Livsmedelsverket bekämpar aktivt det som håller oss friska (t.ex. D-vitamin).

Allt mer forskning talar för att D-vitaminbrist har en roll i mängder av sjukdomar. Infektionssjukdomar, vinter- och vårdepressioner, cancer, hjärtsjukdom, benskörhet, autism, generell värk/fibromyalgi, övervikt… listan på sjukdomar där ett samband misstänks är lång. Livsmedelsverkets agerande vidmakthåller D-vitaminbrist !

ζ

D-vitamin

Vad är D-vitamin?

D-vitamin bildas i huden när solen lyser på oss. Problemet i Sverige är att solen bara är stark nog mitt på dagen under sommarmånaderna.

Med maten får vi ytterst lite D-vitamin jämförelsevis. Resultat: många svenskar (kanske de flesta) har brist på D-vitamin. Särskilt under vintern och våren. Mörkhyade och de som undviker solen drabbas värst.

D-vitamin är unikt bland vitaminerna. Det är ett steroidhormon, som våra könshormoner testosteron och östrogen. D-vitaminet påverkar effekten av hundratals gener i de flesta av kroppens celler. Potentiellt kan det därför påverka hälsan på mängder av sätt.

En brist, vanligt hos svenskar i allmänhet, kan alltså teoretiskt ge nästan vilka sjukdomar som helst.

Allt mer forskning talar för att D-vitaminbrist har en roll i mängder av sjukdomar. Infektionssjukdomar, vinter- och vårdepressioner, cancer, hjärtsjukdom, benskörhet, autism, generell värk/fibromyalgi, övervikt… listan på sjukdomar där ett samband misstänks är lång.

Mycket återstår att säkert bevisa, men en del är så gott som säkert redan nu. D-vitamin är billigt, säkert och biverkningsfritt i högre doser än man tidigare trott.

Att få upp kroppens nivåer till den normala för personer som regelbundet får stark sol på sig är därför smart. Det kan förebygga flera sjukdomar och kända faror finns inte för friska.

Läs mer … Kostdoktorn

ζ

D-vitamin hotar läkemedelsindustrin – folk blir ju friskare!

D-vitamin kan inte patenteras, det är billigt och det gör att många sjukdomar botas utan patenterade läkemedel, således måste detta bekämpas med t.ex. desinformation, där Livsmedelsverket (SLV) är behjälpliga.

SLV har missuppfattat sitt uppdrag och i denna häxjakt ”vänt kvasten bakochfram”. De flyger läkemedelsindustrins väg på medborgarnas bekostnad i form av ohälsa, köer och höga sjukvårdskostnader (80.000 kronor per år och arbetande svensk kostar svensk sjukvård). Bland annat har de gett sig på hälsokostföretaget Holistic för att de inte rättar sig efter Livsmedelsverkets rekommendationer (D-vitaminnivåer som är så låga att många blir sjuka), se nedan.

Kosttillskott är under SLV:s lupp – medan:

 • SLV:s extrema högkolhydratkost har trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år (nyckelhålsmärkning kom 1989). vilket har fått katastrofala följer, läs mer…
 • SLV rekommenderar så lågt saltintag att svenskar dör ”en masse” varje dag:
  • Livsmedelsverkets salt råd gör att 60 DÖR varje dag – helt i onödan! Läs mer…
  • Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag högt blodtryck. Läs mer…
  • Livsmedelsverkets råd om salt leder till död p.g.a. saltbrist. Läs mer…

Slutsats

Livsmedelsverket synes göra tvärtemot vad som framgår av deras uppdragsbeskrivning. De bekämpar energiskt det som främjar folkhälsan och de ger ut råd som sänker folkhälsan, som ökar sjukvårdskostnaderna och omfattningen är såpass stor att SLV:s agerande hotar vårt välstånd.
.

Eleverna är slagna på förhand.

