Industrin drar undan mattan för sig själva

Inledning

Enstaka händelser kanske inte får svenska folket och politiker att reflektera och agera, förrän det är för sent. Men redan idag kan man lägga pussel med bitar som passar ihop och den bild som då framträder är alarmerande.

Om dagens politiker negligerar problemen kommer de med all sannolikhet att bli ersatta. Det finns inga väljare som accepterar en ojämlik vård och en galopperande ohälsa, med dess konsekvenser vad gäller jobb, livskvalité och välfärd.

Redan idag håller den politiska kartan på att ritas om på ett för många omtumlande sätt  (se senaste opinionsundersökningen), vilket bara är en början. Att ”knyta näven i fickan” och att rösta bort det som inte fungerar är ett typiskt svenskt sätt att protestera och agera på. Historien visar också att syndabockar ofta utpekas när välfärden rasar.

Vi behöver redan idag använda de kunskaper och erfarenheter som vi har om hur hälsan kan förbättras och hur kommunernas omsorgskostnader och hur sjukvårdens kostnader kan reduceras.

Vi behöver redan idag förebygga ohälsa och se till att våra barn får de bästa förutsättningar. Hur skall Sverige annars kunna hävda sig på en global kunskaps- och jobbmarknad? Utan framtidens jobb raseras välfärden snabbt, på bara 10 – 20 år.

Som motkraft finns en hel armé som värnar ”ego business” och endast modiga politiker kan med professionell hjälp vända nuvarande utveckling.

Resultat kommer att göra jobbet! Därför gäller det för ekonomiska särintressen att redan i sin linda stoppa alla aktiviteter som ger RESULTAT. De vet att slaget annars är förlorat. Men vad de inte ännu förstått är att deras överutnyttjande av sin position skapat en ohållbar situation som t.o.m. hotar hela nationer. DE HÅLLER PÅ ATT DRA UNDAN MATTAN FÖR SIG SJÄLVA.

Är det svårt att korrigera? Nej, det är genant ”enkelt”. Kunskaper och erfarenheter om hur detta skall gå till finns redan i överflöd. Även vetenskapen är entydig. Det som saknas är politiska beslut och en gnutta mod.

Förtroendevalda måste ta befälet över situationen NU!

Även medborgarna måste engagera sig i hur livskvalitén ska utvecklas för våra äldre, oss själva, våra barn och barnbarn. Om inte vi bryr oss kommer ingen annan heller att bry sig om oss. Då blir det senaste kvartalsbokslutet som kommer att bestämma vår framtid.

 Forskning och vård drar undan mattan för sig själva – av ren girighet

“Den som gapar efter mycket
mister ofta hela stycket”

Skräpmatsindustrin lyckades tillfälligt undanröja konkurrentprodukterna standardmjölk och smör/Bregott i skolmatsalarna, vilket gjorde att folk blev medvetna om vad margarin egentligen är för något, försäljningen av lättmargarin störtdök och ett skoluppror mot kostdiktatur startade. Läs mer…

De drog undan mattan för sig själva – en dålig affärsstrategi.

Sjukvårdsindustrin har konsekvent motarbetat alla alternativ (alternativmedicin, kosttillskott, etc) som skulle gjort människor friskare till låga priser och de har fryst ute alla läkare, docenter, professorer och forskare som forskar på alternativ till patenterbara läkemedel.

De har utnyttjat sin position till den grad att systemet nu håller på att bryta samman. De drar undan mattan för sig själva.

Dr Erik Enby är ett fall värt att uppmärksamma i sammanhanget, där alternativa synsätt och metoder har motarbetats i värsta Gestapo-stil och i tisdags kom han ut med sin rykande aktuella bok ”Blod, mod och envishet : På spaning efter sjukdomarnas väsen”, skriven i romanform.

