu när det gäller vaccin mot livmoderhalscancer. Läs mer…
 • Hälsokontrollernas farliga baksidor. Läs mer…
 • Sluta glorifiera medicinen och läkarna. Läs mer…
 • Artikelserie om sjukvårdens organisation och funktion – den sista Sovjetstaten. Läs mer…
  • Läkarnas roll i Sovjetstaten – sjukvården (del 1). Läs mer…
  • Forskarnas roll i i Sovjetstaten – sjukvården (del 2). Läs mer…
  • Läkemedelsindustrins roll i Sovjetstaten – sjukvården (del 3). Läs mer…
  • Patienten i Sovjetstaten – sjukvården (del 4). Läs mer…
  • Byråkraters och politikers roll i Sovjetstaten – sjukvården (del 5). Läs mer…
 • Inte ens i USA tror de på priskonkurrens. Läs mer…
 • Stoppa fetmaoperationerna – insulinet kan sänkas genom mindre kolhydrater. Läs mer…

ζ

Doktor Ulf Ljungblad

En annan insider som vet vad han pratar om är Ulf Ljungblad, läkare och med dr, direktör i Helse Sørøst RHF. Tidigare bland annat sjukhusdirektör på Östra sjukhuset i Göteborg.

 • Ulf Ljungblad – Ny krönikör på KOSTDEMOKRATI.se. Läs mer…
 • Den sjuka vården. 25 – 40 % av vårdens kostnader är på grund av felbehandling. Läs mer…
 • NU-sjukvården är en förutsägbar katastrof. Läs mer…
 • Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag högt blodtryck (tvärtemot vad vi fått lära oss). Läs mer…
 • Riskkapitalister har avslöjat ineffektiviteten. Läs mer…

ζ

Ann Fernholm, erkänd
vetenskapsjournalist

SBU: Dagens kostråd för diabetiker strider mot vetenskap

[Socialstyrelsen rekommenderar diabetiker koster som SBU underkänt, vilket får fruktansvärda konsekvenser för diabetiker. Ett lagbrott]

Sockersjuka är vår tids största folksjukdom

Runt 400.000 människor beräknas ha diabetes i Sverige (varav 50.000 typ 1) och forskare tror att många fler går runt med alldeles för höga blodsocker utan att veta om det. Totalt uppskattas det att antalet diabetiker och prediabetiker överstiger en miljon medborgare, bara i Sverige, dvs. mer än var tionde svensk.

Eftersom det är så vanligt tänker vi sällan på diabetes som något allvarligt. Men en 5o-årig diabetiker avlider i genomsnitt sex år tidigare än en frisk person. Störst är risken att dö i hjärtsjukdom.

Höga blodsocker skadar mindre blodkärl och nervtrådar i kroppen. Det kan leda till problem med ögon, njurar, känselbortfall i fötter och svårläkta bensår. Vissa blir till slut blinda, behöver dialys eller får amputera en fot eller ett ben.

I Sverige amputeras i snitt två fötter per dag på grund av diabetes (cirka 700 per år). Innan dess uppstår svårläkta fotsår.

Under inspelning av ett vetenskapsprogram fann Ann Fernholm ett dramatiskt tillfrisknande hos diabetiker, när de INTE följde vårdens rekommendationer.

Socialstyrelsen rekommenderar diabetiker att äta fyra koster som SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) funnit sakna vetenskaplig grund. Fyra koster som leder in diabetiker i ”naturalförloppet”, vilket innebär att de hela tiden blir sämre. Fyra koster med extremt mycket socker/kolhydrater, som ju diabetiker inte tål.

Den kost som Socialstyrelsen själv funnit vara i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, de rekommenderas ej. Men om patienterna själva väljer denna kost, så är vården numera skyldig att inte motarbeta patienten.

Helt sjukt och med fruktansvärda mänskliga och samhällsekonomiska konsekvenser!

Läs själv … SBU: Dagens kostråd för diabetiker strider mot vetenskap

ζ

Leif Lundberg
Civilingenjör, managementkonsult

Viktoperationer

Idag rekommenderar Livsmedelsverket en extrem högkolhydratkost (tallriksmodellen med 50 – 60 E% kolhydrater) som har fått diabetes och övervikt att fullkomligt explodera. Diabetes har trefaldigats och fetma har fördubblats på bara 20 år (nyckelhålsmärkningen kom 1989) . Bra jobbat Livsmedelsverket (aprilskämt)!