SLV:s kostrekommendationer (som kostchefer slaviskt följer) underminerar också vår skolutbildning. Skolresultat och motivation rasar nu snabbt . Observera att det är föräldrarna som bestämmer vad barnen ska äta (läs mer…) och det är rektorn ansvarar för utbildningens kvalité (där kost är en viktig parameter). Gratis OH-bilder att ladda hem och t.ex. använda av skolans brukarråd. Läs mer…

Kostchefer kan således inte bestämma över föräldrars och rektorers huvud vad skolbarn ska äta, de som gör så överskrider sina befogenheter och bör tillrättavisas.

Ett sjukt lågutbildat folk som dignar under vårdkostnader (idag 350 miljarder kronor per år, 10 % av BNP) har en låg konkurrenskraft i fighten om morgondagens jobb. Vi går mot fattigare tider.

Tänk vad avdelning ”Matvanor är bra” (38 Mkr per år, 42 heltidstjänster, 8 % av Livsmedelsverkets verksamheten) kan åstadkomma – de kan sänka hela nationen och de har redan kommit en bra bi på väg. Ett trefaldigande av diabetes och en fördubbling av övervikt och fetma på bara 20 år är ett talande resultat. SLV är bekymrade över att detta resultat nu riskerar att raderas ut (!). Läs mer…

HÖG TID FÖR ANSVARIGA
FÖRTROENDEVALDA POLITIKER
ATT TA BEFÄLET!

ζ

Blogginlägg på Holistic.se av Bertil Wosk, VD och grundare av Holistic

I dag kan man läsa artiklar om att vissa kosttillskott med D-vitamin innehåller mer D-vitamin än som står på burken. Artiklarna innehåller en del oklarheter och felaktigheter som borde kommenteras.

”For adults, hypercalcaemia was selected as the indicator of toxicity. In two studies in men, intakes between 234 and 275 µg/day were not associated with hypercalcaemia, and a no observed adverse effect level (NOAEL) of 250 µg/day was established.”

Dvs. 250  µg/dag (= 10.000 IE/dag) synes vara helt ofarligt.

ζ

1.
Man kan läsa att det är förbjudet att sälja D-vitamin med doser över 100 mcg. Det är fel! Något sådant förbud finns inte varken i EU eller i Sverige.

2.
I testet som artiklarna hänvisar till står det att vårt D-vitamin innehåller 52 procent mer D-vitamin än vad som anges på burken. Testfakta, som gjort testet, uppger att de har en mätosäkerhet på cirka 30 procent.

Analysföretaget Eurofins som gör mer korrekta tester med lägre felmarginal uppger vid analys av den aktuella batchen att vårt D-vitamin har 23 procent mer D-vitamin än det som anges på etiketten, vilket är en godkänd avvikelse med hänsyn till att de har en mätosäkerhet på +/- 20%.

Här kan du ladda ner den Eurofins analys av vår batch: holistic.se/produkter/dvitamin/batch2401.pdf

Kostdoktorn gjorde ett test i höstas och konstaterade då att vårt D-vitamin hade 2 procent mindre D-vitamin än angivet (vilket är en godkänd avvikelse). Då fick vi kritik för det. Folk menade på att man inte fick valuta för pengarna. Därför ökade vi andelen D-vitamin i kapsel något, men fortfarande inom godkänd avvikelse.

3.
Man kan läsa i artiklarna att EFSA (EU:s livsmedelsverk) påstår att det är farligt att äta över 100 mcg per dag. Det stämmer inte!

Lotta Hedin, som är ansvarig för testet, skriver i rapporten http://www.testfakta.se/incoming/article85469.ece

”Enligt Efsa kan nivåer över 100 mikrogram per dag vara hälsofarliga, och därför får preparat med så höga doser inte säljas i Sverige.”

När vi frågar Lotta var hon har fått denna information ifrån så anger hon att hon fått informationen från Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Enligt EFSAs egen rapport som Lotta och Livsmedelsverket hänvisar till http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2813.htm publicerad 27 juli 2012, står följande att läsa.