Dr Erik Enby gjorde banbrytande upptäckter vad gäller sjukdomars uppkomst, bland annat cancer. Men han hotade därmed en mycket lukrativ cancerindustri (som misslyckats under 30 år) och vid 69 års ålder lyckades de beröva honom hans läkarlegitimation. Inte för att han skadat någon, tvärtom. Han utgjorde dock ett hot mot industrin då han inte höll sig på ”mattan”. Boken är mycket läsvärd och vi hoppas att vi skall kunna presentera mer här på KOSTDEMOKRATI lite längre fram.

I boken står hur dr Erik Enby i Sverige blev trakasserad, fängslad och psykundersökt för att han i samförstånd med en patient lånade en droppe blod från ett finger (!), som behövdes för forskningsändamål. Andra läkare lyckades inte plocka hans legitimation då, men det var rena ”häxjakten” i media och därefter utfrysning av en man som istället borde ärats. Läs ett utdrag ur boken nedan (APPENDIX).

Om man håller sig ”på mattan” gör man som man vill?!

Går man industrins ärenden så verkar man dock kunna göra vad som helst utan personligt ansvar, utan att riskera sin legitimation, som att t.ex. skära sönder mage och tarmar på barn och ungdomar för viktnedgång (Gastric Bypass) i studiesyfte, utan stöd av några RCT-studier och utan en aning om långsiktiga effekter. Läs mer:

Man kan tydligen öppet bryta mot både grundlagen och patientsäkerhetslagen och därigenom orsaka patienterna olidliga lidanden livet ut och orsaka samhället ofantliga kostnader.

Exempel på lagbrott…

Men att låna en droppe blod i forskningssyfte, i samförstånd med en patient, som doktor Erik Enby gjorde, då har man gått över gränsen!  Då hotas ett monopol. Tydligen var patienterna omyndigförklarade och betraktades som sjukhusläkarnas egendom.

Genom att effektivt bromsa alternativa, konkurrerande, billigare metoder, genom att likrikta forskningen mot patenterbara läkemedel, genom att förneka patienter de mest effektiva metoderna (för t.ex. sockersjuka patienter och överviktiga patienter) och genom att inte förebygga ohälsa håller nu sjukvården på att krackelera under trycket som de själva målmedvetet skapat, med bistånd av myndighetspersoner.

Trots att sjukvården aldrig haft mer pengar räcker inte pengarna till och trots att de aldrig varit fler så räcker inte tiden till och vårdköerna växer. De börjar nu tränga undan andra behov som medborgare har, utan att prestera mer. Ett helt naturligt resultat om man förstår och vet hur det fungerar.

Docent Ralf Sundberg har i sin bok Forskningsfusket beskrivit hur denna lukrativa verksamhet har byggts upp och hur den fungerar. En bok alla borde läsa!

OBS! Nu kom en spännande uppföljare som beskriver hur forskningsfusket fortsätter och t.o.m. eskalerar. Detta kommer att fortsätta tills folket har fått nog och ingriper. En bra början är att läsa på så att man slipper bli grundlurad på sin livskvalitet. Denna bok ersätter den tidigare.

Bok beskrivning

Nya avslöjanden om nya forskningsfusk

Ralf Sundbergs bok Forskningsfusket utkom 2011. I dag, fem år senare, kan vi konstatera att Forskningsfusket bara fortsätter. Den senaste händelseutvecklingen på Karolinska Institutet har föranlett styrelsen att tillsätta en utredning för att gå till botten med den så kallade Macchiarini-affären. Utredningen görs mot bakgrund av andra ytterst besvärande omständigheter.

Kan Karolinska Institutet till och med ha skyddat sin brottsmisstänkte stjärnkirurg, topprekryteringen som fram till alldeles nyligen sågs som en möjlig nobelpristagare? I ett hyperaktuellt nyskrivet kapitel ställer Ralf Sundberg den mest obekväma frågan: har Nobelpriset också ett pris?

Forskningsfusket har en lång historia.