Livsmedelsverket kostråd bygger på en 35 år gammal påhittad siffra, utan någon som helst vetenskapligt underlag. Därför påtvingas våra barn lightprodukter i skolan. Helt fantastiskt och mycket märkligt, läs mer … Mättat fett.

Därefter tar överviktskliniker över och serverar en fettsnål lågkalorikost, som ytterligare ökar på vikten. Att det finns något som heter ”sockerberoende” förnekas. Helt fantastiskt. Läs här varför överviktsklinikernas koncept ÖKAR vikten hos patienterna … Hur fungerar det?

Inget konstigt alls, bara gammal hederlig kunskap om fysiologi, biokemi och hormonlära. Inte heller speciellt svårt att kontrollera. De som designat behandlingsmodellerna på överviktsklinikerna verkar vara komplett okunniga, men sannolikt är det så att de inte vågar avvika från vad andra gör.

De vill inte riskera sitt jobb och sin legitimation. När det gäller grundkunskaper ligger de långt under en femteklassare, inom sin egen profession.

Ytterst märkligt att dessa destruktiva och ineffektiva överviktskliniker får hålla på. Observera att de är noga med att aldrig redovisa några resultat. Det har utvecklats till ”ego business”, en försörjningsinrättning som förser sjukvården med patienter.

Nästa station är Gastric Bypassoperationer, där kirurger skär sönder magen och tarmar så att patienterna går ner i vikt, vilket är föga förvånande.

Det som är förvånande är att denna metod blivit godkänd med tanke på forskningsfusk, allvarliga komplikationer och ett uruselt resultat, även dåligt resultat när det gäller viktnedgång sett över en 10-årsperiod (delvis för att de negligerar sockerberoende).

Läs mer:

Cirka 40.000 svenskar har genomgått en viktoperation och idag sker i snitt en operation varje timma, dygnet runt, året runt. En tremiljardersindustri, som Socialstyrelsen ger sitt samtycke till.

Gastric Bypass är en av vår tids största politiska och medicinska skandaler, som kommer att uppenbaras när bubblar brister, när bomben briserar. Ett helt onödigt ingrepp med tanke på att det finns billiga alternativ som fungerar, utan biverkningar. Men på det örat lyssnar inte vården.

ζ

Media

Media har informerats, men den mediastorm som detta maktmissbruk från Socialstyrelsen sida borde ha resulterat i har dock uteblivit.

Nedan ett E-brev som i informationssyfte har skickats till oberoende experter inom området kost, hälsa och sjukvård. Det som idag sker är ett dåligt aprilskämt som pågår dag ut och dag in, året runt.

From: Michael Zazzio
To: Oberoende expertis inom kost, hälsa och sjukvård
Sent: Tuesday, March 26, 2013 3:00 PM
Subject: Äntligen ett svar (från Socialstyrelsen) – men vilket svar…

ζ

Socialstyrelsen i Grönköping har nu (2013-03-22) svarat med ett lite för tidigt aprilskämt på mina frågor och klämt fram en, vad de själva anser vara, motivering för den drygt 6½ år efter anmälan inkomna tillsynen av mig och min kliniska verksamhet.

Svaren följer i den bifogade PDF-filen (se nedan), för den som orkar att läsa igenom dem och tillgodogöra sig vidimerad information om hur Socialstyrelsen arbetar i vetenskapen och den beprövade erfarenhetens anda och med fokus på patientsäkerheten och eventuella, förmodade, befarade risker för tänkbara risker inom hälso- och sjukvården.

På frågan om varför tillsynsärendet 62220-2012 fortsätter efter att ha pågått i drygt 6½ år svarar Socialstyrelsen att tidigare utredning i ärendet med anledning av anmälan från Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi har blivit försenad.