“For adults, hypercalcaemia was selected as the indicator of toxicity. In two studies in men, intakes between 234 and 275 µg/day were not associated with hypercalcaemia, and a no observed adverse effect level (NOAEL) of 250 µg/day was established. Taking into account uncertainties associated with these studies, the UL for adults including pregnant and lactating women was set at 100 µg/day.”

Det framgår alltså att man inte har hittat några negativa effekter vid lång tids intag av 250 µg/dag (10.000 IE/dag). För säkerhets skull justerar EFSA den övre gränsen UL (Upper Limit) till 100 µg/dag. Det finns alltså inget som talar för att doser under 250 µg/dag skulle vara farligt. Inga kända fall med negativa effekter finns. Negativa effekter har man bara sett vid intag av 100.000 µg/dag eller mer under flera månader.

Som jämförelse kan nämnas att vid exponering en solig dag ger 20-30 min i solen 250 mcg (10.000 IE). Och detta varje dag man solar.

4.
I höstas kom många larmrapporter från Findland som hävdade att D-vitamin såldes med för låga doser eller inga doser alls. Det visade sig att universitetet som mätte har gjort fel. Nya analyser visade att nivåerna var korrekta, och nu är det flera företag som kommer att vidta rättsliga åtgärder mot universitet.

http://hbl.fi/nyheter/2012-11-01/ratad-d-vitamin-tillbaka-i-apotekshyllorna
http://hbl.fi/nyheter/2012-11-16/universitet-fel-i-vitaminforskningen
http://hbl.fi/nyheter/2012-12-28/d-vitaminsoppan-kan-ga-till-ratten

5.
De positiva effekterna av D-vitamin är många och väl dokumenterade. Vi hoppas att vinklade artiklar av den typ vi sett både idag och tidigare inte skrämmer folk från att ta ett kosttillskott som är ofarligt vid normal dosering och som vi alla behöver under dessa mörka vintermånader. /Bertil Wosk, VD och grundare av Holistic

ζ

Nya regler för kosttillskott

Telefonintervju: Bertil Wosk berättar om de nya reglerna för kosttillskott.

Från och med den 14 december 2012 gäller nya regler för hur kosttillskott får marknadsföras. Inga hälsopåståenden får lägre göras utan att det finns vetenskapliga bevis.

Det är visserligen bra, men problemet är att kravribban sätts orimligt högt för kosttillskott. Det ger de stora läkemedelsföretagen en enorm konkurrensfördel över små kosttillskottsproducenter.

Dessutom försvåras försäljningen för hälsokostbutikerna som inte längre får sälja kosttillskott där det står på burkarna vad tillskotten är bra för. Endast vaga hälsopåståenden får hävdas. Kunderna får även de svårare att hitta hälsofrämjande produkter.

Bertil Wosk från Holistic berättar mer.

Telefonintervju: 16 januari 2013 av Torbjörn Sassersson, 35 minuter.

LYSSNA HÄR…

Källa: NEWSVOICE  (här finns också alternativ media för avlyssning av intervjun, om länken ovan inte fungerar).

Artikeln (pdf) som refererar till undersökningen om att kosttillskott är ofarligt:

Ingen har dött av kosttillskott, men däremot finns nu data samlat om läkemedels negativa effekter på hälsan och läkemedel bedöms vara den fjärde dödsorsaken i världen. Läs mer…

Ska vi förbjuda läkemedel som varje år är orsaken till att 106.000 människor dör varje år i amerikanska sjukhus beroende på medicinernas sidoeffekter. Plus att två miljoner amerikaner blir allvarligt sjuka varje år p.g.a. reaktioner på läkemedel som var korrekt föreskrivna och tagna.

Eller ska vi fortsätta att varna för vitamintillskott?

Läs mer … 25-40 % av vårdens kostnader är på grund av felbehandling … läs här..