Den moderna medicinens framväxt är kantad av svågerpolitik, korruption, mutor, politisk positionering och oheliga allianser. Forskning kostar pengar och den måste ge avkastning. I USA blir det särskilt tydligt, då de mest prestigefyllda universiteten ägs av privata, vinstdrivande stiftelser.

Medicinsk forskning är Big Business.
Redan på 1950-talet förstod läkemedelsindustrin att det var lönsamt att medikalisera samhället. Det var då som fett-, kolesterol- och blodtrycksmyterna fick spridning. Bättre att skrämma miljoner till att ta blodtryckssänkande medicin i förebyggande syfte, än att bara ge till de förhållandevis få som verkligen behövde.

Myterna hålls vid liv än i dag. Och Forskningsfusket bara fortsätter. Ytterst få oberoende forskare orkar och vågar slå larm, menar Ralf Sundberg, som skrivit en spännande, fascinerande och i grunden mycket upprörande bok där snart sagt varje kapitel kan läsas som ett eget Uppdrag granskning.

Den rykande färska boken ”Forskningsfusket bara fortsätter!” kan beställas här:

Adlibris
Bokus

I sin girighet drar kommersiella intressen undan mattan för sig själva och nu tvingas politikerna att ta befälet – om de inte själva vill dras med i fallet!

Ekonomiska särintressen styr numera
forskning och vård. Resultatet är en ökad ohälsa;
Magsjukdomar, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och demens.
En samhällsnyttig tjänst har i många  stycken utvecklats till ett allvarligt nationellt hot.

Det knakar betänkligt

Inte bara patienterna och samhället mår dåligt av denna monopolisering av forskning och vård som ohämmat tillåtits ske, finansierat med skattemedel.

Även vårdpersonalen börjar nu gå på knä.

På 50-talet fanns det 5000 läkare och inga vårdköer. Idag finns det mer är 35.000 läkare och långa vårdköer. Under samma period har befolkningen ökar med 35 % (inte 600 %).

Detta är början på ett paradigm skifte, inte minst på den politiska kartan där nya partier nu kan skörda enkla vinster. SD är nu tredje största parti (läs mer…).

Inga väljare accepterar orimliga skattehöjningar och inte heller en ojämlik vård. Det blir också svårt att i framtiden rekrytera kvalificerad personal till en vård som inte fungerar. Syndabockar kommer att utses när välfärden inte räcker till alla.

Chef

Nedskärningar i vården knäcker cheferna

Personalen går på knä, patientsäker­heten är i fara. Chefer säger upp sig i protest och myndigheter hotar med höga viten. Men ingenting verkar stoppa nedskärningarna i vården.

Chef reste till Jämtland med frågan: Hur orkar någon arbeta som chef inom vården i dag?

Läs mer … Chef

Alarmklockorna ljuder för fullt

Några rubriker de senaste dagarna:

 • ”Fattiga cancerpatienter nekas viktiga mediciner”. Alarmerande utveckling. Svenska cancerpatienter nekas ofta tillgång till viktiga behandlingar. Ett läkemedel som förlänger livet för män med prostatacancer anses till exempel inte vara värt pengarna, 30.000 kronor i månaden. På vissa svenska sjukhus kan rika patienter köpa sin medicin, andra får vara utan, skriver läkare och företrädare för patientorganisationer.
  .
 • Vårdköerna ett lotteri för patienterna.. Bo på rätt ort – och kom snabbare till doktorn. Trots miljardregn till sjukhusen är vänte­tiderna fortfarande ett stort problem på många håll. I Dalarna får fyra av tio patienter inte vård inom de lagstadgade 90 dagarna.
  .
 • Patienttrycket mot SÖS hårdnar. Södersjukhuset i Stockholm bågnar under patienttrycket och patientsäkerheten riskerar att hotas. Idag kommer dubbelt så många patienter dit jämfört med vad sjukhuset är byggt för och när storsjukhuset nu byggs ut så är det snarare för dagens behov än framtidens.
  .
 • Vården av äldre måste bli bättre. SCB beräknar att antalet 85-åringar nästan fördubblas fram till 2035. Vi har alla sett många äldre fara illa i det nuvarande vård- och omsorgssystemet, och dagens omfattande problem är därför bara en föraning av vad som kommer, skriver sex professorer.
  .
 • Stadsdelen Lundby i Göteborg bryter mot lagen. SDN Lundby har beslutat att ekonomin ska sätta ambitionsnivån för biståndsbedömningen i stadsdelen, inte den enskildes behov. Vadan denna desperation? frågar Kristina Arvidson-Molin, fd verksamhetschef för familje­omsorg/funktionshinder i Göteborg.Göteborg känner redan av utvecklingen, som bara är en föraning, se nedan.