Den inkom till SoS i början av juni och frågan är vad Socialstyrelsen menar med försening. Försenad utredning är alltså anledningen till att myndigheten fortsätter att jävlas med mig och struntar i gällande preskriptionstider men å andra sidan så körde ju SoS över preskriptionstiden i det ärende som jag varnades i för åtta år sedan – då, bland annat för att jag skulle ha ställt en diagnos som inte var definierad av Socialstyrelsen och som inte heller var ställd på någon patient som var namngiven eller som fanns underlag i det dåvarande målet, vilket enligt prejudikat och vägledande domar krävde en patient och en vårdhändelse för att ett disciplinstraff såsom varning skulle kunna utdelas.

På min fråga om vad Socialstyrelsen har för konkreta och styrkta händelser som Socialstyrelsen baserar detta tillsynsärende (62220-2012) på, svarade Socialstyrelsen ”Samtliga ärenden hos Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och allmänna förvaltningsdomstolar rörande dig och din verksamhet”.

Detta är anmärkningsvärt eftersom konkreta och styrkta händelser är händelser i vården/fel i vården av patienter eller vid förberedelse av vård av patienter. Patienterna måste dessutom vara kända i ärendet/målet för att det skall kunna leda till någon påföljd. Så, hur kan ärenden och mål utgöra konkreta händelser? Ja, jag vet inte. Thomas Meralizade har inte heller förklarat det i sitt svar.

Enhetschef Thomas Mehralizades svar visar att SoS nu kör på eftersom jag en gång i tiden har fällts och varnats. Att det skedde på olaglig väg och i strid med gällande prejudikat och utan bevisning spelar ingen roll. Fälld är fälld och på den grunden kan man som myndighetsutövare fortsätta att jaga förmodade ”häxor”.

Genom sina svar har Thomas Mehralizade erkänt att han och hans kollegor på myndigheten inte har några legitima motiv för sin förföljelse av mig. Han har dessutom tillstått att det nuvarande ärendet är samma ärende som inleddes i juni år 2006 och att det är det tillsynsärendet som nu fortsätter i en evig myndighetsprocession.

Själv har jag numera knappt några patienter alls på min klinik men jag har internationella samarbeten med läkare i andra länder, för närvarande till exempel i Spanien, Tyskland och Finland. I Storbritannien blir det nog en hel del framöver och jag har redan blivit tillfrågad om jag vill föreläsa på master classes i en femdagarsutbildning för specialister inom den audiologiska branschen. Det ger dock inga betydande inkomster utan får mer ses som en missionärsgärning för patienter i alla länder.

Kontrasten är stor –internationella erkännanden, egen forskning indexerad på MEDLINE, utbildning av utländska läkare och inbjudningar som talare vid internationella specialistsymposier, -kongresser och -konferenser å ena sidan kontra nationell hetsjakt på svensk mark som drivs på av en svensk ÖNH-läkarkår där medlemmarna inte ens vill samtala med mig ännu mindre lära sig något nytt inom sitt specialistområde å andra sidan.

Jag skrev för en dryg vecka sedan till svensk ÖNH-tidskrift och frågade överläkaren och tidningens chefredaktör, Sergio (Serge) Padoan, om tidningen ville att jag skulle skriva en artikel om de nya vetenskapliga rön som presenterades av de forskare som höll föredrag på den första internationella hyperakusiskonferensen som arrangerades i London den 1-2 mars i år och där jag var ”invited speaker”. Jag har ännu inte fått något svar från Padoan, inte ens ett ”nej!” har jag fått.

Sakta men säkert urholkar dock kunskapsdroppen okunskapens sten. I tidningen Medicinsk Access publicerades nyligen en av mig skriven artikel om laserbehandling av hörselskador. Jag har inte fått några kommentarer på den, inte heller ”ännu” några negativa.

Motståndarna har tystnat och vågar inte längre att kritisera mina vetenskapligt väl underbyggda påståenden. Den som opponerar sig mot det som jag yttrar vet numera att en polemisk dialog för vederbörandes del enbart skulle vara nackdel och att han eller hon eller hen på skulle vara besegrade om en sådan polemik skulle bli verklighet. Därför håller de tyst men de informerar inte heller sina patienter om vilka behandlingsmöjligheter som finns att tillgå inom landets gränser. Därmed bryter även de mot lagstiftningen och deras brott visar att de bryr sig mer om sitt eget revir än om patienternas hälsa och möjligheter att bli friska och få lindring.