ζ

Relevanta länkar

Bertil Wosk, Holistic: Den 14 december 2012 förbjöds hälsopåståenden på kosttillskott

8 januari, 2013

Bertil Wosk

Bertil Wosk som har kosttillskottföretaget Holistic påpekar att from 14 december 2012 får inte leverantörer av kosttillskott längre göra några hälsopåståenden i reklamen eller på burkarna enligt Livsmedelsverket. Endast det som är godkänt får påstås och det är mycket lite.

Läs mer … NEWSVOICE

ζ

Livsmedelsverket ber om ursäkt för snedvinklat utlåtande i media

5 september, 2011 By T. Sassersson

En något försenad nyhet, men i våras 2011 publicerade Expressen en artikel om en rapport från Livsmedelsverket där de hade kontrollerat 43 olika kosttillskott. Rapporten var vinklad och mycket negativ mot kosttillskott där bland annat Holistics produkt UltraDetox hängdes ut.

Läs mer … NEWSVOICE

ζ

Holistic fick rätt om D-vitamin – Livsmedelsverket backar – seger för individen.

3 september, 2011 By T. Sassersson

NewsVoice skrev i en tidigare artikel om hur kosttillskottsproducenten Holistic blivit anmält för att de saluför ett D-vitamin vars kapslar innehåller 2000 IE D-vitamin. Tar man en enda kapsel överskrids rekommenderat dagligt intag (RDI) på 400 IE som är Livsmedelsverkets rekommendation.

Livsmedelsverket uppmanade därför Motala kommun att starta en utredning. Det är nämligen inte Livsmedelsverket som har översynsansvar över kosttillskott utan det är kommunerna och Holistic finns i Motala.

Läs mer … NEWSVOICE

ζ

Livsmedelsverkets bristande kompetens om D-vitamin bidrar till sjukdomar.

21 april, 2011

Flera Landsting har tröttnat på att Livsmedelsverket inte vill ta till sig nya vetenskapliga rön som visar att det rekommenderade intaget av D-vitamin är alldeles för lågt, så lågt att Livsmedelsverkets råd medverkar till en rad allvarliga sjukdomstillstånd i Sverige. Läkare och barnmorskor har därför valt att gå förbi Livsmedelsverket.

Läs mer … NEWSVOICE

ζ

Holistic: Myndigheter och industri fortsätter angripa kosttillskott men trägen vinner

Bertil Wosk från kosttillskottföretaget Holistic redovisar hur allmänheten förvillas av myndigheter och ekonomiska särintressen som avser att leda bort uppmärksamheten från den faktiska nyttan med kosttillskott.

Kritiker menar att Holistic bara skyddar sina egna intressen. Men fundera på vad detta lilla kosttillskottföretag har för kontrahenter; läkemedelsindustrin, ett okunnigt stormedia och svenska myndigheter som svansar efter industriella intressen dikterade i Brüssel. Vi vet sedan tidigare vilket starkt lobbyisttryck EU-parlamentet är utsatt för, men vi vet också hur det gick för Goliat.

Läs mer … NEWSVOICE

ζ

.
EFSA – European Food Safety Authority

Vad säger efsa om rekommenderad maximal dos i snitt per dag?

”In two studies in men, intakes between 234 and 275 μg/day were not associated with hypercalcaemia, and a no observed adverse effect level (NOAEL) of 250 μg/day was established.”

Read more…

EFSA menar att i snitt 250 μg D-vitamin per dag är en säker dos för vuxna (10.000 IE/dag). Det är samma dos som man får på en halvtimma i solen på sommaren.

ζ

Vitamin D påverkar mer än skelettet

Vetenskapligt yttrande som belägger hälsopåståenden som rör D-vitamins  betydelse för normal funktion av immunsystemet och inflammatoriska svar, underhåll av normal muskelfunktion och underhåll av normal kardiovaskulär funktion

Läs mer … EFSA Journal 2010; 8(2):1468 … ( Googleöversatt )

 ζ

Hur påverkas barn under graviditeten och små barn som växer, av D-vitaminbrist?

Sverige har en föga hedrande andraplats i EU när det gäller diabetes typ 1 (efter Finland) och svenska kvinnor är värst i världen när det gäller att bryta ben (läs mer… ).