Förra året gick landstingen back med drygt 2150 miljoner kronor, läs mer…

Kris i stadsdelarnas ekonomi – Göteborg – Minus 157 miljoner kronor under 2012.

 • STADSDELARNA. Samtliga går back.
 • ORSAKERNA. Köpt vård, äldrevård och socialbidrag kostar mer är beräknat.
 • ÅTGÄRDERNA. Nedskärningar och åtstramningar framför allt inom utbildning och äldrevård.

[Klicka på bilden ovan för att förstora den]

Så fungerar det

80 procent av stadens ekonomi hanteras av stadsdelarna. De måste klara sin budget själva. Stadsdelarna lämnar rapporter om verksamhet och ekonomi varje kvartal. Om de visar stora underskott kan stadsledningskontoret gå in och styra.

Så mycket kostar olika typer av vård

 • Unga som omhändertas och behandlas med tvång kostar mellan 2850 och 4400 kronor per dygn. Vuxna missbrukare som tvångsvårdas kostar 3275 kronor per dygn.
  .
 • Unga som placeras i familjehem kostar mellan 2850 och 4400 kronor per månad. Arvodet till familjehemmet är mellan 5208 och 6756 kronor per månad.
  .
 • En plats på äldreboende kostar 487.000 kronor per år. Ett korttidsboende kostar 548.000kronor per år. Läs mer om hur Alzheimer kan stoppas här…

Läs mer … GP … Kris i stadsdelarnas ekonomi

Kommentar

Just nu är arbetslösheten relativt låg vilket innebär att skatteintäkterna är relativt höga och kostnaderna för arbetslöshet relativt låga. Ändå går stadsdelarna back. Vad händer om Europas jobbkris når Sverige? När världen bromsar in, så följer vi efter och vi börjar nu känna av en ökning av antalet som varslas. Se jobbdiagram…

Den demografiska effekten innebär att antalet ålderpensionärer ökar med 640 (14 fulla bussar) under 14 års tid. Detta kombinerat med en ökad ohälsa och ökande vårdkostnader gör att vi får en olöslig ekvation.  Välfärden raseras.

Denna kris är till stor del beroende på att våra myndigheter ger ut sjukdomsframkallande kostråd och att sjukvården inte använder sig av kostnadseffektiva metoder, utan istället använder sämre och mer kostnadsdrivande metoder som bygger på patenterbara läkemedel som dämpar symptom, utan att bota sjukdomsorsakerna.

Forskningen är inriktad på att finna patenterbara läkemedel, inte att förebygga och finna bot. Även forskningen har blivit en integrerad del av ”ego business”.

Sjukvården krackelerar och ohälsan gör att vår konkurrenskraft minskar, jobben och skatteintäkterna minskar på samma gång som kostnaderna ökar. Varje medborgare som går från arbetslöshet till arbete innebär samhällsmässigt en skillnad på 300.000 kronor per år. Idag har vi 326.000 fler i arbete än vi hade år 2005. Vad händer om vi backar utvecklingen sju år?

Girigheten hos kost- och läkemedelsindustrin har stressat systemet till den grad att det nu krackelerar, de drar undan mattan för sig själva och de kommer att dra med sig ansvariga politiker. Inga medborgare accepterar en ojämlik vård och en undermålig äldreomsorg. Det våras för missnöjespolitiker, en process som redan startat.