JO har i fått information av mig om Thomas Mehralizades svar till mig och JO utreder min anmälan, dnr 1070-2012, vidare.

Jag har hos JK inlett en skadeståndstalan mot staten och jag har hunnit att bryta preskriptionstiden i ett skadeståndsmål baserat på Socialstyrelsens ansökan till HSAN om talan i nämnden. Fler incidenter och myndigheters lagbrott kommer att ingå i de skadeståndsanspråk som jag initialt kommer att framföra mot staten genom JK. Brotten pågår fortfarande – just nu på SoS som förstör omkring 4 miljoner i intäkter per år till min kliniska verksamhet baserat på min egen arbetsinsats med minst 7 veckors semester per år. Det är mycket pengar som går förlorade och det är många patienter som går miste om verksam behandling.

.
Michael Zazzio, internationellt känd – nationellt ökänd

ζ

Äntligen ett svar – men vilket svar…

För den som orkar läsa … Svaret

 • En kort bakgrund (sid 1-2)
 • Mina frågor till Socialstyrelsen (sid 2-3)
 • Socialstyrelsens svar och vilket svar… (sid 4)

ζ

Vem är ytterst närmast ansvarig för Socialstyrelsens agerande?

Generaldirektör Lars-Erik Holm

Generaldirektör för Socialstyrelsen är Lars-Erik Holm som ansvarar för att verket t.ex. följer lagar och förordningar, som t.ex. Grundlagen.

Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

1 kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Behandlingen av Michael Zazzio är sanktionerad av generaldirektör Lars-Erik Holm och är så långt man kan komma ifrån saklighet och opartiskhet. Med den måttstocken skulle det inte finnas många läkare kvar, så likhet inför lagen gäller uppenbarligen inte heller.

Även doktor Erik Enby särbehandlades på grund av sin forskning, som rubbade cirklarna för forskningsindustrin, för vårdindustrin och för läkemedelsindustrin.

Slutsatsen måste då bli att vi lever i ett laglöst land

ζ

Konsekvens

Utan styrning och med Socialstyrelsen vid rodret kommer vi att få en ojämlik vård, vilket väljarna inte kommer att accepterar, varför den politiska kartan kommer att ritas om.

I DN skriver SKL (Sveriges kommuner och Landsting).

Vårdnotan i Sverige växer för varje år. Runt 13 kronor mer i skatt per hundralapp eller kraftigt höjda avgifter kan bli nödvändigt för att klara behoven, enligt ekonomer. Men de som ska fatta besluten väjer för att ta ställning …

Redan idag betalar varje förvärvsarbetare 80.000 kronor per år till sjukvården vilket motsvarar 350 miljarder kronor, var femte skattekrona eller 10 % av BNP.

Anders Klevmarken, professor emeritus i ekonometri, och Björn Lindgren, professor emeritus i hälsoekonomi, har också analyserat befolkningsförändringarna och drar slutsatsen att sjukvårdens kostnader kan stiga med 270 procent fram till 2040 – alltså närmare en tredubbling av utgifterna.

Detta är en politisk fråga som relativt enkelt kan lösas, men då måste ansvariga politiker ta befälet och inte bara finansierar ekonomiska särintressen. De måste följa upp resultat och ställa ansvariga till svars.

Det är relativt enkelt att förbättra hälso- och sjukvården, till en lägre kostnad. Men denna fråga kommer inte myndigheter eller vården driva. Den frågan måste ansvariga och förtroendevalda politiker driva, de som med skattepengar finansierar sjukvården.

Det är inte OK att Socialstyrelsen och HSAN, utan saklig grund, förföljer oliktänkande och t.o.m. berövar dem deras legitimation. Det är inte OK att de motverkar billigare och mer effektiva behandlingsmetoder och det är inte OK att de försvarar overksamma och t.o.m. skadliga metoder. Det är inte heller OK att myndigheter inte följer lagen.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

ζ

Ett svar på ”Aprilskämt året runt – Socialstyrelsens häxjakt på de som utvecklar vården.”

Kommentera