Även IBD (Ulcerös kolit och Crohns) har blivit en ny folksjukdom.

Kan Livsmedelsverkets extremt låga D-vitamin-rekommendation vara orsaken? SLVs råd till vuxna är 7,5 µg (300 IE) D-vitamin vilket bara är 7,5 % av den dos senare forskning rekommenderar (minst 4000 IE i snitt per dag).

SLV rekommenderar D-vitamin-brist (!).

Är vitamin D ett magiskt vitamin? Kan det hindra vissa cancerformer och kroniska sjukdomar (som t.ex. diabetes typ 1)?

Hitta många svar i denna serie som presenteras av ”UCSD School of Medicine” och ”GrassrootsHealth” där experter diskuterar den senaste forskningen om vitamin D. I detta program diskuterar Carol Wagner, MD, vitamin D och dess roll för växande barns hälsa från graviditet till amning.

Se och hör själv (på engelska) … UC SD TV (54 minuter)

ζ

Zarah Öberg

Zarah Öberg skriver på sin blogg med anledning av Bertil Wosks blogginlägg på Holistic:

“Jag vill tillägga att jag själv har intagit 40.000 IE per dag i över 8 år och att mina värden ligger perfekt. Att det skulle vara toxiskt i de doser som rekommenderas är således helt felaktigt. Och att det skulle vara farligt med höga doser D-vitamin stämmer inte, utan D-vitamin är snarare en nödvändighet för ett fungerande immunförsvar, då D-vitamin är en viktig immunmodulator.

Däremot, så kan högre behandlingsdoser med D-vitamin kräva regelbundna kalciumtester, då D-vitamin i vissa fall drar ut kalcium i blodbanan, vilket kan ge förkalkning. Vid dessa tillfällen krävs komplettering med K2 och ev, även med bor, för att hjälpa kalcium in i skelettet/vävnaden.

Detta är dock inte intressant förrän vid doser om 40.000-60.000 IE per dag och under lång tid. Inte ens då ses toxicitet i de hundratals studier som jag översatt genom åren, och tillsammans med ordentligt med K-vitamin är det inget problem ens vid de doserna.”

ζ

Holistic

Holistic, läs mer…

ζ

2000-Talets Vetenskap

”Tidningen som talar när andra tiger”

2000-Talets Vetenskap – Sveriges mest spännande populär-vetenskapliga tidskrift. Laddad med kontroversiell och nedtystad kunskap, aktualiteter och angelägen debatt om medicin och hälsa. Läs mer…

Användarberättelser om vilka kosttillskott och naturmedel som botar och lindrar, läs mer …

ζ

Redovisade bieffekter av kosttillskott finns knappt

Nedan två länkar till mycket intressanta grafer på statistik som visar risken att dö i olika aktiviteter. Sjukhusvistelse ligger väldigt högt och kosttillskott längst ned på listan.

 • Individual Risk Relative to the Use of’ Food’Supplements in the UK. Klicka här…
 • Societal vs Individual Risk of Death in the United Kingdom. Klicka här…

Källa: NEWSVOICE

ζ

.
Slutsats

Sveriges välstånd och medborgarnas livskvalité är under attack av industriella särintressen och även våra myndigheter verkar mot oss.

Folket och dess valda politiker måste nu ta befälet!

! ! !

(1583 – 1654)

Citat:

Axel Oxenstierna lär ha svarat sin son Johan, som inför resan till Münster tvivlade på sin förmåga att förhandla för Sverige i den Westfaliska freden:

” An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?

[ Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs? ] „

ζ

Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

.
Och till sist, men inte minst … Allt om vitamin D

ζ

Tidigare inlägg, med fritt info-material:

Se även ”Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet” med en OH-svit att ladda hem och fritt visa på t.ex. föreningsmöten. Läs mer…

Ladda hem gratis OH-bilder fritt att använda

ζ

7 svar på ”Livsmedelsverket bekämpar aktivt det som håller oss friska (t.ex. D-vitamin).”