HÖG TID FÖR ANSVARIGA POLITIKER ATT TA BEFÄLET!

.
Team KOSTDEMOKRATI

PS.

Svårt? Nej, det är relativt ”enkelt” att vända denna destruktiva utveckling, det krävs bara att förtroendevalda politiker väljer kompetenta rådgivare och genomförare som sätter medborgarnas och samhällets intressen i första rummet. Vetenskap, kunskaper och erfarenheter finns redan i överflöd. Dessutom skulle vi följa lagen!

Sedan 1950-talet har antalet läkare ökat från 5000 till mer än 35.000 och kostnaderna är nu över 10 % av BNP (var 5:e skattekrona), vilket motsvarar 81.000 kronor per förvärvsarbetare och år. Befolkningen ha ökat med 35 % och antalet läkare med 600 %!

Har vi blivit friskare? Knappast. Livslängden har ökat, men inte friskheten. Moderna kostrelaterade sjukdomar har ökat epidemiskt, vilket hotar vårt framtida välstånd. Ett trefaldigande av diabetes och fördubbling av fetma på bara 20 år (nyckelhålet kom 1989), kommer att sätta sina spår. I USA sjunker nu medellivslängden.

Alternativet till att ta befälet är att fortsatt låta ”ego business” tränga ut andra funktioner i samhället tills inga pengar finns kvar. Utträngda blir då också dagens politiker för att de inte gjort sitt jobb tillräckligt bra.

Vården kräver alltmer – och presterar ett kontraproduktivt resultat.
De bekämpar konkurrerande mer kostnadseffektiva metoder
och de bekämpar förebyggande metoder och medel.
De fokuserar på BUSINESS.

◊ ◊ ◊

APPENDIX

En mycket kontroversiell bok
som utmanar nuvarande sätt
att tänka, forska och behandla.

Utdrag ur Dr Erik Enbys nyligen publicerade bok ”Blod, mod och envishet : På spaning efter sjukdomarnas väsen”. En bok där vi kan följa läkaren Erik Enbys liv och hans kamp för sann vetenskap i mänsklighetens tjänst och det motstånd han mötte från dem som försvarade ”business as usual”. Även här överträffar verkligheten dikten. Inte alls konstigt att det ser ut som det gör idag. Här följer urklippen:

PÅ 70-TALET DEBATTERADES i media en mycket märklig behandlingsmetod för utvecklingsstörda barn genom injektion av fosterceller. Man menade att barnen utvecklades fysiskt på ett fullödigare sätt, kroppen blev vitalare och anletsdragen fick mer harmoniska proportioner. På den tiden var jag fortfarande ganska ung och tämligen säker på att jag under utbildningen och på sjukhuset lärt mig det viktigaste man kunde få veta om behandlingar. Att ett tillstånd, vars orsak var en avvikelse i individens kromosomuppsättning, skulle kunna påverkas var för mig fullständigt befängt. Jag hade aldrig hört talas om något liknande och kunde bara inte förstå hur det skulle kunna vara möjligt.

:

Jag träffade professor Landsberger, som berättade att man de närmaste dagarna skulle ha ett möte med deltagare från olika länder och bland annat föreläsa om hur fostercellsmedlen kunde förbättra mentalt retarderade utvecklingsstörda barn och påverka deras utveckling på ett positivt sätt.

Speciellt skulle man tala om barn som drabbats av det som benämns Downs syndrom, men behandling av olika former av andra kroniska sjukdomar var också på agendan. Ansvariga för mötet var professor Landsberger och professor Franz Schmid, som tidigare varit chef på barnkliniken i Heidelberg, men numera var verksam vid barnkliniken i Aschaffenburg i närheten av Frankfurt am Main. Han hade under åratal behandlat mongoloida barn med fostercellsinjektioner och även redovisat detta arbete i flera böcker.