 1. Har kommenterat på Testfaktas hemsida:
  http://www.testfakta.se/incoming/article85470.ece

  Det står: ”Mätosäkerheten (två gånger standardavvikelsen) är +/- 30% ca.”

  Om mätosökerheten är plus/minus 30 % kan man inte ange några resultat med mer än en siffras noggrannhet. Testfakta har angett med upp till fyra siffrors noggrannhet, 232,8 µg. Selfs preparat kan då med 95 % sannolikhet ligga inom intervallet 163-303 µg.med 99 % sannolikhet ligga mellan 128-338 µg/tablett. Detta är alldeles för stor spridning för att man ska kunna ange mer än en siffras noggrannhet, 0,2 plus/minus 0,05 milligram. Det verkar som om Testfakta saknar tillräckliga kunskaper i statistik och matematik.

  EFSA anger 25 µg per dag till nyfödingar. Det motsvarar 583 µg till vuxen om 70 kg. Det blir 23.333 IE/dag, godkänt av EFSA och därmed även av Livsmedelsverket. Så Livsmedelsverket visar än en gång sin totala okunnighet inom nutrition.

  Brohult och Jonsson provade 2.500 µg D2 (100.000 IE) per dag i ett års tid utan tecken på överdosering. Men det gjordes 1972 så då tittar inte Livsmedelsverket på så gamla resultat.

  1947 rekommenderades gravida kvinnor i England att äta 125 – 250 µg/dag (5.000 – 10.000 IE/dag).

  I Finland gav man på 1950-talet nyfödda barn 125 µg/dag, motsvarar 2 900 µg till vuxen (116 000 IE) per dag.

  Så Livsmedelsverkets ylande saknar helt vetenskaplig grund.

 2. D-VITAMINBRIST TROTS RIKTIG KOST

  Vart fjärde förskolebarn i norra Sverige har för låga nivåer av D-vitamin redan i slutet av sommaren och de sjunker under vintern. Trots att barnens mat innehöll rekommenderade D-vitaminhalter, räckte solljuset inte till för att hålla nivåerna uppe, visar en studie vid Umeå universitet.

  I studien ingick 90 förskolebarn. Vid en uppföljning i januari—mars hade mer än var fjärde med ljus hud och hälften av de med en mörkare hudtyp för låga D-vitaminnivåer. Mindre än vart tionde barn nådde upp till en optimal nivå.

  Forskarna har nu inlett försök där förskolebarn i Umeå och Malmö får mjölk med extra mycket D-vitamin. Detta för att ta reda på hur mycket D-vitamin som behövs i maten för att värdena ska ligga på en bra nivå.

  TT / HD … http://hd.se/inrikes/2013/01/23/d-vitaminbrist-trots-riktig-kost/

  – – –

  KOMMENTAR

  Med optimal nivå av D-vitamin menas sannolikt 50 nmol/L (= vårdens riktmärke) – Men seriösa forskare menar numera att vi bör ligga på 125 nmol/L – Så sannolikt lider alla barn av D-vitaminbrist – Som är lätt att åtgärda!

  Men det är inte lättmjölk barnen behöver – de behöver D-vitamintillskott som är ett billigt sätt att åtgärda ett allvarligt hälsoproblem på. Men okunskapen och bristen på räkneförmåga verkar vara total.

  Fördelen med D-vitamin som är fettlösligt är att det kan lagas upp, varför det är onödigt att ta tillskott varje dag (till skillnad från C-vitamin som är vattenlösligt och som bör intagas varje dag). Vuxna bör ta i snitt minst 4000 IE per dag, vilket blir cirka 30.000 IE per vecka. En billig försäkring mot sjukdom.

  Observera att det ska vara D3-vitamin (kolekalciferol), för att vi svårligen kan tillgodogöra oss D2 (ergokalciferol).