Det var märkligt att få ta del av all information. Cancerpatienter förbättrades onekligen ofta och markant av detta sätt att behandla och det gällde även kroniska åkommor av allehanda slag. De mentalt retarderade barnen utvecklades till betydligt mer kraftfulla och vitala individer än de som inte kunnat få denna behandling.

Själv satt jag tyst som en liten mus och lyssnade på allt detta. Var det kvacksalveri eller vad var det? En av läkarna på konferensen blev så upprörd över allt han fått veta att han högt började undra varför inte media observerade mötet. Han till och med erbjöd sig hjälpa till att sprida information till journalister, som eventuellt skulle kunna tänka sig att skriva om allt detta.

”Gör inte det”, sade Landsberger. ”Då är karriären avslutad för er del. Det bästa ni kan göra är att inte säga någonting.”

:

LÄSAREN FÅR DRA sina egna slutsatser. De flesta läkare och forskare är alltför rädda om sin egen lilla, trygga värld. Detta har jag förståelse för. Vem vill ge sig ut i ett krig och kanske dessutom förlora det? Istället bidrar de flesta till den intellektuella inavel som är ett vanligt fenomen i den vetenskapliga världen.

:

Dörrar öppnades och jag fick en ökad förståelse och medvetenhet för de bakomliggande processer som under ytan medverkade till de allvarliga kroniska sjukdomsbilderna.

JAG KOM I kontakt med en helt ny värld som var så omvälvande att den sedan aldrig lämnade mig i lugn och ro. Så kan det bli när man skakas i sina grundvalar och börjar förstå att allt man hittills lärt sig för att kunna sköta sitt arbete på bästa sätt, kanske ur många synvinklar kan skötas bättre på ett annat sätt.

:

De terapeuter som utvecklats och hållit på länge visste kanske inte mängdmässigt mer än en läkare, men de var medvetna om att det i den sjukes vävnader fanns bakomliggande symptomgivande processer, som man måste arbeta med för att hjälpa den sjuke att bli bra från sina besvär. Ute i samhället betecknades de ofta som kvacksalvare och charlataner.

Vad gjorde terapierna med kroppen? Jag blev mer och mer irriterad.

En av mina elever gav mig en bok skriven av den tyske läkaren Wilhelm Devrient (1951) Der Endobiont – Sein Ursprung, seine Bedeutung, seine Bekämpfung. DR. MED. WILHELM Devrient var på den tiden den ledande läkaren på Institutetför ”biologische Heilweisen” i Berlin-Lichterfeld-West.

Jag var vid det laget trött på att läsa och förvarade boken i min bokhylla ett par år, innan jag genom ödets nyck började läsa den. Denna bok skulle förändra hela min världsbild och synen på kroniska sjukdomar…

:

Vad händer när djur blir sjuka, växter vissnar och frukt och grönsaker blir förstörda? Efter mognaden kommer förruttnelsen. Var de bakomliggande processerna kanske av samma natur som nedbrytning och förstörelse överallt i naturen?

En omfattande litteratursökning och läsning om hur växter och djur insjuknar och dör tydde på att Dr Devrient i sin bok hade berättat om något som kunde vara förklaringen till varför det kan pågå långsamma kroniska sjukdomstillstånd i våra kroppar.

:

MED DETTA I tankarna arbetade jag som avdelnings läkare på Vasa sjukhus i Göteborg och träffade dagligen patienter med allvarliga kroniska sjukdomsbilder. Det kändes som om jag var ute på djupt vatten utan att vara simkunnig när jag ordinerade de terapier som jag som läkare var skyldig att hålla mig till.

Inga blev i grunden friska utan det handlade istället om att till varje pris kamouflera patienternas symptombilder. När detta var möjligt ledde det naturligtvis till en känsla av förbättring. Efter ett tag kunde patienterna åter känna sig dåliga och vanligtvis upprepade man eller ökade kamouflage åtgärden med hjälp av de farmakologiska preparaten för att signalerna från kroppen åter skulle minska. Men den bakomliggande orsaken till sjukdomsbilderna då?

Långsamt blev jag alltmer övertygad om att det växte något främmande i den kroniskt sjukes kropp som förstörde vävnaderna och gav sjukdomssymptom…..

Läs mer i boken om en fascinerande livsresa till dags dato, om spännande möten och upptäckter. Med följer också en DVD med en föreläsning och med bilder på vad om syns i mikroskop. Boken (med DVD) kan t.ex. beställas (fraktfritt) här…

Webbsida finns på svenska, engelska och tyska … http://www.enby.se . Läs om forskning (8 uppsatser med ”läskiga” bilder tagna i mikroskop) och om behandling.

Fördjupning

I uppsats nr 6 finns en intressant film för de som vill ha en djupare kunskap om nya intressanta infallsvinklar för att komma närmare en lösning på cancergåtan.

Sammanfattning:

Bildmaterialet i artikeln tillsammans med en video på vital cancersubstans (75MB) demonstrerades på världskongressen i gynekologi och obstetrik – FIGO – Montreal, Canada, 1994. Man beskriver en diffus utsådd av olikformade till synes levande partiklar av varierande storlek i såväl blod som cancersubstans. Då de ofta förekommer högvis i blodplasman, misstänks de kunna bilda kolonier. Mikroskopering ger en antydan om att en spridning äger rum från dessa högar av partiklar, vilket skulle kunna förklara den diffusa utsådden av bådadera bland blodkropparna. Partiklarna antas representera jästfasen hos en svamp, som även växer i sin myceliefas, och som föreligger både i cancersubstans och i blod som trådliknande strukturer.

Uppsats nr 6 finns här…  ( Googleöversatt )

2 svar på ”Industrin drar undan mattan för sig själva”

 1. FORSKNINGSFUSK – NÅGRA EXEMPEL

  När studier inte ger önskade resultat så avbryts de eller så tystas de ner. Svaga studier blåser man upp som en ballong, som t.ex. SOS-studien där 1,4 % (absolut procent) blåstes upp till 30 % (relativ procent). Studien handlade inte ens om GBP, men det talades det tyst om. Den studien hänvisas fortfarande till för att viktoperera. Läs mer … klicka här

  Nu har en livsstilsstudie stoppats för att effekten blev ”fel”. Läs mer … klicka här

  Studier som ger ”fel” resultat om fett och kolesterol tystas ner och media är medlöpare. Ett exempel … klicka här

  Kost- och läkemedelsindustrin är ensamma herrar på täppan och styr folkhälsan via ”forskning” och via kost. och läkemedelsråd som utformas av organisationer som de styr, dit de vill. Läs mer … klicka här

  Allt medan ansvariga politiker betalar med skattemedel för att sedan sätta sig på läktaren och titta på. Slutnotan hamnar hos medborgarna i form av sjukdom, fetma, vårdköer och höga skatter.

  Återstår för medborgarna att agera!
  Ställ krav på dagens politiker och välj politiker som har kompetens, kraft och mod nog att balansera upp ekonomiska särintressen, i medborgarnas och samhällets intresse!

 2. SLUTA LITA PÅ BIG PHARMA – EN UPPMANING FRÅN HÖGSTA ORT.

  USA presidentfru har fattat det svenska politiker inte har förstånd eller mod att fatta.

  First Lady Melania Trump prisar naturliga medicinska metoders helande och vårdande effekter som hjälpt henne till en god hälsa och uppmanar amerikanerna att sluta upp med att blint lita på att Big Pharmas ”magiska droger” ska bota deras sjukdomar.

  – Melania Trump Urges Americans To Stop Trusting Big Pharmaklicka här

  – – –

  Svenska politiker kommer dock inte att kritisera Big Pharma då de saknar kunskap, insikt och det mod som krävs. Därför måste dagens politiska inkompetens i nästa val (september 2018) bytas ut – om inte vården ska krascha.

Kommentera