  Vitamin D3 är tillsatt extra i lättmjölk, men vem orkar dricka 22 liter om dagen för att komma upp till 4000 IE? På köpet skulle vi få i oss mer än ett kilo mjölksocker (laktos) per dag, nästan 9000 kcal och sannolikt bli vattenförgiftade, så det är ingen bra idé.

  En kapsel per dag är lättare att svälja.

 3. Resultatet är urusla skolresultat, vilket på sikt innebär att framtidens jobb och välfärd hamnar någon annanstans.

  Svenska elever läser sämre

  Hög nivå ger likvärdighet Svenska elever läser allt sämre. Dessutom blir den sociala bakgrunden viktigare för skolresultaten.

  Publicerad 12 februari 2013 SVT – Läs mer…

  Hur länge till ska ett 40-tal tjänstemän på Livsmedelsverket tillåtas ge ut kostråd som orsakar diabetes, cancer, hjärtsjukdom och fetma? Som också underminerar utbildningen!


  Uffe Ravnskov

  Denna pågående galenskap, som bokstavligen sänker våra barn, fick dr Uffe Ravnskov att sammanfatta Livsmedelsverkets kostråd och studier enligt följande:

  Skrämselpropaganda av amatörer

  Citat:
  “Min sammanfattning är enkel.
  Livsmedelsverkets specialister är
  en samling hopplöst okunniga amatörer
  som inte begriper vad de läser!”

  Läs hela artikeln här…

 4. Ann Fernholm

  Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm har varit verksam som vetenskapsjournalist sedan 2001, disputerade i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet. Hennes artiklar återfinns bland annat i DN, SvD, San Francisco Chronicle, Fokus, Forskning och framsteg, Ny Teknik, Dagens Medicin, Läkemedelsvärlden och Kemivärlden.

  År 2010 blev Ann Fernholm utnämnd till årets vetenskapsjournalist efter en granskning av solkrämer. Forskare har aldrig undersökt om solkrämer skyddar mot malignt melanom. Däremot visar forskning att första generationens solkrämer inte gav något bra skydd mot solen. Ingen vet om dagens solkrämer hjälper.

  Ann Fernholm har sedan en tid granskat Livsmedelsverkets kostråd, gjort ett vetenskapligt reportage för SVT, och menar att Livsmedelsverket måste sluta slåss mot väderkvarnar.

  Läs mer här …

  Livsmedelsverket nöjer sig inte med att torpedera folkhälsan och sjukvården, de underminerar också undervisningen med sina extrema kostråd (läs ovan), vilket är väl så allvarligt, som skadar vår konkurrensförmåga om framtidens kunskapsjobb.  Kan någon partikamrat tipsa landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) om denna artikel?
  Han är ju ytterst ansvarig för den terrorverksamhet denna myndighet bedriver, med skattepengar och med hans tysta samtycke.

  Nu måste ansvarig politiker sätta stopp för detta trams från ett statligt verk, ett trams som underminerar folkhälsan och som sänker våra barn och ungdomar! Vad är det som är så svårt att förstå Eskil ????

  Läs även … ”Livsmedelsverket måste se över sina kostregler”

  Det är enkelt att förbättra folkhälsan, läs mer… (läs slutsats)

  Vad anser Sveriges ledande oberoende kostexperter?
  Jo, att Livsmedelsverket omedelbart bör sluta med kostråd till allmänheten … Läs mer i Dagens Medicin.

  Livsmedelsverket kostråd vilar på en 35 år gammal amerikansk ”hitte-på-siffra” … läs mer…
  Därför ska våra barn påtvingas lättmargarin och lättmjölk, utan valfrihet, i skolan.

  Det är inte svårt – det är enkelt.
  Att inte göra sitt jobb är ett svek mot de väljare som givit landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) detta förtroende.

  Det är också ett svek mot Centerpartiet som tappar väljare genom denna tafatthet mot Livsmedelsverket, som allvarligt skadar Sverige genom sina kostråd, som på bara 20 år trefaldigat diabetes och fördubblat övervikt och fetma.

  Vad är det som är så svårt Eskil?

Kommentera